עתירה לבג"ץ בטענה כי אין זה ראוי שבית הדין לעבודה יכפה פשרה על צד שאיננו מעוניין

עתירה לבג"ץ בטענה כי אין זה ראוי שבית הדין לעבודה יכפה פשרה על צד שאיננו מעוניין לקבל הכרעה על דרך הפשרה.

השופט נ' הנדל:מונחת לפנינו עתירה כנגד החלטת בית הדין הארצי לעבודה לדחות בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בנצרת.
משיבה 1 הגישה לבית הדין האזורי תובענה כנגד העותרים. בין הצדדים הושג הסדר דיוני שקיבל תוקף של פסק דין. הוסכם כי הצדדים יתייצבו לבדיקת פוליגרף, ישתתפו בהליך גישור, ואם הליך הגישור יעלה על שרטון – יפסוק בית הדין בתובענה על דרך הפשרה. בדיקות הפוליגרף בוצעו, והליך הגישור לא צלח. בשל כך, ובהתאם להסדר הדיוני, הורה בית הדין האזורי על הגשת טיעונים בכתב לקראת מתן פסק דין על דרך הפשרה. בשלב זה הגישו העותרים בקשה לביטול ההסדר, דהיינו: בקשה שלא ליתן פסק דין על דרך הפשרה. הבקשה נדחתה. בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית הדין הארצי – נדחתה אף היא. מכאן העתירה, במסגרתה הודגש כי אין זה ראוי שבית הדין יכפה פשרה על צד שאיננו מעוניין לקבל הכרעה על דרך הפשרה.
כפי שנקבע בפסיקה, בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על בתי הדין לעבודה, קל וחומר שלא כאשר עסקינן בהחלטות ביניים (השוו: בג"ץ 8261/13 רוסהר נ' בית הדין הארצי לעבודה (5.12.2013)). התערבותו של בית משפט זה בהחלטות בתי הדין לעבודה תיתכן אך בהתקיים שני תנאים מצטברים: האחד - קיומה של טעות משפטית מהותית, והשני - הצדק מחייב התערבות בנסיבות העניין (ראו: בג"ץ 5168/93 מור נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נ(4) 628 (1996)).


המקרה שבפנינו איננו בא בגדר המקרים החריגים המצדיקים התערבות. לא שוכנעתי כי בנסיבות העניין נפלה שגיאה משפטית – לא כל שכן מהותית - בהחלטת בתי הדין. עסקינן בהסדר דיוני מורכב, בעל מספר שלבים, שהצדדים הסכימו אודותיו והחלו לפעול על פיו. הצדדים התייצבו לבדיקות הפוליגרף, ובהמשך השתתפו – ללא הצלחה – בהליך גישור. אף הוגשו טיעונים בכתב מטעם משיבה 1. בנסיבות אלו מובן כי ההסדר הדיוני אודותיו הסכימו הצדדים – הפליג לדרכו, ולמעשה אף כמעט והגיע אל היעד. אף יוזכר הכלל לפיו התערבותנו בהחלטות ביניים של בתי הדין לעבודה היא מצומצמת ביותר (השוו: בג"ץ 10359/09 אביגל שרותי כ"א ועבודה בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה (7.1.2010)). באשר להיבט העקרוני בטיעוני המבקש, הרי שאין לצד זכות קנויה לחזור בו מהסכם דיוני בכל שלב עד למתן פסק הדין על ידי הערכאה שבפניה מתנהל הדיון. במצב זה בית המשפט חייב להפעיל שיקול דעת, תוך מתן משקל לאינטרסים של שני הצדדים בנסיבות העניין. כך נהג בית הדין בתיק דנא. בשל כל אלו, לא מצאתי מקום להתערב בקביעת בתי הדין לעבודה לפיה בשלב הנוכחי אין עילה להורות על ביטול ההסדר.לנוכח האמור, העתירה נדחית ללא צו להוצאות. כתוצאה מכך יש להורות גם על מחיקת הבקשה למתן צו ביניים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פשרה במשפט

 2. פשרה במשפט העברי

 3. פסק דין בדרך של פשרה

 4. תשלום חלק מהסכם פשרה

 5. ביטול חלק מהסכם פשרה

 6. פסק דין על דרך הפשרה

 7. בקשה לביטול הסדר פשרה

 8. האם אפשר לבטל הסכם פשרה

 9. סירוב לחתום על הסכם פשרה

 10. תביעה חדשה לאחר הסכם פשרה

 11. הודעה על הסדר פשרה - דוגמא

 12. הסכם פשרה בין שוכר למשכיר

 13. פסיקת הוצאות במקרה של פשרה

 14. אישור הסכם פשרה בתביעה נגזרת

 15. חתימה ללא הרשאה על הסכם פשרה

 16. גבייה מנהלית בניגוד להסכם פשרה

 17. אישור הסדר פשרה בין נושה לחייב

 18. פסק דין בפשרה בניגוד לדין המהותי

 19. סנקציות על איחור בתשלום הסכם פשרה

 20. חתימה על הסכם פשרה ללא הסכמת הלקוח

 21. ערעור על פסק דין שניתן על דרך הפשרה

 22. הסדר פשרה בשלב אישור תובענה ייצוגית

 23. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסדר פשרה

 24. פשרה או הסדר לפי סעיף 350(ט) לחוק החברות

 25. דוגמא לפסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 26. ערעור על פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 27. אי הגשת הסכם פשרה לאחר קבלת ארכה להגשתו

 28. תביעה כספית המבוססת על הסכם פשרה שנחתם בעבר

 29. חתימה על הסכם הפשרה ע''י מי שלא היה צד להליך

 30. אישור הסכם פשרה של רוכש דירה לאחר פרשת חפציבה

 31. האם חייבים להודיע להוצאה לפועל על הסדר פשרה ?

 32. פשרה: סעיף 79א' חוק בית המשפט / סעיף 4ג' חוק הפיצויים

 33. אי פינוי דירה בשכירות מוגנת תוך הפרת הסכם פשרה

 34. מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שהושג בין הצדדים

 35. דחיית הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בהעדר "פיצוי הולם"

 36. התנגדות לפשרה בתביעה ייצוגית: העדר פיצוי ממשי לקבוצה

 37. פיצוי בגין עוגמת נפש והפרת הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים

 38. האם רשאי בית המשפט (הדן בסכסוך) להכריע בשאלה עם הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה ?

 39. עתירה לבג"ץ בטענה כי אין זה ראוי שבית הדין לעבודה יכפה פשרה על צד שאיננו מעוניין

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון