לקה בתעוקת לב ("אנגינה פקטוריס"), הוכר כפגיעה בעבודה

לקה בתעוקת לב ("אנגינה פקטוריס"), הוכר כפגיעה בעבודה

במסגרת פסק דין בהליך שהתנהל בבית דין זה (בל 21943-11-11).
המערער ביקש לקבוע את נכותו בגין פגיעתו הנ"ל, וועדה רפואית בדרג ראשון מיום 07.03.13 קבעה לו 0% נכות יציבה החל מהתאריך 18.03.10.
המערער הגיש ערר על קביעת הדרג הראשון, וועדה רפואית לעררים (להלן: "הוועדה") דנה בו ביום 19.06.13 דחתה את הערר, תוך שהותירה את קביעת הדרג הראשון על כנה.

מכאן הערעור שלפני.

2. בדיון בערעור אשר התקיים בפני בית הדין, חזר ב"כ המערער על נימוקיו בכתב הערעור שעיקרם כדלקמן -
א. הוועדה לא התייחסה לתלונות המערער בעניין הנכות הצמיתה, כמו גם לטענותיו שהועלו בערר לרבות לעניין המסמכים הרפואיים שהומצאו ושעל פיהם המערער סובל מכאבים בחזה.
ב. הוועדה לא התייחסה לעובדה כי המערער אושפז בשנת 2012, ועבר סדרת בדיקות.
ג. יש באמור בתיעוד הרפואי שהובא בפני הוועדה, וכן קביעת המומחה שמונה מטעם בית הדין בהליך ההכרה, כדי להצדיק את המסקנה שיש לקבוע למערער נכות לפי פריט 9(2)(א) או כל פריט מתאים אחר.
ד. במידה שפגימותיו של המערער אינן עונות על אף אחד מסעיפי הליקוי, הרי שיש אפשרות להעניק לו נכות מותאמת.
ה. יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתדון באפשרות של הענקת נכות, וכן על מנת לדון באפשרות להעניק נכות זמנית לתקופה ארוכה מזו שנקעה.

3. ב"כ המשיב מנגד, התנגדה להחזרת עניינו של המערער לוועדה, משלגישתה לא נפל כל פגם משפטי בדרך פעולותיה, באשר הוועדה התייחסה למצבו הרפואי של המערער ומצאה כי למעשה לבו תקין, ועל כן לא היה בכך כדי לחייב את המסקנה שהיה עליה לקבוע סעיף ליקוי מותאם.
עצם העובדה שהמערער עבר אשפוז אינה סותרת את קביעת הוועדה, שכן המערער אושפז בגין כאבים בלבד ופריט הליקוי אליו מפנה המערער דורש שיהיה יותר מהתקף אחד נוסף של תעוקת לב.

4. החלטת הוועדה מושא הערעור:
(א) עיון בפרוטוקול הוועדה בישיבתה מראה שרשמה מפי המערער את התלונות הבאות -
"קשה לרוץ, אין המשכיות ללכת. לפעמים כאב חזה אפילו שישן, מפחד, מרגיש משהו מתעורר לפעמים גם מרגיש טוב".

(ב) באותה ישיבה, הוועדה בדקה את המערער, ונימקה את ממצאיה באופן הבא:
"בבדיקה: קצב הלב: 80 לדקה, סדרי קולות לב תקינים ללא אוושת או סימני אי ספיקת לב".

ג) בפרק "סיכום ומסקנות" נרשמו הדברים הבאים:
"במקרים של מחלת טרשת כלילית, שיעור הנכות נקבע על פי הנזק שנגרם לשריר הלב בעקבות האירוע. במקרה הנדון בשנת 2009 הופיע אירוע של תעוקת לב אשר טופל בעזרת צנתור כללי אנגיופלסטיה בהרחבת היצרות בעורק ה-LAD והשתלת סטנט. מאז הוא אינו סובל מתעוקת לב, אי ספיקת לב, או הפרעות קצב. ואין כל עדות אובייקטיבית שקיימת איסכמיה קרדיאלית אצלו.
לפיכך, הנכות שנקבעה בדרג I - דהיינו 0% נשארת בעינה והערר נדחה.
הערר נדחה גם על טענת נכות זמנית מצב שכזה אינו מצדיק נכות מעבר לשבועיים.
מאחר ומדובר בתביעה בשיהוי, הליכי הנכות רק בתוך תקופת דמי הפגיעה כלומר 0% 18.3.10".

(ד) כמצוטט לעיל, הוועדה קבעה כי המערער מאז תעוקת הלב בה לקה בשנת 2009 אין הוא "סובל מתעוקת לב, אי ספיקת לב, או הפרעות קצב. ואין כל עדות אובייקטיבית שקיימת איסכמיה קרדיאלית אצלו".

כלל הוא שוועדה רפואית הדנה בעניינו של נבדק, צריכה לציין את עיקר המסמכים שהיו לפניה ואשר הובילו אותה לקביעותיה, כאשר אין היא מחויבת להיכנס לפרטי כל מסמך ומסמך.
מדברי הוועדה עולה כי קיימת מודעות למצבו של המערער, לרבות לעובדה שאושפז לאחר האירוע של תעוקת הלב שהתרחש בשנת 2009, אלא שהיא מפנה לעובדה שהנכות שבהקשר זה נקבעת לפי השאלה אם נגרם נזק לשריר הלב בעוד שבעניינו של המערער לא נגרם נזק כזה, עובדה שנתמכת גם במסמכים הרפואיים אליהם מפנה המערער, משנת 2012.

נעיר כי המערער לא הפנה לממצא בלתי תקין כלשהו (להבדיל מתלונות שונות) בכל הנוגע למצבו הלבבי, וגם לא לפריט ליקוי מסוים כזה או אחר שהיה מקום ליישמו בעניינו, ולו בדרך של התאמה.

5. סיכומו של דבר, לא מצאתי ממש במי בין טענות המערער, ולא מצאתי כל טעות משפטית בפעולות הועדה או מסקנותיה.

אשר על כן דין הערעור להידחות.

6. משמדובר בהליך מתחום הביטחון הסוציאלי – לא יינתן צו להוצאות.

7. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התקף לב תאונת דרכים

 2. התקף לב בחו"ל

 3. התקף לב של קצב

 4. התקף לב של מורה

 5. התקפת לב בעבודה

 6. תאונת דרכים בגלל התקף לב

 7. התקף לב מנהל בנק

 8. התקף לב החמרת מצב

 9. התקף לב בגלל ויכוח

 10. התקף לב קבלן עצמאי

 11. התקף לב אחרי תאונה

 12. התקף לב בזמן אזעקה

 13. התקף לב בדרך לעבודה

 14. התקף לב עקב הלם קרב

 15. התקף לב באימון בחדר כושר

 16. מוות מהתקף לב בעבודה

 17. התקף לב עובד ניקיון

 18. התקף לב בגלל פחד במה

 19. התקף לב של מורה נהיגה

 20. התקף לב בעבודה בחו''ל

 21. התקף לב תוך כדי עבודה

 22. התקף לב של בעל מכולת

 23. התקף לב שופט בית משפט

 24. התקף לב בגלל ריב בעבודה

 25. התקף לב של נהג אוטובוס

 26. התקף לב בזמן חופשת מחלה

 27. התקף לב בגלל קללות שואה

 28. התקף לב אזרח עובד צה''ל

 29. התקף לב בגלל חקירה במשטרה

 30. קשר סיבתי התקף לב בעבודה

 31. מתח נפשי בעבודה - התקף לב

 32. התקף לב בעבודה עקב התרגזות

 33. הכרה בהתקף לב בשירות צבאי

 34. מוות של עורך דין מהתקף לב

 35. התקף לב בגלל איומים בעבודה

 36. שני התקפי לב כתאונת עבודה

 37. הכרה בהתקף לב בביטוח לאומי

 38. התקף לב מחוץ לשעות העבודה

 39. התקף לב בדרך לעבודה בנסיעה

 40. אי חזרה לעבודה אחרי התקף לב

 41. התקף לב בגלל ויכוחים בעבודה

 42. מנהל בית ספר שקיבל התקף לב

 43. התקף לב בגלל דיון במס הכנסה

 44. התקף לב בגלל פיטורים מעבודה

 45. התקף לב בעבודה תאונת עבודה

 46. ויכוח בטלפון שגרם להתקף לב

 47. התקף לב בעבודה בגלל מאמץ יתר

 48. מוות מהתקף לב - ביטוח לאומי

 49. התקף לב של רואה חשבון בעבודה

 50. התקף לב בעבודה בגלל לחץ נפשי

 51. התקף לב במהלך חקירה משטרתית

 52. מורה בבית ספר שקיבל התקף לב

 53. התקף לב באוטובוס בדרך לעבודה

 54. התקף לב אצל אישה כתאונת עבודה

 55. התקף לב עקב עבודה מאומצת חריגה

 56. בצקת ריאות לאחר התקף לב בעבודה

 57. קצבת תלויים בגין התקף לב בעבודה

 58. התקף לב בגלל זימון לחקירה במשטרה

 59. מאמץ קשה מהרגיל בעבודה - התקף לב

 60. הכרה בהתקף לב ובאירוע מוחי כתאונת עבודה

 61. קשר סיבתי בין אירוע בעבודה להתקף לב

 62. האם יש קשר בין ויכוחים לבין התקף לב

 63. התקף לב בעבודה בגלל ויכוחים עם לקוחות

 64. קצבת תלויים למשפחת אדם שנפטר מהתקף לב

 65. התקף לב בגלל נפילה בירידה במדרגות בעבודה

 66. התקף לב בזמן משחק כדורגל בליגה למקומות עבודה

 67. התקף לב תאונת דרכים - ערעור לבית המשפט העליון

 68. אי הכרה כתאונה עבודה בגין גורמי סיכון להתקף לב

 69. מצב רפואי קודם לעניין הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה

 70. לקה בתעוקת לב ("אנגינה פקטוריס"), הוכר כפגיעה בעבודה

 71. התקף לב נגרם כתוצאה מהתנאים במקום העבודהובשל הלחץ והמתח

 72. התקף לב: האם עיכוב בהגעה לבית החולים בגלל העבודה מהווה תאונת עבודה ?

 73. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון