השוואה בין בדיקות שמיעה

לטענת המערער, הוועדה לא ערכה השוואה בין בדיקת השמיעה מיום 31/8/10 לבין בדיקת השמיעה מיום 27/12/11. המערער הוסיף וטען, כי הוועדה הזמינה בדיקות שמיעה חדשות, בניגוד להוראות פסק הדין, אולם בדיקת הברה מיום 9/5/13 כלל לא זכתה להתייחסות הוועדה.

4. המשיב טען מנגד, כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין, ההחלטה מנומקת ומפורטת, ולא נפל בה פגם משפטי.לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

5. לאחר שעיינתי בכתב הערעור, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר שהונח לפני ונתתי דעתי לטיעוני הצדדים בדיון, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות.

6. הוועדה התכנסה ביום 28/2/13, בהרכב מומחה לרפואת אף אוזן גרון, מומחית לנוירולוגיה ומומחה לאורטופדיה. לאחר שעיינה בפסק הדין ובבדיקות השמיעה שעמדו לעיונה, ציינה הוועדה כי אין בתיקו של המערער בדיקת שמיעה עדכנית. הוועדה הוסיפה ופירטה כי בבדיקה האחרונה מיום 27/12/11 "קיימת החמרה בשמיעה באוזן השמאלית בתדרים שמתחת ל- 2000 הרץ. בשתי הבדיקות, זו מ- 31/8/10 וזו מ- 27/12/11 סף השמיעה ב- 2000 הרץ הוא 30 דציבל. לעומת זאת, בבדיקה מאוחרת יותר נמצאה ירידה שבתדרים שמתחת ל- 2000 הרץ". לדעת הוועדה, ירידה זו אינה תוצאה של חשיפה לרעש, שכן בעקבות חשיפה לרעש חלה ירידה הדרגתית בסף השמיעה, כאשר בתחילה נפגעים התדרים הגבוהים, ובהמשך התדרים הנמוכים יותר, ולא תיתכן ירידה בתדרים הנמוכים כאשר בתדר 2000 הרץ השמיעה אינה משתנה לגבי האוזן הימנית.

הוועדה הסבירה, כי לדעתה ליקוי השמיעה לא אופייני לנזק מרעש, כיוון שלאחר חשיפה ממושכת לרעש לא תיתכן ירידה כזו בתדרים שבין 500 ל- 2000 הרץ. לאור האמור, ביקשה הוועדה להפנות את המערער לבדיקת שמיעה עדכנית ולבדיקת ברה, כולל סף שמיעה ב- 1000 וב- 2000 הרץ.

הוועדה שבה והתכנסה ביום 22/8/13, ולאחר שעיינה בבדיקת שמיעה מיום 24/3/13, פירטה את ממצאיה:

"1. באוזן שמאל: לא חלה כל החמרה בשמיעתו של הנפגע בהשוואה לבדיקת שמיעה 31/8/10.
2. באוזן ימין: חלה ירידה בסף השמיעה. הממוצע בתדרי הדיבור כתוצאה מירידה בשמיעה בתדרים שמתחת ל- 2000 הרץ. סף השמיעה בתדר 2000 הרץ זהה בשתי הבדיקות והוא 30 דציבל".

הוועדה הסבירה כי "ליקוי שמיעה בתדרים שמתחת ל- 2000 הרץ אינו ליקוי שמיעה האופייני מנזק מרעש, ועל כן לא יכול להיחשב כליקוי שמיעה שמקורו בעבודתו של הנפגע". הוועדה ציינה כי בהשוואה בין בדיקת השמיעה האחרונה מיום 24/3/13 לבין בדיקת השמיעה מיום 13/12/09, לא חלה כל החמרה בשמיעתו של המערער בשתי האוזניים.

7. נדחית טענת הערעור לפיה הוועדה פעלה בניגוד להוראות פסק הדין עת הפנתה את המערער לבדיקת שמיעה עדכנית. על פי הוראות פסק הדין, התבקשה הוועדה להשוות בין "מצב שמיעתו של המערער היום אל מול בדיקת שמיעה מיום 31/8/10". בצדק טען המשיב כי פסק הדין לא הורה לוועדה להשוות בין שתי בדיקות שמיעה, כי אם להשוות בין מצב שמיעה עדכני לבין בדיקת שמיעה קודמת. והרי כיצד תוכל הוועדה לבחון את מצב שמיעתו של המערער היום אם לא תעמוד לפניה בדיקת שמיעה עדכנית?!

הוועדה הסבירה, כי הבדיקה האחרונה שנמצאת בתיקו של המערער היא מיום 27/12/11, ואין לפניה בדיקת שמיעה עדכנית למועד כינוס הוועדה. לפיכך, ציינה הוועדה כי "על מנת לקיים את פסק הדין ככתבו וכלשונו", היא מבקשת להפנות את את המערער לבדיקת שמיעה עדכנית וכן לבדיקת ברה. קביעה זו, לפיה נדרשת בדיקת שמיעה ובדיקת ברה עדכניות, היא קביעה רפואית מובהקת המסורה לשיקול דעתה הרפואי-מקצועי של הוועדה. לפיכך, לא מצאתי כי נפל פגם משפטי כלשהו בכך שביקשה מהמערער בדיקות נוספות.

8. המערער הוסיף וטען כי הוועדה חרגה מסמכותה ולמעשה שללה בהחלטתה קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה לבין הפגיעה בעבודה, כשקבעה כי ליקוי שמיעה בתדרים שמתחת ל- 2000 הרץ אינו ליקוי שמיעה אופייני לנזק מרעש. טענה זו דינה להידחות. הוועדה אמנם קבעה כי קיימת החמרה, אולם היא אינה קשורה לתאונה הנדונה. אין לקבל את הטענה שבקביעה זו שללה הוועדה קשר סיבתי, שכן ישנה הכרה מקורית בליקוי השמיעה, ואף הוענקה בגינה נכות. קביעת הוועדה דנן מתייחסת אך להחמרה במצב שמיעתו של המערער.

9. לסיום, באשר לטענה שהוועדה לא התייחסה לבדיקת ה- BERA שהיא עצמה הזמינה: עיון בפרוטוקול הוועדה מיום 22/8/13 מעלה כי בדיקת ברה מיום 9/5/13 עמדה לעיון הוועדה. העובדה שלא התייחסה אליה באופן מפורש, אין בה כדי ללמד על כך שהוועדה התעלמה מאותה בדיקה. המערער לא הצביע בטיעונו על נתון מהותי העולה מבדיקת הברה ועומד בסתירה לקביעות הוועדה, אלא טען באופן כללי כי הוועדה לא התייחסה לבדיקת ברה שהיא עצמה הזמינה. יתרה מזאת: למקרא פרוטוקול הוועדה מיום 22/8/13 עולה כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין באופן מדויק ומנומק, והשוותה בין שתי בדיקות השמיעה שעמדו לעיונה, מבלי שנזקקה לבדיקת הברה. גם בעניין זה מדובר בקביעה רפואית המצויה בסמכותה הבלעדית של הוועדה, ואין מקום להתערבות בית הדין.

10. המסקנה העולה מהאמור לעיל היא שהוועדה פעלה בדיוק על פי הנדרש ממנה בפסק הדין. התייחסות הוועדה למצב שמיעתו של המערער נכון למועד כינוס הוועדה בהשוואה לבדיקת שמיעה מיום 31/8/10, הינה מנומקת ומפורטת, ולא מצאתי שנפלה בהחלטתה טעות משפטית.

11. לאור כל האמור, הערעור נדחה בזאת.

12. אין צו להוצאות.

13. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרעות שמיעה בצבא

 2. ליקוי שמיעה מעורב

 3. הכרה בירידה בשמיעה

 4. נזקי שמיעה כתב תביעה

 5. השוואה בין בדיקות שמיעה

 6. ירידה בשמיעה 20 דציבל

 7. אי הכרה בליקוי שמיעה

 8. ירידה בשמיעה עובד מוסך

 9. ליקוי שמיעה מחלת מקצוע

 10. ירידה בשמיעה עקב צלילה

 11. אזניים / שמיעה - אחוזי נכות

 12. בדיקת שמיעה בעבודה ברעש

 13. ליקוי שמיעה מיקרוטראומה

 14. פגיעה בשמיעה תאונת דרכים

 15. תנאי להכרה בליקוי שמיעה

 16. ליקויי שמיעה מורה לנהיגה

 17. ירידה בשמיעה טכנאי מזגנים

 18. פגיעה בשמיעה עבודות ריתוך

 19. ירידה בשמיעה במידה בינונית

 20. ירידה בשמיעה – רופא תעסוקתי

 21. דמי פגיעה בגין ירידה בשמיעה

 22. ליקויי שמיעה של פועל בניין

 23. בעיות שמיעה בגלל רעש מטוסים

 24. ירידה בשמיעה בגלל רעש מנוע

 25. ירידה בשמיעה בשתי האוזניים

 26. ירידה בשמיעה עקב פגיעה בראש

 27. ירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש

 28. ירידה בשמיעה בעבודה עם מסור

 29. ירידה בשמיעה אצל עובד נגריה

 30. הכרה בליקויי שמיעה של חקלאי

 31. אבדן מכשיר שמיעה בתאונת דרכים

 32. ליקוי שמיעה עקב עבודה בצה''ל

 33. ירידה בשמיעה עקב פציעה בעבודה

 34. צפצופים באוזניים וירידה בשמיעה

 35. הוכחת ירידה בשמיעה בגלל העבודה

 36. הכרה בבעיות שמיעה כתאונת עבודה

 37. הכרה בפגיעה בשמיעה כתאונת עבודה

 38. התיישנות תביעה בגין ליקויי שמיעה

 39. ירידה בשמיעה לעובד במפעלי ים המלח

 40. תשלום מביטוח לאומי על ירידה בשמיעה

 41. חוות דעת מומחה לליקויי שמיעה בעבודה

 42. ירידה פתאומית בשמיעה בגלל רעש בעבודה

 43. סירוב ביטוח לאומי להכרה בליקוי שמיעה

 44. אי הכרה בליקוי שמיעה על יסוד חוות דעת

 45. ירידה בשמיעה אצל ילד לאחר תאונת דרכים

 46. התיישנות תביעה לביטוח לאומי בגין בעיות שמיעה

 47. הכרעה בין שתי בדיקות שמיעה סותרות בביטוח לאומי

 48. ירידה חושית עצבית עמוקה בטונים הגבוהים וירידה קלה בטונים של דיבור החל מ- 1500 הרץ

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון