בקרת נזקים בדירה לקראת סיום תקופת השכירות

לקראת סיום תקופת השכירות הוסכם בין התובע לנתבעים כי תיערך בקרת נזקים בדירה וכי המשפץ יציע הצעת מחיר לתיקון הנזקים שנגרמו בדירה על ידי הנתבע. בידיעת התובע, המשפץ הגיע להסכמה עם הנתבעים, לפיה תמורת הסך של 3,500 ₪ יצבע את הדירה ויתקן נזקים מסוימים, ברם, התובע טען לנזקים נוספים, אשר המשפץ לא נכון היה לבצעם במחיר שהוסכם בינו לבין הנתבעים.מכאן ואילך החלו העימותים בין הצדדים שהחריפו בעת שטכנאי מזגנים הגיע לדירה, על מנת, כך נראה, להסיר את המזגן שהתקין הנתבע בדירה. בעקבות זאת, אסר התובע על המשפץ לאפשר לטכנאי להיכנס לדירה ואסר עליו לבצע את התיקונים, שכן לטענתו, הנתבע הפר את ההסכם בהתקינו את המזגן בלא קבלת אישורו וכי בהתאם להסכם עליו להשאירו בדירה. הנתבע מכחיש את טענות התובע בענין זה ואף טוען כי קיבל את הסכמת התובע להתקנתו.

לדעתי, התקנת המזגן אינה בגדר שינוי בדירה ועל כן הנתבע היה רשאי לנוטלו מהדירה, אך היה עליו לתקן את הנדרש בעקבות התקנתו והסרתו.לטענת הנתבעים, התובע נכנס לדירה באמצעות המפתח שהושאר ברשות המשפץ, ואף נטל לידיו כספים במזומן בסך של 3,000 ₪ שהושארו על ידי הנתבע בדירה, בעודו נמצא בחו"ל. יאמר כי בגין אותה כניסה נטענת לדירה, הגיש האב תלונה למשטרת ישראל, ובה טען, בין היתר, להסגת גבול. יאמר כי באותה תלונה לא נטען כי התובע נטל כספים מהדירה, וזו הועלתה בשלב מאוחר יותר. בכתב התביעה שכנגד ובעדותו בבית המשפט, טען הנתבע כי נלקחו סכומים של 1,000 ₪ או 3,000 ₪ ולא יכול היה ליישב הסתירות שבין גרסאותיו אלה. התובע הכחיש מכל וכל כי נטל כספים מהדירה ועדותו בענין זה אמינה בעיני, מה גם שעדות הנתבע בנקודה זו אינה אמינה עלי, בין היתר, נוכח הסתירות בעדותו בדבר סכומי הכסף שנלקחו מהדירה, כטענתו.
אין חולק כי הנתבעים שלמו למשפץ על חשבון המוסכם סך של 950 ₪, אשר לדבריו רכש באמצעותם את הצבע וכי לא ניתן היה לעשות שימוש בצבע שנרכש. לא שוכנעתי כי אכן לא ניתן היה לעשות שימוש בצבע, שעה שהדירה נצבעה, או תיצבע על ידי המשפץ ועל כן יש להפחית סכום זה מכל פיצוי בו יחויבו הנתבעים.
הנזקים הנטענים על ידי התובע מאומתים בחלקם באמצעות התמונות שצלם, אולם לא הוגשה חוו"ד המלמדת על עלותם והתחייבות התובע לתשלום סך כולל של 13,000 ₪ למשפץ עבור עבודות שהאחרון אמור לבצע בדירה ואשר חלקם בוצע, אין די בה על מנת להוכיח כי כל העבודות מבוצעות בגין נזקים להם אחראי הנתבע.
סבורני כי הוראות ההסכם אינן אוסרות על התקנת מזגן בדירה ועל כן הנתבע רשאי היה להוציאו מהדירה. נראה כי הצדדים אף היו במגעים בענין זה, אשר לא עלו יפה.
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שהבאתי בחשבון את כל טענות הצדדים, מצאתי כי יהא זה נכון לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסך של 8,000 ₪ וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הצדדים והמחלוקות שביניהם, בכל הנוגע להסכם השכירות והפרתו על ידי הנתבעים. הנתבעים הטיחו בתובע אשמות שלא היה להן מקום תוך שהם חוסים תחת ההגנה של כתבי בית הדין. יחד עם זאת, יש להביא זאת בחשבון בעת פסיקת ההוצאות. בסכום הפיצוי הבאתי בחשבון כי המזגן נשאר ברשות התובע. כן ישאו הנתבעים בהוצאות משפט בסך של 1,500 ₪. הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום המלא בפועל, אלא אם ישלמו במלואם עד ולא יאוחר מיום 1.10.13.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי שכירות

 2. ערב או שוכר ?

 3. חובת המשכיר לתקן

 4. הפרת מטרת השכירות

 5. שינוים במושכר מזגן

 6. העברת זכויות שכירות

 7. נטישת דירה בשכירות

 8. העברת שכירות מוגנת

 9. הזנחת דירה בשכירות

 10. קיצור תקופת השכירות

 11. שינויים נרחבים במושכר

 12. שיפוצים בשכירות מוגנת

 13. הרכב בית הדין לשכירות

 14. שיעבוד שכירות במשכנתא

 15. הפרת תנאי שכירות מוגנת

 16. ביצוע שינויים יסודיים במושכר

 17. הסכם להעברת שכירות בחנות

 18. החזר השקעה בנכס בשכירות

 19. כמה עולה שכירות ברחובות ?

 20. זכות סירוב ראשונה בשכירות

 21. נזקים לגינה בבית בשכירות

 22. הסכם תיווך שכירות מסחרית

 23. גרימת נזקים לדירה בשכירות

 24. השארת נזקים בדירה בשכירות

 25. תביעה בגין דמי שכירות מזנון

 26. שכירות משרד לתקופת ניסיון

 27. השארת לכלוך בדירה בשכירות

 28. שכירות משנה בעסק ללא רשות

 29. שינוי מטרת השכירות ללא הסכמה

 30. שכירות קצרת מועד תשלום ארנונה

 31. תביעה גין נזקים למושכר בית פרטי

 32. עזיבה פתאומית של דירה בשכירות

 33. ניהול עסק בדירת מגורים בשכירות

 34. גניבת כסף מזומן מדירה בשכירות

 35. זכאות עולים חדשים לשכירות דירה

 36. שכירות מבנה בגובה נמוך מהמוסכם

 37. פיצוי על נזקים לשוכרי יחידת דיור

 38. תביעה בגין עסקאות שכירות של רכבים

 39. טענת שכירות דירה לא ראויה למגורים

 40. תביעה בגין דמי שכירות במבנה תעשייה

 41. זכויות המשכיר לשנות את דמי השכירות

 42. איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות

 43. שכירות מרתף לצורכי משרד ללא היתר

 44. תשלום הבעל על דירה בשכירות לגרושה

 45. פיצוי על איחורבפינוי דירה בשכירות

 46. חישוב חוב שכירות עבר בדיירות מוגנת

 47. תביעה ותביעה שכנגד ביחסים בין שוכרים

 48. ההבדל בין השכרת משנה להעברת השכירות

 49. הפרת הבטחה לשכירות דירה לשנה נוספת

 50. בקשה להחלפת דיירים בבית הדין לשכירות

 51. החלפת מחזיקים - ארנונה דירה בשכירות

 52. ניקוי מרצפות דירה בשכירות ע''י השוכר

 53. שהייה בלתי רצופה לעיתים נדירות במושכר

 54. האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ?

 55. הגשת תביעה נגד שוכר דירה שחזרו לו הצ'קים

 56. בקרת נזקים בדירה לקראת סיום תקופת השכירות

 57. תביעה של שוכר בשכירות מוגנת נגד בעל הבית

 58. תביעה כספית בגין נזקים שלא תוקנו בדירה בשכירות

 59. ניכוי הוצאות השקעה בנכס לאחר סיום תקופת השכירות

 60. תביעה נגד שוכר בטענה כי ההסכם אוסר על שכירות משנה

 61. הכחשת טענה כי מצבו של המושכר היה טוב בתחילת השכירות

 62. האם יש חוק שמחייב את בעל הדירה לתקן פגמים בדירה שכורה ?

 63. תביעה: בסיום תקופת השכירות המחסן נמצא פרוץ ותכולתו נעלמה

 64. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן בגלל סירוב המשכיר לתקן מדרגות כניסה

 65. עזיבת דירה בשכירות ללא הודעה מוקדמת מבלי לשלם שכר דירה וחשבונות

 66. תביעה בגין נזקים של בעל דירה כנגד הדיירים אשר גרו בדירה בשכירות במשך 5 שנים

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון