נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

טען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה לו

לפי חוות דעתו של דר' ויסמן, ממצאים אלה מלמדים על נזק נוירולוגי ומקנים דרגת נכות בשיעור 10% בנוסף ובנפרד. נזק זה קשור באופן ברור לתאונה. כמו כן, הוועדה לא עיינה במסמכי התאונה כדי להשוות בינם ובין המסמכים העדכניים בעניינו של המבקש, ולא ברור כיצד קבעה כי אין החמרה בהיעדר אותם מסמכים. נוסף על כך, הוועדה לא התייחסה למסמכים הרפואיים בעניינו, לרבות מסמך מיום 24.7.11 המוזכר בחוות הדעת של דר' ויסמן ודר' גושן, ולפיו ישנה תמונה לשבר דחיסה ישן, שבעקבותיו הופנה המבקש לבדיקת EMG. עוד הוסיף המבקש בדיון שנערך לפני בית הדין האזורי, כי בטופס התביעה שהגיש לתשלום גמלת נכות מוזכר כי הוא סובל מכאבים בצוואר, וכי הוועדה הרפואית מדרג ראשון שהתכנסה בעניינו ביום 16.9.87 בדקה גם הגבלה בצוואר. תעודת ההחמרה שקיבל, אשר ניתנה על בסיס חוות דעתו של דר' ויסמן, קובעת באופן חד משמעי החמרה בעניין הצוואר. מכאן שנפתחה הדלת לדון בעניין הליקוי ממנו הוא סובל בצווארו.

5. בפסק הדין מושא הבקשה קבע בית הדין האזורי, כי הוועדה ערכה למבקש בדיקה קלינית מקיפה, עיינה בבדיקות הדימות שנערכו לו והתייחסה לממצאיהן. הוועדה קבעה כאבחנה, כי מדובר במצב לאחר חבלה קהה באזור השכמה הימנית ובמצב לאחר חבלה באצבע IV ביד ימין. לאחר שעיינה בחוות דעתם של המומחים מטעמו של המבקש, דר' גושן ודר' ויסמן ציינה הוועדה, כי בבדיקה גופנית לא מצאה עדות להגבלה בתנועות, ואין בבדיקות הדימות שינויים חבלתיים הקשורים למנגנון החבלה. עיון בהחלטת הוועדה מעלה, כי הוועדה דנה בפגיעה האורטופדית בצוואר ובהשלכות הנוירולוגיות שלה. בהרכב הוועדה אף נכלל מומחה בנוירולוגיה אשר פירט את ממצאי בדיקתו בפרוטוקול. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקת EMG שנערכה למבקש, המצביעה על תסמונת לכידה אולנרית במרפק שמאל בצורה קלה, ממצא אשר היווה בסיס לחוות דעתו של דר' ויסמן. אלא, שלדעת הוועדה פגימה זו אינה קשורה לתאונה הנדונה. משנשלל הקשר בין הממצא הנוירולוגי ובין התאונה, אין מקום להזמין את המסמכים הרפואיים בעניינו של המבקש סמוך לתאונה. לאור זאת נדחתה הטענה שהוועדה לא דנה במפורש בנכות הנוירולוגית בעמוד השדרה הצווארי.

6. בבקשתו טוען המבקש, כי בבדיקת EMG שנערכה לו נמצאו שני ממצאים: הראשון הוא תמונה נוירופיזיולוגית המתאימה לפגיעה שורשית בחוליה 7C משמאל, והשני הוא תסמונת לכידה אולנרית במרפק שלא קשורה לתאונה. בית הדין התייחס בפסק דינו לתסמונת הלכידה האולנרית, אך לא התייחס לנזק הנוירולוגי הנובע מהפגיעה השורשית בחוליה 7C. לגישתו, ניתן לקבוע בגין פגימה זאת נכות נוירולוגית נפרדת מעבר לסוגיית ההגבלה בתנועות. כמו כן חוזר המבקש על טיעונו כי על הוועדה היה לבחון את המסמכים הרפואיים ממועד סמוך למועד התאונה אל מול המסמכים החדשים בעניינו, ולבדוק התפתחות של נזק נוירולוגי. עוד נטען כי הוועדה לא התייחסה למסמך מיום 24.7.11 אליו הפנו המומחים מטעמו בחוות דעתם, ולפיו יש תמונה של שבר דחיסה ישן.

7. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסק דינו של בית הדין האזורי, בפרוטוקול הוועדה הרפואית לעררים מיום 9.5.13 ובכלל המסמכים שבתיק, הגעתי לכלל החלטה כי דין הבקשה להידחות. זאת, מן הטעמים כמפורט להלן.

8. פגיעתו של המבקש שהוכרה בתאונה בעבודה היא חבלה בכתף ימין ובאצבע IV ביד ימין. בהתאם, מפרוטוקול הוועדה הרפואית מדרג ראשון מיום 16.9.87, עולה כי המבקש התלונן על כאבים בכתף, בלבד. לפני הוועדה מושא הבקשה שלפנינו שטח המבקש את תלונותיו, לפיהן הוא סובל "מכאבים חזקים באזור הצוואר, כתף ימין, זרמים בשתי הידיים בעיקר באגודלים ... כאבי ראש ללא הפסקה." בעקבות תלונות אלה בדקה הוועדה את המבקש, מצאה כי אין הגבלה בתנועותיו ואף ציינה כי בהיסח הדעת ביצע תנועות בע"ש צווארי, לרבות יישור, כיפוף והטיה לצדדים, ללא הגבלה. לאחר מכן עיינה הוועדה בממצאי בדיקות הדימות שבוצעו למבקש, וקבעה כי מהן עולה כי "אין בבדיקות דימות שינויים חבלתים הקשורים למנגנון החבלה", שהוכרה כפגיעה בעבודה. משלא מצאה הוועדה כי ישנם שינויים חבלתיים במצבו של המבקש, הקשורים לפגיעה שהוכרה, לא מצאתי ממש בטענתו כי היה מקום לקבוע לו דרגת נכות בגין הנזק הנוירולוגי ממנו הוא סובל.

9. אשר לטענת המבקש, לפיה הוועדה לא התייחסה למסמך רפואי מיום 24.7.11 אשר הוזכר בחוות דעתו של דר' ויסמן ובחוות דעתו של דר' גושן. בחוות דעתו, פירט דר' ויסמן את המסמכים שעמדו לרשותו, ובכללם "מכתבים רפואיים בחשד לפריצת דיסק 5-6C מיום 24/7/11, בחשד ל-OLD COMPRESSION FRACTURE C6 VERTEBRAE מיום 13/11/11 ומיום 11/12/11 עם הפניה לבדיקת EMG עקב פרסטזיות לגפה העליונה השמאלית." כמו כן ציין דר' ויסמן את ממצאי בדיקות הדימות שעמדו לפניו, ובהן "MRI צווארי מיום 3/8/11: בגובה 5-6C בלט דיסקלי אחורי עם לחץ על קדמת השק התקאלי. ... התמונה מתאימה למצב לאחר שבת דחיסה ישנה של החוליה 6C". בהקשר זה ציין דר' גושן בחוות דעתו, כי "לפי חוו"ד של דר' וייסמן מרק מ-29.3.2012, קיימת מגבלה צווארית מוכחת ב-MRI. 3.8.2011 בלט 5-6C ו-6-7C. תמונה המתאימה לשבר דחיסה ישן של החוליה 6C." מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי לא הוצג לפניה מסמך המעיד על קיומו של שבר דחיסה ישן. מהודעת המבקש לבית הדין מיום 5.8.13 אף עולה כי מסמך זה אף אינו מצוי בידיו. כך או כך, אין בהתייחסות למסמך זה כדי להעלות או להוריד. מחוות דעתו של דר' ויסמן לא ניתן ללמוד מתי נגרם אותו שבר דחיסה, וכיצד הוא קשור לפגיעתו של המבקש בכתף ובאצבע שהוכרה כתאונה בעבודה. בקשר לכך יצוין כי מפירוט תולדות המקרה בחוות דעתו של דר' ויסמן עולה כי המבקש מסר לו ש"נחבל בצוואר ובכתף ימין בתאונת עבודה בתאריך 12/1/87. מוסר שעקב נפילה על מעקה וחבלה בצוואר ובכתף ימין החל לסבול מכאבי צוואר וכתף ימין כפי שהתלונן ונכתב בטופס תביעה לתשלום גמלת נכות מעבודה בתאריך 30/7/87". זאת, על אף שפגיעתו של המבקש בצוואר לא הוכרה כפגיעה בעבודה.
מכל מקום, אף שהפגיעה בצוואר לא הוכרה כפגיעה בעבודה, הוועדה נדרשה למצבו של המבקש בעמוד השדרה הצווארי לאור בדיקות הדימות שנערכו לו, וקבעה כי בבדיקות אלה לא נראו שינויים חבלתיים הקשורים למנגנון החבלה אצל המבקש.

10. לאור כלל האמור, משקבעה הוועדה כי הליקוי ממנו סובל המבקש בצווארו הינו על רקע שינויים ניווניים ואינו קשור לפגיעה שהוכרה, צדק בית הדין האזורי בקביעתו כי אין טעות בהימנעותה של הוועדה מלעיין במסמכים הרפואיים בעניינו של המבקש שנערכו במועד סמוך לתאונה. לפיכך, לא מצאתי כי נפלה טעות בפסק דינו של בית הדין האזורי שיש בה כדי להצדיק מתן רשות ערעור. אשר על כן, דין הבקשה להידחות.

11. סוף דבר
הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון