עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

השופט צ' זילברטל:

עתירה למתן צו על תנאי בגדרה מבקש העותר כי נורה על ביטול החלטות ופסקי דין שניתנו בעניינו על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת וכן על-ידי בית משפט זה. יצוין, כי בעתירה זו ניתן ביום 16.3.2014 פסק-דין, אשר בוטל בהחלטתו של בית משפט זה מיום 4.4.2014 בעקבות תקלה שנפלה בו. ביום 29.4.2014 הגיש העותר בקשה בה ביקש, בין היתר, כי עניינו יידון בפני מותב שונה מזה שדן בה בגדרי פסק הדין שניתן ביום 16.3.2014.

1. ברקע העתירה הליכים משפטיים שהתנהלו בין העותר לבין המשיב 7. בגדרה של תביעה שהוגשה נגדו, קבע בית המשפט המחוזי בנצרת כי על העותר להשיב סכום כסף למשיב 7. כלפי פסק דין זה, שניתן ביום 1.3.1997, הוגש ערעור לבית משפט זה, אשר הורה, ביום 21.5.2000, על החזרת התיק לבית המשפט המחוזי לבירורן וליבונן של מספר סוגיות, וכך נעשה. העותר טוען, בין היתר, כי כעבור זמן מסוים התגלה לו שבעת שבית משפט זה דן בערעור הנזכר וגם לאחר שהתיק הוחזר לבית המשפט המחוזי וניתן בו פסק דין על-פי הוראותיו של בית משפט זה (להלן: פסק הדין השני) - התיק המקורי כבר בוער, ומכאן שבפני הערכאות השונות שדנו בעניינו לא עמד מלוא החומר הנדרש להכרעה. בתוך כך מלין העותר, כי בטרם ניתן פסק הדין השני סרב בית המשפט המחוזי לקבל ראיות נוספות אותן ביקש להגיש. יצוין, כי על פסק הדין השני הגיש העותר לבית משפט זה ערעור (ע"א 4552/01) שנדחה ביום 12.11.2002. על פסק הדין בערעור הנ"ל הגיש העותר בקשה לקיום דיון נוסף שנדחתה אף היא לאחר שלא היה בידי העותר להפקיד עירבון כנדרש (דנ"א 10029/02).

2. לטענת העותר, השתלשלות הדברים, כפי שפורטה לעיל, מלמדת על עיוות הדין שנגרם לו בכך שניתן בעניינו "פסק דין ללא שמיעת ראיות, ובמתן פסק דין בלא שהשופט הדן בתובענה יכול לעיין במסמכי התובענה ובראיות שהוגשו על ידי בעלי הדין". נוכח האמור, מבקש העותר כי נורה על ביטול פסקי הדין שניתנו בעניינו.

3. לאחר העיון בעתירה, הגענו לכלל מסקנה כי דינה להידחות על הסף. ככל שניתן להבין מן העתירה נראה, כי העותר ערער לבית משפט זה על פסקי הדין שניתנו בעניינו בבית המשפט המחוזי וערעוריו נדחו זה מכבר. מכאן, שהלכה למעשה, מבקש העותר לערער על החלטותיו של בית משפט זה, וזאת אף בחלוף שנים אחדות ממועד מתן אותן החלטות. נפסק פעמים רבות כי: "... אין משמש בית משפט זה, ביושבו כבית משפט גבוה לצדק, ערכאת ערעור על החלטותיו בשבתו כבית משפט לערעורים" (בג"ץ 3481/02‏ קריב נ' מדינת ישראל, פ''ד נו(6) 869 (2002); בג"ץ 7783/13 פלונית נ' בית המשפט העליון (14.11.2013)).

4. ביחס לטענת העותר בדבר "הונאת" בית המשפט הגבוה לצדק (שאף הוא היה הליך שעסק בהיבט מסוים של המכלול - ראו סעיפים 68-67 לעתירה), נעיר, למעלה מהדרוש, כי אין באמור בפסק דין זה כדי לפגוע באפשרויות הפתוחות לעותר, ככל שיש כאלה וככל שלא חלה על כך התיישנות, לנקוט בהליך שמטרתו לבטל פסק דין שהושג, על פי הטענה, במרמה (מסוג ההליכים שהוזכרו בין היתר בע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים עזרא שעיה ז"ל נ' בית טלטש בע"מ (7.4.2003)).

5. העתירה נדחית אפוא. משלא התבקשה תשובה, לא ייעשה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון