ערר על אישור הריסת בית

הריסת בית ברעננה:

עררים אלה הוגשו על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה (להלן: "הועדה המקומית"), לאשר הריסת בית קיים והקמת בית מגורים משותף בן 10 יחידות דיור בן 5 קומות על קומת עמודים במקרקעין הידועים כחלקה 163 גוש 6583 ברחוב אופסטרלנד 11 ברעננה (להלן: "המקרקעין").

לפנינו הוצגו שני עררים האחד מטעם העוררים בערר 211/10 המתגוררים מדרום למקרקעין ואילו השני על ידי העוררת בתיק 220/10 המתגוררת מצפון.

הבקשה כללה הקלות הן בקווי בניין, בתוספת קומה, הן בזכויות בניה ובמספר יחידות הדיור, כן כללה הבקשה במקור אלמנט של בריכת שחייה על גג הבניין אולם אלמנט זה לא אושר על ידי הועדה המקומית.

בחנו התכנון המוצע וככלל התרשמנו כי מדובר בתכנון אסתטי המנצל באופן מיטבי את זכויות הבניה המוקנות במקרקעין האמורים. איננו סבורים כי תכנון זה טומן בחובו נזקים לסביבה, היפוכם של דברים מדובר בפריסה עדינה של זכויות הבניה התקפות, תוך הותרת מרווחים ויצירת בניין "אוורירי".

מבחינת השפעות התכנון על השכנים איננו סבורים כי מדובר בהשפעות שליליות. המרחק בין המבנים יגיע לאחר הביצוע כדי למעלה מ – 16 מ' כלפי הבניין מדרום ו – כ – 9 מ' ביחס לקצה הבניין מצפון. מרחקים אלה הינם מרחקים מעבר לסבירים בהתחשב בעובדה ומדובר באזור עירוני אינטנסיבי, הגם שמדובר בעיר כמו רעננה אשר אינה מורכבת מגורדי שחקים.

במילים אחרות אנו סבורים כי בסביבה עירונית (לא כל שכן בלב העיר), מרווחים בסדר הגודל האמור הינם מרווחים נכונים אשר מאפשרים תכנון אסתטי תוך הותרת שטח פתוח מספק לפיתוח גנני ולצרכים אחרים.

בדיון שלפנינו העלו העוררים טענה חדשה בדבר סטייה ניכרת, לא מצאנו ממש בטענה זו, גבולן של הקלות כפי שקבענו לא אחת נתחם על ידי תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) מקום בו מדובר בתכנית ותיקה (אשר הופקדה לפני 1/8/89 – כתכנית רע / 2000 היא התכנית הרלוונטית לענייננו), ניתן להוסיף הקלה כמותית מבלי שזו תחשב כסטייה ניכרת, מקום בו מוצאת הועדה המקומית לנכון לאפשר זאת על מנת לשפר התכנון המבוקש. במקרה דנן התרשמנו כי התוספת הנ"ל עונה לאותם צרכים באשר היא מאפשרת 10 יחידות דיור (צפיפות ראויה), בגדלים סבירים.

לא זו אף זו, התרשמנו כי מתן מענה החניה הינו מספק והותר, שכן עולה על התקן הנדרש על פי הדין התקף ומגיע כדי 2 חניות לכל אחת מהדירות.

בשולי הדברים נזכיר כי :
"אף תושב אינו יכול לצפות כי השכונה הקטנה והשקטה בה בחר לבנות את ביתו תישאר תמיד כך. ישנה התפתחות מתמדת. קיימים התרחבות גידול ושינויים. אל השכונה באים לגור תושבים חדשים ולא תמיד מאותו מרקם חברתי וסוציאלי של הוותיקים. אי אפשר לעצור את החיים ואת השינויים אלא בגבולות שהחוק מתיר."
עת"מ 134/01 הרב שיק נ' הוועדה המקומית גליל מזרחי.
לעניין זה אנו מתכבדים להפנות להלכה שנפסקה בבית המשפט העליון ולפיה:

"כל מי שבא להתגורר בעיר צריך לקחת בחשבון, בצד התועלת הצומחת לו ולאחרים מרשת הכבישים, גם את הרעש והזיהום הנגרמים על-ידי המכוניות. כך אם רחוב נעשה סואן ורועש יותר, בעקבות התפתחות של אזור מסוים, וכך גם אם נסלל כביש בפאתי העיר מכוח תכנית חדשה. גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח, כבישים חדשים ייסללו, ורעש המכוניות ישיג גם אותו."

(ע"א 1182/92 ברעלי נ' הועדה המקומית י-ם)

כן השווה עת"מ (י-ם) 836/06 קופלר ואחר נ' וועדת הערר ואח', שם אישר ביהמ"ש את החלטת וועדת הערר שקבעה:
כל הגר בעיר צריך וחייב לקחת בחשבון כי יתכן ויינתנו הקלות אשר תפגענה בנוף הקיים לבני ביתו".

במקרה דנן התרשמנו כי הפגיעה שולית והתועלת עולה פי כמה על הפגיעה הנטענת ולפיכך אנו רואים לנכון לדחות את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון