מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

המחלוקת שבין הצדדים נוגעת לתיאור העובדתי של השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות: התובעים טוענים כי מכונית התובעת הייתה בנסיעה והנתבעת 3 עקפה אותה במהירות תוך שהיא חוצה פס הפרדה רצוף, בעוד הנתבעת 3 טוענת כי מכונית התובעים הייתה בעצירה מלאה, והחלה לנסוע לפתע כאשר היא נאלצה לעקוף מכשול שהיה קיים באמצע הדרך (מכונית התובעים שהייתה בעצירה מלאה בנתיב הנסיעה) והתאונה אירעה בשל התחלה נסיעה פתאומית של התובעת 2.אם נבחר בגרסה הראשונה, קרי, עקיפה מצידה של הנתבעת 3, הרי ששאלת האחריות ברורה; אם הנתבעת 3 עקפה רכב נוסע תוך שהיא חוצה פס הפרדה רצוף, אין ספק לגבי אחריותה לאירוע התאונתי; ואולם לגישתי, גם אם נקבל את גרסת הנתבעת 3, עדיין האחריות רובצת על כתפיה, שכן שומה על נהג העושה שימוש בדרך, ועוקף מכשול תוך חציית פס הפרדה, שינקוט בכל אמצעי הזהירות הראויים והנדרשים בהקשר זה, וככל שלא עשתה כן, הרי שהפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה.
חצייתו של פס הפרדה כאמור, אמורה להתבצע במשנה זהירות, ורק כאמצעי אחרון למעבר מכשול המצוי בכביש, ולא ניתן אלא לראות את ההתנגשות כתוצאה ישירה של מעבר לא זהיר של אותו מכשול (אם בכלל היה).
לא רק זאת, אלא שנקודתית ניתן לומר, כי גרסת התובעים הייתה מקובלת עלי הרבה יותר מאשר גרסת הנתבעים. התובעים הציגו תצלום המכונית שבבעלות התובע 1, כאשר התובעת 2 אישרה כי מדובר בתצלום אשר נערך ללא הזזת מכונית התובע מאז קרות ההתנגשות; גרסת הנתבעת 3 הייתה כי מכונית התובעים הייתה בחציה על המדרכה ובחצייה חוסמת את נתיב התנועה במעלה רח' כורי (הנתיב הימני ביותר אשר בסופו פנייה ימינה לרח' יבנה), במיקום שלפני מפרצון החניה המצוי באותו רחוב, ואולם תמונת כלי הרכב לאחר התאונה מלמדת על כי גרסה זאת אינה אפשרית, שכן לא ניתן היה לרדת מהמדרכה מבלי להתחיל בנסיעה קדימה; משמע, מיקום מקום החניה הנטען, אינו יכול ולא יכול לעמוד בקנה אחד עם מקום קרות ההתנגשות כפי שהוא עולה מהתמונה ת/1.
אציין עוד כי עדותה של התובעת 2 הייתה אמינה מאוד בעיני, וניכר שחרף התרגשותה הרבה, נמסרו על ידה פרטים נכונים ומלאים, ואני מקבל את טענתה לפיה מכוניתה לא הייתה בעצירה בעת קרות ההתנגשות, וכי לא החנתה את מכוניתה עובר לקרות התאונה.
חיזוק לאמינותה של התובעת 2, ניתן אף למצוא בדברי אמה של התובעת 2, אשר הייתה יחד עמה,, כנוסעת, בעת קרות ההתנגשות. אמה של הנתבעת נתבקשה להמתין מחוץ לאולם ביהמ"ש בעת מתן עדותה של בתה, ומסרה גרסה זהה לחלוטין באשר לנסיבות התאונה, ובעיקר לצורך שלילת גרסת הנתבעים כי מכונית התובעים חנתה על הכביש (או בחציה על המדרכה וחציה על הכביש).
סיכומם של כל אלה, קרי, העדפת גרסת התובעת, יחד עם המסקנה המסתברת כי גם אם נקבל את גרסת הנתבעת 3 לא יהא בכך כדי להוריד ממנה האחריות הנזיקית לקרות התאונה, מדיקה הטלת מלוא האחריות בגין האירוע התאונתי על כתפי הנתבעים.
בשאלת הנזק, לא מצאתי כל פגם בתיאור אשר נערך על ידי השמאי, מר אביהו רפפורט. השמאי נשאל לגבי שאלת הערכתו לתיקון בחלפים מקוריים (ולהבדיל מתחליפיים), והבהיר כי מדובר היה ברכב ספורט ייחודי ויוקרתי, אשר בעת קרות התאונה מיצה כשנה ושלושה חודשי נסיעה בלבד, ולפיכך לא מוצדק היה להעריך לפי חלפים שאינם מקוריים (ואף ציין שלאור ייחודיות כלי הרכב, אין חלפים תחליפיים).
בכל הנוגע לשאלת ירידת הערך, אישר השמאי מר רפפורט כי לא התייחס לעבר הביטוחי של כלי הרכב בעת הערכת ירידת הערך והשיב כי אין לו כלים או צורך לעשות כן, עת שמדובר בכלי רכב כה חדש.
פסק הדין המנחה בנושא ירידת ערך הרכב הוא, רע"א 3577/93 הפיניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' מוריאנו, פ"ד מח (4) 70, שם קבע הש' שמגר: "בעיני הציבור הרחב, היינו לא רק בעיני בעל רכב קונקרטי, רכב שעבר תאונה חשוד כנגוע בתקלות סמויות, ועל – כן הוא מוערך פחות גם אם אין סדקים על פניו. זה ההבדל בין רכב שעבר את פגעיה הפיזיים של התאונה, אף אם תוקן, לבין רכב שנותר במצבו הכללי כפי שיצא מבית החרושת".
ועדיין, התובע ירידת ערך לרכבו, עליו הנטל להוכיח זאת ואת שיעורה. דו"ח "ועדת ששון", המצוטט כדבר שבשגרה בבתי המשפט על ידי חברות הביטוח, קבע שורה של כללים באשר לנתונים חיוניים שיש בהם כדי להשליך על מחירו של הרכב ועל שיעור ירידת הערך שתיקבע לו לאחר תאונה. כך, למשל, ניתנה התייחסות לתאונות קודמות, מצב מכני, זהות בעלויות קודמות שיש בהם השפעה על המחיר (פרטי, חברה וכד'). אמנם, נקבע לא פעם כי דו"ח ועדת ששון האמור אינו בעל תוקף מחייב, אולם ניתן להתייחס לכך, לגישתי, כאל אמדן.
במקרה שבפני, התובע הגיש חוות דעת. הנתבעות נמנעו מעשות כן, או לשלוח שמאי מטעמן לבדוק את כלי הרכב, או לציין את עברו הביטוחי.
חוות דעת השמאי מטעם התובע מפורטת וכוללת חלק מן הנתונים אליהם התייחס דו"ח ועדת ששון, אולם אין היא מתייחסת לסוגיית תאונות קודמות ועבר ביטוחי. ואולם, הנתבעות כאן בפני, נמנעו מלהביא חוות דעת שמאי מטעמן ואף לא הציגו ראיה כלשהי אודות תאונות קודמות או משתנים שיש בהם כדי להשפיע על מחיר הרכב או על ירידת הערך שנקבעה.
לאחר בחינת טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי לאור היעדר התייחסות למצב עבר ביטוחי ותאונות קודמות, או יתר הרכיבים הרלוונטיים, יש להפחית חלק יחסי מתחשיב הפיצוי בגין ירידת ערך, ומצאתי לפסוק ברכיב של ירידת הערך, על דרך האומדן, סך 2,800 ש"ח בלבד.
סוף דבר: הנתבעות ישלמו לתובע 1 סך של 10,554 ₪ בגין עלות התיקון, 2,800 ₪ בגין ירידת ערך, 750 ₪ עלות שכ"ט שמאי ו- 600 ₪ הוצאות ההליך. סה"כ ישולם 14,704 ₪.
הסכום כאמור ישולם בתוך 30 ימים מהיום, בהיעדר תשלומו במועד כאמור יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום קרות התאונה, 19.2.2013 ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון