עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד -טיפול במפגרים

עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד (טיפול במפגרים)

סעיף 9 לחוק הסעד מורה כי שר הרווחה והשירותים החברתיים יקים ועדות ערר שהרכבן שלושה: שופט או מי שכשיר להיות שופט בית משפט שלום שיכהן כיו"ר הוועדה, עובד סוציאלי ורופא פסיכיאטר.

השופט נ' הנדל:

1. מונחת לפנינו עתירה למתן צו על תנאי בגדרה מתבקש בית המשפט להורות למשיבים לבוא וליתן טעם "מדוע לא מונו עדיין חברי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969" (להלן: חוק הסעד ו-ועדת הערר).

2. העותר הוא חסוי השוהה בהוסטל, אשר בהתאם לחוות דעת פסיכיאטר אינו מתאים לצרכיו הרפואיים. ביום 3.4.13 הורתה ועדת אבחון על המשך שהותו של העותר בהוסטל. על החלטה זו הגיש העותר ערר לוועדת הערר. מאחר וטרם מונו בשעתו כל חברי ועדת הערר, לא ניתן היה לקבוע דיון בעניינו של העותר. על רקע דברים אלה הוגשה העתירה שלפנינו. יצוין כי עתירה זו הוגשה לראשונה לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב-יפו כעתירה מנהלית, והועברה לבית משפט זה בשל העדר סמכות עניינית.

3. נתבקשה ונתקבלה תגובת המשיבים. כעולה מתגובתם, ביום 24.4.14 מינה שר הרווחה את ד"ר עלמה פרנקל כחברה בוועדת הערר של מחוז תל אביב והמרכז, וכתב המינוי הועבר ליו"ר ועדת הערר האמורה, כבוד השופטת הדסה נאור. עוד ציינו המשיבים בתגובתם כי דיון בעניינו של העותר קבוע ליום 15.6.14. במצב זה, סבורים המשיבים, התייתרה העתירה במתכונתה הנוכחית ודינה להימחק.

4. תשובת העותר לתגובת המשיבים הציפה פער שבעובדה בין עמדות הצדדים. כך, בעוד שלשיטת המשיבים מונו כל חברי וועדת הערר באופן שאינו מונע את התכנסותה, טוען העותר בתשובתו כי טרם מונה עובד סוציאלי כמצוות סעיף 9 לחוק הסעד. לנוכח טענה זו, התבקשה התייחסות המשיבים. בהודעתם הנוספת של המשיבים הובהר כי כל חברי וועדת הערר, לרבות העובד הסוציאלי, מונו זה מכבר. עוד ציינו המשיבים בשנית כי עניינו של העותר קבוע לדיון בעוד כשבוע ימים.

5. סעיף 9 לחוק הסעד מורה כי שר הרווחה והשירותים החברתיים יקים ועדות ערר שהרכבן שלושה: שופט או מי שכשיר להיות שופט בית משפט שלום שיכהן כיו"ר הוועדה, עובד סוציאלי ורופא פסיכיאטר. כפי שעולה מכתבי טענותיהם של המשיבים, ועדת הערר אוישה באופן מלא ואין כל מניעה לדון בעניינו של העותר. ואמנם, דיון בעניינו קבוע ליום 15.6.14.

6. הנושאים שעלו, אפוא, בעתירה הוסדרו והעתירה כפי שהוגשה מיצתה את עצמה. בנסיבות אלה העתירה נמחקת. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון