האם זכאי התובע לבטל עסקה במסגרתה רכש סלון מהנתבעת ?

האם זכאי התובע לבטל עסקה במסגרתה רכש סלון מהנתבעת ?

זו השאלה הטעונה הכרעה בתביעה זו.

טענות התובע


ביום 14.12.12 רכש התובע מהנתבעת סלון מדגם פירנצה. בעת הרכישה ציין המוכר בפניו כי לא תהיה בעיה לקצר את רגלי הסלון על מנת שיתאימו למידות הדרושות לתובע, וזאת לאחר שהתובע יבצע מדידה מדוייקת בביתו. כמו כן, התובע ביקש שחלקי הסלון יכוסו לגמרי על ידי עור כולל באזור החיבורים בין הצדדים. תמורת הסלון שילם התובע לנתבעת סכום של 14,500 ₪ וכן סך של 400 ₪ בגין ההובלה.
בחלוף יומיים, הודיע התובע לנתבעת טלפונית כי יש לקצר את רגלי הסלון ב-5 ס"מ ובקשתו אושרה טלפונית.
ביום 4.4.13 קיבל התובע את הסלון ואז התברר כי אינו תואם להזמנה. כך, צדדי הספה היו מכוסים בבד ולא בעור, כפי שהוזמן. אורך הספה אינו תואם את המידות שהוזמנו, שכן בהתאם להזמנה אורך הספה צריך להיות 4.15 מ' בעוד שאורך הספה שסופקה הינה 4.40 מ'; כמו כן, סופקה ספה בצבע סגול אך לא בגוון שנבחר; גובה הספה הוא 90 ס"מ במקום 85 ס"מ. בנוסף, רגלי הספה היו שבורות ואחת הכורסאות הגיעה עם גב שבור.
מיד עם קבלת הסלון מחה התובע בפני המוביל על אי ההתאמה ואף ציין במסמך עליו חתם המוביל, כי מידות הסלון אינן תואמות את שהוזמן וכי אין עור בצדי הספה. התובע פנה לנתבעת עוד ביום 7.4.13, הודיע על אי ההתאמה, אך פניותיו לא נענו. בהמשך פנה התובע לנתבעת הן באמצעות הפקס והן במשלוח מכתבים בדואר, אך פניותיו לא טופלו ולא נענו.
לפיכך, דורש התובע את ביטול העסקה והשבת כספו וכן פיצוי בסכום של 2,600 ₪ בגין עגמת נפש.


טענות הנתבעת


הנתבעת טוענת כי במעמד ההזמנה טען התובע, כי אינו יודע את המידות המדוייקות של הסלון ונציג הנתבעת הציע לו לבצע את ההזמנה כאשר יהיו בידו המידות המדוייקות של הסלון. ואולם, התובע התעקש לבצע את ההזמנה באותו מועד וסוכם כי התובע יודיע טלפונית האם ברצונו לקצר את רגלי הסלון.
בחלוף יומיים, מסר התובע כי אינו מעוניין לקצר את הרגלים של הסלון וביקש רגלי "ניקל".
הנתבעת טוענת כי התובע קיבל בדיוק את הסלון אותו הזמין, ורגלי הסלון לא קוצרו משום שהתובע לא ביקש זאת. הסלון לא הגיע שבור ובמעמד האספקה חתם התובע על תעודת המשלוח כי הסלון הינו לשביעות רצונו. כמו כן, מערכת הישיבה שסופקה לתובע הינה מעור.
התובע לא הוכיח כי רגלי הסלון הינן שבורות וכי הסלון אינו מעור. כמו כן, הסלון נשלח עם בטנת בד בצדדים על מנת למנוע פגיעה בעור בשל הובלת הסלון.
אשר לגוון הסלון, הרי שזהו הגוון אותו הזמין התובע. אשר לאורך הספה, טוענת הנתבעת, כי בהתאם להזמנה, המספר 415 על גבי ההזמנה הינו קוד דגם מערכת הישיבה שהוזמנה ולא מידות מערכת הישיבה.


דיון והכרעה


השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים הן: האם הנתבעת סיפקה לתובע סלון שונה מזה שהוזמן והאם התנערה מאחריותה לטיפול בפגמים.
כאמור, התובע טוען למספר אי ההתאמות בין מה שהוזמן לבין מה שסופק: אורך רגלי הסלון, אורך הספה, צבע הסלון והעובדה שצידי הספה מכוסים בבד ולא בעור. כן טוען התובע, כי רגל הסלון שבורה וכי אחת הכורסאות שבורה.
אין מחלוקת כי גובה הסלון שסופק הינו 90 ס"מ וכי בהתאם להזמנה ניתנה לתובע אפשרות להודיע בתוך מספר ימים טלפונית האם הוא מעוניין לקצר את רגלי הסלון.
התובע העיד כי יומיים לאחר ביצוע ההזמנה, ביקש לקצר את רגלי הסלון בחמישה ס"מ. בקשתו זו אושרה ונאמר לו כי לא תהיה בעיה לקצר את רגלי הסלון. מנגד, טוענת הנתבעת, כי התובע לא הודיע כי הוא מבקש לקצר את רגלי הסלון.
בעניין זה אני מעדיפה את גרסת התובע על פני גרסת הנתבעת. עדותו של התובע היתה אמינה עלי והתובע אף תמך את גרסתו במכתבים אותם שלח לנתבעת באמצעות הפקס, בהם הוא מבקש לקבל אישור לכך שרגלי הסלון יקוצרו בחמישה סנטימטרים.
לפיכך, אני קובעת, כי התובע ביקש לקצר את רגלי הסלון וכי הנתבעת לא מילאה את בקשת התובע וסיפקה לו סלון בגובה שונה מזה שהוזמן.
אשר לצבע הסלון, הרי שבעניין זה העיד התובע כי הצבע אותו ביקש להזמין הינו בגוון שונה מזה אותו בחר. גם בעניין זה עדותו של התובע היתה אמינה עלי ואני מעדיפה את גרסתו על פני גרסת הנתבעת לפיה הצבע שסופק תואם לגוון שהוזמן.
אי התאמה נוספת אשר נפלה בסלון נוגעת לעור מכל צידיו. כך, בטופס ההזמנה צויין מפורשות כי הסלון יהיה מכוסה עור מכל הכיוונים, כאשר אין מחלוקת כי בצדי הסלון הופיע ציפוי בד. טענת הנתבעת, כי הדבר נועד על מנת למנוע פגיעה בעור הסלון בעת ההובלה, אינה ברורה, שכן היה על הנתבעת לכסות את הסלון בבד מעל העור בעת ההובלה, ולא לצפות אותו בבד במקום עור.
אשר לאורך הספה, הרי שמטופס ההזמנה לא ברור האם המספרים 415 מתייחסים לאורך הספה או לקוד, כפי שטוענת הנתבעת, ואולם לאור העובדה שממילא נמצא כי הסלון שסופק אינו תואם את פרטי ההזמנה, איני מוצאת מקום להכריע בעניין זה.
יתר על כן, מהתמונות שהציג לפני התובע עולה כי אחת הכורסאות אינה תקינה, שכן גב הכורסה שבור וכי אחד מרגלי הסלון אף הוא שבור.
התובע העיד, כי מיד עם קבלת הסלון פנה לנתבעת והודיע לה הן על אי ההתאמה והן על הליקויים בסלון. עדותו של התובע נתמכת אף במסמך עליו חתם המוביל. בתשובה נאמר לתובע כי "אין לו מה לדאוג" שכן יש אחריות על הסלון. ואולם, מעדותו של התובע עולה, כי פניות נוספות של התובע לנתבעת לא נענו והנתבעת אף לא שלחה נציג מטעמה לביתו של התובע על מנת לבדוק את טענותיו ולטפל בפניתו.
עדות נציג הנתבעת, כי הנתבעת לא קיבלה הודעה על אי ההתאמה, לא היתה אמינה עלי ואני דוחה את טענתה בעניין זה.
לפיכך, אני קובעת כי הנתבעת התנערה מאחריותה לתיקון הליקויים ואי ההתאמה.
לאור האמור, אני קובעת כי הסלון שסופק לתובע אינו תואם את פרטי ההזמנה ואף סופק לתובע סלון עם פגמים, אשר הנתבעת לא טרחה לתקנם. בכך הפרה הנתבעת את חובתה בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק המכר, תשכ"ח-1968. הואיל והתובע הודיע לנתבעת על אי ההתאמה והליקויים, והנתבעת לא עשתה דבר לתיקון האמור, הרי שעומדת לתובע הזכות לביטול העסקה.
לפיכך, אני מורה על ביטול העסקה. הנתבעת תשיב לתובע סך של 14,900 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 4.4.13 ועד התשלום בפועל. כנגד תשלום הסכום, ישיב התובע לידי הנתבעת את הסלון שסופק לו על ידי הנתבעת. מובהר, כי על הנתבעת להגיע לביתו של התובע על מנת לקחת את הסלון.
בנסיבות העניין איני מוצאת מקום לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש ודי בפסיקת הוצאות משפט. הנתבעת תשא בהוצאות התובע בסכום של 1,000 ₪.
החיובים שנקבעו בפסק הדין יבוצעו בתוך 30 יום.

פסק הדין ניתן לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגמים בספה חדשה

 2. ביטול קניית רהיטים

 3. פיצוי על ריפוד רהיטים

 4. ביטול עסקה קניית רהיטים

 5. קניית רהיטים - תביעות קטנות

 6. תביעה נגד בעלים של חנות רהיטים

 7. ביטול קניית שולחן עקב קילופי צבע

 8. ביטול החוזה והשבת כספים עבור סלון

 9. תביעה בגין רכישת סלון שלא עשוי מעור

 10. תביעה שעניינה נזק נטען למשלוח של רהיטים

 11. תביעה בטענת רכישת ספה, כורסא והדום פגומים

 12. קבלת ריהוט לא תואם את מה שרשום בהזמנה באיחור

 13. האם זכאי התובע לבטל עסקה במסגרתה רכש סלון מהנתבעת ?

 14. ביטול קניית רהיטים בגלל כריות לא סימטריות ותפרים גסים

 15. ביטול עסקה לרכישת מערכת סלון עור מחנות בגלל ספה "עקומה"

 16. ביקש לבטל עסקת רכישת רהיטים בגלל שהעיצוב לא מצא חן בעיניו

 17. תביעה בגין רכישת ציוד ריהוט וכלים סניטריים עבור בית מגורים

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון