כאשר ניסה לעקוף את רכבו של התובע מימין, פגע בצדו הימני של רכב

כאשר ניסה לעקוף את רכבו של התובע מימין, פגע בצדו הימני של רכב התובע. התובע מבקש לפצותו בסך של 5,148 ₪ בגין הנזקים המתוארים בדו"ח השמאי מטעמו, מר אריק דהן; בסך של 700 ₪ שכ"ט השמאי; בסך של 2,195 ₪ בגין ירידת ערך רכבו; ובסך נוסף של 1,500 ₪ בגין הוצאות המשפט, טלפון, טרטור ועגמת נפש, כלשונו של כתב התביעה.

בכתב ההגנה טענו הנתבעים, כי התאונה התרחשה באון שונה מן המתואר בכתב התביעה.

על פי כתב ההגנה, כאשר נסע הנתבע מס' 2 בנתיב הימני בכביש 6, רכבו של התובע שהיה מעט לפניו, החל לסטות לעבר נתיב נסיעתו של הנתבע מס' 2, כאשר אינו מבחין ברכבו של הנתבע מס' 2.

על פי הנטען בכתב ההגנה, הנתבע מס' 2 ניסה להתחמק מרכבו של התובע, אך מאחר והייתה גדר מצד ימין, לא נותרה לו ברירה אלא לחזור שמאלה ושני הרכבים התנגשו זה בזה.

ביום 4.8.13, התייצבו הצדדים לדיון ההוכחות בפני.

התובע נחקר בעדות ראשית ונגדית וטען, כי כאשר נסע ברכבו בכביש 6, במסלול האמצעי בכביש בין שלושה נתיבים, שמע מכה מאחור ולאחר מכן עצר את רכבו בצד הדרך.

בחקירתו טען התובע, כי לא קיבל לידיו את תביעת השיבוב שנטען כי הגישה הנתבעת מס' 1 כנגד מבטחתו.
התובע הודה בחקירתו, כי עקף את רכבו של הנתבע מס' 2, אך לטענתו העקיפה התרחשה מספר קילומטרים לפני שאירעה התאונה וכי בזמן התאונה לא היה במהלך ביצוע עקיפה.

עוד הודה התובע בחקירתו, כי לא ראה את רכבו של הנתבע מס' 2, בסמוך לפני ההתנגשות, והבחין בו רק לאחר המכה.

הנתבע מס' 2 העיד, כי נסע עם משפחתו בנתיב הימני בכביש 6, במהירות של 90 קמ"ש, וכי בשלב מסוים, ככל הנראה, החליט התובע לעוקפו, אך בשל העובדה שלא ראה אותו, סטה לעבר נתיב נסיעתו של הנתבע מס' 2.

הנתבע מס' 2 הצביע, כראיה לטענותיו, על העובדה שרכבו נפגע גם בחלקו האחורי וזאת בשל העובדה, לטענתו, כי ניסה להתחמק מההתנגשות ופגע בגדר שנמצאה בשולי הכביש.

לאחר חקירתו של הנתבע מס' 2, העידה אשתו, הגב' מרים באשי, אשר טענה כי במהלך נסיעתם בנתיב הימני, הבחינה ברכב התובע המתקרב אליהם במהירות ולכן צעקה לעבר הנתבע מס' 2, אשר בלם את הרכב עד אשר נעצר בשפת הכביש.

הצדדים סיכמו טענותיהם בעל-פה.

התובע בסיכומיו ביקש להסתמך על שוני, שמצא, לדידו, בין גרסאות הנתבע מס' 2 ואשתו, ולטענתו עולה מגרסתה, כי הנתבע מס' 2 לא הביט לעבר הכביש.

לעומתו, טענה נציגת הנתבעת 1 בסיכומיה, כי אין כל סתירה בין גרסאות הנתבע מס' 2 ואשתו וכי גרסתו של התובע אינה סבירה, בהתחשב במוקדי הנזק שנגרם לרכבים.

הנתבע מס' 2 בסיכומיו טען, כי על מנת לפגוע ברכבו של התובע בחלקו האחורי-ימני, היה עליו לבצע עקיפה כאשר הוא רואה מולו את כל רכבו של התובע, והדבר אינו סביר.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בחקירת העדים בפני ובסיכומי טענות הצדדים, וכן במוצגים אשר הוגשו במהלך החקירה, הגעתי למסקנה כי יש להעדיף את גרסתו של הנתבע מס' 2 באשר לאופן קרות התאונה, על פני גרסתו של התובע.

ריבוי מוקדי הפגיעה ברכבו של הנתבע מס' 2, הם בדופן ובכנף האחורית-השמאלית והן בדופן ובכנף האחורית-ימנית תומך בגרסתו בדבר ניסיון התחמקות מן התאונה אל עבר הגדר שנמצאה בצד הכביש וזאת בשל סטיית רכבו של התובע לעברו.

מיקום הפגיעה ברכבו של התובע, בחלקו האחורי-ימני, אינו מתיישב עם הטענה בכתב התביעה בדבר ניסיון עקיפה שביצע הנתבע מס' 2, לכאורה, שכן אין כל הגיון בעקיפת רכב מחלקו האחורי.

זאת ועוד, בעוד שאשתו של הנתבע מס' 2 העידה ותמכה בגרסתו הבסיסית, לפיה, רכבו של התובע סטה לעבר מסלול נסיעתו של הנתבע מס' 2, הרי שהתובע בחר שלא להביא לעדות אף אחד מהנוסעים עמו ברכב.

הימנעות מהבאת ראיה פועלת לחובתו של הנמנע מהבאתה:
"...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה , היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה"
(ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736 – ההדגשה שלי – י.ב.).

ראה לעניין זה גם בספרו של י' קדמי, על הראיות, מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד-2003,חלק שלישי בעמ' 1650:
"הימנעות מהבאת ראיה-במשמעות הרחבה של המושג כמוסבר לעיל-מקימה למעשה לחובתו של הנמנע חזקה שבעובדה, הנעוצה בהיגיון ובניסיון החיים, לפיה: דין ההימנעות כדין הודאה בכך שאילו הובאה אותה ראיה, הייתה פועלת לחובת הנמנע" (ההדגשה שלי – י.ב.).

יש לזכור, כי נטל ההוכחה מוטל על התובע שהוא המוציא מחברו, ובנטל זה לא עמד.

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעתו של התובע.

התובע ישלם לכל אחד מן הנתבעים, הוצאות משפט בסך של 250 ₪ וכן הוצאות בטלת עד לאשתו של הנתבע מס' 2, בסכום של 150 ₪.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בתוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היתר לנהוג ברכב

 2. תאונת דרכים - השאלת רכב

 3. תאונת דרכים רכב מתדרדר

 4. תאונת דרכים עם רכב צבאי

 5. שפשוף רכב - תאונת דרכים

 6. תאונת דרכים עם רכב גנוב

 7. תאונת דרכים עם רכב עומד

 8. התהפכות רכב בתאונת דרכים

 9. צילום מקום תאונת הדרכים וכלי הרכב

 10. תאונת דרכים עם 4 כלי רכב

 11. הסתרת תאונת דרכים מקונה רכב

 12. ניצול כוח מכני של רכב - תאונת דרכים

 13. תאונת דרכים מספר כלי רכב - את מי תובעים

 14. העמסת רכב עם מנוף - תאונת דרכים

 15. האם התפוצצות רכב היא תאונת דרכים

 16. תאונת דרכים רכב מעביד 25% מהפיצויים

 17. תאונת דרכים עם רכב צבאי ללא רישיון

 18. מחיר מחירון רכב שניזוק בתאונת דרכים

 19. רכב התחיל לנסוע לפני שהנוסע עלה - תאונת דרכים

 20. נזק לציוד שהיה בתוך הרכב בתאונת דרכים

 21. האם ''קפיצה מרכב נוסע'' מהווה תאונת דרכים

 22. העלמת מידע מכוונת מקונה רכב על תאונת דרכים

 23. האם זריקת חפץ מכוונת על רכב מהווה תאונת דרכים

 24. גב תפוס בזמן החלפת גלגל רכב - האם תאונת דרכים

 25. מתיחה בגב בזמן פתיחת דלת הרכב - האם תאונת דרכים

 26. תאונת דרכים אשר אירעה בין רכב ובין רכב מערבל בטון

 27. האם תאונה בלי מגע בין כלי הרכב נחשבת "תאונת דרכים" ?

 28. כאשר ניסה לעקוף את רכבו של התובע מימין, פגע בצדו הימני של רכב

 29. התנגשות בין צדו השמאלי קדמי של רכב לבין צדו הימני קדמי של רכב

 30. תאונת דרכים: הרכבים הוכרזו כ"אובדן להלכה" והשני כ"אובדן כללי"

 31. טען כי למרות שניסה "לברוח" שמאלה, נפגע בפינה האחורית-ימנית מרכב

 32. התובע טוען כי נפגע בתאונת דרכים שארעה בעת שרכב התנגש ברכבו מאחור

 33. חתך את הרכב ומהבהלה ועל מנת למנוע התנגשות, הסיט את רכבו ונכנס לקיר

 34. האם פגיעתו של התובע בעת שהתפוצץ ברכבו צינור מים וממנו נפגע הינה תאונת דרכים ?

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון