תביעה בגין הסכם שירות לתיקון תקלות מוצרי חשמל

תביעה בגין הסכם שירות לתיקון תקלות מוצרי חשמל

1. א. בין התובעים ובין הנתבעת נחתם ביום 1.11.10 הסכם שירות לפיו, בתמורה לתשלום חודשי של 64 ₪ , תהא הנתבעת אחראית לתקן קלקולים שונים במכשירי חשמל שונים הנמצאים בבית התובעים ובין מכשירים אלה היה מצוי מקרר
מסוג GE דגם פרופיל הכולל כותש קרח וקיוסק. (להלן:"המקרר").
כחודש לאחר ההתקשרות, אירעה תקלה במקרר ולאחר תקופה ארוכה שבה ניסתה הנתבעת לתקן התקלה, הודיעה הנתבעת לתובעים באמצע חודש מרס 2012, שלא יעלה בידה לתקן את התקלה.
לטענת התובעים, נקבע בהסכם השירות, שאם לא ניתן יהיה לתקן את המכשיר החשמלי, תספק הנתבעת לתובעים מוצר חשמלי חדש ובהנחה של 50% מעלות המוצר.

ב. א) לאור הודעת הנתבעת, שאין הם יכולים לתקן את התקלה ולאור הוראות ההסכם, הודיעו התובעים לנתבעת, שהם מעוניינים לרכוש מקרר חדש מאותו סוג ודגם בהנחה של 50% והנתבעת תשא ביתרת העלות, אך מנהל הנתבעת הציע לתובעים לקבל מקרר חלופי נחות בהשוואה למקרר שהיה ברשותם.


ב) מאחר ונציגי הנתבעת טענו בפני התובעים, שאין הם זכאים למקרר עם אייס מייקר וקיוסק, כפי שהיה במקרר שלהם והיות והנתבעת לא אפשרה לתובעים לרכוש מקרר חדש, רכשו התובעים מקרר חדש בעלות של 12,500 ₪ והיות והנתבעת לא רצתה להשתתף ב-50%, הגישו התובעים תביעה זו לחייב את הנתבעת לשלם להם סך של 7,873 ₪ הכולל בחובו: מחצית מעלות המקרר בסך של 6,250 ₪ אליו הוסיפו התובעים הפרשי ריבית והצמדה והסכום הגיע לסך של 6,373 ₪ וכן תבעו עלות האוכל שהתקלקל בסך 1,000 ₪ וכן סכום נוסף של 500 ₪ בגין עוגמת נפש שנגרמה להם כתוצאה מהתנהלות הנתבעת.

2. הנתבעת סבורה, שיש לדחות את תביעת התובעים, משום שהתובעים מנסים להתעשר על חשבון הנתבעת ובנוסף לכך מעלה הנתבעת את הטענות העיקריות הבאות:

א. א) המקרר שצורף לשירות הוא מקרר ישן מאד בן עשרים שנים ומיד לאחר רכישת השירות, החלו התובעים לבוא בדרישות שונות לקבל שירות בקשר למקרר ולא פעם עבור תיקונים מוחרגים או עבור קבלה בחינם של חלפים שלפי תנאי השירות הם היו אמורים לשלם עליהם.
לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים של הנתבעת לתקן את המקרר – הודיעה הנתבעת לתובעים שאין באפשרותם לתקנו.
עוד מלינה הנתבעת כלפי התובעים וטוענת, ששיטת התובעים הייתה להלך אימים על עובדי הנתבעת והתקלות מעולם לא נפסקו ולאחר כל מענה לקריאה מיד באה תקלה חדשה.
הנתבעת אף מלינה על כך, שטכנאי השירות אף העלה חשד שהתובעים יוצרים תקלות בכוונה על מנת לקבל מקרר חדש.

ב) עובדי הנתבעת נענו לקריאות התובעים במלוא הרצינות, אך לא עלה בידם לתקן את התקלה ומכיוון שמדובר במקרר ישן, הציעה הנתבעת דגם שדמה בערכו למקרר התובעים, אך התובעים דחו ההצעה ללא הסבר וכל ניסיונותיה של הנתבעת ליצור קשר עם התובעים לבירור הצעתה ולבדוק מה ניתן לעשות – לא זכו לתגובה.


ב. התובעים דחו הצעות הנתבעת והחליטו לעשות דין לעצמם ולרכוש מקרר משודרג בנפח גדול במאה ליטר בקירוב מהמקרר שהיה להם וזאת ללא תיאום עם הנתבעת וללא הסכמתה, כאשר מקרר כזה ניתן לרכוש מחנויות אחרות במחירים נמוכים יותר – מה עוד שהנתבעת כקמעונאית יכולה לקבל מקרר כזה במחירים נמוכים מהמחיר שמשלם הצרכן.

3. מבחינת טענות הצדדים, כפי שאלו באות לידי ביטוי בכתבי הטענות ובעדויות שהושמעו בבית המשפט עולה, שהעובדות, שלהלן, שאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים:

א. א) אין מחלוקת בין הצדדים בדבר הסכם השירות שנכרת בין הצדדים ביום 1.11.10 – הסכם לשירותי תיקון מכשירי חשמל שונים וביניהם המקרר – זאת על פי תנאי השירות המפורטים בהסכם השירות.

ב) הנתבעת, מאשרת – בהגינותה- את תוכן הסכם השירות ועומדת אחריו. (עמ' 2 לפ',ש' 24).
הנתבעת מאשרת גם את טענות התובעים, שלאחר ניסיונות חוזרים ונשנים לתקן את המקרר, תוך השקעה כספית לא מבוטלת והבאת שלושה טכנאים שונים ללא הצלחה, הודיעה הנתבעת לתובעים שאין באפשרותה לתקן התקלה והציעה להם מקרר חלופי של חברת LG ב-50% הנחה בהתאם לכתב השירות.

ב. א) טענת הנתבעת, כפי שבאה לידי ביטוי בכתב ההגנה, שאותו מקרר שהיה בבית התובעים הוא מקרר ישן מאוד בן עשרים שנים ואף יותר ושהנתבעת שוקלת פעמיים, האם לצרף מקרר כזה לשירות – עם כל הכבוד- לאו טענה היא, משום שהנתבעת ידעה או הייתה צריכה לדעת את מצבו של המקרר ואת שנות חייו ולכן, בצדק טענה הנתבעת, שאם החליטה לצרף המקרר לשירות – היא חייבת לספק לו השירות ואף למלא אחר התנאים שנקעו בהסכם.

ב) אני אכן מקבל את טענת הנתבעת, שעליה לעשות כל המאמצים לשמור על לקוחותיה מרוצים על מנת שימשיכו להיות לקוחותיה, אך טענה זו צריכה גם לבוא לידי ביטוי בפועל.

4. השאלות, שהן אכן שנויות במחלוקת בין הצדדים ושבהן יש להכריע במשפט זה הן, האם היו רשאים התובעים להעמיד את הנתבעת בפני עובדה ולרכוש מקרר – כפי שהם בחרו- ללא מעורבות הנתבעת, האם התובעים הוכיחו, שרכשו מקרר מאותו דגם וסוג כמו המקרר שהיה להם והאם, למרות הרכישה, כפי שרכשו התובעים – יש לחייב הנתבעת לשלם להם מחצית מעלות המקרר שהם רכשו בפועל.

באשר לשאלות אלו, אני מחליט כדלקמן:

א. תנאי השירות באים לידי ביטוי ב-"תעודת החזקה למכשירים מס' 5267" מיום 1.11.10 (להלן:"התעודה" או "הסכם השירות") ובין יתר פרטי מכשירי החשמל מופיע: "מקרר GE + אייס מייקר ותמורת השירותים היה על התובעים לשלם סך של 64 ₪ לחודש.
מאחר והוכח בפני – זאת גם לאור טענת הנתבעת- שבסופו של יום לא ניתן היה לתקן את המקרר, אזי במקרה זה קובע סעיף 7.2 להסכם השירות, שבכל מקרה בו לא תצליח החברה לתקן מכשיר מכוסה בתעודה, רשאי הלקוח לבחור ב-3 אפשרויות ואחת מהן מובאת בסעיף 7.2.1 הנותנת ללקוח אפשרות לרכוש מוצר חדש מאותו דגם וסוג או מדגם (או מדגם או מסוג דומים ככל הניתן במידה ולא יעלה בידי החברה להשיג מוצר זהה) בהנחה של 50% והחברה תשא ביתרת העלות.

ב. בכתב ההגנה, מציינת הנתבעת, שהיא הציעה לתובעים מקרר חלופי של חברת LG ב-50% הנחה בהתאם לתנאי השירות, אך בפועל רכשו התובעים מקרר משודרג בנפח גדול בכמאה ליטר מנפח המקרר המכוסה בתנאי השירות ומלינה על כך, שהתובעים רכשו מקרר זה מבלי לתאם עם הנתבעת וללא מתן הסכמתה.
בעניין ההצעה, העיד התובע, שאכן הנתבעת הציעה מקרר חלופי, אך לא היה מאותו סוג, אלא מקרר פשוט שלא היה בו האייס- מייקר, כותש קרח ולא היה בו קיוסק. (ראה בעמ' 1 לפ',ש' 17- 19 וראה גם בעמ' 2 לפ',ש' 6- 7).
על טענות אלו של הנתבעת, יש להשיב לה בשלושה אלה:

א) הנתבעת הציעה לתובעים מקרר חלופי של חברת LG, (סעיף 9 לכתב ההגנה) אך כפי שעולה מחשבונית רכישת המקרר הם אכן רכשו מקרר LG והנתבעת לא הוכיחה טענותיה, שהמקרר שנרכש, משודרג בנפח גדול יותר.
מכל מקום, גם נציג הנתבעת לא המציא לבית המשפט הוכחה בעניין זה והוא עצמו העיד עדות השערה, שכן כך אמר נציג הנתבעת: " סביר להניח, עם פונקציות נוספות שלא היו קיימות במקרר הישן". (עמ' 3 לפ', ש' 1- 2).
ב) באשר לטענה, שהתובעים רכשו המקרר בלי לתאם וללא הסכמת הנתבעת, יש להשיב לנתבעת, שהתובעים לא רכשו המקרר החדש בטרם פנו אל הנתבעת.
כפי שעולה מהמסמכים שצרפו התובעים לכתב התביעה, נשלחה לנתבעת ביום 8.5.12 (ולא מיום 8.5.13- כפי שנכתב בטעות בעמ' 2 לפ',ש' 12 וכפי שנכתב בטעות בסעיף 25 לכתב התביעה) - מכתב באמצעות ב"כ התובעים ובמכתב זה מעלים התובעים את כל טענותיהם כנגד הנתבעת בכל הקשור בטיפול שנעשה במקרר ביתם – טיפול שלא הביא לתוצאת העמדת המצב לקדמותו, קרי, הנתבעת לא הצליחה לבצע התיקון הנדרש במקרר.
בסיפא לאותו מכתב, אף נתבקשה הנתבעת להרשות לתובעים לרכוש מקרר חדש מסוג זהה למקרר שברשותם, בתנאים כפי שהתחייבה הנתבעת בתעודה הנ"ל.

ג) כשם שהתובעים פנו אל הנתבעת בכתב – בטרם החליטו לרכוש המקרר החדש- כך הייתה צריכה הנתבעת להציג בפני בית המשפט מה תשובה שלחה הנתבעת בעקבות אותם מכתבים ומה ההצעה הממשית שהציעה לתובעים.
לא הוצגה בפני תשובה או תגובה כלשהי שניתנה על ידי הנתבעת למכתב הנ"ל, אך עולה גם מהמשך המסמכים שצרפו התובעים לכתב התביעה, שוב נשלח ביום 4.6.13 ובו הודע לנתבעת, שנוכח הפרת חובת הנתבעת לאפשר רכישת מקרר חדש, הודע לנתבעת, שהתובעים רכשו את המקרר – נשוא החשבונית. (ראה נספחים 2, 4 שצורפו לכתב התביעה).

5. א. העולה מכל האמור לעיל הוא, שאין חולק בין הצדדים, שהנתבעת לא הצליחה לתקן את מקרר התובעים ולכן, חלות במקרה זה הוראות סעיף 7.2.1 לתנאי השירות.
עוד עולה מעובדות המקרה, שהתובעים לא עשו "מחטף" או דין לעצמם – כטענת הנתבעת- ורכשו את המקרר החדש, אלא המתינו עד שהנתבעת תמצא פתרון, וכפי שעולה מהמסמכים שצורפו לכתב התביעה, התובעים עדיין לא מיהרו לרכוש מקרר חדש אלא מצאו לנכון לשלוח קודם התראה ביום 8.5.12 ולאחר מכן המתינו – מיום שליחת מכתב זה עד ליום 6.8.12 – יום בו רכשו הם את המקרר החדש.


ב. גם אם טוענת הנתבעת, שהמקרר שנרכש אינו מאותו דגם או סוג – דבר שלא הוכח- גם אז יש להזכיר לנתבעת עובדה חשובה, שאין לי ספק שגם היא יודעת עובדה זו, שאין לצפות שבשנת 2013 יהיה ניתן למצוא בקלות או למצוא סוג ודגם של מקרר זהה, אשר לפי טענת הנתבעת עצמה מקרר זה הוא בן למעלה מעשרים שנים. הנתבעת אכן יודעת, שאין דומה מקרר שנרכש לפני 20 שנים לזה שנמכר כיום, שכן נציג הנתבעת העיד על כך בבית המשפט והסכים, שקשה מאד לדייק ולמצוא אותו מקרר. (ראה בעמ' 2 לפ',ש' 27).

ג. זאת ועוד, הנתבעת טוענת כנגד מחירו של המקרר שנרכש על ידי התובעים ומסבירה, שאם היא הייתה רוכשת מקרר כזה כקמעונאית המחיר היה נמוך יותר, ברם הנתבעת לא טרחה להמציא מסמך כלשהו או הצעה כלשהי, באיזה מחיר יכלה היא לרכוש מקרר כזה.
עם כל הכבוד לנציג הנתבעת, החישוב שערך לבית המשפט והגיע לסך של 3,200 ₪ - חישוב כזה לא הוכח, משום שלא הוכח מקור החישוב בהיעדר כל הצעה בכתב או כל מסמך בכתב שיכול להוכיח עלות מקררים מאותו סוג שרכשו התובעים לעומת העלות שהייתה משלמת הנתבעת. (ראה דברי נציג הנתבעת בעמ' 2 לפ',ש' 28- 31).

6. א. א) סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מקבל את תביעת התובעים ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים – לשניהם ביחד ו/או לכ"א מהם בנפרד- מחצית מעלות המקרר שנרכש על ידם, קרי סך של 6,250 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה – 16.6.13- ועד התשלום בפועל.

ב) אין אני נעתר ליתרת סכום התביעה – זאת מאחר והתובעים לא הוכיחו אוכל שהתקלקל ובוודאי שלא הוכיחו מה עלות האוכל שהתקלקל ואיני נעתר גם לפריט התביעה של עוגמת נפש, משום שעולה מעובדות המקרה, שהנתבעת אכן טיפלה רבות על מנת להביא את המקרר למצבו התקין, אך משלא עלה בידה, היא הודיעה על כך לתובעים.
התובעים גם לא הוכיחו חישוב של הריבית והפרשי ההצמדה שתבעו בתביעה זו – בסך של 123 ₪ (6,373- 6,250).
לכן, לאור האמור לעיל, אני דוחה התביעה בכל הנוגע לפרטי הנזק הנוספים, למעט הסכום שקבעתי בסעיף 6א(א) לעיל.

ב. כמו כן, לאור העובדה, שהתובעים נאלצו להגיש תביעה זו, אני מחייב הנתבעת לשלם לתובעים, באופן סולידארי, הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקלות במזגן חדש

 2. תקלות בלפטופ חדש

 3. תקלות במקרר אמנה

 4. מזגן לא מקרר בבית

 5. תקלה במכונה למאפיה

 6. שריפה בגלל תנור חימום

 7. תביעה על התקנת מזגנים

 8. ביטול עסקת רכישת מזגן

 9. תביעה בגין רכישת מצלמה

 10. תביעה בגין תיקון מזגן לרכב

 11. תביעה על חוב בגין מוצרי חשמל

 12. שריפה בגלל קצר חשמלי במקרר

 13. תביעה בגין קניית מכונת כביסה

 14. תביעה בגין נזק בלתי הפיך למקרר

 15. תביעה בגין התקנת מזגן מיני מרכזי

 16. תקלה במכונת כביסה - תביעות קטנות

 17. פיצוי על קניית מקרר - תביעות קטנות

 18. האם יש אחריות על תקלות במסך טלוויזיה ?

 19. נזילות מים לתוך המגירות שבתחתית מקרר חדש

 20. הגיש תביעה בגלל שלא הצליח להתקין מדפסת שקנה

 21. תביעה בגין הסכם שירות לתיקון תקלות מוצרי חשמל

 22. תביעה בגין דלת מיקרוגל שלא נסגרת בצורה הרמטית

 23. תביעה בסדר דין מהיר לתשלום חוב בגין מוצרי חשמל

 24. מה דינו של מכשיר אשר נמסר לתיקון וניזוק בעת התיקון במעבדה

 25. תביעה קטנה בגין תקלות במכשיר רדיו-טלפון נייד מסוג "בלאקברי 9700"

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון