נכות נפשית 10% בגין תגובה פוסט טראומטית

נכות נפשית 10% בגין תגובה פוסט טראומטיתהוועדה הרפואית לעררים התכנסה על פי פסק דין של בית דין זה מיום 8.11.12 בתיק בל 37807-07-12, אשר ניתן על פי הסכמת הצדדים לפיה עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים "על מנת שתשקול ותדון בשנית בעניינו הנפשי תוך שלמערער תהיה אפשרות להציג בפני הוועדה טופס מעקב רפואי מקרית יובל ומכפר שאול" (להלן: "פסק הדין").
פסק הדין ניתן בערעור שהגיש המערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים ביום 6.5.12, אשר ישבה בהרכב של שלושה רופאים (רופאת נשים ד"ר גלזר, ד"ר גורדון וד"ר קליאן - פסיכיאטר) והסיקה על פי סיכום אשפוז בבית חולים איתנים מ-15.1.12 עד 16.2.12, כי התנהגות המערער היא מכוונת ואינה מצביעה על קיום מחלת נפש אלא על הפרעות התנהגות הנובעות מהפרעת אישיות.
הוועדה הרפואית לעררים, מושא ערעור זה, אשר דנה בעניינו של המערער על פי פסק הדין, סיכמה את ממצאיה כך:

"הוועדה התכנסה בהתאם לפס"ד .... על מנת שתשקול ותדון בשנית בעניינו הנפשי. יותר למערער להציג בפני הוועדה מעקב רפואי מקרית יובל ומכפר שאול.
בבדיקה:
נראה כפי גילו הופעה מסודרת בהכרה מלאה מודע צלול. לבוש כחרדי על צווארו אוזניות שלא חבושות על אוזניו. הבעת פנים עצובה ובהכרה מלאה מודע צלול מסביר עצמו היטב ובשפה ברורה עונה לענין טון הדיבור מעט בכייני אך ללא בכי. מעביר תחושה של מצוקה וחשש מפני הצפוי לו. אין עדות למחשבות שווא לא נצפו הזיות ללא הפרעות קוגניטיביות ללא ביטויי סף גירוי נמוך, האפקט דכאוני בעוצמה בינונית. תואם את התנאים שהנבדק מביא.
השיפוט תקין. הוועדה עיינה בתיעוד הרפואי כפי שנתבקשה ע"י בית המשפט וכמו כן בתיעוד נוסף שהביא ב"כ התובע ומטעמו. כמו כן שמעה הוועדה את השגותיה עו"ד. לדעת הוועדה קיים ריבוי אבחנות והתמונה לא ברורה. הוועדה גם מציינת שבבדיקותיה החוזרות לא נצפו אצל התובע סימנים פסיכוטיים כלשהם. כמו כן התלונות הפוסטטראומטיות הינן סובייקטיביות בלבד. אי לכך הוועדה מבקשת שתבוצע לתובע בדיקה פסיכו דיאגנוסטית עדכנית כאשר בפני הבודק יעמוד כל התיעוד הנפשי כולל הבדיקה הפסיכודיאגנוסטית שבוצעה מטעמו. יסוכם ללא נוכחות".בישיבתה הבאה של הוועדה הרפואית לעררים היא קבעה:


"הוועדה עיינה בחדו"ח פסיכדיאגנוסטי של הפסיכולוג יצחק שחר מיום 20.2.13. ממצאי הבדיקה הפסיכודיאגנוסטית מאששת את התרשמותה של הוועדה לפיהם לא קיימים אצל התובע סימנים פסיכוטיים והתלונות הפוסטטראומטיות הן סובייקטיביות בלבד. כמו כן הדו"ח מצביע על אמינות נמוכה של הנבדק. לאור נתונים אלה הועדה דוחה את הערעור".
טענות המערער


המערער טוען כי הוועדה הרפואית לעררים פעלה בחוסר סמכות ותוך הפרת כללי הצדק הטבעי, בכך שדנה בעניינו של המערער על סמך חוות הדעת הפסיכודיאגנוסטית שהוגשה לה, מבלי שהעבירה אותה למערער ואיפשרה לו לטעון טענותיו ביחס אליה. הפגם שנפל בהתנהלות הוועדה מנע מהמערער להציג חוות דעת של בעל מקצוע מטעמו בקשר לחוות הדעת הפסיכודיאגנוסטית.
כמו כן המערער טוען כי החלטת הוועדה הרפואית נגועה בחוסר סבירות קיצוני, מאחר שמצבו הרפואי האמיתי אינו תואם את דרגת הנכות שנקבעה לו, זאת על רקע ההסטוריה הרפואית שלו שכוללת אשפוזים בבתי חולים פסיכיאטריים, כולל ניסיון אובדני בחודש 6/13 ואשפוז במחלקה פסיכיאטרית סגורה מאז ועד למועד הגשת הערעור.
המערער טוען כי הוועדה דנה בהרכב חסר שכן השתתפו בהרכב הוועדה שני רופאים בלבד מתוך ההרכב שאליו הוחזר עניינו של המערער בפסק הדין (ד"ר גלזר וד"ר קליאן).
המערער טוען כי מן הדין להחזיר את עניינו לוועדה בהרכב אחר נוכח חוסר הסבירות בממצאי הוועדה ביחס למצבו הרפואי כעולה מההיסטוריה הרפואית של המערער, הכולל, כאמור, אשפוז במחלקה פסיכיאטרית סגורה.

עמדת המשיב


המשיב מסכים להחזרת עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים לצורך שקילת עמדתה מחדש, בשל כך בלבד שהבדיקה הפסיכו-דיאגנוסטית שבוצעה לבקשת הוועדה לא הומצאה למערער. המשיב מסכים לכך שהמערער ישמיע טענותיו לגבי הדו"ח הפסיכו דיאגנוסטי של מר שחר, לרבות הצגת בדיקה פסיכו דיאגנוסטית של ד"ר חנן דוד מטעם המערער.
המשיב מתנגד להחלפת הרכב הוועדה. לטענת המשיב, מעבר לפגם הפרוצדורלי שבאי העברת הדו"ח הפסיכו דיאגנוסטי למערער, הוועדה קיימה את פסק הדין באופן מפורט ומנומק. לעניין זה טוען המשיב טוען כי אין מקום לקביעה כי הוועדה נעולה על עמדתה או כי ממצאיה לוקים בחוסר סבירות קיצונית, שכן הוועדה הייתה מודעת להיסטוריה הרפואית של המערער נכון למועד כינוסה, ומסקנתה תואמת את ממצאיו של הדו"ח הפסיכו-דיאגנוסטי שהזמינה וכן את התרשמותה בוועדה הקודמת.

דיון והכרעה


בהסכמת המשיב, עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתשקול שנית את עמדתה לאחר שתשמע את טענות המערער ביחס לחוות הדעת הפסיכו דיאגנוסטית של מר שחר ותתייחס לחוות דעתו של ד"ר חנן דוד.
משמוחזר עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים, תשקול את עמדתה לאור מכלול התיעוד הרפואי הקיים בעת בדיקתה החוזרת, לרבות המסמכים הרפואיים מן האשפוזים של המערער בבית חולים שערי צדק והדסה.
אינני סבור שקמה עילה להחלפת הרכב הוועדה או להרחבתה מעבר לנדרש בתקנות. מקובלת עלי עמדת המשיב מטעמיו – עצם פניית הוועדה לפסיכולוג לביצוע בדיקה פסיכו דיאגנוסטית מלמדת על הזהירות שהוועדה נקטה בטרם קבעה ממצא על פי התרשמותה, ועל כן אין לומר שהוועדה נעולה על עמדתה. חזקה על הוועדה שתשמע בלב פתוח ובנפש חפצה את טענות המערער בעניין חוות דעתו הפסיכו דיאגנוסטית של מר שחר ותתייחס לחוות דעתו של ד"ר חנן דוד, ותקבע את עמדתה על פי מכלול הנתונים הרפואיים שיהיו לפניה.
הערעור מתקבל בהסכמת המשיב כך שעניינו של המערער מוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתקבע את דרגת הנכות הנפשית של המערער לאחר שתשמע את טענות המערער ביחס לחוות הדעת הפסיכו דיאגנוסטית של מר יצחק שחר, ותתייחס לחוות דעתו של ד"ר חנן דוד מטעם המערער, והכל תוך התייחסות למכלול הנתונים הרפואיים הנוגעים לטיפול הנפשי במערער במועד הבחינה החוזרת.
הערעור מתקבל כאמור בסעיף 15.
המשיב ישלם למערער שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪.
ערעור ברשות לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שחרור על רקע נפשי

 2. הפרעות נפשיות בצבא

 3. נזקים נפשיים למורה

 4. פיצויים בגין נזקים נפשיים

 5. התמוטטות נפשית בצבא

 6. טרשת נפוצה עקב מתח נפשי

 7. כשירות נפשית לעמוד לדין

 8. נזקים נפשיים בגלל מוות בתאונת דרכים

 9. קברנומה בגלל לחץ נפשי בעבודה

 10. גובה הפיצוי על טיפולים נפשיים

 11. בעיה בראיה בגלל מתח נפשי בעבודה

 12. נזק נפשי עקב פציעה של קרוב משפחה

 13. נכות זמנית בשיעור של 20% בתחום הנפשי

 14. בקשה להביא ראיות לסתור בתחום הנפשי

 15. תביעת שוטר נגד המדינה בגין נזק נפשי

 16. נכות נפשית 10% בגין תגובה פוסט טראומטית

 17. נזק נפשי לקרוב משפחה של אדם שנפגע בתאונת דרכים

 18. עבירה על חוק המים תשי"ט-1959 - היסוד הנפשי

 19. האם פגיעה נפשית נחשבת "נזק גוף" לצרכי תביעה ?

 20. פיצוי בגין נזק נפשי למשפחתו של נפגע רשלנות רפואית

 21. בקשה לצרף תובע שנגרמו לו נזקים נפשיים מהתאונה של אשתו

 22. נכות נפשית בשיעור 20% בגין אירוע במסגרתו פוטר מעבודתו שהוכר כתאונת עבודה

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון