תביעת פיצויים בגין תקלות בגלקסי 2

תביעת פיצויים בגין תקלות בגלקסי 2

1. ביום 9.5.13 רכש התובע מהנתבעת מכשיר סלולארי מסוג "גלאקסי מיני 2" (להלן:"המכשיר") ושילם בעדו סך של 839 ₪. מיד לאחר הרכישה, רכש התובע מגן מרופד לגוף המכשיר וגם הגנת מסך כנגד שריטות.
מאחר ולתובע טענות כנגד טיבו של המכשיר וכנגד התנהלות הנתבעת, הוא הגיש תביעה זו, בה ביקש לחייב הנתבעת לשלם לו סך של 1,600 ₪.

ואלו הן הטענות העיקריות המועלות על ידי התובע:

א. א) כבר בשבוע הראשון החלו תקלות במכשיר ובעקבות כך פנה התובע אל מוקד הטלפוני של הנתבעת ונציג הנתבעת הפנה את התובע לעמדת המכירה. הנציגה בעמדת המכירה שכנעה את התובע שלא לשלוח המכשיר לתיקון, משום שהתקלות עליהן מלין התובע נובעות מתקלה ארצית ברשת.

ב) בשבועיים לאחר מכן, הופיעו לסירוגין התקלות ובתאריך 2.6.13 נתקע המכשיר והפסיק לעבוד ולכן, פנה התובע ביום 3.6.13 לעמדת המכירה ושם נאמר לו על ידי נציגת המכירות, שהיא שולחת את המכשיר למעבדה ובהמשך לכך, הודיע התובע לנציגה הנ"ל, שאין הוא מעוניין לקבל את המכשיר לאחר תיקון היות ומדובר במכשיר חדש, שהתובע עשה בו שימוש סביר ואין סיבה שיקבל מכשיר מתוקן.
עוד ציין התובע, שבמעמד מסירת המכשיר, ניסה התובע לפנות למנהל מוקד שרות הלקוחות ולשכנע אותו שאין טעם לנסות ולהחזיר את המכשיר מתוקן.

ב. לכן, מאחר והתובע לא רצה לקבל מכשיר מתוקן במקום חדש, הוא הגיש התביעה לחייב הנתבעת לשלם לו סך של 1,600 ₪, סכום הכולל סך של 839 ₪ עלות המכשיר, סך של 177 ₪ עבור הפסד 3 שעות עבודה – לפי 59 ₪ לשעה והוצאות עבור יעוץ משפטי, דלק, שיחות טלפון ואגרת בית משפט בסך 702 ₪. (אגב, חיבור כל הסכומים הנ"ל נותן תוצאה של 1,718 ₪ ולא 1,600 ₪.).

2. הנתבעת סבורה, שיש לדחות את תביעת התובע, משום שהתובע חזר בו מהסיכומים מתוך חמדנות ותוך רצון להתעשר שלא כדין על חשבון הנתבעת ובנוסף לכך, מעלה הנתבעת את הטענות העיקריות הבאות:

א. א) התובע אכן פנה ביום 10.5.13 אל נציג הנתבעת בטענה שהמכשיר לא מצליח להתביית על הרשת ונציג הנתבעת מתמיכה טכנית ביצע עימו התבייתות בהצלחה. לאחר מכן, ביום 3.6.13 שוב פנה התובע ומסר המכשיר למעבדה בטענה, שהמכשיר מבצע היתחול מחדש ונטען רק כאשר הינו כבוי וכן טען, שהמכשיר נתקע באמצע דפדוף בתמונות.
בהמשך לכך, נבדק המכשיר ביום 4.6.13 ונמצא, שייתכן ומקור הבעיה היא באפליקציה שהותקנה על המכשיר ובוצע במכשיר צריבה מחדש של התוכנה והמכשיר נמצא תקין.

ב) לאחר הליקויים הנ"ל, פנה התובע וביקש לקבל מכשיר חדש ואז הוסבר לתובע על ידי מנהל שירות לקוחות, שעל מנת לבחון את בקשתו, יהיה על התובע להפקיד את המכשיר בעמדת השירות על מנת לאמת את התקלות.
התובע סירב לבקשה ועמד על כך שיקבל מכשיר חדש ולאחר מכן, ניסיונות ליצור עמו קשר נכשלו.

ב. הנתבעת סבורה, שלא נגרמה לתובע עוגמת נפש והתובע מפריז בהערכת נזקיו ועוד נטען על ידי הנתבעת, שהיא הסכימה ועודנה מסכימה לתקן כל ליקוי שיש במכשיר – אם קיים ליקוי כזה- אך התובע סירב להפקיד את המכשיר במעבדה על מנת שניתן יהיה לבדוק מצב המכשיר.

3. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, כפי שטענות אלו באות לידי ביטוי בכתבי הטענות ובעדויות בבית המשפט ולאחר שעיינתי במסמכים שצרף התובע לכתב התביעה, ניתן היה להגיע למסקנה ובקצרה, שדין התביעה להידחות משום שהתובע לא הוכיח אף טענה מטענותיו.
יחד עם זאת, מאחר ואין בדעתי לעשות מלאכתי קלה, אפרט להלן את הנימוקים אשר הביאו את בית המשפט למסקנה, שדין התביעה להידחות:

א. א) אין מחלוקת בין הצדדים על כך, שביום 9.5.13 רכש התובע את המכשיר תמורת הסך של 839 ₪ ואין גם מחלוקת על כך, שביום 3.6.13 נמסר המכשיר לתיקון ובטופס:" שירות תיקונים – טופס מסירת מכשיר לבדיקה/תיקון למעבדה", נרשמה: "מהות הפניה" על התקלות עליהן הלין התובע ובהערות נרשם, שהתובע חזר עם התלונות הללו שבוע לאחר הרכישה ושהוא לא מעוניין במכשיר הזה חזרה ואם יקבל אותו חזרה הוא אמר במפורש שיתבע את הנתבעת.

ב) אותה בקשה המועלית על ידי התובע, שאין הוא רוצה מכשיר זה אלא מכשיר חדש, עולה כחוט השני מעובדות התביעה וגם מעדותו של התובע בבית המשפט, אך התובע לא הוכיח קיומה של תקלה שלא ניתנת לתיקון- וגם אם קיימת תקלה, לא הוכיח התובע שעל ידי תיקון התקלה הופך מכשיר זה להיות ישן ושאין דרך אחרת אלא להמציא לו מכשיר חדש.

ב. א) התובע אף לא ניסה ליתן לנציגי הנתבעת לבדוק את מהות התקלה או התקלות, שכן התובע כבר הניח:" ..ואני לא יכול להבטיח שהם יתקנו".
התובע אמנם לא יכול להבטיח שהם יתקנו, אך נציגי הנתבעת היו יכולים להבטיח או לפחות לנסות להביא המכשיר למצבו התקין, אך התובע מראש לא נתן לנציגי הנתבעת הזדמנות לעשות כן ולמעט מסירת המכשיר ביום 3.6.13 לא הציג התובע אישור נוסף על מסירת המכשיר לתיקון.
(באה בעמ' 1 לפ',ש' 10).

ב) התובע מודה, שאכן מסר המכשיר רק פעם אחת ונתן להם הזדמנות פעם אחת (עמ' 1 לפ',ש' 11), ברם, לפי טענת הנתבעת נבדק המכשיר לאחר הבאתו ביום 3.6.13 ולאחר ביצוע צריבה מחדש של התוכנה נמצא המכשיר תקין. (ראה סעיף 4- 5 לכתב ההגנה וראה בעמ' 1 לפ',ש' 24- 25).
התובע לא סתר טענה זו.
ג. א) התובע סבור, שעצם העובדה, שנציגי הנתבעת יפתחו המכשיר, הופך המכשיר לישן ולכן טען בבית המשפט:" למה שאשלם פעם וחצי ממכשיר חדש ואשתמש במכשיר משומש שהם פתחו אותו" (עמ' 1 לפ',ש' 12- 13). המכשיר אינו הופך כבר למשומש רק מעצם העובדה שפתחו אותו, אלא מכשיר הופך להיות משומש מאותו רגע, שהתובע רכש את המכשיר והחל להשתמש בו.

ב) בצדק טוען התובע, שלנתבעת יש אחריות יצרן, אך התובע לא הוכיח, שמצבו של המכשיר היה כזה, שמן הדין והצדק היה שהנתבעת תספק לו מכשיר חדש.
וממשיך התובע ומבקש לקבל מכשיר חדש, משום שזה מבטיח שיש לו אחריות חדשה מלאה על המכשיר, כפי שהיה צריך להיות (עמ' 2 לפ',
ש' 19- 20).

ד. א) אם אכן, יש לנתבעת אחריות יצרן, הרי שממילא גם במסגרת האחריות החדשה שהיה מקבל התובע בגין המכשיר החדש – גם אז היה מחובת הנתבעת לתקן את הטעון תיקון.
לכן, השאלה היא, אם התובע אכן היה מקבל מכשיר חדש ואחריות חדשה למשך שנה וגם במכשיר זה היו תקלות – האם גם אז היה ממשיך התובע ומבקש מכשיר חדש?
במסגרת האחריות, היה על הנתבעת לתקן את הטעון תיקון – ללא עלות- אך התובע לא נתן לנתבעת ההזדמנות לתקן או לנסות לתקן, משום שלמעט פעם אחת, לא רצה התובע להמציא המכשיר לבדיקה ולתיקון (עמ' 1 לפ',ש' 16- 17).

ב) דבר החקירה המסדיר את האחריות והשירות לאחר מכירת טובין הינו תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה (התשס"ו- 2006) הקובע בתקנה 2(א) ש- "יצרן של טובין שנמכרו לצרכן יתקן בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה; נדרשה במסגרת התיקון החלפה של פריט טובין, כולו או חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי היצרן בלא תמורה".


תקנה 6(א) לתקנות הנ"ל קובע:" תיקון קלקול בטובין בתקופת האחריות יחזיר את הטובין למצב שבו היה אלמלא הקלקול, בכפוף להוראת תקנת משנה (ב)" ותקנת משנה (ב) קובעת:" היה תיקון הטובין בתקופת האחריות כרוך בהחלפת חלקים בהם, יהיו החלקים המחליפים מקוריים וחדשים".

ג) ולבקשת התובע, אשר חזרה שוב ושוב בתביעתו לספק לו מכשיר חדש, קובעת תקנה 6(ג) כך:
"לא מילא היצרן אחר ה וראות תקנות משנה (א) ו-(ב), יספק לצרכן טובין חדשים, זהים או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעדם, לפי בחירת היצרן".

ה. א) אני בהחלט מקבל את טענתו של נציג הנתבעת, מר שמואל דניאל (להלן:"מר דניאל"), שאם לקוח מתלונן על תקלות, על נציגי הנתבעת לאמת את התקלות (עמ' 1 לפ',ש' 23- 24) ובמסגרת אותה אחריות, הציעו נציגי הנתבעת לתובע הצעות שונות, ובין היתר הציע מר דניאל להחליף את כל "המוח" של המכשיר ל"מוח" חדש. (עמ'2 לפ',ש' 6- 7).

ב) טענתו של מר דניאל, על כי למרות שהוצע לתובע להכניס המכשיר לבדיקת מעבדה והתובע סירב, מקבלת תימוכין בדברי התובע עצמו ואני מקבל את טענתו של מר דניאל, שכל עוד המכשיר אינו עובר בדיקת מעבדה – אין נציגי הנתבעת יכולים לדעת מה תקלות יש במכשיר והאם יש בכלל תקלות. (עמ' 1 לפ',ש' 25 -26) וש' 29).

ו. א) מחד גיסא, טוען התובע, שהוא רכש מכשיר חדש והוא הגיע עם תקלות רבות ולכן הוא מצפה לקבל מהנתבעת מכשיר חדש. ומאידך גיסא, טוען התובע, שהמכשיר נמצא אצל אשתו, משום שהוא רכש אותו עבור אשתו וכל הזמן הוא חווה תקלות וכל הזמן לא נטען, נכבה והמכשיר לא תקין, לא עושה את הפונקציות שהוא צריך לעשות ונתקע כל הזמן. (עמ' 1 לפ',ש' 18- 20).


ב) כבר ציינתי ברישא לסעיף 3, שבעצם טענותיו הנ"ל של התובע או חלק מהן כלל לא הוכחו ונניח שהמכשיר נמצא אצל רעייתו ורעייתו חווה את התקלות האלה, האם לא סבר התובע שמוטב שגם רעייתו תגיע לבית המשפט על מנת להעיד על תקלות אלו, או למצער להביא הוכחה כלשהי על קיומן של תקלות?

4. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני מחליט לדחות את תביעת התובע.
לאור התוצאה אליה הגעתי, הרי שמן הדין היה לחייב התובע בהוצאות, ברם לאור נסיבות המקרה והיות ובכל זאת התובע הטריח עצמו והגיע עם תלונות ראשונות בדבר התקלה במכשיר, החלטתי – לפנים משורת הדין- שלא לחייבו בהוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד הוט מובייל

 2. שירותי סלולאר רט''ן

 3. מאגרי מידע ברשתות הסלולר

 4. תביעה של פלאפון נגד לקוח

 5. ביטול קניית טלפון סלולרי

 6. טעות בחשבון פלאפון בחו''ל

 7. התניית שירות בשירות סלולר

 8. פיצוי על טלפון סלולרי שנרטב

 9. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום

 10. פשרה בתביעה ייצוגית נגד אורנג

 11. קנס על החלפת תוכנית בחברת סלולר

 12. תביעת חוב בגין שירותים סלולריים

 13. תביעת פיצויים בגין תקלות בגלקסי 2

 14. העלאת תעריפי סלולר תביעה ייצוגית

 15. איך ניתן להביא להסרת אנטנות סלולריות

 16. תביעה של פלאפון נגד בעלים של חברה

 17. פיצוי על מחיקת זיכרון טלפון סלולרי

 18. תביעה להחזר כספי בגין תקלה בפלאפון

 19. תביעה בגין טעויות בחשבון טלפון נייד

 20. אישור פשרה בתביעה ייצוגית נגד סלקום

 21. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד פלאפון

 22. תביעה בגין רכישת שירותי טלפון ואינטרנט למשרד

 23. זיכוי רטרואקטיבי עבור גביית יתר על מכשיר פלאפון

 24. האם אפשר לבטל הסכם עם חברת סלולר אחרי 14 יום ?

 25. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום בגין הטעיית הצרכן

 26. חיוב טלפון סלולרי בתעריף חו''ל על שירותים בישראל

 27. התנגדות לבניית מתקן הנדסי הכולל תורן לאנטנות סלולריות

 28. תביעה נגד סלקום על טלפון סלולרי ש"נאבד" במהלך תיקון

 29. תביעה נגד חנות בגין מחיקת מסמכים במהלך תיקון טלפון סלולרי

 30. בקשה לבטל העסקה להתנתק ולהחזיר מכשירים סלולאריים תוך 14 יום

 31. התביעה כנגד בעל עסק שתיקן בין היתר מכשירים סלולריים משומשים

 32. פיצוי 5,000 ש"ח על 5 הודעות SMS (1,000 ש"ח על הודעה) - ספאם

 33. סלקום: לא ניתן לבצע תיקון טלפון סלולרי עד להסרת תוכנה של אפל

 34. ביקשה מחברת יו-פון לעשות להפסקת תהליך הניוד אך נענתה כי הדבר לא ניתן

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון