תביעה בגין קו טלפון נייח

התובע מלין בתביעה זו, שהנתבעת לא עמדה בהתחייבויותיה ביחס לקו הנייח, שכן הנתבעת לא חיברה קו זה אל רשת הטלפונים ולא לשירותי גלישה לאינטרנט.
עוד טוען התובע, שהוא המתין 5 ימים לביקור נציג הנתבעת ולמרות שהוא המתין בביתו- לא הגיע נציג הנתבעת.
בעקבות ובהמשך לכך, ניגש התובע לנתבעת והובטח לו שביום 15.2.13 יגיעו מתקינים לביתו וגם הפעם המתין התובע – ולא הגיעו. כך ולאור הבטחות נוספות של נציג הנתבעת, המשיך התובע והמתין בביתו בימים 17.2.13, 18.2.13 – אך לשווא.


ג) משלא הגיעו אליו, פנה התובע ביום 19.2.13 אל נציג הנתבעת ולאחר שהמתקין ננזף, הבטיחה נציגת הנתבעת, שההתקנה תבוצע בתוך זמן קצר ונאמר לו, שלצורך קביעת מועד, תתקשר אליו נציגת הנתבעת ואין לו צורך להגיע למקום עסקה של הנתבעת.
מאחר ועד ליום 26.2.13 לא התקשרו אל התובע, ניגש שוב התובע באותו יום ושוב הודיעו לו, שהטלפון עדיין לא חובר – זאת למרות שכבר עברו שבועיים ואיש לא טרח להתקשר אליו.

ב. לאור התנהלות הנ"ל של נציגי הנתבעת, החליט התובע ביום 27.2.13 לעבור לחברה אחרת והתחבר לשירותיה וחובר מייד לטלפונים הניידים וגם לטלפון הנייח והאינטרנט ולמרות שהתובע עבר לחברה אחרת, ממשיכה עדיין הנתבעת לחייבו בסך של 11 ₪ לחודש עבור 3 המכשירים ולכן, הגיש התובע תביעה זו, בה ביקש לחייב הנתבעת לשלם לו סך של5,400 ₪, הכולל בחובו: הפסד 2 ימי עבודה בסך של 700 ₪, הוצאות הכנת התביעה סך 500 ₪, עלות 3 מכשירי sim בסך 400 ₪, עוגמת נפש שהתבטאה בהשפלה מהתנהגות נציגי הנתבעת בסך 3,800 ₪.

2. הנתבעת הגישה כתב הגנה ארוך ומפורט המחזיק 6 עמודים, בו סבורה הנתבעת שיש לדחות את תביעת התובע, משום שאין בסיס לתביעה, ובהיות התביעה מופרכת ועל ידי הגשתה מבקש התובע להתעשר שלא כדין על חשבונה של הנתבעת ובנוסף לכך, מעלה הנתבעת את הטענות והנימוקים העיקריים הבאים:

א. א) עם הצטרפותו של התובע אל רשת הנתבעת ועל מנת להתחבר בשירותי ספק האינטרנט והקו הנייח ,העבירה הנתבעת בקשה אל 013 לעדכון הלקוח החדש במערכותיה והפנתה את התובע אל 013 המספקת את שירותי האינטרנט ושירותי קו נייח על מנת לעדכנה האם מעוניין בספק האינטרנט ובשירות הקו הנייח ועל מנת לתאם הגעת מתקין אל בית התובע.
תיאום זה, לא מתבצע על ידי הנתבעת, אלא ישירות בין התובע ובין 013 ומפליא הדבר, שהתובע המתין בביתו בעוד שלא יצר קשר עם 013 לתיאום ההגעה.


ב) ביום 20.2.12 - כעבור 8 ימים מיום ביצוע העסקה, הגיע התובע אל מרכז שירות לקוחות וטען, שלא חובר לשירותי האינטרנט ושירותי הקו הנייח ונציגת הנתבעת הודיעה שוב לתובע, שעל מנת להתחבר עליו ליצור קשר ישיר עם 013 ולתאם הגעת מתקין.
כעבור 15 ימים מיום ביצוע העסקה, בחר התובע- מסיבות השמורות עמו- לנייד את קווי הטלפון אל חברה אחרת ובכך לסיים ההתקשרות עם הנתבעת.

ב. א) אצל הנתבעת אין כל תיעוד ו/או תימוכין לכך, שנאמר לתובע להמתין בביתו למתקין ואין גם תיעוד על קביעת מועד להגעת מתקין ופנייתו היחידה של התובע אשר נרשמה אצל הנתבעת נעשתה ביום 20.2.13 – לאחר ביצוע העסקה- כאשר ביום זה נאמר לתובע, שעליו ליצור קשר עם 013 על מנת להתחבר לשירותים המסופקים על ידה.

ב) התובע היה לקוח של הנתבעת במשך 15 ימים בלבד ובטרם פנה התובע אל הנתבעת בעניין תביעה זו, מיהר התובע והגיש תביעה זו לבית המשפט ותבע סעד מוגזם ומופרך אותו מכחישה הנתבעת, בעוד שעד להגשת התביעה, שילם התובע לנתבעת סך של 78 ₪ בלבד.

3. לאחר שבחנתי ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות, כפי שהובאו בפני בית המשפט, מקבל אנוכי את טענת הנתבעת, שאכן הסכום הנתבע על ידי התובע הוא סכום מוגזם , חלק הימנו הוא בלתי מוכח ובמיוחד יש להדגיש את דרישתו המוגזמת והבלתי הגיונית של התובע של הסך של 3,800 ₪ בגין עוגמת נפש שנגרמה לו עקב התנהגות הנתבעת ונציגיה.
עם זאת, אין גם מקום לקבל את בקשת הנתבעת, שיש לדחות את תביעת התובע ואני קובע, שלאור העובדות והנסיבות, מחליט בית המשפט לקבל את תביעת התובע בחלקה – זאת לאור הנימוקים הבאים:

א. אין מחלוקת בין הצדדים, על מועד הצטרפותו של התובע עם שירותי הנתבעת, אין מחלוקת בדבר תכנית ההצטרפות – כפי שציין התובע בכתב התביעה וכפי שעולה ממסמך הנושא כותרת:"עמוד עיקרי פרטי התכנית", אשר צורף לכתב התביעה. טופס זה, נשלח ללקוח, ראשית, על מנת לברכו על ההצטרפות ושנית על מנת להביא לידיעתו את עיקרי ההסכם.

ב. הנתבעת טוענת, שהתכנית משווקת על ידי הנתבעת בשיתוף עם 013 ובהקשר לכך, ממשיכה הנתבעת וטוענת, שעל מנת להתחבר בשירותי ספק האינטרנט וקו הטלפון הנייח, הופנה התובע ליצור קשר אל מול 013 המספקת את שירותי האינטרנט וקו הטלפון הנייח תחת תכנית החיוב על מנת לתאם עמם את ההתקנה.

באשר לטענה זו, יש להשיב לנתבעת בשניים אלה:

א) נכון הוא, שבטופס: "כתב הסכמה" שהוצא על ידי "קבוצת סלקום", נאמר בראשיתו כך: "קבוצת סלקום- נטויז'ן מספקת מגוון שירותי תקשורת ושירותים משלימים...תחת קורת גג אחת" ועל טופס זה חתם התובע ביום ההתקשרות – 12.2.13- אך מטופס זה כלל לא עולה, שעל מנת להתחבר לשירותים הנ"ל על הלקוח ליצור קשר ישיר עם 013.
מהאמור בראשיתו של טופס זה עולה, ששתי הקבוצות הנ"ל: "סלקום- נטויז'ן" דרים תחת קורת גג אחת ולכן, מדוע פנייתו של לקוח הפונה אל סלקום, לא יכולה לקבל טיפול מתאים על ידי העברת פנייתו מסלקום ישירות לנטויז'ן.

ב) הנתבעת אינה מציינת מתי הופנה התובע אל 013 והנתבעת גם לא הוכיחה, שבמועד ההתקשרות עם התובע, הופנתה תשומת לבו של התובע, שעל מנת להתחבר עליו לפנות אל 013.
משלל המסמכים שצרף התובע לכתב התביעה, שהם טפסי ההתקשרות עם הנתבעת, לא עולה באופן ברור וחד משמעי, שעל מנת להתחבר לקבלת השירות, לא די לפנות לסלקום אלא שעל הלקוח להתקשר ישירות אל 013.

ג. א) בטופס:"עמוד עיקרי פרטי התכנית", ניתנת ללקוח האפשרות לבטל בכל עת את ההתקשרות באמצעות הודעה בכתב או בעל פה למוקד השירות וכך אכן עשה התובע במתן הודעה ביום 27.2.13.
במסמך נוסף עליו חתם התובע ביום 12.2.13 נאמר בין היתר, שלתמיכה טכנית בכל הנוגע לשירותי 013, מוזמן הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של 013 ואף צוין מספר הטלפון אליו ניתן לפנות, אך מדובר בתמיכה טכנית ואין אמירה מפורשת, שעל מנת להתחבר ממש אל שירותי האינטרנט וקו טלפון נייח על הלקוח לפנות אך ורק אל 013.


ב) תנאי זה, שלצורך התחברות ממשית אל השירותים הנ"ל על הלקוח להתקשר עם 013 הוא תנאי חשוב ומהותי ומוטב לנציגי השירות – כשם שהם מציעים תנאי התקשרות עליהם חותם הלקוח, גם להסביר לו תנאי חשוב זה, שבלעדיו אין לו ללקוח אפשרות להתחבר והיוצא מכך הוא, שאמנם הלקוח קיבל תנאי התקשרות לאינטרנט ולקו נייח, אך שימוש בהם – אין.

ג) בעדותו בבית המשפט מאשר נציג הנתבעת, שהתובע אכן הגיע למרכז שירות, לפחות פעמיים: פעם ביום 12.2.13 לצורך ההתקשרות ופעם ביום 20.2.13 . ביקור זה של יום 20.2.13 גם עולה מדו"ח הערות ללקוח, שהוגש על ידי נציג הנתבעת וסומן נ/2 ואכן בדו"ח זה צוינה הערה: "הוסבר ללקוח שיש ליצור קשר עם נטויז'ן שישלחו לו נתב כדי שיוכל ליהנות
משירותי 013".
(ראה בעמ' 2 לפ',ש' 11- 12 ובשורות אלו נרשמו בטעות תאריכים 20.12 ו- 19.12 במקום 20.2. ו- 19.2, שכן בחודש דצמבר טרם התקשר התובע עם הנתבעת).

ד) מאותו דו"ח (נ/2) גם עולה מועד נוסף 12.2.13 – מועד ההתקשרות- וגם במועד זה ישנו תיעוד פניות משתמש ואין ביום זה כל ציון על הסבר שניתן לתובע שעליו ליצור קשר עם 013.
מסמך נוסף הראוי לציון הוא המסמך הראשוני, אשר נכתב בכתב יד על ידי נציג הנתבעת והוא נכתב, כנראה, בעת ההתקשרות תוך העלאת ההצעה שהועלתה בפני התובע לגבי פרטי התכנית. (ראה נ/1 וראה מסמך זה אשר צורף גם לכתב התביעה).
במסמך זה, שהוא למעשה המסמך שניתן תוך מתן הסברים לתובע- לא טרח המסביר לציין באופן מפורש, שלאחר ההתקשרות ועל מנת להפעיל השירות יהיה על התובע ליצור קשר עם 013, אלא צוין בצורה לקונית ובלתי מובנת:" ספק- נטויזן-X ".
מה לקוח תמים צריך להבין מרישום כזה? שהוא לא יוכל לקבל שירותי אינטרנט או קו טלפון נייח אם לא יתקשר ישירות אל 013, כאשר ההתקשרות הממשית וההיכרות הישירה נוצרת בין התובע ובין הנתבעת?

4. לכן, לאור הנימוקים שפורטו לעיל ולאור התנהלות הנתבעת כלפי התובע, החליט התובע להשתמש בזכותו שניתנה לו בטופס ההתקשרות ולבטל את ההתקשרות והתובע זכאי לקבל פיצוי מהנתבעת, על התנהלותה כלפי התובע – כפי שפורט לעיל.
לגבי הסכום שתבע התובע בתביעה זו, כבר קבע בית המשפט, שהוא מוגזם ובלתי מוכח בחלקו הארי, אך גם קבעתי שלאור התנהלות הנתבעת כלפיו, מגיע לתובע פיצוי ולהלן אתייחס לסכומים אשר נתבעו על ידי התובע:

א. א) התובע תבע סך של 700 ₪ עבור הפסד שני ימי עבודה והתובע לא הוכיח פריט תביעה זה. התובע לא המציא אישור ממקום עבודה, שהוא עובד וגם לא הגיש אישור על הפסד שכר באותם ימים הנטענים על ידו כימים שלא עבד בהם.

ב) באשר לסכום של 500 ₪ הנתבע על ידי התובע עבור הוצאות הכנת התביעה, מקבל אנוכי את טענת הנתבעת, שבעצם, את התביעה יכול היה התובע בעצמו להגיש, שכן בבית משפט לתביעות קטנות אין נזקקים לעו"ד ועצם קבלת שירותים מעו"ד בהגשת תביעה בבית משפט זה, מגדיל את הוצאותיו של הצד שכנגד – במקרה שהוא מחויב בדין- והרי המטרה צריכה להיות הקטנת הנזק ולא הגדלתו.
עם זאת, ההוצאות הכרוכות בניהול המשפט תילקחנה בחשבון במכלול הפיצוי שיושת על הנתבעת.

ג) באשר לדרישת הסך של 400 ₪ עלות 3 כרטיסים sim מקבל אנוכי את טענת הנתבעת, שהתובע רכש מלכתחילה עסקה לניוד 3 קווי טלפון ובמסגרת זאת רכש הכרטיסים הנ"ל ובעצם, היה זה התובע אשר באופן חד צדדי החליט לבטל העסקה והתובע גם לא הוכיח ששילם הסך הנ"ל באופן נפרד עבור הכרטיסים הנ"ל.

ד) באשר לסכום של 3,800 ₪ אשר תבע התובע בגין עוגמת נפש והשפלה, לא הוכח בפני בית המשפט שהתובע הושפל בצורה כלשהי ולכל היותר, הגיע התובע אל שירות לקוחות של הנתבעת ואז הוסבר לו על האופציה לפנות אל 013 על מנת להתחבר לאינטרנט ולקו הנייח.
על הזמן שבזבז התובע בפניותיו אל הנתבעת ועל הזמן שהחזיק במכשירים ולא היה מחובר לאינטרנט ולקו הנייח, על כך ייקבע לו פיצוי, אך הפיצוי חייב להיות סביר ומידתי בהתחשב בכל נסיבות המקרה.

5. א. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה ולאור הנסיבות, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך של 750 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ב. יתרת סכום התביעה נדחית – מהנימוקים שפורטו לעיל.

ג. מאחר והתובע לא הוכיח, שבטרם הגיש את תביעתו פנה במכתב דרישת פיצוי או דרישה אחרת והגיש התביעה ללא התראה מוקדמת, אני מחליט שלמעט הסך הנ"ל – אין צו להוצאות.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה בגין קו טלפון נייח

 2. שימוש במאגר מספרי טלפון

 3. פיצוי על נפילת קווי בזק

 4. התנגשות רכב בעמוד טלפון

 5. גניבת שיחות טלפון מבזק

 6. אי תשלום חשבון טלפון בזק

 7. בקשה להעלאת תעריפי טלפון

 8. זכאות להנחה על תשלום טלפון

 9. פיצוי על ניתוק קו טלפון בעסק

 10. חיוב על שיחות אירוטיות בטלפון

 11. תביעה בגין חיוב חשבון טלפון שלא כדין

 12. האם טלפון והוצאות רכב חלק מהמשכורת

 13. מעצר ע"י שוטרים עקב שימוש בטלפון נייד

 14. תביעה לפיצוי בגין חיוב עבור שירותי אינטרנט וטלפון

 15. מכשיר הטלפון הסלולרי התקלקל כחודש וחצי לאחר רכישתו

 16. תביעה בגין אי תיקון מכשיר טלפון סלולארי בתוך זמן סביר

 17. פיצוי בנוגע למכשיר טלפון סלולרי מכח תנאי האחריות למוצר

 18. טענת התנערות חברת פלאפון מאחריותה לתיקון מכשיר הטלפון הנייד

 19. תביעה בטענת חיוב שלא כדין בגין שיחות בחו"ל שנעשו בכרטיס סים מקומי

 20. חויב בתשלום בגין שיחות טלפון שבוצעו בקו טלפון שאינו שייך לו ולא על שמו

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון