אספקת מוצר לבית: מנגנון מיטה עם חלודה

ביום 11.2.13 סופק המוצר לבית התובעת ולטענתה, היה מנגנון המיטה עם חלודה, המזרן היה רקוב ואי אפשר היה להרכיב את המושב של הספה לתוך המסגרת, משום שהמושב לא התיישר עם המסגרת.
בנוסף לכך, הייתה המסגרת התומכת של הספה לא חדשה ונראה היה, שהמסגרת כבר הייתה בשימוש.
עוד טוענת התובעת, שגם העור של הספה לא היה שלם והיו בתוכו פגמים רבים ובנוסף לכך, החלק שהוא מתחת למושב התחתון היה פגום וקרוע.

ג) עוד מלינה התובעת, בתביעה זו, שבמשך שבוע היא לא יכולה להשתמש בסלון באופן רגיל ומקובל, משום שאין על מה לשבת.
הנתבעת אמנם לקחה את המוצר הפגום לתיקון, אך לא סיפקה מוצר חלופי לתקופת הביניים.

ב. א) בשל כל הפגמים הנ"ל, פנתה התובעת לבית עסקה של הנתבעת – גם על ידי שליחת מכתב בדואר רשום- בבקשה לבטל העסקה, אך נציג הנתבעת התקשר אל התובעת וביקש הזדמנות אחרונה על מנת לתקן את הטעון תיקון ואז סיפקה הנתבעת לתובעת ספה חלופית פשוטה, שלא נפתחת והנתבעת אף הבטיחה לספק לתובעת ספה – מיטה חדשה ולאחר שעבר זמן, ניגשה התובעת אל מקום עסקה של הנתבעת וראתה שיש שם אותה ספה- מיטה שפגמיה הוסתרו על ידי בד.

ג. בשל כל הפגמים הנ"ל מבקשת התובעת לבטל העסקה, להשיב לה התמורה ששילמה בתוספת דמי הובלה בסך 380 ₪ - זאת בהסתמך על הוראות סעיף 4(א)(1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
כמו כן, מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה פיצוי על אובדן שעות עבודה ובזבוז שעות פנאי של 20 שעות לפחות לפי תעריף של 80 ₪ לשעה, קרי: סך של 1,600 ₪ ובאופן כזה הגישה התובעת תביעה לחייב את הנתבעת לבטל העסקה ולשלם לה סך של 9,600 ₪ - זאת למרות, שחיבור הסכומים הנתבעים נותנים את הסכום של 7,380 ₪!

2. הנתבעת סבורה שיש לדחות את תביעת התובעת, הן בשל טענת היעדר עילה, חוסר יריבות ובשל היות התביעה תביעה קנטרנית ובהתייחס לטענות המקדמיות הנ"ל, אני מחליט לדחות כל אחת מהטענות הנ"ל- זאת מהנימוקים הבאים:

א. טענת היעדר עילה מסתמכת על הטענה, שהנתבעת אינה ישות משפטית ברת תביעה והתובעת מנסה להטיל אחריות על הנתבעת לאירועים שלנתבע אין ו/או לא היה קשר ו/או השפעה לגביהם.
אין בטענות אלה, כדי לקבוע, בשלב הראשוני של הדיון, שאין לתובעת עילת תביעה – זאת לאור הנימוקים הבאים:

א) מעצם העובדה, שהנתבעת חולקת על העובדות שפורטו בכתב התביעה וגם אם הנתבעת טוענת לקיומן של עובדות אחרות – עדיין אין בכך בלבד כדי לקבוע היעדר עילה.
מחלוקות אלו המתעוררות מכתבי הטענות, עדיין דינן להתברר בהליך עיקרי – כשם שהתנהל בתיק זה- ולא במסגרת טענה של היעדר עילה בלבד.

ב) השאלה אם תביעה מגלה עילה- אם לאו- נבחנת רק על פי האמור בכתב התביעה ודי בקיומה של אפשרות קלושה, שהתובע יזכה בסעד אותו הוא מבקש כדי שהתביעה לא תימחק באיבה.
הלכה היא, כי תביעה מגלה עילה אם בהנחה שהתובע יוכיח את העובדות הכלולות בתביעתו, הוא יהיה זכאי לקבל את הסעד המבוקש (ראו רע"א 9801/05 עזבון המנוח עזרא הראל ז"ל נ' לאומי פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ).

ב. באשר לטענת חוסר יריבות – אמנם, שם הנתבעת, כפי שמופיע בכתב התביעה ובכתב ההגנה, אינו בגדר אישיות משפטית, אך הנתבעת מנהלת את עסקיה תחת השם: " הום רהיט- ייצור ושיוון רהיטים סלונים פינות אוכל מזנונים ועוד" ותחת שם זה מוציאה חשבוניות, תעודות משלוח בהיותה ע.מ. 070354261 ואם כך נעשית "ההיכרות" בין הנתבעת ובין התובע ואם כך מציגה הנתבעת את מוצריה – הרי בהיות השם הנ"ל עוסק מורשה – קיימת יריבות בין התובעת ובין הנתבעת.

ג. באשר לטענת היות התביעה קנטרנית, אזי כשם שלא ניתן לדלות מהעובדות שבכתב התביעה, שאין התביעה מראה עילת תביעה, כך אין לדלות מעובדות התביעה – שהיא קנטרנית.
אין תביעה קנטרנית, כאשר לקוח סבור שהוא נפגע על ידי מוכר המוצר וכאשר הוא סבור שהעובדות המקימות את העילה, גם מקימות אפשרות לקבלת הסעד המבוקש.

3. עם זאת ולמרות המסקנה אליה הגעתי בכל הנוגע לטענות המקדמיות, המשכתי ובחנתי את עובדות המקרה, את טענות הצדדים ואת חומר הראיות ולאחר שקילת כל חומר הראיות, הגעתי למסקנה, שאין מקום לבטל העסקה, אלא לאור העובדות – שבחלקן מוסכמות על ידי הצדדים- יש מקום להכריע על פי הוראות סעיף סעיף 60 (א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, למתן צו להחלפת המוצר, כאשר שווי המוצר או סכום העסקה אינו עולה על הסכום שבסמכות בית משפט זה – כל זאת לאור הנימוקים הבאים:

א. א) התובעת לא צרפה חוות דעת כלשהי על מצב המוצר שסופק לביתה או על פגם כלשהו שהיה במוצר בעת האספקה, אלא התובעת צרפה מספר תמונות ואכן מתמונות אלו אפשר להתרשם, שקיימים פגמים במוצר, אך אין כל ראיה, האם פגמים אלו הם במוצר המקורי או במוצר החלופי, שהומצא לתובעת על ידי הנתבעת לאחר תלונותיה על החלודה ועל הפגם במנגנון.

ב) אני מקבל את טענות נציג הנתבעת מר אלפי יוסי (להלן:"מר אלפי"), שהתובעת קיבלה המוצר על פי תעודת משלוח ותעודת המשלוח נחתמה על ידי מקבל המוצר, תוך ציון:" מיטה בסדר". (ראה מוצג נ/1). כמו כן, מקבל אנוכי את טענתו, שלאחר שהתובעת פנתה בדבר המנגנון הפגום, הגיע נציג הנתבעת אל בית התובעת והחליף מנגנון למנגנון חדש. (ראה מוצג נ/2).

ב. א) מטענות הצדדים ומהעובדות שהועלו בפני עולה, שאכן הנתבעת התייחסה לתלונותיה של התובעת ופעם החליפה מנגנון למנגנון חדש ופעם סיפקה לתובעת ספה חלופית, אשר משמשת אותה עד היום.
לכן, לאור היענותה של הנתבעת ולאור הצעות שהוצעו על ידי הנתבעת, נראה לבית המשפט, שהצדדים כלל לא היו צריכים להגיע לבית המשפט, שכן ממילא הסכימה הנתבעת להחליף לתובעת את המוצר למוצר חדש – מוצר הנמצא עד היום לרשותה של התובעת, אך התובעת סירבה לקבל המוצר החדש.

ב) גם בבית המשפט עלתה הצעתו של מר אלפי, אשר ציין בפני בית המשפט, שלמרות שאין אחריות על אותם קרעים עליהם הצביעה התובעת, הסכים מר אלפי – לפנים משורת הדין- לקחת את הספה ולהביא לתובעת ספה חלופית ולאחר מכן, אף עשה לתובעת ספה חדשה והזמין את התובעת למחסן, לבדוק ולקבל את הספה. התובעת הגיעה למחסן בדקה את הספה, אך לטענתו של מר אלפי, למרות שהתובעת הייתה מרוצה מהצעת הספה החדשה, החליטה התובעת גם לבקש פיצוי בסך של 3,500 ₪ עבור עוגמת נפש.
(ראה דברי מר אלפי בעמ' 2 לפ', ש' 29- 32 ועמ' 3 לפ',ש' 2- 5).

ג) התובעת אינה מכחישה את ההצעה שהציע מר אלפי להעניק לה ספה חדשה, שכן התובעת מעידה, שאכן מר אלפי הבטיח לה להזמין לה ספה חדשה ולאחר שהספה החדשה הוצגה בפניה, היא אמרה למר אלפי, שהיא לא רוצה את הספה החדשה, אלא רוצה לבטל את העסקה ולקבל את הסכום שתבעה.
(ראה דברי התובעת בעמ' 1 לפ',ש' 24- 25 ועמ' 3 לפ', ש' 10- 11).

ג. א) לא תמיד מצדיק פגם כזה או אחר ביטול העסקה, שכן על ידי ביטול העסקה נגרם למוכר חסרון כיס ובמיוחד יש ליתן למוכר את האפשרות לתקן את הטעון תיקון במסגרת תקופת האחריות ואם המוכר – למרות שהוא מכחיש את אחריותו לאותם פגמים- מסכים לפצות את הלקוח על ידי הענקת מוצר חדש תחת המוצר הפגום, יש ליתן לו את האפשרות לכך ואם אין סיבה המצדיקה ביטול העסקה – אין לבטל עסקה.


ב) במקרה זה, עצם סירובה של התובעת לקבל מוצר חדש, מצביע על כך, שבכל מקרה היא רצתה לבטל העסקה ולקבל את כל התמורה חזרה ולא רק את התמורה, שהיא 5,400 ₪, אלא הגדילה את סכום התביעה עד כדי 9,600 ₪, מבלי להוכיח כלל מה פרטי הנזק הנוספים בין הסכום של 7,380 ₪, כפי שפורט בתחילת פסק הדין ובין הסך של 9,600 ₪.

4. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל ומאחר והתובעת החזירה את המוצר המקורי שרכשה מלכתחילה והיות ובינתיים קיבלה מוצר חלופי, שהיא עושה בו שימוש והיות והוכן עבור התובעת מוצר חדש, אני מחליט כדלקמן:

א. א) לאור הצעת הנתבעת לספק לתובעת מוצר חדש במקום המוצר שסופק לה מלכתחילה ולאור טענת הנתבעת:" ..ונתן לתובעת בינתיים ספה חלופית והתחייב לספק לתובעת ספה חדשה במקום זו שנלקחה.." (סעיף 6 לכתב ההגנה) ובהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט לפי סעיף 60(א)(2) לחוק בתי המשפט, אני מחייב את הנתבעת לספק לתובעת ספה חדשה במקום זו שנלקחה על ידה – ספה חדשה התואמת את פרטי הספה המקורית שהוזמנה.

ב) בעת אספקת הספה החדשה, על התובעת לאפשר לנציגי הנתבעת לקחת את הספה החלופית שסופקה לתובעת – זאת כתמורה לספה החדשה אשר תסופק על ידי הנתבעת, כאמור לעיל.

ב. א) אספקת הספה החדשה ולקיחת הספה החלופית ייעשו תוך 14 ימים מיום המצאת פסק הדין לידי הנתבעת והאספקה ולקיחת הספה החלופית יבוצעו בתיאום מועד בין הצדדים תוך המועד הנ"ל.

ב) הובלת הספה החדשה אל בית התובעת ולקיחת הספה החלופית מבית התובעת למקום עסקה של הנתבעת, תעשה על חשבון הנתבעת.


ג. לאור העובדה, שהתובעת לא הסכימה לקבל הצעת הנתבעת לקבלת ספה חדשה – דבר שהיה מייתר את הגשת התביעה - והיות והנתבעת נושאת בהוצאות ההובלה של הספה החדשה ולקיחת הספה החלופית- אני מחליט שבנסיבות אלו – אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

ד. לאור התוצאה הנ"ל, תביעת התובעת בכל הקשור בפיצוי הכספי או בהחזרת כספים – נדחית.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיקוי מוצרים

 2. אי התאמה במוצר

 3. העתקת מוצרים מסין

 4. אי קבלת מוצר בזמן

 5. חוב על מוצרי תאורה

 6. חיקוי אריזה של מוצר

 7. תאונה בגלל מוצר פגום

 8. תביעה בגין גניבת מוצרים

 9. רכישת מוצרים בתחנת דלק

 10. טענת מחדלים באספקת מוצרים

 11. אי סימון מוצר בניגוד לתקן

 12. תביעה ייצוגית סימון מוצרים

 13. הסכם הזמנת מוצרי אלומיניום

 14. קיזוז קניית מוצר משכר העובד

 15. תשלום מכס על מוצרים שנגנבו

 16. נזק גוף עקב שימוש במוצר פגום

 17. מע''מ על מכירת מוצרים לעובדים

 18. תיאור מוצר הפרת זכויות יוצרים

 19. פציעה ביד עקב פתיחות מוצר מזון

 20. העונש על מכירת מוצרים מזויפים

 21. אספקת מוצר שאיננו תואם את הזמנה

 22. אחריות בנזיקין על מוצרים פגומים

 23. שמות מוצרים דומים עד כדי להטעות

 24. מכירת מוצר מזויף לחנויות בארה''ב

 25. תביעה לתשלום בגין מכירת מוצרי דלק

 26. תביעה לתשלום יתרת התמורה עבור מוצר

 27. אספקת מוצר לבית: מנגנון מיטה עם חלודה

 28. סיווג מכס - מוצר המורכב מרכיבים שונים

 29. תביעה ייצוגית: סימון אריזות של מוצרי יין

 30. יבוא מוצרים מסין - הפרת זכויות יוצרים

 31. אספקת מוצר שונה באופן מהותי ממה שסוכם

 32. ביטול עסקה בגלל פגם במוצר - הגדרת "פגם"

 33. תביעה כספית על חוב בגין אספקת מוצרי ריצוף

 34. הסתלקות מתביעה ייצוגית לאחר שינוי באריזת המוצר

 35. דוגמא לתביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים

 36. "חוק אחריות על מוכר מוצר": 5 חובות שחלות על המוכר

 37. האם אפשר להחליף לקבל זיכוי על מוצר שנקנה ב"מבצע" ?

 38. תביעה ייצוגית: מידע שגוי על אריזה של מוצר קפה טורקי

 39. פרסום מוצר פיקטיבי כדי להראות את האפקטיביות של הפרסום

 40. תביעה ייצוגית: אי הצגת מחירי מוצרים בחנויות נוחות בתחנת דלק

 41. תביעה ייצוגית: אי פירוט "חומרי יסוד" של מוצר מזון על האריזה

 42. תביעה ייצוגית: כתוב בערבית משהו אחר על מוצר ממה שכתוב בעברית

 43. תביעה ייצוגית: אי רישום על מוצר מזון בערבית לגבי סכנת חנק לילדים

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון