אי תשלום על התקנת פרגולה

הנתבעת 2 יצרה קשר עם התובע ביום 13.8.12 על מנת לקבל הצעת מחיר להתקנת פרגולה ולאחר מספר פגישות נסגרה
ביום 7.4.13 העסקה והנתבעים אישרו העסקה ואף שילמו מקדמה בסך 1,000 ₪.
בהמשך ובעקבות ההתקשרות, מסר התובע לנתבעים ביום 11.4.13 סקיצה ממוחשבת ובהתאם להסכם, היה על הנתבעים לשלם לתובע ביום 14.4.13 סך של 6,800 ₪, אך הנתבעים לא שילמו סך זה.

ב) ביום 15.4.13 הביעה הנתבעת אי שביעות רצון מהסקיצה ולכן, יזם התובע פגישה נוספת בבית הנתבעים והפגישה התקיימה ביום 22.4.13 בה הסביר התובע ביתר פירוט את מאפייני העיצוב ובאותו מעמד הוסכם, שהתובע ימשיך בעיצוב הקיים. ביום 23.4.13 הציג התובע לנתבעים דוגמאות הצבע של הפרגולה ואלה אושרו על ידי הנתבעים ובאותו יום שילמו הנתבעים לתובע את הסך של 6,000 ₪ במקום 6,800 ₪.

ב. א) מיום 24.4.13 ובמשך 3 ימים בנה התובע את הפרגולה, כאשר הנתבעים היו עדים לתהליך הבנייה.
לאחר סיום העבודה הודיע הנתבע 1 (להלן:"הנתבע") שהפרגולה לא לטעמו והוא ביקש לפרק אותה ושאינו מוכן לשלם היתרה המגיעה לתובע.
בעקבות סירובו של הנתבע לשלם יתרת הסכום, התקיימו פגישות נוספות בין הצדדים ובסופו של יום הגיעו הצדדים להסכמה על מספר תוספות שיבוצעו על חשבון התובע, כפי שביקשו הנתבעים.
ב) לאור אותן הסכמות, הודיע הנתבע, שאין הוא מעוניין לשלם היתרה והציע שהתובע יבצע עבודה נוספת על מנת לפרק את הפרגולה ולסלק את החומרים ממנה היא בנויה – זאת ללא תשלום ולכך לא הסכים התובע, משום ההפסד שייגרם לתובע ומשום שהחומרים של הפרגולה מותאמים בצורה אישית ומדויקת לתנאי השטח של בית הנתבעים.

ג. לאור הטענות שהעלה התובע ומאחר והתובע סבור שביצע העבודה ומגיע לו מלוא הסכום המוסכם, הגיש התובע תביעה זו, בה ביקש לחייב הנתבעים לשלם לו היתרה הבלתי מסולקת בסך של 8,600 ₪ וסכום נוסף של 1,000 ₪ כפיצוי עבור אובדן זמן עבודה.

2. הנתבעים הגישו כתב הגנה, בו נטען על ידם, שלא מגיעה לתובע יתרת הסכום המוסכם ובנוסף לכך, מעלים הם את הטענות העיקריות הבאות:

א. א) הסקיצה הממוחשבת של הפרגולה, ששלח התובע במייל הייתה מתחת לכל ביקורת עד כי הנתבעים התאכזבו מכך, משום שלדעתם, לא זה מה שסגרו.
התובע החל את העבודה, כאשר רוב בניית הפרגולה התבצעה ע"י עובדים לא מקצועיים והתובע בקושי נכח במקום וגם לא פיקח על העבודה.
בנוסף לכך, נטען על ידי הנתבעים, שעובד מטעם התובע, צבע במרפסת והרס את מעקה הבטיחות של המרפסת בצבע – דבר המעיד על חוסר מקצועיות.

ב) עוד נטען, שהתובע – שאינו חשמלאי מוסמך- נתן הוראה לעובד שלו להעביר נקודת חשמל והשאיר אותם גלויים בפני הילדים – דבר אשר העיד על חוסר אכפתיות וחוסר מקצועיות.

ב. א) הנתבעת מאשרת את טענת התובע, שלאחר שהנתבע ראה את הפרגולה, הוא ביקש מהתובע לפרק הכול ולקחת את העץ ואין הם רוצים יותר קשר עם התובע, למרות ששולם לתובע עבור החומר, אך התובע ניסה לשכנע, שהוא יתקן את הפרגולה.
למרות הבטחת התובע, הודיעו הנתבעים לתובע חד משמעית – שאין הם רוצים לתקן משהו שנבנה כחדש.

ב) לאחר סיום בניית הפרגולה, התקשר עובד מטעם התובע והנתבעים שאלו אותו האם מגיעה לתובע יתרת הסכום המוסכם והעובד אמר חד משמעית שלא מגיע – זאת כתוצאה מזלזול וחוסר כבוד לאנשים.
בסופו של יום, התקשרו הנתבעים עם בעל מקצוע אחר ובנו פרגולה חדשה.

3. א. מהעובדות שהועלו בכתבי הטענות ובטענות הצדדים בבית המשפט עולה, שהנתבעים אינם מכחישים את העובדה, שהם יצרו קשר עם התובע לבניית פרגולה בביתם והם לא מכחישים את העובדה, שקבלו מידע אודותיו ולאחר שנפגשו – הוחלט שהתובע יבצע את עבודות הפרגולה ואין גם מחלוקת שהתובע ביצע את עבודות הפרגולה, ברם טענת הנתבעים היא, שאין מקום להשלים לתובע את היתרה הבלתי מסולקת, משום שהפרגולה נבנתה בחוסר מקצועיות, עד כי היה צורך להחליפה על ידי בעל מקצוע אחר.

ב. א) עוד עולה מעובדות המקרה ומחומר הראיות, שסיכום בניית הפרגולה, כללה את הנתונים כפי שבאים לידי ביטוי בהודעה שהעביר התובע באימייל ביום 7.4.13 לבניית פרגולה בגודל 30 מ"ר קורות עץ גושני 15/15, חיפוי תקרה, נייר טול ושינגלס בצבע לבחירת הלקוח כולל סגירת המשולשים מעל הבטון וכולל העברת חוטי חשמל לטובת תאורת בפרגולה, כאשר את גופי התאורה יספקו הנתבעים.
הסכום שסוכם בעד ביצוע כל העבודה הוא 15,600 ₪. (ראה נספח 1 לכתב התביעה).
התובע גם צרף לכתב התביעה את הסקיצה אותה הזכיר בכתב התביעה (ראה נספח 3).

ב) אין מחלוקת בין הצדדים, שלתובע שולם תחילה הסך של 1,000 ₪ ולאחר מכן הועבר אליו סכום נוסף בסך 6,000 ₪ ומכאן, שלטענת התובע, מגיעה לו עדיין היתרה הבלתי מסולקת בסך 8,600 ₪.

4. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות ולאחר ששקלתי טענות אלו, הנני מחליט לקבל תביעת התובע בחלקה – זאת מהנימוקים הבאים:


א. א) כפי שעולה מכתב התביעה, החל התובע את עבודתו ביום 24.4.13 וסיים העבודה ביום 28.4.13 ומייד לאחר ביצוע העבודה, התקשר הנתבע אל התובע והביע אי שביעות רצון מהעבודה.
לאור פניית הנתבע, הסכים התובע לבקר במקום ולהביא העבודה לשביעות רצונם של הנתבעים, אך לטענת התובע – לא נענו לכך הנתבעים. (ראה בעמ' 1 לפ',ש' 14- 18).

ב) לנתבע אין טענות כנגד הסקיצות שהוגשו על ידי התובע, ברם טענותיו מופנות אל הליקויים שנמצאו לאחר סיום העבודה של התובע מבחינה בטיחותית, מבחינת עבודות חשמל והשארת חוטים גלויים. (ראה עדות הנתבע בעמ' 2 לפ', ש' 2- 4).
התובע טוען, שהחוטים לא היו גלויים, אלא פשוט לא היו בתעלה שלהם, כיוון שהתעלה טרם התייבשה. (ראה בעמ' 2 לפ',ש' 29).
אכן, דווקא מתמונות שצרף התובע לכתב התביעה נראים אותם חוטים גלויים, כפי שנטען על ידי הנתבע.

ג) אין לי ספק, שאם אכן העבודה – אשר נסתיימה ביום 28.4.13- הייתה לשביעות רצונם של הנתבעים, לא היו הנתבעים מזמינים מתקין חדש מטעם: "קסם העץ", כבר ביום 4.6.13 על מנת לפרק פרגולה קיימת, לצבוע מחדש ולהרכיבה מחדש ולבצע גם קירוי גג חדש ותמורת עבודות אלו לשלם 4,000 ₪.
בעדותו בבית המשפט טוען הנתבע, שהוא שילם לבעל מקצוע אחר סך של 7,000 ₪, ברם החשבונית אשר צורפה לכתב ההגנה היא רק ע"ס 4,000 ₪.
הנתבעים צרפו, אמנם, חשבונית נוספת ע"ס 4,334 ₪, אך לא הוכח האם חשבונית זו קשורה לעבודות בפרגולה שבוצעו על ידי "קסם העץ" ואם החשבונית של "קסם העץ" הוצאה ביום 4.6.13 – אין הוכחה מה פשר החשבונית שהוצאה ביום 16.6.13 על ידי "בונדר סנטר" – לאחר הוצאת החשבונית מיום 4.6.13.(ראה שתי החשבוניות – נספח 5 ונספח 6 שצורפו לכתב ההגנה).


ד) עוד בטרם בוצעו העבודות החדשות על ידי "קסם העץ", פנו הנתבעים אל חשמלאי מוסמך, מר אמיר גדז', אשר בדק ביום 30.5.13 את מערכת החשמל ואת תשתית התאורה בפרגולה והגיע למסקנה, שהתקנת נקודות החשמל לתאורה בוצעה בצורה רשלנית ומסוכנת ולא לפי חוק החשמל, תוך פירוט הליקויים שמצא במערכת החשמל ובעקבות ממצאיו, החליט מר גדז' לפרק התשתית לתאורה ולהתקינה מחדש. (ראה נספח 7
לכתב ההגנה).

ה) בנוסף למסמכים הנ"ל, צרפו הנתבעים גם חוות דעת מקצועית – אם כי חוות דעת חלקית- ממנה עולה, שהפרגולה לא נבנתה על ידי איש מקצוע מסיבות בטיחותיות אסטטיות והתחשבות בסביבה וגם צורפו תמונות על מנת להמחיש ממצאים אלה. (ראה נספחים 8, 9 לכתב ההגנה).

ב. התובע לא הציג חוות דעת נגדית לחוות הדעת שהגישו הנתבעים ובעצם לא סתר את טענות הנתבעים על הליקויים שנמצאו בפרגולה לאחר התקנתה על ידי התובע.

5. א. כפי שעולה מהמסמכים שצרפו הנתבעים לכתב ההגנה – מסמכים שגם פורטו לעיל- הרי שאין באף חוות דעת כדי לאיין כליל את הבנייה ואת החומר שהשקיע התובע בעבודתו – אם כי פה ושם היה דרוש תיקון מערכת החשמל ופירוק והרכבה של הפרגולה על מנת לצבוע מחדש וגם קירוי חדש, לכן לאור נסיבות אלה, אין לשלול מהתובע את הסכום, שעדיין מגיע לו מהנתבעים, אך כמובן שיש לקחת בחשבון את ההוצאות הנוספות שהיו לנתבעים עקב הליקויים בבניית הפרגולה שנבנתה על ידי התובע.

ב. לטענת התובע, נותרה עדיין לתשלום היתרה בסך של 8,600 ₪, ברם לאור העובדה, שהנתבעים שילמו סך של 4,000 ₪ עבור תיקון הליקויים, כאמור לעיל, אני קובע שסכום זה יש להפחית מהיתרה הבלתי מסולקת שעדיין מגיעה לתובע.
יחד עם זאת, אין לי ספק, שלנתבעים נגרם בזבוז זמן, טרחה לצורך מציאת בעל מקצוע אחר אשר יתקן את הטעון תיקון – דבר אשר גרם לנתבעים גם עוגמת נפש, אני קובע שבגין בזבוז הזמן, הטרחה ועוגמת הנפש שנגרמה לנתבעים, מגיע להם פיצוי כספי בסך של 1,000 ₪ וסכום זה יש להפחית מהיתרה המגיעה לתובע ובסופו של יום – לאור הנימוקים הנ"ל, יהיה על הנתבעים לשלם לתובע היתרה בסך של 3,600 ₪.

6. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מקבל את תביעת התובע בחלקה ומחייב את הנתבעים, שניהם ביחד ו/או כ "א מהם בנפרד לשלם לתובע סך של 3,600 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה – 23.5.13- ועד התשלום בפועל.
לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה – אין אני מחייב הנתבעים בהוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון