חויב בתשלום בגין שיחות טלפון שבוצעו בקו טלפון שאינו שייך לו ולא על שמו

חויב בתשלום בגין שיחות טלפון שבוצעו בקו טלפון שאינו שייך לו ולא על שמו

עוד עולה מכתב התביעה, כי כאשר נודע לתובע על חיובו, יצר התובע קשר עם החברות בזק והוט אולם הוא לא היה מענה. לטענת התובע, בשל האמור, החלה רעייתו חושדת בו כי הוא מנהל קשר רומנטי עם מישהי אחרת והדבר גרם לו נזקים.

מטעמה של הנתבעת, הוגש כתב ההגנה, במסגרתו הכחישה את הטענות שהועלו נגדה בכתב התביעה ועתרה לדחיית התביעה.

לטענתה של הנתבעת, התובע הצטרף מיוזמתו לשירותי החיוג ליעדים בחו"ל וזאת בשנת 2000, כאשר עם הצטרפותו זו מסר לנתבעת אמצעי תשלום על מנת לגבות את התשלום עבור השירותים. הנתבעת אף צירפה רשומה מוסדית התומכת בטענתה זו.

עוד טענה הנתבעת כי, במהלך שנת 2008 פנה התובע שוב לנתבעת וביקש לעדכן מספר טלפון נוסף, ממנו הוא מעוניין לבצע שיחות לחו"ל, הנתבעת כאמור תמכה את טענתה זו במסמך נוסף.

לדידה של הנתבעת, התובע לא השכיל להוכיח את הטענות המועלות על ידו, לפיהן קו הטלפון הנטען אינו שייך לו.

לא זו אף זו, הנתבעת הוסיפה כי, התובע לא הוכיח כי הרשומה המוסדית עליה מבססת הנתבעת את טענותיה, אינה אמינה או נכונה, ולא הביא ראיות לסתור אותה.
במהלך הדיון שהתקיים לפני שמעתי את עדויותיהם של התובע ונציגת הנתבעת.

התובע, בעדותו בעל פה לפני, חזר על האמור בכתב התביעה, וציין כי יש לפצותו בסכום הנתבע מאחר והתנהלותה של הנתבעת גרמה לו לעוגמת נפש, ולסכסוך משפחתי עם רעייתו.

שמעתי גם את טענותיה של נציגת הנתבעת, אשר העידה לפני וציינה כי התובע הוא לקוח שלה משנת 2000. עוד ציינה כי בשנת 2008 פנה הוא אל הנתבעת וביקש לשייך מספר טלפון נוסף לחשבונו, לצורך כך ביקשו את הפרטים של התובע, כגון מספר תעודת זהות, וספרות כרטיס חיוב, הנתבעת ציינה כי פנייתו של התובע מתועדת ברשומה מוסדית.

הנתבעת ציינה גם, כי חובת ההוכחה מוטלת על התובע אשר לא הצליח להוכיח שקו הטלפון אינו שייך לו.

לאחר שמיעת העדויות והסיכומים ושקילת טענותיהם של בעלי הדין, זה מכאן וזה מכאן, נחה דעתי כי דין התביעה להידחות.

בהתאם לתקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז – 1976, פסק הדין ינומק באופן תמציתי.

כאמור, עסקינן בתביעה שהגיש התובע כנגד הנתבעת לתשלום פיצויים בגין עוגמת נפש ונזקים שנגרמו לו לטענתו, בגין דרישה לתשלום חוב נטען אותו מכחיש התובע.

הן התובע והן הנתבעת צירפו לכתבי הטענות, חומר הראיות אשר הונח לפני.
לאחר עיון בחומר הראייתי הנ"ל, ובנספח 3 אשר צורף על ידי הנתבעת, ניתן ללמוד לכאורה כי התובע פנה לנתבעת, וביקש להוסיף את מספר הטלפון 077-8200189 לאחר שמסר את פרטי כרטיס החיוב שלו.

הנתבעת צירפה גם כן, העתק מדוח השיחות שבוצעו מאותו מספר טלפון אשר התובע טוען לגביו כי אינו שייך לו, ומעיון בנספח 4 עולה כי קו הטלפון רשום על שמו של התובע.

הנתבעת אף צירפה חשבוניות אשר נשלחו על ידה לתובע, ומעיון מהם ניתן לראות כי, החשבונית הינה עבור שני מספרי טלפון שונים, כאשר הטלפון לגביו טוען התובע המתחיל ב 077 גם מופיע על גבי החשבונית.

גם אם התובע חולק על עצם שיוך קו הטלפון האמור לחשבונו, לא היה בכך כדי למנוע מן הנתבעת לדרוש את החוב וזאת ככל שזו סבורה כי מדובר בדרישת חוב מוצדקת שעומד מאחוריה חוב ממשי אותו הותיר התובע, לאחר שביקש לצרף את מספר הטלפון הזה לחשבונו.

התובע לא השכיל לשכנעני כי צירופו של מספר הטלפון שבגינו נוצר החוב, לא נעשה לבקשתו.

כפי שכבר צוין לעיל, הנספחים אשר צורפו על ידי הנתבעת מהם ניתן ללמוד כי, צירופו של מספר הטלפון נעשה לבקשת התובע, לא נסתרו על ידי התובע.

מכל מקום וזאת חשוב להדגיש, לא עלה בידי התובע לשכנעני כי דרישת הנתבעת את החוב מן התובע היתה לא מוצדקת בנסיבות תיק זה וממילא לא עלה בידי התובע לשכנעני כי מגיע לו פיצוי בגין דרישת החוב הנ"ל.

ככלל תובע המגיש תביעה לפתחו של בית משפט, הינו בבחינת המוציא מחברו עליו הראיה, לכן עליו להיכנס לפירוט העובדות ולהוכיח את הטענות המועלות על ידו, כמו כן עליו להוכיח את הנזקים הנטענים, זאת על ידי הבאת ראיות של ממש התומכות בטענותיו ומצדיקות קבלתן.

במקרה דנן התובע לא השכיל לעשות כן, הסתפק בהגשת התביעה כפי שהגיש מבלי שתמך את טענותיו בראיות כלשהן, ואף מבלי שסתר את טענותיה של הנתבעת.

ככל שעסקינן בתביעה לפיצוי בגין עוגמת נפש, נפסק לא אחת כי עוגמת נפש הינה צער עמוק ופגיעה משמעותית. לא כל אי נחת, אכזבה או אי הסכמה מזכים בקבלת פיצוי בגין עוגמת נפש.

בנסיבות תיק זה נראה כי טענת התובע לעוגמת נפש הועלתה בעלמא, באופן כללי ובלתי מפורש. ובנסיבות תיק זה ומקום בו לא עלה בידי התובע להוכיח כנדרש לא את טענותיו ולא את הנזק שנגרם לו, נראה כי דין התביעה להידחות.

התביעה נדחית איפוא בזאת.

התובע ישלם לנתבעת הוצאות המשפט בסך 500 ₪. סכום ההוצאות ישולם תוך 3 ימים ממועד המצאת פסק הדין לתובע, אחרת – הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה בגין קו טלפון נייח

 2. שימוש במאגר מספרי טלפון

 3. פיצוי על נפילת קווי בזק

 4. התנגשות רכב בעמוד טלפון

 5. גניבת שיחות טלפון מבזק

 6. אי תשלום חשבון טלפון בזק

 7. בקשה להעלאת תעריפי טלפון

 8. זכאות להנחה על תשלום טלפון

 9. פיצוי על ניתוק קו טלפון בעסק

 10. חיוב על שיחות אירוטיות בטלפון

 11. תביעה בגין חיוב חשבון טלפון שלא כדין

 12. האם טלפון והוצאות רכב חלק מהמשכורת

 13. מעצר ע"י שוטרים עקב שימוש בטלפון נייד

 14. תביעה לפיצוי בגין חיוב עבור שירותי אינטרנט וטלפון

 15. מכשיר הטלפון הסלולרי התקלקל כחודש וחצי לאחר רכישתו

 16. תביעה בגין אי תיקון מכשיר טלפון סלולארי בתוך זמן סביר

 17. פיצוי בנוגע למכשיר טלפון סלולרי מכח תנאי האחריות למוצר

 18. טענת התנערות חברת פלאפון מאחריותה לתיקון מכשיר הטלפון הנייד

 19. תביעה בטענת חיוב שלא כדין בגין שיחות בחו"ל שנעשו בכרטיס סים מקומי

 20. חויב בתשלום בגין שיחות טלפון שבוצעו בקו טלפון שאינו שייך לו ולא על שמו

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון