הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

ג. הוועדה לא ערכה דיון בעניין הסוכרת, ולא ברור מדוע בחרה לקבוע למערער אחוזי נכות בהתאם לפריט 4(6)(א) ולא 4(7) לרשימת הליקויים.

ד. הוועדה הייתה מחויבת לשקול קביעת אחוזי נכות בגין לחץ דם שעמד על 170/100 בעת בדיקתו.

4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב:

א. המשיב מסכים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתשקול קביעת אחוזי נכות בגין לחץ דם שנמדד על ידי הוועדה ועמד על 170/100.

ב. תלונות המערער הועלו לראשונה במסמך רפואי שנערך ביום 29.10.2013, קרי לאחר שהוועדה התכנסה, על כן אין לטעון כי הוועדה שגתה שעה שלא הובא בפניה מסמך שלאחר התכנסותה.

ג. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה עיינה בתיקו הרפואי של המערער.

ד. יש לדחות את טענות המערער מלבד כאמור החזרת העניין לוועדה לצורך קביעת אחוזי נכות בגין לחץ דם.

5. החלטת הוועדה – דיון ומסקנות:

א. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי המערער ציין בפני הוועדה, בין השאר, כי הוא חולה במחלת הסוכרת וכי קיימת פגיעה בכליות.
המערער התלונן על כאבים ברגליים ועל כך שהוא מתקשה ללכת ולעלות מדרגות וכי הוא מרגיש זרמים, נימול וצריבה ברגליים, וכי אף לאחרונה ישנם זרמים ביד ימין מהזרוע ועד לראש.
המערער התלונן על כאבים בצוואר ועל הגבלה בתנועות ועל אי יכולתו להרים את הראש למעלה.

ב. הוועדה דנה במצבו של המערער בתחום האורטופדי וקבעה את ממציאה בהתאם. בטיעוני המערער לא מצאתי כי הוא מלין על קביעתה של הוועדה בכל הקשור לתחום האורטופדי.

ג. הוועדה הוסיפה וקבעה כדלקמן:
"פנימי – מצב כללי ותזונתי טובים, אין למשש בלוטות לימפה בצוואר ובתי השחי. לחץ דם 170/100, קולות הלב וקולות הנשימה תקינים, אין לממש כבד וטחול, אין בצקת. משאבת אינסולין מחובר לדופן הבטן.
הוועדה דוחה את הערר מבחינה פנימית.
על פי בדיקות מעבדה מ- 21.3.2013 ..... קריאטנין 1.4 (מעט מאוד מעל הגבול העליון....)".

ד. טענת המערער שכביכול הוועדה הייתה מחויבת לקבוע לו אחוזי נכות בהתאם לפריט 4(7) לרשימת הליקויים, קרי 100%, איננה ברורה.
יחד עם זאת, מעיון בפרוטוקול הוועדה לא ברור מדוע בחרה הוועדה לקבוע למערער סוכרת עם סיבוכים בהתאם לפריט 6(4)(א), קרי סוכרת עם נוירופטיה סימפטומית.

הוועדה הייתה מחויבת לנמק את החלטתה וזאת בשים לב לאמור באישור הרפואי מיום 29.10.2013 אשר צורף לסיכומים מטעם המשיב.
הוועדה לא הייתה מחויבת להתייחס לאישור זה, משכאמור האישור ניתן לאחר שהוועדה דנה בעניינו של המערער.
יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מההערות שצוינו באישור הנ"ל, אשר ממנו עולה כי המערער סובל מרטינופטיה סוכרתית מ- 2009, נפירופטיה סוכרתית מ- 2012 ו- פרוטינוריה מ- 2012.
ההערות מבוססות על הרישומים בתיקו הרפואי של המערער.
לאור האמור לעיל, לא ניתן לקבוע כי הוועדה פעלה כדבעי, עת קבעה למערער 65% נכות בהתאם לפריט 4(6)(א) לרשימת הליקויים תוך התעלמות לכאורה מיתר הסיבוכים.
לפיכך, יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתעיין בתיקו הרפואי של המערער ותבחן אם יש בסיבוכי הסוכרת כדי להצדיק קביעת אחוזי נכות יותר גבוהים מאלה שנקבעו לו.

ה. באשר לתלונות המערער לעניין הכליות, אציין כי הוועדה כן התייחסה לתלונות המערער באשר לאי ספיקת כליות, והחלטתה בעניין זה, מבוססת בין השאר על בדיקת רמת קריאטינין.

ו. באשר לכיב התריסריון או מחלה פטטית, יש לציין כי לא ניתן ללמוד מהפרוטוקול מדוע בחרה הוועדה לקבוע למערער 0% נכות בגין מחלה זו.

6. לסיכום:

עניינו של המערער מוחזר לוועדה על מנת שתפעל כדלקמן:

א. תשקול אם יש מקום לקבוע אחוזי נכות בגין לחץ דם שנמדד ושעמד על (170/100).

ב. תעיין שוב בתיקו הרפואי של המערער ותבחן אם קיימים סיבוכים נוספים מלבד הנוירופטיה ואם יש מקום לקבוע למערער סוכרת עם סיבוכים בהתאם לפריט 4(7) לרשימת הליקויים.

ג. תנמק מדוע קבעה למערער 0% נכות בגין מחלה פטטית והאם לאור החומר הרפואי שנמצא בתיקו של המערער, יש לקבוע לו נכות בגין כיב התריסריון או מחלה פטטית מעבר למה שקבעה.
החלטת הוועדה תהיה מנומקת וברורה.

7. מאחר והמערער מיוצג על ידי הלשכה לסיוע משפטי, אין צו להוצאות.

8. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון