תביעה בגין נזילת מים מדלת המכונה בשל תקלה

התובעת וטענה כי אירעה תקלה במכונה, נזילת מים מדלת המכונה בעקבות תקלה זו פנתה התובעת לנתבעת 2, שם נמסר לה כי התקלה מקורה בגומייה של המכונה, וכי טכנאי של הנתבעת 2 יחליפה, אלא שטכנאי זה לא הגיע במועד.עוד טענה התובעת כי בחודש 03/2013 הפסיקה המכונה לפעול, וטכנאי מטעם הנתבעת 2 תיקן את התקלה, וגבה הסך של 220 ₪ בגין החלפת הגומייה. לטענת התובעת תיקון זה לא החזיק מעמד, כאשר המכונה חדלה מלפעול שוב. טכנאי הנתבעת 2 שוב הגיע לביתה, לקח את המכונה לתיקון, ולתובעת סופקה מכונה חלופית, אשר לטענת האחרונה, הכתימה חלק מהבגדים וקרעה חלק אחר.
לטענת התובעת, משמאסה בהתנהלותה של הנתבעת 2, רכשה מהנתבעת 1 מכונה חדשה (להלן: "המכונה החדשה") , והחזירה לאחרונה את המכונה החלופית.
התובעת מבקשת להורות על קבלת התביעה ולחייב את הנתבעות להשיב לה את מלוא התמורה ששולמה בגין המכונה החדשה, וזאת מכוח כתב האחריות שניתנה לתקופה של 3 שנים, כאשר הנתבעות לא סיפקו את מוצר תקין ולא עשו לתיקונו. כן מבקשת התובעת חיוב הנתבעת 2 בעלות הגומייה בסך של 220 ₪, תמורת הבגדים שנהרסו במכונה החלופית בסך של 700 ₪ וכן הסך של 1,000 ₪ בגין הוצאות טרחה.
מנגד, טוענת הנתבעת 1 כי לתובעת נמכרה המכונה עם כתב אחריות לשלוש שנים, לא כולל גומיות ופלסטיק. לטענתה, אין היא צד לתביעה, כאשר משהתגלתה התקלה, היא הופנתה על ידי הנתבעת 1 לנתבעת 2, ספקית השירות.
הנתבעת 2 טענה כי כתב האחריות אשר ניתן לתובעת, הינו לשנה שלמה, ועוד שנתיים אחריות מוגבלת, אשר איננה כוללת חלקי פלסטיק, גומי וזכוכית.
לטענת הנתבעת 2, בתאריך 22.12.12, בעקבות תלונה של התובעת בדבר קרע באטם דלת המכונה, הוסבר לאחרונה כי לאור האחריות המוגבלת, החלפת הגומי כרוכה בתשלום הסך של 220 ₪. האחרונה סירבה לשלם סכום זה, והמשיכה להשתמש במכונה עם גומי קרוע ועם נזילות פנימיות, על אף האיסור לעשות כן.
עוד טענה הנתבעת 2 כי בתאריך 24.03.13 הוזמן בשנית טכנאי מטעמה, לתיקון התקלה, וזאת לאור כמויות המים הגדולות שנזלו מהמכונה פנימה, אלא שעניין זה היה מאוחר מדי, כיוון שמערכת החשמל כולל כרטיס אלקטרוני הוצפה במים ונשרפה, והמכונה הפסיקה לפעול.
הנתבעת 2 לקחה את המכונה לתיקון וסיפקה לתובעת מכונה חלופית. כעבור מס' ימים, משביקשה הנתבעת 2 להחזיר לתובעת את המכונה לאחר תיקונה, סירבה האחרונה לקבלה חזרה, בטענה כי רכשה מכונה חדשה.
הנתבעת 2 טוענת כי אינה אחראית לנזקים שנגרמו למכונה, וזאת מאחר והתובעת עשתה שימוש רשלני במכונה, בניגוד להוראות היצרן והוראותיה, שאסרו עליה שימוש במכונה עד החלפת אטם הדלת, מה גם שלתובעת סופקה מכונה חלופית, עד לתיקון המכונה.
הנתבעת 2 מבקשת להורות על דחיית התביעה.


דיון ומסקנותביום 22.12.13 התקיים דיון בפניי, אליו התייצבו התובעת ונציגי הנתבעות, ואלו חזרו על טענותיהם.
מטענות הצדדים והמסמכים שהונחו בפני, אין חולק למועד רכישת המכונה, ולמועד בו התגלתה התקלה, קרע בגומי של דלת המכונה. משמע, התובעת השתמשה במכונה משך כשנה וחצי עד להתגלות התקלה הנ"ל.
מעיון בתעודת האחריות אשר הציגה הנתבעת 2 (נ/1) עולה כי לאחר תום שנת האחריות הראשונה, אין כתב האחריות חל על "חלקי פח מפלסטיק, גומי וזכוכית...". על אף שהתובעת טענה בפני כי לא קיבלה כתב אחריות זה מהנתבעת 2, אלא שלא סתרה האחרונה את תוכנו, על ידי הצגת כתב אחריות סותר, ו/או ספר של מכונת הכביסה, שלטענת נמצא ברשותה, ממנו ניתן ללמוד כי כיסוי אחריות אחר.
תחילה אומר כי דרישתה של הנתבעת 2, בדבר גביית תשלום בגין החלפת הגומי, בדין יסודה, וזאת בהתאם להוראות סעיף ה' לכתב האחריות.
בנוסף, מדבריה של התובעת בפני, עולה כי הגם לאחר ביקור הטכנאי בביתה לבדיקת התקלה, המשיכה זו להשתמש במכונה. שימושה של התובעת במכונה, על אף התקלה שנתגלתה בה, סייע להשבתת המכונה כליל, ועניין זה יש לזקוף לחובתה. אילו חדלה התובעת מלעשות שימוש במכונה לאחר התגלות התקלה, היה בכך כדי למנוע הנזק הנוסף שנגרם למכונה. בעניין זה אציין כי על אף שהיה ברשלנותה של התובעת בשימוש במכונה, כדי להסיר את אחריותה של הנתבעת 2 מתיקון המכונה, בהתאם לסעיף 7 לכתב האחריות, אלא שהאחרונה פעלה לתיקון המכונה, ואף סיפקה לתובעת מכונה חלופית.
לסיכום אומר כי, מקריאת כתבי טענות הצדדים, שמיעתם בפניי ועיון במוצגים אשר הגישו, המסקנה אליה הגעתי, כי לא ניתן לראות בהתנהלות מי מהנתבעות 1 ו- 2, כהתנהלות בלתי תקינה, שיש בה כדי לזכות את התובעת בפיצוי כלשהו. הנתבעות ובמיוחד הנתבעת 2, שעו לקריאותיה של התובעת, במס' הזדמנויות, לתיקון המכונה, אשר כאמור תוקנה בסופו של יום. בחירתה של התובעת לא לקבל את המכונה בחזרה, לאחר תיקונה, כפי שהעיד נציג הנתבעת 2 בפני, ורכישת מכונה חדשה, אין בה כדי לחייב את מי מהנתבעות בתשלום בגין המכונה החדשה, כאשר הנתבעת 2 פעלה בהתאם לכתב האחריות ותיקנה לתובעת את המכונה.
לא אסיים לפני שאומר כי לא הוכח על ידי התובעת משך הזמן בו ארך הטיפול במכונה, ובאם נעשה בניגוד לכתב האחריות, כאשר אף טענותיה של האחרונה בדבר נזק, לכאורה, שגרמה המכונה החלופית, שסופקה לה על ידי הנתבעת 2 לבגדים, נטענה בעלמא, ועל כן אין לפסוק לה כל סכום בגין רכב זה.


סוף דברלאור האמור לעיל, וככל שהתובעת לא הרימה את נטל ההוכחה הנדרש לתביעתה, אני מורה על דחייתה.
יחד עם זאת, משתוקנה המכונה על ידי הנתבעת 2, על האחרונה להחזירה לתובעת, תוך 30 יום מהיום, כאשר הצדדים יתאמו ביניהם מועד ומקום להחזרת המכונה הנ"ל לתובעת.


23. על אף התוצאה אליה הגעתי, ולפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזילת מים מהתקרה

 2. נזילה מהשכן למעלה

 3. נזילה מהשכנים למעלה

 4. נזילת מי קולחין בדירה

 5. הסתרת נזילה במכירת דירה

 6. תביעה בגין נזילות דוד מים

 7. נזילות לאחר עבודות איטום

 8. החלקה עקב נזילת מים במטבח

 9. נזילה מחדר האמבטיה של השכן

 10. תביעה בגין נזילת מים מהשכן

 11. נזילה מדירה בקומה למעלה – מה עושים ?

 12. נזילות מהשכנים בגלל צנרת לקויה

 13. נזילה בדוד שמש על הגג בדירה שכורה

 14. נזילות אחרי הגשם לאחר התקנת סוכך במרפסת

 15. תביעה בגין נזילת מים מדלת המכונה בשל תקלה

 16. נדחתה תביעה נגד שחר נזקי צנרת על שירות לקוי

 17. תלונות נגד התנהלות של ש.ח.ר - נזקי צנרת בע"מ

 18. תביעה נגד השכן מלמעלה על נזילה מתקרה מתקלפת מקלקר

 19. הסיבה לנזילות שהתגלו בבית - לא נעשה הידוק מספיק בין המחבר לצינור

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון