ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

2.     עניינו של המערער הוחזר לדיון בוועדה מכוח פסק דין מיום 4/4/13 (ב"ל 35524-09-12), שניתן בהסכמת הצדדים ("פסק הדין"). על פי פסק הדין הונחתה הוועדה להתייחס לתלונות המערער בדבר כאבים בצוואר, וכן לטענותיו בדבר מגבלה בצוואר. הוועדה התבקשה לבדוק את המערער לעניין זה, לפרט את ממצאי בדיקתה, וככל שתמצא כי קיימת למערער נכות נוספת על זו שנקבעה, תציין ותתקן קביעתה.
בנוסף, התבקשה הוועדה להתייחס לטענת המערער בדבר נפיחות בברכיים.

3.     ביום 30/6/13 התכנסה הוועדה, הקשיבה לתלונות המערער ועיינה במסמכים הרפואיים שהונחו לפניה. הוועדה, בהרכב מומחה לאורטופדיה ומומחה לרפואה פנימית, ערכה למערער בדיקה קלינית, וציינה את ממצאי בדיקתה בפרוטוקול. הוועדה דחתה את הערר בנושא עמוד שדרה צווארי וברכיים, ונכותו המשוקללת של המערער נותרה בשיעור 36% לפי הפירוט הבא:

10% נכות בגין השמנת יתר, לפי פריט ליקוי 14א(3)
0% בגין יתר לחץ דם, לפי פריט ליקוי 9(3)(א)
10% בגין כאבי ברכיים, לפי פריט ליקוי 35(1)(ב)
0% בגין כאבי צוואר, לפי פריט ליקוי 35(1)(א)
10% בגין כאבי צוואר, לפי פריט ליקוי 37(7)(א)
20% בגין אסטמה, לפי פריט ליקוי 6(ב)
אין נכות בגין מחלת לב

עיקר טענות הצדדים

4.     לטענת המערער, הוועדה התעלמה לחלוטין ממסמכים רפואיים שהונחו לעיונה, ובהם ממצאים אובייקטיבים המעידים שהוא סובל מבעיה בכתפיים ומנפיחות והגבלה בתנועות ברך ימין. נטען עוד כי הוועדה התעלמה מהתרופות שהמערער נוטל המיועדות בין היתר לשיכוך כאבים.

5.     לטענת המשיב, הוועדה פעלה על פי הוראות פסק הדין, ולא נפלה בהחלטתה טעות משפטית.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

טענות הערעור בנוגע לעמוד שדרה צווארי וכתפיים

6.     עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה, כי נערכה למערער בדיקה קלינית, שממצאיה פורטו היטב: לורדוזיס צווארית שמורה; אין רגישות; אין ספזם שרירים; כיפוף הצוואר עם הסנטר עד עצם החזה; יישור °30, סיבוב °70 לכל צד, תנועות כתפיים מלאות.

7.     כאבים כשלעצמם הם תלונה סובייקטיבית, ואינם מצדיקים קביעת דרגת נכות בהתאם לתקנות, בהעדר חסר נוירולוגי או הגבלה בתנועות. לדעת הוועדה, מדובר ב"כאבי צוואר ללא הגבלה בתנועה". משמדובר על תלונות בגין כאבים, ללא ממצא של הגבלה בתנועה, קבעה הוועדה כי אין מקום לקבוע למערער נכות בגין עמוד שדרה צווארי. מדובר בקביעה רפואית המסורה לשיקול דעתה המקצועי של הוועדה, ואין בית הדין מוסמך להתערב בה.

8.     באשר למסמכים הרפואיים שעמדו לפני הוועדה, המערער לא הצביע על ממצא רפואי המעיד על מגבלה בתנועות עמוד שדרה צווארי וכתפיים. לעניין העדר התייחסות לבדיקת CT: לא זו בלבד שעל פי הוראות פסק הדין לא נדרשה הוועדה לדון בממצאי בדיקת ה- CT, אלא שבדין טען המשיב כי בבדיקת ה- CT הודגם בלט בגובה חוליות עמוד השדרה הגבי, בעוד שפסק הדין הורה לוועדה לדון בתלונות המערער בנוגע לעמוד שדרה צווארי.

9.     המערער הוסיף וטען, כי היה על הוועדה לבחון יישומו של פריט ליקוי 35, שהוא סעיף סל. מקובלת עלי טענת המשיב בעניין זה. קביעת שיעור הנכות ובחירת פריט הליקוי התואם את מגבלותיו של המבוטח, הינן בתחום סמכויותיה הבלעדיות של הוועדה, המהוות בנסיבות העניין קביעה רפואית מובהקת, שאין בית הדין מוסמך להתערב בה.

10.     לאור כל האמור, נדחה הערעור מבחינת עמוד שדרה צווארי וכאבים בכתפיים.

טענות הערעור בנוגע לנפיחות בברכיים

11.     למקרא פרוטוקול הוועדה עולה כי המערער מסר על נפיחות לסירוגין בברך ימין, לאחרונה כשבועיים לפני הדיון בוועדה. בבדיקת הוועדה, לא נמצאה נפיחות או רגישות מובחנת. הוועדה בדקה טווחי תנועה וציינה: יישור מלא, כיפוף סופי חסר מעלות בודדות. הוועדה הסבירה כי "נפיחות לסירוגין מהווה חלק מהשינויים השחיקתיים". לדעת הוועדה, הנכות שנקבעה למערער, בשיעור 10% בגין כאבי ברכיים, הינה נכות התואמת את מצבו.

12.     המערער טען כי הוועדה התייחסה לברך ימין בלבד, בעוד שעל פי הוראות פסק הדין נדרשה לבדוק את שתי הברכיים, ולכן היה עליה להתייחס לכל ברך בנפרד. טענה זו דינה להידחות. הוועדה התייחסה בקביעתה לשתי הברכיים, הגם שהמערער התלונן על נפיחות בברך ימין, משקבעה "לגבי ברך ימין (ושמאל) - נפיחות לסירוגין המהווה חלק מהשינויים השחיקתיים".

משלא מצאתי בנימוקי הערעור כל טעם מוצדק להתערבות בקביעה זו, נדחות טענות ערעור בנוגע לברכיים.

13.     המסקנה העולה מכל האמור לעיל היא שהוועדה פעלה בדיוק על פי הנדרש ממנה בפסק הדין, ולא מצאתי שנפלה בהחלטתה טעות משפטית.

14.     לאור כל האמור, הערעור נדחה בזאת.

15.     אין צו להוצאות.

16.     הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון