בקשה למעצר לפי סעיף 21 (א) לחסד"פ

בקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים המשפטיים לפי סעיף 21 (א) לחסד"פ (סמכויות אכיפה מעצרים) תשנ"ו 1996.

הרקע לכתב האישום

בדיון ביום 26.7.13 נקבע על ידי כבוד השופטת טל אוסטפלד נאוי כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של המשיב בעבירה נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, ונהיגה ללא ביטוח, קיימת מסוכנות וקמה עילת מעצר.
הדיון שבפני הינו בענין שקילת חלופות מעצר.

דיון

לנגד עיניי עומדת החלטת כב' השופטת א. פרוקצ'יה בבש"פ 10201/01:

"אכן, מעצר עד תום ההליכים בתחום עבירות תעבורה הוא ענין נדיר וחריג, אך נראה כי הצדק עם הערכאות הקודמות שדנו בענין בסווגם מקרה זה כנכלל בקטגוריות המקרים הנדירים בהם מסוכנותו של הנאשם לציבור כה גלויה וחשופה על פניה עד כי קיים חשש אמיתי משחרורו באופן שגם חלופת מעצר לא תספק תשובה הולמת להגנת הציבור מפני מסוכנות זו."

במקרה שלפניי הסנגורית הציעה שהמשיב ישהה בתנאי מעצר בית בבית משפחתו בפיקוח אביו, אמו וסבתו שכולם מתגוררים באותה דירה.

חשוב לציין שעל פי תסקיר המעצר המשיב לא התגורר בבית משפחתו אלא התגורר זמן ממושך אצל מעסיקו וכלי הרכב בהם נהג שייכים למעסיק."מן האמור מצטיירת תמונה ולפיה מצד אחד עולה האימפולסיביות ממנה התרשמנו מאישיותו של אורן וכן החזרתיות לכאורה בבצוע של עבירות השבל"ר. מאידך, ציינו כי העבירות הללו קשורות באותו מעביד מסוים ואפשר כי הניתוק ממנו יפחית את הסיכון להישנות עבירות דומות ...".
"בסיכום הדברים ובמידה של זהירות, אנו יכולים כעת להמליץ על יציאתו לחלופה המוצעת בבית משפחתו בפרדס חנה ועם זאת אנו ממליצים כי בתוך 3 שבועות יקבע תאריך לבחינה מחודשת של המשך התאמת החלופה המוצעת כשבמהלך התקופה הזו אנו נעמוד בקשר עם אורן ובני משפחתו". (מתוך תסקיר מיום 18.8.13).

לא נעלמה מעיני העובדה, כי מדובר במפקחים מבוגרים ואולם אאזן זאת בהגבלות ובבטחונות שונים אשר אשית על המשיב ועל המפקחים אשר נשאלו על ידי אישית לגבי תפקידם והבנתם לגבי משמעות הפיקוח.

שקלתי גם את דברי המשיב שטען כי למד את לקחו וכי הוא מצוי במעצר מלא מאחורי סורג ובריח מזה חודש ימים בפעם הראשונה בחייו, כאשר אין לחובתו מאסר על תנאי.

איעתר לבקשת שירות המבחן ואקבע לתזכורת פנימית בעוד מספר שבועות על מנת שיוכלו להגיש למועד זה דו"ח נוסף לענין התאמת החלופה כשאציין מפורשות כי אם הדוח יהיה שלילי, יקבע מועד לדיון במעמד הצדדים ואם אגיע למסקנה, לא אהסס מלהשיב את המשיב מאחורי סורג ובריח.

אשר על כן, הגעתי למסקנה, כי יש להעדיף את זכות החירות, ולשחרר את המשיב לחלופת מעצר, תוך קביעת תנאים מחמירים ומגבילים, שיבטיחו את מטרות המעצר, ויאזנו בין האינטרס הציבורי לבין האינטרס הפרטי של המשיב על מנת שלא לפגוע בחירותו של המשיב מעבר לנדרש וזאת מבלי לפגוע בתכלית המעצר, איון מסוכנות נהיגתו של המשיב.

המשיב מוזהר כי כל הפרת תנאי של תנאי מהתנאים שלהלן, תגרור מעצרו המיידי, הבאתו בפני שופט ושקילת החזרתו למעצר מאחורי סורג ובריח באופן מידי.

כאמור, ובשים לב לעברו הפלילי והתעברותי של המשיב, ומבלי שהתעלמתי מטענות המבקשת, הנני מורה על מאסרו של המשיב וזאת עד תום ההליכים כנגדו ואולם המשיב יוכל להשתחרר למעצר בית אם יעמוד בכל התנאים הבאים:המשיב ישהה במעצר בית מלא. נאסר על המשיב לצאת, בכל שעה משעות היממה, מתחומי הדירה (גם לא לחדר המדרגות ו/או לחצר) שברחוב העדנים 19, דירה 6, פרדס חנה.
המשיב ישהה בפיקוח הערבים שיפקחו על המשיב 24 שעות ביום, ובלבד שבכל רגע נתון ישהו לפחות שניים מהם איתו בבית.
המשיב יפקיד פקדון במזומן בסך 7,500 ₪ לצורך הבטחת קיומו של מעצר בית מלא. ההפקדה תתבצע בקופת בית המשפט.
המשיב יחתום על ערבות עצמית בסך 25,000 ₪ לקיום תנאי השחרור.
תיחתם ערבות צד ג' על סך 25,000 ₪ על ידי כל אחד מהמפקחים כאמור בסעיף ב', וזאת להבטחת תנאי השחרור של המשיב וכן להבטיח כי בכל מקרה של הפרת תנאי השחרור על ידי המשיב, הדבר יוודע על ידם למשטרה באופן מידי.
צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד המשיב, על כן המשיב להפקיד את דרכונו באם יש לו, במזכירות בית המשפט.
אם יפר המשיב תנאי מן התנאים שלעיל, ייעצר מיד.

ההגבלה אינה חלה למטרת הגעה לבית המשפט וזאת בליווי שניים מהמפקחים.


נאסר בזאת על המשיב ליצור קשר כלשהוא בין ישיר ובין עקיף, עם מי מעדי התביעה, בתיק זה וזאת עד לתום ההליכים בתיק.
שוטרי משטרת ישראל יוכלו להיכנס לבית הנ"ל, לצורך בדיקת קיומם של התנאים כאמור.
למען הסר ספק ,יובהר כי המשיב פסול מלנהוג עד לתום ההליכים המשפטיים ולשם כך עליו להפקיד לאלתר את רישיונו או לבצע הליך הפקדה, אם טרם עשה זאת.קובע לתזכורת פנימית על מנת לקבל דו"ח משירות המבחן בענין התאמת החלופה ליום 9.9.13.
המזכירות תשלח החלטה זו לשירות מבחן על מנת שיכין דו"ח זה כאמור.

זכות ערעור כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת מעצר ל-15 יום

 2. בקשה למעצר ל 7 ימים

 3. בקשת מעצר לצרכי חקירה

 4. בקשת מעצר לפי חוק ההסגרה

 5. בקשה למעצר למשך 48 שעות

 6. בקשה למעצר על פי חוק ההסגרה

 7. בקשה למעצר עקב הפרת תנאי שחרור

 8. בקשה למעצר לפי סעיף 21 (א) לחסד"פ

 9. בקשת מעצר לחמישה ימים לצורך המשך חקירה

 10. דחיית בקשה למעצר בית בגין הפרת תנאי שחרור

 11. בקשת מעצר עד תום ההליכים בעבירת הצתת דירה

 12. בקשה למעצר עד תום ההליכים בעבירות קשירת קשר לפשע

 13. בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.

 14. מעצר ביניים עד לקבלת החלטה בבקשת מעצר עד תום ההליכים

 15. בקשת מעצר עד תום ההליכים המתבססת על סרטון מצלמות האבטחה של המועדון

 16. בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי סעיף 21 לחסד"פ ( סמכויות אכיפה –מעצרים )

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון