נטען בכתב ההגנה כי כל העבודות שבוצעו היו לקויות

בכתב ההגנה טען כי כל העבודות שביצע התובע עבורו היו לקויות, כאשר התובע משתמש בחומרים שאינם נכונים ואינם מתאימים לביצוען של העבודות הנדרשות וכאשר כל שביצע התובע התמוטט יומיים לאחר מכן וגרם לנתבע 1 להוצאות רבות ולנזקים.
דרישתו של הנתבע 1 מהתובע לעשות לתיקון הנזקים – נענתה בסירוב.

מן הנתונים שבאו בפני ביהמ"ש ללא חולק, עולה כי לנתבע 1 אטליז ובו חדרי קירור, כאשר מתחתם מצוי מרתפו של הנתבע 2, המשמש כאולם משחקים.

בחודש יולי 2010 התגלתה נזילה מריצפת חדר הקירור של האטליז של הנתבע 1 אל תיקרת המרתף של הנתבע 2.

הנתבע 2 פנה אל הנתבע 1 וזה שכר את שירותי התובע כדי לתקן את הנזילה.

בתאריכים 31.7.10 ו-1.8.10, בוצעו העבודות.

הנני מקבלת כמהימנה עליי לחלוטין את גירסת הנתבע 2 בדבר הנסיבות שבהן הפנה את התובע אל הנתבע 1 ובדבר מהות הקשר שבין התובע לנתבע 2.
הנתבע 2 העיד בביהמ"ש כי ראה באקראי את שלט הפרסום של התובע מוצב בבניין שבקרית ביאליק.
משפנה הנתבע 1 אל הנתבע 2 ושאלו אם הינו מכיר מישהו העוסק באיטום, כדי שיתקן את הנזילה מחדר הקירור שבאטליזו, נזכר הנתבע 2 באותו שלט של התובע ומסר לנתבע 1 את מספר הטלפון של התובע, אותו לא הכיר קודם לכן.

לדבריו, לא ערב בכל דרך שהיא לתשלום שכר עבודתו של התובע.
כאמור, דברי עדותו אלה של הנתבע 2 אמינים עליי באופן מלא.
הדברים אף מתאשרים בסע' 15 לכתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבע 1, בו גרס אף הנתבע 1 כי התובע 2 "מעולם לא לקח אחריות על התהליך או על התשלום, אלא רק קישר בין הנתבע לבין התובע".

התובע טען בביהמ"ש כי, לבקשת הנתבע 2, הגיש הצעת מחיר לאשתו של הנתבע 2, המתייחסת לתיקון הנזקים בתיקרת הנתבע 2, כאשר הנתבע 2 הכחיש כי קיבל מהתובע הצעת מחיר כלשהי.
עם זאת, אישר כי ייתכן והראה לתובע את הנזילה במרתפו שלו ואת הנזקים שנגרמו למרתפו באותה נזילה.

התובע אכן שלח לביהמ"ש הצעת מחיר המופנית אל אשתו של הנתבע 2, לתיקון הנזקים שנגרמו במרתף.

הנני קובעת כי אין לעניין זה של הצעת המחיר לתיקון תיקרת הנתבע 2 כל קשר לטענת התובע כי הנתבע 2 התחייב להיות ערב לתשלום שכר עבודתו של התובע על ידי הנתבע 1.

הנני דוחה את טענתו של התובע כי הנתבע 2 ערב לתשלום חובו של הנתבע 1 לו, בקובעי כי לא הוכחה.

כל זאת, מעבר לנדרש, לאור קביעותיי לעניין אחריות הנתבע 1 לתשלום כלשהו לתובע, כפי שיפורט.

הנתבע 1 חזר בעדותו בביהמ"ש ואישר את נכונות טענותיו שבכתב ההגנה.
כן הוסיף והסביר כי הסכים לביצוע העבודות, כפי שאלה הוצעו לו על ידי התובע וזאת לאחר שהתובע הציג את עצמו כמי שמומחה בתחום האיטום והסביר לנתבע 1 כי לצורך תיקון הנזילה יש לפרק את כל הבטון שבריצפת חדר הקירור, להחליף את חומר הקלקר שמתחתיו בקלקר עבה יותר ולסגור מחדש את ריצפת הבטון, באמצעות בטון מיוחד, המתייבש מהר.


לטענת הנתבע 1, טרם ביצוע העבודות על ידי התובע, היה התובע מודע לכך שריצפת הבטון נועדה לשאת משקל רב, כפי שנשאה קודם לפירוקה על ידי התובע לצורך החלפת הבידוד ועיבויו.

יתר על כן, הנתבע 1 העיד כי משראה בבוקר של היום שבו ביצע התובע את העבודות, באמצעות פועל מטעמו, את אופן יציקת הבטון, הזהיר הנתבע 1 את התובע כי הריצפה לא תחזיק את המשקל של הסחורה, אך התובע עמד על כך שתחזיק (עמ' 3 ש' 3-5 וש' 25-28 לפרוט').

ואכן, למחרת החזרת הסחורה למדפים שבחדר הקירור - קרסה הריצפה כולה.
כל זאת, לטענת הנתבע 1, מחמת שריצפת הבטון נצוקה בעובי דק מידי, פחות מעוביה המקורי טרם פירוקה על ידי התובע.

לאחר התמוטטות הריצפה, הסביר התובע כי הוא ועובדים מטעמו נאלצו להניח את לוחות האיטום על גביה של הריצפה, דבר שיצר מדרגה בין מתחם האטליז לחדר הקירור, כך שנמנעת עתה מהנתבע 1 האפשרות לעשות שימוש בעגלה כדי להכניס סחורה לחדר הקירור.

עדותו של הנתבע 1, המסתייעת אף בתצלומים שהגיש הנתבע 1 לביהמ"ש, מקובלת עליי והיה אף לא נסתרה באופן מובהק על ידי התובע עצמו.

התובע שלח לביהמ"ש סידרת תצלומים שצולמו במהלך ביצוע עבודות התיקונים, ואשר עותקים בלתי קריאים שלהם צורפו לכתב התביעה, אך אין בתצלומים אלה כדי לסייע לתובע בביסוס טענותיו.

התובע הסביר בביהמ"ש כי הגשת התביעה לאחר כ-3 שנים מאז ביצוע העבודות נבעה מהצורך של התובע לאסוף "אסמכתאות", אולם לא הובאו בפני ביהמ"ש כל אסמכתאות שלצורך איסופן נדרשו 3 שנים.

בנסיבות אלה כולן, הנני קובעת כי התובע לא הוכיח את זכאותו לתשלום שכר כלשהו בגין עבודתו וזו היתה חסרת תועלת ותכלית, כמפורט לעיל.

אשר על כן, הנני דוחה את התביעה כנגד שני הנתבעים.

הנני מחייבת את התובע, לשלם לכל אחד מהנתבעים, את הסך של 250 ₪, בגין הוצאות המשפט וסכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן עבודה

 2. החסרת ימי עבודה

 3. הירדמות בעבודה

 4. הפחתת ימי עבודה

 5. מכה בפנים בעבודה

 6. עבודה כעוזר הוראה

 7. ויכוח חריג בעבודה

 8. יחסי עובד מעביד מבחנים

 9. זניחת מקום העבודה

 10. שאיפת אדים בעבודה

 11. הרעלת כספית בעבודה

 12. עלות עבודות מחפרון

 13. מחיר יום עבודה שופל

 14. פידיון ביגוד בעבודה

 15. פיקדון ביגוד בעבודה

 16. יחסי עבודה משולשים

 17. הרמת 30 קילו בעבודה

 18. עבודה בסביבה רועשת

 19. עבודה תמורת אופציות

 20. עבודה אצל שני שותפים

 21. גידופים במקום העבודה

 22. ניגוד עניינים בעבודה

 23. החלקה על שמן בעבודה

 24. צירוף נכויות מעבודה

 25. הידבקות בנגיף בעבודה

 26. עבודה עם חומרים כימיים

 27. התעלמות מצו הפסקת עבודה

 28. עבודה ליד קווי מתח גבוה

 29. עבודות מתח נמוך בפרויקט

 30. סעיף 82 לחוקת העבודה קובע:

 31. הרמת משאות כבדים בעבודה

 32. סחיבת דברים כבדים בעבודה

 33. סוס טרויאני במקום העבודה

 34. חדירת גוף זר לעין בעבודה

 35. מצלמות אבטחה במקום העבודה

 36. מחלוקת לגבי משך זמן העבודה

 37. יחידת המיקוח במקום העבודה

 38. תחושת חולשה כללית בעבודה

 39. עבודה לא רצופה באותו מקום

 40. חילופי בעלים במקום עבודה

 41. תביעה בגין עבודות עץ בדירה

 42. שינוי חד צדדי בסדרי עבודה

 43. אי ביצוע עבודות על פי מפרט

 44. תנועות חוזרות ונשנות בעבודה

 45. שחיקה במפרק הירך עקב עבודה

 46. שאיפת חומרים רעילים בעבודה

 47. התארגנות ראשונית במקום עבודה

 48. תביעה לתשלום על עבודות ריתוך

 49. המשך עבודה של אישה עד גיל 67

 50. הגבלה בינונית של כושר העבודה

 51. עקירת עצים עקב עבודות חפירה

 52. פגיעה בכלי דם עקב תנאי עבודה

 53. מותב בית הדין האזורי לעבודה

 54. הרמת משאות כבדים במהלך העבודה

 55. סיום עבודת מנכ''ל רשות השידור

 56. פגיעה בעבודה ברמנית בבית קפה

 57. טענה כי הזמנת העבודה לא מחייבת

 58. דימום תוך מוחי עקב מתח בעבודה

 59. סמיכות זמנים התקף פאניקה בעבודה

 60. מלתחה להחלפת בגדים במקום העבודה

 61. פדיקוריסטית - פגיעה בכף היד בעבודה

 62. מניעת רווח עקב השבתת כלי עבודה במוסך

 63. תביעה כספית בגין ביצוע עבודות גבס וצבע

 64. תביעה לתשלום זכויות שונות הנובעות מעבודה

 65. שיבושי עבודה פתאומיים ללא התראה מוקדמת

 66. תאונת דרכים במהלך העבודה של קטין בן 16

 67. הקלדה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד

 68. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין שלושה ימי עבודה

 69. חולשה ברגל ימין עקב הרמת משקל כבד בעבודה

 70. פגיעה בעבודת נקבעות - הדפסה במכונת ניקוב

 71. תביעה נגד שיפוצניק בגין עבודות פיצול דירה

 72. נטען בכתב ההגנה כי כל העבודות שבוצעו היו לקויות

 73. פגיעת מחפרון בצינור מים אשר התפוצץ, במהלך עבודות

 74. באיזו עיר מגישים תביעה נגד מקום עבודה עם סניפים ?

 75. תביעה כספית לתשלום יתרת חוב נטענת בגין עבודות נגרות

 76. במחלוקת לגבי התמורה שסוכמה ביניהם בגין ביצוע העבודות

 77. תביעה כספית לתשלום יתרת התמורה בגין עבודות בפרויקטים

 78. טען כי פוטר לאחר ש"התלונן" על הפחתה בהיקף שעות עבודתו

 79. תביעה במסגרת יחסים עסקיים - אספקת ברזל ועבודות כיפוף ברזל

 80. פיצויים בגין תאונה (פגיעת רכב) שארעה במהלך עבודה בחניון קניון

 81. טען כי לא ניתנה לו בת 45 דקות ביום עבודה שעלה על 6 שעות עבודה

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון