מעצר עד לתום ההליכים בעבירות של נהיגה ללא רשיון

בקשה למעצר עד לתום ההליכים של המשיב בגין כתב אישום שהוגש נגדו המייחס לו עבירות של נהיגה ללא רשיון (נהג לא מורשה), נהיגה ללא ביטוח, נהיגה בפזיזות, הכשלת שוטר ושימוש ברכב ללא רשות בעלים (שבל"ר).

לטענת המבקשת ביום 7.11.13 סמוך לשעה 19:50, נהג המשיב, צעיר בן 19, שלא הוציא רשיון נהיגה מעולם, בקטנוע מ.ר. 22-375-14 (להלן: "הקטנוע").על הקטנוע היה רכוב גם נוסע מאחור כאשר המשיב, נוהג מכיוון כללי רחוב הארזים לכיוון כללי שדרות דקל בירושלים. שני שוטרים הבחינו במשיב והורו לו לעצור במערכת כריזה תוך נסיעה אחריו המשיב לא שעה להוראות השוטרים ואף הגביר את מהירות נסיעתו, תוך סיכון רכבים אחרים על הכביש תוך שנצמד אליהם. במנוסתו פנה שמאלה לרח' הרצוג וימינה לרחוב נהר הירדן שוב פנה ימינה לרחוב דובר שלום ופנה שמאלה לכיוון רחוב פנחס בן יאיר תוך. בהגיעו לדרך ללא מוצא ירד מהקטנוע והתחבא בסמוך אליו. כשהבחין בשוטרים החל לברוח רגלית עד לעצירתו על-ידי השוטרים.

2. הצדדים אינם חלוקים כי יש ראיות לכאורה.
3. בדיונים שהתקיימו בדלתיים סגורות בשל היות הנוסע שיה רכוב עם המשיב על הקטנוע קטין בימים 8.11.13 ו- 10.11.13 הוחלט שלא לשחרר המשיב ממעצר ימים ונוכח עברו הפלילי והמסוכנות הגלומה בו וכי משכך יש לברר את החלופה המוצעת לעומק.

4. טענות המבקשת:
א. מעשי המשיב שנהג ללא רשיון נהיגה, ואף מבלי שלמד נהיגה, הינם חמורים ומוכיחים כי אין ליתן בו אמון.
ב. המשיב נהג במהירות ותוך סיכון עוברי הדרך ומכאן עילת המסוכנות. המשיב הוכיח במעשיו כי הוא מוכן לסכן עוברי דרך והכל על מנת למלט עצמו מאימת הדין ומכאן נובע כי הוא עלול לשבש הליכי משפט.
ג. למשיב עבר פלילי בעבירות דומות של נהיגה ללא רשיון נהיגה, ללא ביטוח ושבל"ר.
ד. כנגדו אף תלוי ועומד עונש מאסר על תנאי בר הפעלה מתיק 17255-05-11 בו נדון ביום 28.5.12 למאסר בפועל ל30 יום ולמאסר על תנאי של שלושה חודשים למשך 3 שנים.
ה. אין לאפשר חלופת מעצר שכן אין ליתן אמון במשיב שמעשיו מלמדים כי אינו בוחל באמצעים כדי למלט עצמו מאימת הדין והוא עלול לשבש הליכי משפט. יתר על כן למשיב עבר פלילי בגין הפרת חובת חוקית (3 עבירות).
ו. כן סברה ב"כ המבקשת כי חלופת המעצר שהוצעה היא בלתי מספקת כיוון שהמפקח שהוצע – אביו החורג של המשיב הוא בעל עבר פללי מכביד ואסיר משוחרר מלפני כארבעה חודשים.

5. טענות המשיב:
א. המשיב צעיר בן 19 ומעצר עד לתום הליכים בנסיבות של הרשעה אחת הינה מוגזמת.
ב. נסיבות הפרת ההוראה החוקית היו עזיבת קהילה טיפולית.
ג. הוצעה חלופת מעצר בבית הוריו בהשגחת אביו החורג. עם אפשרות לאיזוק אלקטרוני.
ד. הלכה פסוקה היא שניצן לשחרר למעצר בית גם כשהמפקח הינו בעל עבר פלילי עשיר.
ה. הציע לשלוח את המשיב לתסקיר מעצר.6. עיון

ראיות לכאורה

כאמור הצדדים אינם חולקים כי יש ראיות מספיקות לכאורה לאשמת המשיב במיוחס לו בכתב האישום.


עילת מעצר

מקובלת בפסיקה הקביעה כי מי שנהג ללא רשיון או כשהוא בפסילה מתקיימת לגביו חזקת המסוכנות היות ובמעשיו יש כדי להוכיח זלזול ברשויות החוק ויש חשש כי הוא ישוב וינהג במידה ולא ייעצר. [ראה במ' (חיפה) 1021/04 מדינת ישראל נ' שטרנברג דוד, לא פורסם (מיום 8.2.04)]

במקרה דנן המשיב נהג ללא רשיון נהיגה מעולם בפראות ובמהירות.

העובדה כי המשיב הרהיב עוז ונמלט משוטרים תוך ביצוע עבירות חמורות וסיכון עוברי דרך מעידה על מסוכנת ולכך שאין מורא הדין עליו.
מקובל ככלל כי בריחה משוטרים מעידה על מסוכנות ועל חשש משיבוש הליכי משפט ואין מקום לתת אמון במי שבצע עבירות מסוג זה ולשחררו לחלופת מעצר.
כך למשל נקבע בבש"פ 2613/06 עלי סראיעה נ' מדינת ישראל, (לא פורסם) מיום 2.4.06:
"התופעה של סירוב נהגים לציית להוראות שוטרים, ובריחה מאנשי החוק תוך כדי נסיעה מהירה ברכב, קיבלה בשנים האחרונות ממדים מדאיגים. חמורה במיוחד היא העובדה שרבים חוטאים בכך אף שנהיר להם כי מעשיהם עלולים להסתיים בקיפוח חיי אדם או בפציעתם של נוסעים ונהגים תמימים הנקלעים, לרוע מזלם, לכבישים בהם מתנהלים מרדפים מסוג זה. להשקפתי, מי שכך נוהג חושף לעיני כל עד כמה מופלגת היא הסכנה הטמונה בו, ועל כן אין בחלופה המוצעת (=למעצר בית, י.ר.) כדי לאיין סכנה זו." (וראה מקרים רבים ונוספים בהם עקב המלטות במרדף משטרתי נקבע כי אין מקום לחלופות למעצר כדוגמת מעצר בית. כדוגמת: ב"ש (מחוזי חי') 2828/07 גזאוני באסל נ' מדינת ישראל (לא פורסם) מיום 20.6.07; ב"ש (מחוזי, י-ם) 9203/07 מדינת ישראל נ' לואי יגמור (לא פורסם) מיום 23.2.07;)"
ועוד בבש"פ 9701/06 מדינת ישראל נ' אלסר, לא פורסם (מיום 27.11.06), שם נדון מעצר עד תום הליכים בנסיבות חמורות יותר מבתיק דנן, ואולם דברי ביהמ"ש תקפים גם לעניינינו:
"עצם ההתעלמות מאנשי משטרה שמנסים כברת דרך ארוכה לעצור את המשיב בדרכים חוקיות, מצביעה בפני עצמה על מסוכנות. לא סתם מסוכנות אלא מסוכנות שיש לה השלכה רבתי לענין האפשרות לבטוח במשיב, כאשר על הפרק עומדת האפשרות לשחרורו בחלופת מעצר. מי שאיננו נרתע משוטר העומד בפניו ומסמן לו פיזית בצורה הברורה ביותר לעצור וכי מדוע יירתע מהוראה ערטילאית של בית המשפט המכתיבה לו תנאים כאלה ואחרים."

בהתייחס ביהמ"ש העליון - כב' השופטת ברלינר בפס"ד אלסר למדיניות המשפטית הראויה הנסיבות של נהיגה פרועה ובריחה משוטרים ולמדיניות שהתווה פס"ד סריאיעה, נקבע כי:
"הקו המוביל בפסיקה כפי שבא לידי ביטוי בציטטה דלעיל מקובל עלי לא כמצות אנשים מלומדה, אלא משום שאף אני סבורה כי מדובר בדרך התמודדות חיונית והכרחית במלחמה בנגע הנהיגה הפרועה והמסכנת."


בנוסף לאמור עברו של המשיב בעבירות דומות מלמד כי המשיב אינו מתיירא מהדין ועל אף שמאסר על תנאי תלוי ועומד נגדו שב וחוזר על אותם מעשים.

משכך אני קובע כי כנגד המשיב מתקיימת עילת מסוכנות ואף עילת חשש משיבוש הליכי משפט.

היות המשיב צעיר בן 19 אינה מלמדת על כך שמדובר במעשה משובה וכי בשל כך מסוכנותו קטנה, נהפוך הוא מחקרים קרימנולוגים מוכיחים כי דווקא בשל כך המסוכנות והאימפולסיביות במעשים גדלה (ראה פל (י-ם) 539/10 מדינת ישראל נ' סלאימה, לא פורסם (מיום 16.03.10). עם זאת גילו מהווה סיבה לבחינת נסיבותיו האישיות והחלופה שהוצעה ביתר קפידה.


חלופת המעצר

מעבר להתנהלות המשיב המעידה כי אין אימת הדין עליו וכי יש קושי במתן אמון בו, בעברו יש 3 עבירות של הפרת הוראה חוקית, בשל עזיבת קהילה טיפולית.

המשמורן שהוצע אביו החורג של המשיב הינו בעייתי בשל עברו הפלילי הרב. ונטיתי היא לומר כי אין בחלופה שהוצעה כדי לאיין את מסוכנות המשיב ויש חשש של ממש כי המשיב ישוב לבצע עבירות.

עם זאת, מפאת גילו הצעיר של המשיב והצורך לבחון מקרוב את נסיבותיו האישיות של המשיב, סבור אני כי יש מקום להורות לקיים בעניינו תסקיר מעצר שיבחן גם את החלופה המוצעת. אבקש משירות המבחן לבצע רות תסקיר מעצר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיוף רשיון נהיגה

 2. שלילת רישיון פעמיים

 3. בקשה להחזרת רישיון נהיגה

 4. עיכוב פסילת רישיון נהיגה

 5. שלילת רישיון בגלל אי התאמה

 6. התליית רשיון נהיגה עקב טעות

 7. תאונת דרכים בלי רישיון נהיגה

 8. חישוב תקופת פסילת רישיון נהיגה

 9. אי חידוש רישיון נהיגה עקב קנסות

 10. הפקדת רשיון נהיגה בבית משפט אחר

 11. תוקף רשיון נהיגה אמריקאי בישראל

 12. צו למשרד הרישוי - תוקף רישיון נהיגה

 13. פטור מרישיון נהיגה ישראלי לתושב חוץ

 14. פקיעת ביטוח עקב אי חידוש רישיון נהיגה

 15. בחינה עיונית כתנאי לחידוש רישיון נהיגה

 16. דחיית בקשה לקבלת רישיון נהיגה מעל 15 טון

 17. תאונת דרכים בישראל עם רשיון נהיגה מארה''ב

 18. ערעור כנגד תחילת מנין פסילת רישיון הנהיגה בפועל

 19. פטור מרישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה בינלאומי

 20. מעצר עד לתום ההליכים בעבירות של נהיגה ללא רשיון

 21. עתירה מנהלית לענין מועד תחילת מנין פסילת רישיון נהיגה

 22. רישיון נהיגה תקף מכוח תקנה 567 (א) ו-(ב) לתקנות התעבורה

 23. בקשה לפסול מלהחזיק ברישיון נהיגה עד תום ההליכים המשפטיים

 24. תאונה עם רכב של אזרח זר שאינו מחזיק ברישיון נהיגה ישראלי

 25. התניית חידוש רישיון הנהיגה שלו במבחן עיוני, בנוסף לקורס ריענון

 26. כתב אישום בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף שפקע מעל 6 חודשים

 27. שימוש ברישיון נהיגה מזויף - עבירה בניגוד לסעיף 62(9) לפקודת התעבורה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון