תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

תביעה ע"ס 1,500 ₪ בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה ותביעה שכנגד ע"ס 21,065 ₪ בגין
עלות בדיקת מכונת התפירה ( 65 ₪) , לשון הרע ועוגמת נפש ( 20,000 ₪) והוצאות ( 1,000 ₪) .

2. התובעת מחזיקה בביתה מכונת תפירה למטרות פרטיות .
הנתבעת היא חברה המפעילה עסק משפחתי ותיק שעובר מדור לדור ועוסק בין היתר בתיקון
של מכונות תפירה .

3. ביום 25.2.13 הגיעה התובעת לחנות של הנתבעת והתלוננה על כך שעלה עשן ממכונת התפירה
או מדוושת המכונה . התובעת טענה כי המכונה עבר שיפוץ שכלל גם הרכבת דוושה חדשה אצל
הנתבעת חצי שנה קודם לכן , אך לא הציגה קבלה מתאימה . כבר בשלב זה יצויין כי התובעת
התרשלה כאשר לא הביאה עימה את המכונה כולה כדי לאפשר לנתבעת לבדוק מהו מקור
התקלה ולטפל בהתאם .

4. בהתאם לתיאור המקרה ע"י התובעת הציע לה בנו של בעל העסק לרכוש דוושה חדשה בעלות
של 100 ₪. לבקשת התובעת התחייב הבן כי אם יתברר שלא מדובר בבעיה בדוושה או אם
הדוושה תישרף , תוחזר לתובעת עלות רכישת הדוושה .

5. הצדדים חלוקים בשאלה מדוע הדוושה לא הורכבה במעמד רכישתה . התובעת טוענת כי
הבן התרשל כאשר לא הרכיב את הדוושה . הנתבעת טוענת כי התובעת שמעה שהרכבת
הדוושה כרוכה בתשלום של 30 ₪ ולכן העדיפה להרכיב את הדוושה בעצמה .
במחלוקת זו אני מעדיף את גירסת הנתבעת , שכן היא מתיישבת טוב יותר עם התנהגות התובעת
בביקורה הבא אצל הנתבעת , במהלכו שילמה 30 ₪ תמורת הרכבת הדוושה .


6. ביום 3.3.13 הגיעה התובעת לחנות הנתבעת עם הדוושה הישנה שנמצאה שרופה ועם הדוושה
החדשה שהורכבה ע"י בעלי הנתבעת , מרדכי מרקוביץ ( להלן "מרדכי") תמורת 30 ₪.

7. לאחר מספר ימים הגיעה התובעת לחנות הנתבעת עם מכונת התפירה וטענה כי המכונה אינה
עובדת ומשמיעה רעשים מוזרים . מרדכי בדק את המכונה ומצא כי המנוע שרוף וכמו כן
ישנו גלגל שיניים סדוק . נאמר לתובעת כי עלות התיקון גבוהה ואינה כדאית ולכן עדיף לרכוש
מכונה חדשה .

8. הצדדים חלוקים בשאלה האם נאמר לתובעת כי בדיקת המכונה כרוכה בעלות של 65 ₪.
במחלוקת זו אני מעדיף את גירסת הנתבעת , שכן היא נתמכת בכל מסמכי הנתבעת שצורפו
לתביעה הכוללים את המילים "בדיקה בתשלום" . עם זאת , אין מחלוקת כי סכום זה לא
נגבה מהתובעת במעמד ביצוע הבדיקה .

9. התובעת הודיעה כי היא מבקשת מספר ימים כדי להחליט מה לעשות . גרסת הנתבעת בענין זה
מתיישבת עם המילים "לאחר שקיבלתי החלטה לא לרכוש ולא לתקן את המכונה" כאמור
בפיסקה השביעית של העמוד השני של כתב התביעה .

10. אין מחלוקת כי לאחר מספר ימים הגיעה התובעת , ללא תיאום מראש , לחנות הנתבעת
והודיעה כי החליטה לא לתקן את המכונה ולא לרכוש מכונה חדשה . באותו מעמד דרשה
התובעת מהנתבעת להחזיר לה את עלות הדוושה החדשה בסך של 100 ₪. הנתבעת טוענת
כי הסכימה להחזיר את עלות הדוושה אך התובעת דרשה גם את עלות הרכבת הדוושה
ולכך הנתבעת סירבה .
במחלוקת זו אני מעדיף את גירסת הנתבעת . אין זה מתקבל על הדעת כי הנתבעת תתנער
מהבטחה בכתב להחזיר את עלות הדוושה אם יתברר שהבעיה אינה בדוושה , כפי שאירע
בפועל . כך בפרט , לאחר שהתחייבות זו הועלתה על הכתב כאמור בנספח א' לכתב התביעה
שמשמעותו אינה שנויה במחלוקת למרות שתוכנו אינו ברור ( "אם הדוושה תישרף או אקבל
דוושה חדשה כסף" ) .

11. הנתבעת טוענת כי באותו מעמד החלה התובעת לצעוק כלפי הנתבעת ומנהליה
" אתה דתי גנב " , "אתם דתיים רמאים" , "חנות של נוכלים" , "כולם ידעו שאתם דתיים
שקרנים " ועוד . הנתבעת טוענת כי לצעקות אלה נחשפו עובדי הנתבעת ולקוחותיה וכך נגרם
לנתבעת ולמנהליה נזק בגינו נתבע הסך של 20,000 ₪.
גירסת הנתבעת לענין זה מבוססת על עדותם של מרדכי ועובדת הנתבעת , גב' אירינה קליאוץ
( להלן "אירינה") .

התובעת הכחישה בעדותה כי אמרה את הדברים המיוחסים לה . לטענתה לאחר שמרדכי
צעק עליה היא יצאה מהחנות מבלי לומר אף מילה ( ע' 2 לפרוטוקול , ש' 20 ) . עוד מדגישה
התובעת כי לא היה אף עד לויכוח בינה לבין מרדכי .
במחלוקת זו אני מעדיף את גרסת הנתבעת על פני גירסת התובעת . טענת התובעת לפיה
לא הגיבה לכך שמרדכי גירש אותה בצעקות מהחנות אינה מתיישבת עם התנהגותה של
התובעת בדיון שהתקיים היום שכללה התפרצויות חוזרות ונשנות לדבריו של מרדכי .
אחת מאותן התפרצויות תועדה בפרוטוקול וכללה את המילים "אתה עם כיפה לעזאזל "
היוצרות זיקה ברורה בין היותו של מרדכי יהודי דתי חובש כיפה לבין הכעס של התובעת
על כך שמרדכי לא אומר את האמת , לטענתה ( ע' 4 לפרוט' , ש' 13 ) .
כיוון שהתובע התפרצה לדברי מרדכי לאחר המשפט הראשון שאמר , אני מתקשה להאמין
כי לא הגיבה לכך שמרדכי גירש אותה בצעקות מהחנות .
גם השאלות שהפנתה התובעת לאירינה כיוונו לכך שהצעקות של התובעת היו מענה לצעקות
של מרדכי .
לא התעלמתי מכך שאירינה עובדת אצל מרדכי ואינה עדה אוביקטיבית . עם זאת , לאחר
שבחתני את עדותה בזהירות המתחייבת , מצאתי כי ניתן ליתן בה אמון ולראות בדבריה חיזוק
לגרסתו של מרדכי בדבר תוכן הדברים והחשיפה של עובדי החנות והלקוחות לדברים פוגעניים
אלה . אירינה לא ניסתה להציג גירסה מושלמת התומכת בכל דבריו של מרדכי והסתפקה
בגירסה מינימלית החוזרת בלשונה שלה על עיקרי הדברים הפוגעניים כפי שנשמעו על ידה במהלך
טיפול שלה בלקוחה בחנות .

12. דא עקא , אין בגירסת הנתבעת כדי לבסס חיוב של התובעת בפיצוי בגין לשון הרע לתאגיד ,
שכן הנתבעת לא הוכיחה כי נגרם לה נזק . הנתבעת לא הוכיחה כי נגרם לה נזק בדמות
פגיעה בהכנסות או כל הוכחה מוחשית אחרת והסתפקה בהשערות לפיהן הלקוחות ספגו
את דברי הבלע שהתובעת השמיעה ( ע' 5 לפרוט' , ש' 1 עד 3 ) .
לטעמי ההוראה הכללית בס' 10 לפקודת הנזיקין לפיה תאגיד לא יפרע פיצויים בשל עוולה
אלא אם גרמה לו נזק חלה גם לגבי תביעה לפיצוי בגין עוולת לשון הרע .
השוו – ת"א 10967-02-09 עיריית פתח תקווה ואח' נ' לב העיר הרשת המקומית , החלטה
מיום 22.3.10
הפגיעה מדברי בלע יכולה להיגרם רק לאדם בשר ודם ומכאן ההצדקה שלא לאפשר לתאגיד
לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק .
נראה כי מרדכי קיבל את הערת בית המשפט במהלך הדיון בענין זה כאשר ציין כי עוגמת הנפש
נגרמה גם לו באופן אישי . דא עקא , התביעה שכנגד לא הוגשה ע"י מרדכי אלא רק ע"י הנתבעת
, שהיא תאגיד .


13. באשר לעילת התביעה שכנגד שעניינה עלות הבדיקה , אני קובע כי למרות שהנתבעת היתה
זכאית לגבות את עלות הבדיקה במעמד ביצוע הבדיקה , הנתבעת ויתרה על זכותה זו ולכן אינה
זכאית לתבוע סכום זה מהתובעת במסגרת התביעה שכנגד .
הנתבעת הוכיחה כי היא מקפידה לגבות על אתר גם סכומים נמוכים יותר מעלות הבדיקה
כאשר גבתה 30 ₪ עבור הרכבת הדוושה .

14. לאור האמור לעיל , אני דוחה את התביעה ואת התביעה שכנגד .
לאור התוצאה ונימוקי פסק הדין , אין צו להוצאות .

על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום ממועד קבלתו .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק לחממה

 2. נזק לעצי זית

 3. נזקי הסתמכות

 4. נזק במיניסקוס

 5. נזק לרכב שנגרר

 6. נזק למערבל בטון

 7. נזק למערכת השקיה

 8. כימות נזק לא ממוני

 9. נזקים למכולות בנמל

 10. אין פיצויים ללא נזק

 11. תביעת נזק רכב חונה

 12. נזק שלא התגלה במועד

 13. נזק בלתי הפיך למנוע

 14. נזק למכונת שטיפת רכב

 15. נזקים לדירה עקב שיפוץ

 16. נזקים עקב טיפול פילינג

 17. נזקים לרכב עקב מהומות

 18. נזקים לתמונות בתערוכה

 19. טיפול סיכה - נזק לגיר

 20. נזקים לארגז בנמל חיפה

 21. פיצוי על נזקים לאספלט

 22. נזק למרצפות בגלל פוליש

 23. פיצוי בגין נזקים למושכר

 24. נזק בגלל שימוש במי פנים

 25. נזקים עקב שיפוץ בית פרטי

 26. פיצוי על גרימת נזק לרכב

 27. חובת הקטנת הנזק בדוח שמאי

 28. נזקים בגין תחליף חלב צמחי

 29. נזק לרכב שחנה במקום אסור

 30. נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

 31. פיצוי על נזק למשלוח לחו''ל

 32. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 33. נזקים למטעים ע''י עדר פרות

 34. נזקים עקב הריסת בית של מחבל

 35. נזק לעובד כתוצאה מחשד לגניבה

 36. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 37. תביעה על נזק לרכב פגיעה מאחור

 38. נזק מוחי לתינוק בלידה מוקדמת

 39. פיצויים בגין נזקים לשלטי חוצות

 40. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 41. שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

 42. נזק לרכב בחניון עזריאלי ממחסום

 43. נזק לעובד בגלל נהלי עבודה רשלניים

 44. נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

 45. נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

 46. נזק ממוני גבוה מהפיצוי הסטטוטורי

 47. נזקים עקב עיכוב בהשלמת עבודות פיתוח

 48. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 49. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 50. נזק לכבלים של בזק במהלך עבודות חפירה

 51. פיצוי על נזקי חקלאות עקב חומרי ריסוס

 52. תביעה נגד מועצה אזורית בגין נזקים לרכב

 53. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 54. הכרעה בשאלת הנזק לפני הכרעה שאלת החבות

 55. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 56. תביעה על נזקים במהלך טיול מאורגן לאירופה

 57. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 58. האם חובה לעבור טיפול רפואי מכוח חובת הקטנת הנזק

 59. פיצוי על נזק כספי עקב הפסקת עבודה בגלל צו בטיחות

 60. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 61. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 62. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון