במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

במהלך נסיעה של התובע ברכבו ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של רכבו וזו נסדקה והיה צורך בהחלפתה.

התובע הופנה על ידי חב' הביטוח מטעמו אל הנתבעת 1 ולאחר דין ודברים נאותה הנתבעת 1 להחליף את השמשה הפגועה לשמשה מקורית, שנרכשה מהיצרן וזאת מחמת שבאותה העת היה רכבו של התובע חדש כמעט לחלוטין.

ואכן, בתאריך 24.6.10, או בסמוך לכך, החליפה הנתבעת 1 את השמשה ברכב התובע.

לטענת התובע, בתאריך 19.9.12, בעקבות גשמים שירדו בלילה הקודם, נפגעה השליטה בחלונות החשמליים שברכבו.
התובע פנה אל הנתבעת 2 וזו תיקנה את התקלה, כאשר לטעמה של הנתבעת 2, התובע התלונן בפניה על כך שהתצוגה שבחלק הקדמי של רכבו אינה פועלת וזו תיקנה את התקלה.

לטענת התובע, החלפת השמשה שבוצעה על ידי הנתבעת 1 בשנת 2010, כמתואר לעיל, נעשתה ברשלנות ובחוסר מקצועיות, כאשר לא הודבקה כראוי, כאשר מסגרת השמשה לא נוקתה קודם לכן כראוי וכאשר לא נעשה בה טיפול מונע כנגד קורוזיה.
משום כך, חדרו מי הגשמים לרכבו של התובע וגרמו, בתחילה, לתקלה בחלונות החשמליים כמפורט לעיל.
בהמשך, בתאריך 26.10.12, כאשר מזג האוויר היה סוער ומלווה בגשמים רבים, החלו מי הגשמים לחלחל שוב אל תוך הרכב וזאת מהמסגרת העליונה של השמשה הקדמית.
המים זרמו אל תוך תא הנוסעים ולוח המחוונים וגרמו לתקלה חמורה בלוח השעונים שברכב ולקצר במחשב התצוגה העילית שברכב, כאשר כל אלה היו מלאים במים.

כן נמצא כי נגרמה ברכב קורוזיה שנוצרה מחמת הרטיבות.

התובע טען כי אף הנתבעת 2 אחראית לפצותו בגין נזקיו, הואיל ולא איתרה את מקור התקלה ברכבו במהלך התיקון שביצעה בתאריך 19.9.12.

לטענת תובע, בוצעו ברכבו עבודות תיקונים, כדלקמן: ניקוי וטיפול מונע חלודה במסגרת השמשה הקדמית, החלפת השמשה הקדמית, צביעת הגג, החלפת פנל לוח השעונים ומחשב התצוגה העילית.
להוכחת טענותיו, צירף התובע לכתב תביעתו חוו"ד של שמאי, מר בנו, אשר אף העיד בביהמ"ש.

מנגד, מטעם הנתבעת 2 הוגשה חוו"ד של השמאי מר גורביץ, אשר אף הוא העיד בביהמ"ש.

הנני מקבלת כמהימנות עליי את קביעותיו של השמאי מר בנו וקובעת כי הנזקים ברכב התובע אכן נגרמו מחמת כניסת מים לתא הנוסעים וללוח המחוונים של הרכב וכי כניסת המים כך לרכב, התאפשרה מחמת שהחלפת השמשה הקדמית ברכב התובע, כפי שבוצעה על ידי הנתבעת 1, לא היתה תקינה, לא היתה ראויה ולא היתה מקצועית.

לקביעתי, מסגרת השמשה לא נוקתה כראוי טרם הדבקת השמשה החדשה. השמשה החדשה לא הותקנה כראוי במקומה ולא נאטמה , כך שלא תתאפשר חדירת מים דרכה אל תוך הרכב וכן לא נערך בה טיפול מונע כנגד קורוזיה.

קביעותיו של מר בנו לעניין זה, לא נסתרו בכל ראיה אחרת.
נהפוך הוא, בכל האמור לעיל, הן התאשרו על ידי השמאי מר גורביץ, אשר אף קביעותיו שלו לעניין האחריות לנזקים היו מקובלות עליי.

השמאי מר בנו הסביר בעדותו בביהמ"ש כיצד זה לא נתגלו הפגמים שבאופן החלפת השמשה על ידי הנתבעת 1, במשך תקופה כה ארוכה של כשנתיים והסבריו היו הגיוניים ובפועל אף לא נסתרו בכל ממצא מקצועי אחר.
כאמור, הנתבעת 1 לא הגישה כל חוו"ד נגדית של מומחה מטעמה.

לעניין טענות התובע בדבר אחריות הנתבעת 2 לנזקים שנגרמו לרכבו, הנני קובעת כי דינן של טענות אלה להידחות, בקובעי כי לא הוכחו.
אין חולק כי התובע לא יידע את הנתבעת 2 כי בעבר הוחלפה השמשה הקדמית ברכבו והנני מקבלת את טענות הנתבעת 2 כי ברישומיה ובהיסטוריית הרכב שבידה, לא היה דבר על כך שבעבר הוחלפה השמשה.

בנסיבות אלה, לא הוכחה כל התנהלות רשלנית של התבעת 2 בביצוע התיקון ברכב התובע.

בכתבי הטענות ואף בטענות הנתבעות בביהמ"ש, עלתה השאלה אם ענייננו ברכב חברה, אם לאו.
התובע העיד כי הוא הבעלים הרשום של הרכב והרכב משמש אותו לצרכיו האישיים וגם לצורכי עבודתו בחברה שבבעלותו.
ברישיון הרכב שצירף לכתב התביעה רשום התובע כבעלים של הרכב, מהמסמכים שצורפו לתביעה עולה כי הוא המבוטח ברכב, הוא מי שביקש את תיקון הרכב והוא מי שמבקש את חוו"ד מהשמאי. גם אם גורם אחר, שאינו התובע, שילם בגין תיקון הנזקים, אין בכך, בלבד, כדי לקבל את טענות הנתבעות לעניין זכותו של התובע להגיש תביעתו בביהמ"ש לתביעות קטנות.

במהלך שמיעת הראיות, עלתה, לראשונה, טענת הנתבעת 1 כאילו ניתנה אחריות לתיקון השמשה על ידה לתקופה של שנה אחת בלבד מיום התקנתה וכי בעת התרחש האירועים נשוא התובענה – כבר חלפה תקופת האחריות שניתנה לאחר סיום עבודות החלפת השמשה.

להוכחת טענה זו, הציגה הנתבעת 1 בביהמ"ש את המוצג נק/1, פתקית שנתלתה, כביכול, על רכב התובע לאחר סיום עבודות החלפת השמשה.
אין בפתקית נק/1 כל התייחסות לתקופת האחריות והתובע אף לא נחקר כלל במהלך עדותו בביהמ"ש אם קיבל פתקית זו ואם פעל על פיה, בכל המתייחס לאופן ההתנהלות עם הרכב לאחר החלפת השמשה.

הוכח כי התובע שילם לנתבעת 2 סך של 2,905 ₪ בגין התיקון מיום 19.9.12.
כן הוכח כי שילם בתאריך 2.11.12 את הסך של 8,034 ₪ בגין תיקונים לרכב.
הוכח כי לרכב נגרמה ירידת ערך בסך של 4,210 ₪.
התובע אף נשא בשכ"ט השמאי בסך של 1,170 ₪.
בסה"כ 16,319 ₪.

טענת התובע בדבר הפסד ימי עבודה – לא הוכחה כלל ואף לא מצאתי מקום להענקת פיצוי בגין עוגמת נפש.

אשר על כן, הנני דוחה את התביעה כנגד הנתבעת 2, ללא צו להוצאות.

הנני מחייבת את הנתבעת 1 – אילן זגגות רכב בע"מ, לשלם לתובע את הסך של 16,319 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

כן הנני מחייבת את הנתבעת 1 – אילן זגגות רכב בע"מ, לשלם לתובע את הסך של 1,500 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה.
אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון