ניתוק הקשר הסיבתי נוכח הימצאו של כתם השמן בכביש כגורם זר מתערב

ניתוק הקשר הסיבתי נוכח הימצאו של כתם השמן בכביש כגורם זר מתערב

2. ביום 29.10.13 התנהל דיון בתיק. כל הצדדים נשמעו לרבות עדותו של מר מוטי מישל, נציג צד ג'.

3. על פי הנטען בכתב התביעה, בסביבות השעה 09:00 נסע התובע לבסיס פלמחים כאשר ראה לפניו רכב שהחליק על שמן בכביש. התובע עצר את רכבו על מנת לא לפגוע ברכב שלפניו וכשהיה בעצירה מוחלטת פגעו רכבי הנתבעים ברכבו. מאחר והנתבעים חלוקים בשאלת האחריות, הגיש התביעה דנא.

4. על פי הנטען בכתב ההגנה של הנתבעים 2 ו 3, הנתבע 3 נסע אחרי רכבו של התובע. רכב התובע בלם לאחר שרכב שנסע לפניו החליק בכביש על כתם שמן. הנתבע 3 שהבחין במתרחש בלם את רכבו מאחורי רכבו של התובע כאשר הנתבע 4 שהיה מאחוריו פגע ברכבו והדף אותו לעבר רכבו של התובע. רכב הנתבע 3 לא פגע ברכב התובע טרם פגע בו רכב הנתבע 4.

5. על פי הנטען בכתב ההגנה של הנתבעים 1 ו 4, התובע בלם בפתאומיות ונעצר בשל כתם שמן. רכב הנתבע 3 אשר נסע מאחוריו לא שמר מרחק כראוי, לא הספיק לבלום ופגע ברכבו של התובע מאחור. הנתבע 4 שהבחין במתרחש ניסה גם הוא לבלום את רכבו אולם בשל כתם השמן לא הצליח לעצור ופגע ברכב הנתבע 3 רק לאחר שהנתבע 3 פגע ברכב התובע.

6. הנתבעים 1 ו 4 הגישו הודעת צד ג' כמפורט לעיל בטענה שהתאונה אירעה עקב רשלנותה ומחדלה של צד ג'.

7. בכתב ההגנה של צד ג' נטען כי האחריות לתאונה נופלת לפתחם של הצדדים המעורבים בה. צד ג' לא התרשלה בכל דרך וצורה. ביום האירוע לא התקבלה אצל צד ג' כל הודעה אודות המפגע והודעה כאמור התקבלה רק לאחר קרות התאונה באמצעות משטרת ישראל. מדובר במפגע אקראי שטופל מיד לאחר קבלת ההודעה.

8. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, עיינתי בראיותיהם והתרשמתי מעדותם הגעתי למסקנה לפיה האחריות לתאונה נופלת לפתחם של הנתבעים 3 ו 4, אין כל אחריות לצד ג' וזאת מהטעמים הבאים:

א. אין מחלוקת בין הצדדים לכך שהתובע זכאי לפיצוי בגין נזקיו.

ב. אין מחלוקת בין הצדדים שבמקום היה כתם שמן. התובע ציין בעדותו שהיה שמן על הכביש בסדר גודל של 4 מכוניות (ר' עמ' 1 ש' 22 לפרוטוקול).

ג. מקובלת עליי טענת צד ג' לפיה כתם השמן מהווה מפגע אקראי. טענת צד ג' לכך שלא קיבלה כל הודעה על המפגע טרם התאונה וטיפלה בו במהירות וביעילות מיד לאחר קבלת ההודעה ממשטרת ישראל לא נסתרה על ידי הצדדים. שולחי ההודעה לא הוכיחו בכל דרך או צורה שהיא שצד ג' התרשלה או שהיה מחדל כלשהו בהתנהלותה. אף טענת נציג צד ג' לפיה הינה בודקת את כבישיה כל 72 שעות והיא בדקה הכביש בו ארעה התאונה יומיים בלבד לפני כן לא נסתרה.

ד. איני מקבל טענת הנתבעים לכך שכתם השמן מהווה גורם זר מתערב שמנתק את הקשר הסיבתי. בע"פ 84/85 ליכטנשטיין נ' מ"י נקבע:

"כידוע, הלכה פסוקה היא כי נהג סביר חייב להביא בחשבון, בעת נהיגתו ברכב, את האפשרות שאירועים שונים כגון: הימצאות כתם שמן על הכביש, או שברי זכוכית, או בעל חיים החוצה את הכביש באופן פתאומי, או תקר בצמיג, שאירועים שכאלה יקרו במהלך נסיעתו. על כן "ככל שהוא נוהג במהירות רבה יותר, כך יקשה עליו לשלוט במכוניתו, אם יתקל באיזה מסיכוני דרך אלה"

ראו בנוסף ע"פ (חי') 43364-11-12 מ"י נ' חסון.

בת"א (ת"א) 19248/06 ערון נ' וילסין נקבע:

"הלכה פסוקה היא שעצם הימצאות כתם השמן אינו מנתק, כשלעצמו, את הקשר הסיבתי בין רשלנות הנתבעת לגרם הנזק. גם בהנחה שהיה כתם שמן במקום התאונה, קיומו של כתם שמן במקום התאונה, כשלעצמו, אין בו די כדי להוכיח הטענה, כי כתם השמן הוא הגורם המכריע לתאונה בכביש ולא רשלנות הנתבעת, שכן לעתים ביכולתו של הנהג למנוע התאונה על אף קיומו של כתם שמן בכביש, כך שהנטל על הנתבעות להוכיח שהנתבעת, כנהגת סבירה, לא יכלה למנוע התאונה למרות כתם השמן. רשלנות נהג יכולה להתבטא בדרכים שונות: נהג במהירות מופרזת לתנאי הדרך המסוימים, במיוחד בהיכנסו לסיבוב בכביש, או שלחץ על הבלמים בצורה פתאומית מידיי בהתחשב בתנאי הכביש, או שהפנה את ההגה בתנועה חדה מידיי וכו. ( ראה ע.פ 237/55 פ"ד ט (2) עמ' 1869 , ע.פ 84/85 פ"ד מ (3) עמ' 148 , סעיף 12 לפסק הדין)."


ראו בנוסף ע"א 446/82 בלגשווילי נ' אלגבארין ואח'.

ה. בהתאם לעדותו של התובע הוא עצר את רכבו לאחר כתם השמן ועת היה בעצירה מוחלטת חש בשתי פגיעות ברכבו כאשר הוא אינו יכול להעריך איזה מהפגיעות הייתה חזקה יותר.

ו. מצאתי לנכון לקבל את עדותו של התובע כעדות אובייקטיבית מהימנה בהעדר כל עניין מצדו כלפי מי מהצדדים. איני נותן משקל לאמור בהודעתו לחברת הביטוח שאינה מתיישבת עם גרסתו בעדותו בבית משפט. הודעתו לחברת הביטוח נמסרה טלפונית. ההודעה נרשמה על ידי נציגת חברת הביטוח. התובע אינו חתום על ההודעה והוא אישר בדיון שלא ראה את טופס ההודעה קודם לכן (ר' עמ' 3 ש' 3 לפרוטוקול).

ז. מאחר וקיבלתי את עדותו וגרסתו של התובע לעניין הפגיעות שחש ברכבו, איני רואה הצורך לדון בטענותיהם של הנתבעים 3 ו 4, כאשר הנתבע 3 טוען שבלם ורכב הנתבע 4 הדף אותו לעבר רכבו של התובע, בעוד שהנתבע 4 טוען שקודם לפגיעה שלו, פגע הנתבע 3 ברכב התובע. לפיכך, מקובלת עלי גרסת הנתבע 4.

ח. יחד עם זאת, יש לציין שגרסתו של התובע לכך שהרגיש 2 פגיעות וגרסתו של הנתבע 4 לפיה קודם לפגיעתו שלו ברכב הנתבע 3 פגע הנתבע 3 ברכב התובע, מתיישבת עם העובדה שהבלימה מצדו של הנתבע 3 הייתה בתוך כתם השמן ואין זה סביר בעיניי שבתוך כתם השמן הצליח הנתבע 3 להשלים בלימה מלאה (ר' עדותו בעמ' 3 ש' 19 לפרוטוקול). מסקנתי זו מתיישבת עם העובדה שהתובע נעצר במלואו לאחר כתם השמן ואילו הנתבע 4 לא הצליח להגיע לכדי עצירה מוחלטת בתוך שטח כתם השמן וזאת למרות ניסיון הבלימה מצדו.

ט. התאונה ארעה בקטע של עיקול בכביש פלמחים. שלושת הנהגים העידו שלא הבחינו בכתם השמן אלא רק לאחר התאונה. הנתבע 3 העיד שלפני התאונה בעיקול נסע במהירות של 60 קמ"ש (ר' עמ' 4 ש' 11 לפרוטוקול) והנתבע 4 העיד שהיה במהירות של כ 40 קמ"ש ואף פחות מכך (ר' עמ' 5 ש' 11 לפרוטוקול). עסקינן בתאונה שהתרחשה בעיקול. מטעמים שלא הובהרו ע"י הצדדים, לא יכלו להבחין בכתם השמן על הכביש קודם לתאונה, לא הובאה מטעמם כל ראיה בנוגע לגודל הכתם ולא ניתן על ידם כל הסבר מדוע לא ניתן היה להבחין בכתם מבעוד מועד כך שיכלו להתאים נסיעתם בהתאם. זאת ועוד, הנתבעים 3 ו 4 העידו שראו את הרכב שלפני רכב התובע עומד (ר' עדותו של הנתבע 3 בעמ' 3 ש' 18 לפרוטוקול ועדותו של הנתבע 4 בעמ' 4 ש' 24 לפרוטוקול). למרות שראו רכב עומד בצד, לא התאימו הנתבעים 3 ו 4 את נסיעתם בהתאם. יתירה מכך, הנתבעים 3 ו 4 העידו שתשומת לבם היתה נתונה לרכבים שלפניהם ולא לכביש (ר' עדותו של הנתבע 3 בעמ' 3 ש' 23 לפרוטוקול ועדותו של הנתבע 4 בעמ' 4 ש' 28 לפרוטוקול). בנסיבות אלו הנני רואה בנתבעים 3 ו 4 כאחראיים לנזקיו של התובע ואין המדובר בנסיבות בהן לא ניתן היה למנוע את התוצאה בזהירות סבירה.

י. בכל הנוגע לסוגיית חלוקת האחריות בין הנתבעים 3 ו 4, סה"כ נזק למוקד בחזית רכבו של הנתבע 3 עפ"י חוות דעת שמאי (ר' נ' 1) הגיע לסך של 9,884 ₪. סך נזק מוקד אחורי ברכבו הגיע לסך של 14,985 ₪. הנתבע 4 לא הציג דו"ח שמאי מטעמו לעניין הנזק ברכבו אך ציין בעדותו שהתיקון בגין נזק בחזית רכבו עלה כ 10,000 ₪ (ר' עמ' 6 ש' 20 לפרוטוקול).

יא. בהתחשב בהיקף הנזק בשני הרכבים של הנתבעים והתוצאה אליה הגעתי לפיה רכב הנתבע 3 פגע ברכב התובע ואח"כ רכב הנתבע 4 פגע ברכבו מאחור והדפו לעבר רכב התובע פעם נוספת, הנני משית על הנתבעים 3 ו 4 אחריות בשיעור של 50% כל אחד לקרות התאונה ונזקיו של התובע.

9. לסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעתו של התובע ומחייב את הנתבעים 1 ו 4, ביחד ולחוד, לשלם לתובע 2254.5 ₪. בנוסף, הנתבעים 2 ו 3, ביחד ולחוד, ישלמו לתובע סך של 2,254.5 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

10. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעים 1 ו 4, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 250 ₪. הנתבעים 2 ו 3, ביחד ולחוד, ישלמו אף הם לתובע הוצאות משפט בסך של 250 ₪. סה"כ הוצאות. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

11. הודעת צד ג' נדחית בזאת והנני מחייב את הנתבעים 1 ו 4, ביחד ולחוד, בהוצאות צד ג' בסך של 400 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

12. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים - קשר סיבתי

 2. קשר סיבתי לפגיעה באוזניים

 3. קרע בשריר הביצפס - קשר סיבתי

 4. ועדה רפואית לבדיקת קשר סיבתי

 5. קשר סיבתי בין נכות למחלת מקצוע

 6. אנמנזה רפואית להוכחת קשר סיבתי

 7. קשר סיבתי בין מוות לתאונת דרכים

 8. קשר סיבתי בין מעשה אלימות לגניבה

 9. קשר סיבתי בין רעש לבין ליקוי שמיעה

 10. סמכות קצין תגמולים בעניין קשר סיבתי

 11. קשר סיבתי בין תאונת דרכים למחלת הסוכרת

 12. קשר סיבתי בין בעיה נפשית לתאונת דרכים

 13. קשר סיבתי בין דחק בעבודה לטראומה נפשית

 14. קשר סיבתי בין פגיעה בברך לתאונת עבודה

 15. קשר סיבתי בין שרות בצה''ל לבין לחץ הדם

 16. האם יש קשר בין טרשת נפוצה לתאונת דרכים ?

 17. קשר סיבתי בין הקלדה לתסמונת התעלה הקרפלית

 18. קשר סיבתי בין נכות בתחום הנוירולוגי לתאונה

 19. בקשה למינוי מומחה נוסף בשאלת הקשר הסיבתי

 20. קשר סיבתי בין אירוע מוחי לבין שירות במשטרה

 21. קשר סיבתי בין מחלה נדירה לבין תאונת דרכים

 22. מחיקת ערעור קצין התגמולים בהעדר קשר סיבתי

 23. קשר סיבתי בין נכות במל''ל לבין תאונת דרכים

 24. קשר סיבתי בין תאונת דרכים למוות אדם מבוגר

 25. קשר סיבתי בין מחלה לבין תנאי השירות בצה''ל

 26. האם יש קשר בין עליית רמת הסוכר בדם לתאונה ?

 27. קשר סיבתי בתביעת רשלנות מקצועית של עורך דין

 28. קשר סיבתי כתנאי לשיפוי המל''ל ע''י חברת ביטוח

 29. קשר סיבתי בין מחלת עור לבין תנאי השירות בצה''ל

 30. דוגמא למינוי מומחה בשאלת הקשר הסיבתי בין מחלה לעבודה

 31. האם הועדה טעתה עת שללה קשר סיבתי בין הפגימה בבוהן לתאונה

 32. מינוי מומחה רפואי לבדיקת קשר סיבתי בין בקע סרעפתי לעבודה

 33. ניתוק הקשר הסיבתי נוכח הימצאו של כתם השמן בכביש כגורם זר מתערב

 34. האם אירוע מוחי לפני ובזמן התאונה מהווה גורם זר מתערב אשר יש בו בכדי ניתוק הקשר הסיבתי ?

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון