בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.

בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.

2. העבירות המיוחסות למשיב בכתב האישום הן נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא פוליסת ביטוח בת תוקף, סיכון חיי אדם, נהיגה בקלות ראש, ואי ציות להוראות שוטר.

3. על פי כתב האישום ביום 19.12.2010 נפסל רישיונו של המשיב מלקבל ומלהחזיק ברישיון נהיגה ע"י מכון רפואי מטעם משרד הרישוי ולא הפקיד רישיון נהיגה, בנוסף ביום 29.1.2013 נפסל המשיב מלקבל ומלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים בהתאם לשיטת הניקוד וגם במקרה זה הנאשם לא הפקיד רישיון נהיגה.
ביום 10.11.2013 בסמוך לשעה 12:45 , בכביש הכניסה לעיר טמרה, נהג המשיב באופנוע תוצרת סוזוקי (600 סמ"ק) ונסע לכיוון מזרח אל תוך העיר.
על פי כתב האישום, בנסיבות שתוארו לעיל נהג המשיב באופנוע ללא רישיון נהיגה תקף כאשר דרגת רישיונו המקורית הינה A1 (עד 500 סמ"ק) ובנוסף רישיון הנהיגה שלו פקע בשנת 2008 ולא חידשו מאז.
על פי כתב האישום הנאשם נהג ברכב הנ"ל וזאת בהיותו בזמן פסילה ביודעין. נהיגתו בנסיבות שתוארו לעייל בהיותו בזמן פסילה וללא פוליסת ביטוח בת תוקף הנה כשלעצמה נהיגה שיש בה משום סיכון לשלום המשתמשים בדרך.
בשלב מסויים במהלך נהיגתו של המשיב כמתואר לעייל הבחין, בו באופן אקראי, השוטר שמואל עמר(להלן : השוטר") אשר נהג באופנוע משטרתי במסגרת מילוי תפקידו. באותן נסיבות השוטר היה לבוש במדי משטרה והאופנוע נשא סמני זיהוי משטרתיים לרבות מהבהבים ואמצעי כריזה.
על פי כתב האישום השוטר הבחין כי לוחיות הרישוי של האופנוע שבו נהג המשיב הייתה מחוברת באופן לא תקני ואז הורה לו לעצור בשולי הדרך, המשיב הביט לעבר השוטר והחל לברוח מהמקום אל תוך העיר טמרה כשהוא נוהג בקלות ראש, ברשלנות ותוך אי ציות להוראות שוטר במדים ותוך כדי נהיגה באופן שהיה בה כדי לסכן את חיי המשתמשים בדרך.
במהלך הנסיעה הנ"ל בעקבות המשיב, הפעיל השוטר את כל האמצעים לרבות מהבהבים ומערכת הכריזה כשהוא מורה למשיב לעצור אך ללא הועיל. במהלך מנוסה זו סטה האופנוע לכיוון השוטר ואילולי סטייה וערנות של השוטר הרי שהאופנוע היה פוגע בו וגורם לשוטר לאבד שליטה שתסתיים בתאונה.
בעקבות הסכנה שנשקפה לחייו של השוטר, החליט השוטר להפעיל את המשך האירוע באמצעות מצלמה והמשיך לנסוע בעקבות האופנוע הדוהר בתוך פאתי שטחי העיר טמרה (דהיינו בשטח עירוני). המשיב המשיך לדהור עד שהגיע למעגל תנועה וכיסה לעקוף בתוך מעגל תנועה רכב אחר מסוג פיג'ו אשר היה נהוג ע"י חאלד חג'אזי . המשיב ביצע את העקיפה הנ"ל כשהוא עולה על גבי השטח הבנוי של מעגל התנועה ואז התנגש ברכב ואז איבד את השליטה באופנוע ונפל.
על פי כתב האישום כתוצאה מהתאונה נגרמו נזקים שונים הן לאופנוע והן לרכב הפיג'ו. כמוכן נחבל המשיב בגופו ונזקק לטיפול רפואי שאילץ את המשטרה ללוות אותו לבי"ח רמב"ם לקבלת טיפול רפואי כבקשת הנאשם וסנגורו.
בנסיבות שתוארו לעייל, נהג הנאשם ברכב בקלות ראש, ברשלנות, ללא זהירות, ובאופן שסיכן את חיי המשתמשים בדרך, לא ציית להוראות שוטר במדים ונהג בהיותו בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה בר תוקף הן מכוח הפקיעה והן לסוג הרכב.4. בבקשה למעצר עד תום ההליכים פירט ב"כ המבקשת את הנימוקים המצדיקים את מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.
ב"כ המבקשת ציין כי מסוכנותו של המשיב גבוהה כאשר נהג בזמן פסילה, ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב וכן חרף פקיעה משנת 2008.
ב"כ המבקשת ציין כי אופן נהיגתו של המשיב כלפי השוטרים מעיד על מסכנות ברמה גבוהה מאוד.
עוד ציין ב"כ המבקשת כי קיים חשש שאם המשיב ישוחרר יימלט מאימת הדין וזאת לאור עברו התעבורתי והפלילי ולאור התנהגותו באירוע הנוכחי.
כמו ציין ב"כ המבקשת כי אין חלופה ואין שום פתרון אשר יש בהם כדי להפיג מסוכנותו הגבוהה הנשקפת מהמשיב ולכן ביקש מבית המשפט להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.


5. הסניגור המלומד חלק על קיומן של ראיות לכאורה לגבי הנהיגה בזמן פסילה ובשאר העבירות.
הסניגור ציין כי אין כל ראיה בתיק כי המשיב ידע על הפסילה שניתנה לו. וכי המשיב נכון לשנת 2010 ועד לפני מספר חודשים היה בעת ריצוי עונש בבית סוהר.
הסניגור טען כי אין ללמוד מדברי הנאשם בחקירתו על היותו פסול. כוונתו של הנאשם הייתה שרישיונו לא חודש בשל דוחות שלא שולמו.
בנוסף ציין הסניגור כי יש לראות בחומרה את התנהלות השוטרים במקרה דנן כאשר המשיב טוען כי ניסו להחתים אותו על הצעה לעסקה לשחרורו.
כמו כן ציין הסניגור כי בדו"ח הפעולה של השוטר שעצר אותו לא צוין המרחק שלטענתו רדף אחרי המשיב.

כמו כן ציין הסניגור כי בבקשה למעצר עד תום ההליכים יש ניסיון להטעות מאחר וצוין בבקשה כי ישנו חשש לשיבוש הליכי משפט כי המשיב הופלל ע"י אזרח תושב הכפר שלו, אך האזרח הנ"ל אינו תושב הכפר שלו אלא תושב טמרה.

6. סמכותו של ביהמ"ש לצוות על מעצרו של משיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו מעוגנת בסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים, התשנ"ו - 1996). בהתאם לסעיף הנ"ל יש צורך בקיומם של שלושה תנאים מצטברים:
א. קיום ראיות לכאורה להוכחות אשמת המשיב.
ב. קיום עילה למעצר.
ג. חלופת מעצר.

א. קיומן של ראיות לכאורה.
אני מסכים עם הסניגור המלומד כי בשלב זה ישנה חולשה בראיות לעניין העבירה של נהיגה בזמן פסילה.
לא מצאתי בחומר הראיות מסמכים של משרד הרישוי המאשרים את ידיעתו של המשיב בדבר פסילתו מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה.
הנאשם ריצה עונש של מאסר בפועל לתקופה של 30 חודשים החל מיום 15.08.2010, יוצא איפוא כי במועדים בהם נפסל הנאשם על ידי משרד הרישוי, שהה הנאשם בתוך כותלי בית הסוהר ולכן שאלת ההודעה של הפסילות לא התבררה עד תומה על ידי המבקשת, לעומת זאת מצאתי בחומר הראיות חומר ראיות למכביר לביצוע העבירות האחרות המיוחסות למשיב.
רישיונו של המשיב פקע משנת 2008 ומאז לא חודש, במקרה דנן המשיב נהג באופנוע שעה שרישיונו המקורי לא תקף לאופנוע של 600 סמ"ק.
כמו כן באותה עת לא היה למשיב פוליסת ביטוח בת תוקף.
מעיון בדוחות הפעולה של השוטר שמואל עמר עולה כי המשיב לא ציית להוראות השוטר לעצור בשולי הדרך, נמלט, במהלך המנוסה כמעט ופגע בשוטר ורק ערנותו של השוטר מנעה מהשוטר לאבד את השליטה על האופנוע.
עוד עולה מחומר הראיות כי במהלך מנוסתו של המשיב מהשוטר הוא ביצע עקיפה של רכב מסוג פיג'ו התנגש ברכב ואז המשיב נפל מהאופנוע.
צפיתי בתיעוד שנעשה מהמצלמה המותקנת בקסדה של השוטר שמואל עמר ומצאתי כי יש בתיעוד הנ"ל כדי לחזק את האמור בדוחות הפעולה של השוטר ולהפריך את גרסת המשיב לגבי האירוע, לרבות הידיעה או אי הידיעה על היותו של השוטר שמואל עמר כאיש משטרה.

מהאמור לעיל עולה לכאורה כי המשיב ביצע את העבירות המיוחסות לו, לרבות עבירות של סיכון חי אדם, נהיגה בקלות ראש ואי ציות להוראות שוטר.

ב. עילת מעצר.
המסוכנות הנשקפת מהמשיב ומעשיו הינה גבוהה.
מסכים אני עם המבקשת כי המסוכנות הנשקפת מהמשיב ומעשיו הינה גבוהה ביותר, וזאת
הן לאור התנהגותו במקרה דנן והן לאור עברו התעבורתי והפלילי.
המשיב לא נרתע מלסכן את השוטר ואת שאר המשתמשים בדרך בעת ניסיונו לברוח מהשוטר אשר ביקש ממנו לעצור בשולי הדרך.
לחובת המשיב 12 הרשעות קודמות בתעבורה האחרונה בשנת 2008 ועניינה נהיגה בלא זהירות והתנהגות הגורמת נזק לאדם ולרכוש.
כמו כן למשיב עבר פלילי הכולל עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, היזק לרכוש במזיד, ואיומים שבגינם ריצה עונש מאסר בפועל.
אשר על כן במקרה דנן קיימות עילות מעצר של מסוכנות לביטחון הציבור וחשש להימלטות מאימת הדין.
מסכים אני עם הסניגור כי במקרה דנן לא קיימת עילה של מעצר שעניינה חשש לשיבושי הליכי משפט.

ג. חלופת מעצר.
מצוות המחוקק היא שבכל מקרה תהיה חומרתו אשר תהא יש לבדוק חלופת מעצר שתוצע ולראות אם יש בה כדי להפיג את מסוכנותו של המשיב אם לאו, שכן המעצר לעולם לא יהווה תחליף כי אם אמצעי כדי להגן על שלום הציבור ובטחונו.

אכן, נקבע בפסיקה כי בעבירות תעבורה, אין ביהמ"ש נוהג בדרך כלל לעצור עד תום ההליכים, אלא רק בהתקיימן של נסיבות יוצאות דופן.

אינני סבור כי ניתן לתן אימון במשיב הן לאור התנהלותו במקרה הנוכחי והן לאור התנהלותו בדרך כלל כפי שבא על ידי ביטוי בעברו הפלילי.
לפיכך אני סבור כי ראוי ששירות המבחן יבחן את החלופות המוצעות על ידי המשיב .
אשר על כן אני דוחה לקבלת תסקיר מעצר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת מעצר ל-15 יום

 2. בקשה למעצר ל 7 ימים

 3. בקשת מעצר לצרכי חקירה

 4. בקשת מעצר לפי חוק ההסגרה

 5. בקשה למעצר למשך 48 שעות

 6. בקשה למעצר על פי חוק ההסגרה

 7. בקשה למעצר עקב הפרת תנאי שחרור

 8. בקשה למעצר לפי סעיף 21 (א) לחסד"פ

 9. בקשת מעצר לחמישה ימים לצורך המשך חקירה

 10. דחיית בקשה למעצר בית בגין הפרת תנאי שחרור

 11. בקשת מעצר עד תום ההליכים בעבירת הצתת דירה

 12. בקשה למעצר עד תום ההליכים בעבירות קשירת קשר לפשע

 13. בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.

 14. מעצר ביניים עד לקבלת החלטה בבקשת מעצר עד תום ההליכים

 15. בקשת מעצר עד תום ההליכים המתבססת על סרטון מצלמות האבטחה של המועדון

 16. בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי סעיף 21 לחסד"פ ( סמכויות אכיפה –מעצרים )

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון