בקשה לעיון חוזר אינה "מקצה שיפורים" לבקשה המקורית

בקשה לעיון חוזר אינה "מקצה שיפורים" לבקשה המקורית

ערעור על החלטות הרשם ג' שני (רע"א 1255/14 – א'; רע"א 1255/14 – ב') מיום 16.3.2014 ויום 27.3.2014, במסגרתן דחה את בקשת המערערים לפטור מהפקדת עירבון בתיק.

בהחלטה מיום 16.3.2014 דחה הרשם את בקשת המערערים לפטור מהפקדת עירבון, מאחר ששילמו את האגרה, הם מיוצגים על ידי עורך-דין ואף הפקידו סכומי כסף בערכאות הקודמות. עוד ציין הרשם כי המערערים עובדים בחברות הזנק, והמערער 1 הוא עורך-דין ומנהל בחברת הזנק, והם לא הציגו תשתית מלאה ומבוססת על פיה אינם יכולים להעמיד עירבון כפי שהדין קובע. לכן קבע שהעירבון יופקד תוך 10 ימים ממועד המצאת החלטתו וחייב את המערערים בהוצאות המשיב בסך 1,500 ש"ח. בהחלטה מיום 27.3.2014 דחה הרשם את בקשת המערערים לעיון חוזר בציינו, כי אף שהבקשה לעיון חוזר אינה "מקצה שיפורים" לבקשה המקורית ודי בכך, גם לגופו של עניין אין במסמכים הנוספים שהגישו המערערים במסגרתה, כדי להביא אותו לשנות ממסקנתו.

מכאן הערעור שלפניי, במסגרתו טוענים המערערים כי די במסמכים שצורפו לבקשת הפטור מעירבון כדי לקבוע שאין באפשרותם לשלמו, והמסמכים שהוצגו במסגרת הבקשה לעיון חוזר אך מוסיפים עליהם. עוד טוענים המערערים לאי דיוקים בתגובת המשיב לבקשה, ולהיעדר תצהיר שאמור ללוות אותה.

דין הערעור להידחות. לא מצאתי פגם המצדיק התערבות בהחלטת הרשם. כידוע, שיקול דעתו של הרשם רחב, ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו: בש"א 5814/12 ליברוב נ' בית חולים אלישע (14.8.2012); בשג"ץ 8760/12 ואן קול נ' גנות (5.5.2013)).

במסגרת בקשה לפטור מהפקדת עירבון, על המבקש הנטל להוכיח שני תנאים מצטברים: היעדר מסוגלות כלכלית וסיכויי ההצלחה בערעור (ראו: בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 7 (17.10.2007)). במסגרת בחינת המסוגלות הכלכלית, נבדקת גם אפשרותו של המבקש להסתייע בחבריו וקרוביו לשם הפקדת העירבון. לדעתי, אין די בפרטים שהביאו המערערים כדי להוכיח שאין ביכולתם לגייס כספים מחבריהם וקרוביהם לטובת הפקדת העירבון שנקבע, אלא להיפך, המערערים מסתייעים בהוריי המערער 1 באופנים שונים (ראו: בש"א 6411/11 שני נ' עו"ד ארז חבר, נאמן לנכסי החייב (3.10.2011)). עוד יש לציין כי המערערים עובדים ויש להם פוטנציאל השתכרות גבוה. באשר לסיכויי ההליך, לא אכביר במילים על סיכויי הליך "בגלגול שלישי", ורק אדגיש שמדובר בבקשת רשות ערעור, שהוגשה על בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים של בית משפט השלום, שנדחתה בבית המשפט המחוזי. אמנם, נקבע שעל החלטות מסוג זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור, אך יש להתחשב בכך שההליך העיקרי בבית משפט השלום עדיין מתנהל ובכך שמדובר בערכאה שלישית שתדון בבקשת ביניים בהליך (ראו: רע"א 34/89 גלצר נ' גלצר, פ"ד מג(1) 329 (1989); רע"א 3235/14 פייגנבוים נ' פייגנבוים (10.6.2014)). במצב עניינים זה, החלטות הרשם לדחות את הבקשה והבקשה לעיון חוזר, מאזנות נכונה בין השיקולים השונים.

סוף דבר, הערעור נדחה. המערערים יפקידו את העירבון עד ליום 20.7.2014. לא יעשו כן, יירשם ההליך לדחייה ללא כל הודעה נוספת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיון חוזר בצו ביניים

 2. עיון חוזר הארכת מעצר

 3. עיון חוזר - פשיטת רגל

 4. עיון חוזר בהחלטת ביניים

 5. עיון חוזר על פסיקת הוצאות

 6. עיון חוזר בהחלטת עיכוב פיצויים

 7. עיון חוזר בהחלטה על שחרור בערובה

 8. בקשה לעיון חוזר בתנאי ערובה

 9. בקשה לעיון חוזר בהחלטת המזכיר הראשי

 10. בקשה לעיון חוזר בעיכוב יציאה מהארץ

 11. בקשה לעיון חוזר בהיתר להפעלת תחנת דלק

 12. דחיית בקשות לעיון חוזר בתנאי שחרור

 13. לאיזה בית משפט מגישים בקשה לעיון חוזר

 14. עיון חוזר בהחלטה על מעצר עד תום ההליכים

 15. בדין האזרחי אין הליך בשם "בקשה לעיון חוזר"

 16. בקשה לעיון חוזר אינה "מקצה שיפורים" לבקשה המקורית

 17. "עיון מחדש" (עיון חוזר) בהחלטה של ועדה מקומית לתכנון ובניה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון