בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית למשך 60 יום

בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית למשך 60 יום, של רישיון הנהיגה של המבקש, אשר הוטלה עליו ביום 28.7.13 על ידי קצין משטרה. הפסילה הוטלה על המבקש לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים.

מחומר הראיות עולה כי התאונה אירעה ביום 25.7.13 בסמוך לשעה 18:00 נהג המבקש באוטובוס אגד מ.ר 8536601 כרח' בן גוריון לכיוון מערב בצומת עם רמז, בהגיעו לצומת התנגש ברכב פרטי שהגיע מימין לו, חצה את נתיב הנסיעה עלה על אי תנועה והתנגש בעמודי תאורה שעל אי התנועה, כתוצאה מהתאונה נפגעו בגופם נהג הרכב הפרטי, המבקש, ו- 11 נוסעים באוטובוס, כמו כן נגרמו נזקים לרכבים ולרכוש.

ביום 25.7.13 נחקר המבקש ולאחר שימוע שנערך לו על ידי קצין משטרה הוחלט לפסול אותו מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 יום מהנימוק של נהיגה בקלות ראש, וגרימת תאונה בה נפגע אדם ונגרם נזק לרכוש.

2. לטענת ב"כ המבקש, כי המבקש מנע תאונה קטלנית, שהרי עבר הולך רגל מאזור מוסתר והוא הסיט בבת אחת את ההגה, בתושייה, והציל את הולך הרגל הזה, מחומר הראיות לדבריו עולה כי עוברת אורח, נהגת נוספת, שראתה את הולך הרגל, השאירה לו את מס' הטלפון שלה, הוא מסר את מספר הטלפון שלה למשטרה וככל הנראה נחקרה, אין חבלות של ממש, ולכן התאונה קלה מבחינת נפגעי גוף, המדובר בנהג מקצועי משנת 99 נוהג על משאית, ומשנת 2012 נוהג על אוטובוס, לחובתו 4 הרשעות קודמות מסוג ברירת משפט, אב ל- 2 ילדים, הרשיון נחוץ לפרנסתו, ובנסיבות האמורות מבקש להורות על ביטול הפסילה ולחילופין לקצרה.

3. מנגד, ב"כ המשיבה מתנגדת לבקשה, מפנה לחומר הראיות הקיים בתיק, על אף כי החקירה טרם נסתיימה, טוענת כי המדובר בתאונה אשר בדרך נס לא ארעה תאונה קטלנית, מדובר בתאונה חמורה , עולה חשש שהמבקש עבר באור אדום, בשלב זה ידוע על 11 נפגעים, באשר לטענה של עדה התומכת בדברי הנהג, לא ניתן לאשש טענה זו כי יש עדים שלא הבחינו בהולך רגל, לעניין המסוכנות, אכן מדובר במבקש לו רשיון נהיגה משנת 92 אולם למבקש רשיון נהיגה מסוג בו הוא נוהג – אוטובוס משנת 2012, יש לו וותק קצר של מספר חודשים טרם מועד העבירה , לחובתו 3 הרשעות קודמות כשהאחרונה, אי מתן זכות קדימה להולך רגל בנסיבות מחמירות, ובצירוף התאונה וחומרתה אנו סבורים כי ישנה מסוכנות, סביר להניח שיוגש כתב אישום כנגדו, ובנסיבות האמורות כאמור מתנגדים לבקשה.

4. בבש"פ 8450/02 זינגר יהודה, עו"ד נ' מדינת ישראל, במסגרתו נדחה ערר על פסילה מנהלית, הבהירה כב' השופטת א' פרוקצ'יה את הכללים שעל יסודם יש לבחון את הפסילה המנהלית אשר ניתנת מכח תקנה 47 לפקודת התעבורה. כב' השופטת פרוקצ'יה הבהירה כי שיקול הדעת הנתון לאיש משטרה לענין זה בנוי משני רבדים: האחד - רובד ראייתי שעניינו בשאלה האם קיים חומר ראיות לכאורה המבסס את אשמת הנהג בעבירה המיוחסת לו. השני - עיקרו בשאלה האם קיימת מסוכנות לציבור מהמשך נהיגתו; שהרי הפסילה המינהלית לא נועדה להעניש נהג בטרם הורשע בדין אלא למנוע סכנה מיידית לציבור מנהיגתו, ועל רקע זה מובנת קביעת סעיף 48 לפקודה לפיה בית המשפט רשאי לבטל פסילה מינהלית בתנאים או בלא תנאי או שוכנע שהביטול לא יפגע בבטחון הציבור. (ראו והשוו: ב"ש 7399/00 לחמי נ' מדינת ישראל ([]; בש"פ 6221/94 הילמן נ' מדינת ישראל, פד"י מח (215 ,(5). לענין זה נודעת חשיבות לנסיבות ביצוע עבירת התעבורה וכן להרשעות קודמות של הנהג בעבירות תעבורה (בש"פ 1661/91 צ'ישינסקי נ' מדינת ישראל, פד"י מה(145 (3; בש"פ 513/88, מדינת ישראל נ' גוליו, פד"י מ"ב (331 (3).

דיון והכרעה

5. לאחר העיון בחומר הראיות ובטיעוני הצדדים, נחה דעתי כי בחומר הראיות תשתית ראייתית המקימה יסוד סביר להניח כי המבקש עבר עבירה של נהיגה בקלות ראש, וגרימת תאונה דרכים בה נפגע אדם, ונגרם נזק לרכוש וקיים יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום כנגד המבקש.

סעיף 47 (ה) (2) לפקודת התעבורה [ נוסח חדש] , התשכ"א – 1961 ( להלן: "פקודת התעבורה") קובע, כי באם היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש, רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 יום.

6. עיון בחומר החקירה אשר נמצאת בעיצומה, נחקר המבקש ביום 25.7.13 וגרס כי בתחנה ברח' בן גוריון לפני הרמזור, עצר והתקדם ולפתע בן אדם חצה את הכביש וכדי לא לפגוע בו סטה שמאלה ולאחר מכן ימינה, ולדבריו הפעיל שיקול דעת באם היה עוצר אנשים היו עפים באוטובוס, ולכן נכנס בין האי חניה לא היה במהירות והתנגש בעמודים, ניסה לעצור ברקסים לא עבדו ומצא את עצמו מתנגש בעץ.

7. העדים כמפורט בתיק החקירה אינם מאשרים את גרסת המבקש, למעט העדה הגב' אליס קוסיס טוענת, כי ראתה שני הולכי רגל דוברי ערבית הלכו לפני המדרכה והם הגיעו לצומת, ופתאום אחד מהם נעלם לי ופתאום ראיתי מזדה לבנה מגיעה, מרחוב בן גוריון ופנה לרחוב רמז ואז האוטובוס מיד פנה שמאלה במהירות ועלה על אי תנועה מצד שמאל שלו, פגע בעמוד ולא פגע במזדה ופגע בעוד עמוד ופתאום פנה ימינה לחזור למסלול איבד שליטה פגע בעץ ונעצר.

8. העד אופיר כהן מוסר, כי ראה את האוטובוס בפנייה שמאלה לא עצר באור אדום והמשיך בנסיעתו, נגרמה התנקשות בי האוטובוס לצד שמאל של המאזדה, האוטובוס המשיך בנסיעה התנגש בעמוד תאורה, ממשיך ומתנגש בסלסלות גינון התלויות על עמודי גינון ועצר לאחר 30 מטר לאחר ששבר 2 עצים על הדשא.

9. שאר העדים שנחקרו, אינם תומכים בגרסה בדבר הסטיה כתוצאה מהולך הרגל.

10. מעדותו של העד מר אופיר כהן ועדות העד עווד זכריה, שוללים את גרסת המבקש.

11. בתיק החקירה צולמו תמונות המתעדות את ארוע תאונת הדרכים, רכב האוטובוס שניזוק, רכב המאזדה שניזוק, נזקי רכוש, ועוד.

12. ניתן לומר כי בשלב זה של החקירה, התיק אינו בשל להגשת כתב אישום כנגד המבקש.

13. יחד עם זאת אנו נמצאים בשלב הראיות לכאורה, ניתן להישען על התמונות שצולמו מהאירוע, עדויות העדים, אשר יש בהן בכדי לסבך את המבקש.

14. אני סבור כי לאחר השלמת פעולות החקירה כגון, פיענוח הטכוגרף, לצורך קביעת מהירות באימפקט וקביעת זמנים בין אימפקט לאימפקט, צירוף תוכנית הרמזורים, ועוד , יש בהן כדי לסבך את המבקש.

15. מניתוח הראיות עד כה, וזאת מבלי לקבוע מסמרות בעניין, שכן החקירה טרם הסתיימה, אני קובע כי ישנן ראיות לכאורה כדי להקים את היסוד להנחה שיוגש כתב אישום כנגד המבקש.

16. ער אני לעובדה, כי למבקש רשיון משנת 92' ולחובתו 3 הרשעות קודמות האחרונה שבהן אי מתן זכות קדימה להולכי רגל בנסיבות מחמירות. יחד עם זאת, לקחתי בחשבון כי המבקש רשיון נהיגה לאוטובוס בו נהג הוא משנת 2012 דהיינו וותק נהיגה קצר של מספר חודשים בטרם התאונה אשר יש בכך ללמוד על המסוכנות, שכן המדובר ברכב אוטובוס שכל ייעודו להסיע נוסעים למחוז חפצם בשלום, ולא לסכנם כפי הנלמד מהאירוע עצמו.

17. הפסיקה שהגיש ב"כ המבקש, בפ"מ (חדרה ) 5675-08-08 אלמוג נגד מדינת ישראל, יש לאבחן בין המקרה דנן לבין הפסיקה שהוגשה כאמור, וזאת הן בנסיבות התאונה, והן בחומרת התוצאה.
18. אל מול זכויותיו של המבקש לנהוג ובכך להתפרנס ולהגן על מטה לחמו קיימת גם זכות הציבור לביטחון מפני נהג העלול בנהיגתו לסכן בטחון זה במירוץ בין שתי הזכויות יש להעדיף במקרה דנן את זכות הציבור החפץ לנוע בדרכים בבטחון וללא מורא. ולקבל שירות הסעה בכדי שיוכלו להגיע למחוז חפצם, מבלי לסכן את עצמם.

19. אשר על כן, הגעתי למסקנה כי החלטת הקצין בדין יסודה ואין להתערב בה.

המזכירות תשלח עותק מהחלטתי זו לבאי כח הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שלילה לחצי שנה

 2. ביטול פסילה מנהלית

 3. נהיגה בשלילה בידיעה

 4. שלילה עד תום ההליכים

 5. פסילה מנהלית 36 נקודות

 6. 38 נקודות - פסילת רישיון

 7. פסילת רישיון בגלל נקודות

 8. פסילת רישיון עד תום ההליכים

 9. פיצוי על שלילת רישיון נהיגה

 10. פסילה מנהלית דריסת הולך רגל

 11. ערר לשינוי החלטה על פסילת רישיון

 12. תקופת הפסילה לאחר פסילה שנייה בתיק אחר

 13. בקשה מעצר עד לתום ההליכים על נהיגה בשלילה

 14. מה סיכויי הערעור על עבירת נהיגה בשלילה ?

 15. קיצור תקופת השהות בלילה בבית של נאשם קטין

 16. שלילת רישיון על דריסת הולך רגל במעבר חציה

 17. בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית למשך 60 יום

 18. בקשה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית למשך 30 יום

 19. בקשה לפסילת רישיון הנהיגה של המשיב עד תום ההליכים

 20. האם עונש השלילה לתקופה כה ממושכת אינו פרופורציונאלי

 21. בקשה לביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה

 22. ביטול פסילה מנהלית אשר הוטלה בגין חשד לנהיגה בשכרות

 23. בקשה לביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך 30 יום

 24. בקשה לביטול פסילה מנהלית ואיסור מנהלי על שימוש ברכב

 25. בקשה לביטול פסילה מנהלית מלקבל או מהחזיק ברשיון נהיגה

 26. טענת אי יכולת להסיע ילדים לבית ספר בעונש שלילת רישיון

 27. בקשה לביטול פסילה מנהלית מהחזקת רישיון נהיגה למשך 90 יום

 28. סיוג פסילה: האם ניתן לקבל שלילה על סוג רכב מסוים בלבד ?

 29. בקשה לביטול פסילה מנהלית שהוטלה על המבקש על ידי קצין משטרה

 30. בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון