נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

המערער הוסיף וטען כי הוועדה התעלמה ממכתבו של פרופ' פלד, אשר הועבר לעיונה עוד בטרם סיכמה את הדיון.

3. לטענת המשיב, הוועדה התייעצה עם בעל המומחיות הראויה, שכן אין תת התמחות מוכרת בתחום הרנטגנולוגיה. בהתייחס למכתבו של פרופ' פלד, נטען כי לא מדובר במסמך מהותי, אשר לא עמד לעיונו של היועץ הרנטגנולוג כיון שהוא מסמך מאוחר יותר.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

4. לאחר שעיינתי בנימוקי הערעור, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בדיון, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות, ולא מצאתי טעם משפטי המצדיק התערבות בהחלטת הוועדה.

5. הוועדה התכנסה ביום 23/6/13 בהרכב מומחה לאורטופדיה, מומחה לנוירולוגיה ומומחית לאונקולוגיה. לאחר שהקשיבה לתלונות המערער ולטיעוני בא כוחו שהתלווה עליו, עיינה הוועדה בבדיקת MRI עמוד שדרה צווארי מיום 8/6/12 ובבדיקת EMG גפיים עליונות מיום 3/1/13. הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית ופירטה את ממצאיה בסעיף 21 לפרוטוקול:

"לורדוזיס צווארי שמור, מפגין הגבלה בתנועות כתף ימין שאינה קשורה לפגיעה, שכן במידה וקיימת הגבלה בתנועות הכתף הרי שמקורה אמור להיות על רקע חולשה ולא על רקע כאב, כפי שמתאר התובע. השרירים של השכמות וחגורת הכתפיים נצפו מפותחים היטב. התובע הפגין הגבלה בלתי הגיונית בתנועות הצוואר, ובעת שהתבקש לכופף או ליישר את צווארו, נע לפנים ולאחור עם כל גופו העליון, אך בעת שישב במהלך הראיון המקדים נצפתה הגבלה בתנועות הסיבוב והיישור של עמוד שדרה צווארי".

הוועדה הסבירה כי מבחינה אורטופדית היא מבקשת להתייעץ עם רנטגנולוג, אשר יעיין בצילומי MRI משנת 2009 ו- 2012 "ויחווה דעתו האם מדובר בממצאים ניווניים היכולים להסביר את ההגבלה בתנועות הצוואר, או מדובר בממצאים חבלתיים היכולים אף הם להסביר הגבלה בתנועות הצוואר".

הוועדה שבה והתכנסה ביום 11/8/13, ולאחר שעיינה בחוות דעת הרנטגנולוג, ד"ר X מיום 27/6/13, קבעה הוועדה כי היא מקבלת את מסקנותיו. הוועדה ציינה כי "הממצאים ההדמייתיים בהם עיין ד"ר X המומחה בתחום הרנטגנולוגיה הינם על רקע ניווני ולא חבלתי". המערער אובחן כסובל ממצב לאחר חבלה בצוואר וכתף ימין. לאחר שעיינה בחוות דעת פרופ' סודרי מיום 7/10/12, קבעה הוועדה כי אינה מקבלת את מסקנותיו לאור שוני בממצאי הבדיקה הקלינית. הוועדה סיכמה כי מאחר שאין מדובר בממצאים טראומטיים, הרי שאין קשר סיבתי בין מצבו של המערער לבין התאונה הנדונה, וקבעה שלא חלה החמרה במצבו.

6. התייעצות הוועדה עם מומחה בתחום הרנטגנולוגיה: הטענות בנוגע לתחום מומחיותו של ד"ר X, דינן להידחות. על פי התוספת לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973, אין תת התמחות מוכרת בתחום הרדיולוגיה. על כן, טענת המערער בדבר העדר מומחיות בפענוח בדיקות CT ו- MRI, נטענו במידה רבה בעלמא, ולא מצאתי בהן ממש.

7. המערער הוסיף וטען, כי ד"ר X לא בחן את כל המסמכים הרפואיים בתיק, וביניהם בדיקת EMG מיום 24/6/09. עיון בחוות הדעת של ד"ר X מיום 27/6/13 מעלה כי עמדו לעיונו בדיקות הדמיה שונות, לרבות בדיקת CT צוואר, MRI עמוד שדרה צווארי ו- EMG מיום 26/11/09 ומיום 3/1/13.

מקובלת עלי טענת המשיב, כי לא היה מקום להיוועצות עם רנטגנולוג, מאחר שקיימת קביעה חלוטה בדבר העדר קשר סיבתי בין התאונה הנדונה לבין הליקוי בגבו של המערער. המשיב הפנה בדיון להחלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 22/3/11 (מש/1), ולחוות דעת יועץ בתחום הרנטגנולוגיה מיום 20/2/11 (מש/2), בה קבע ד"ר X כי השינויים הניווניים בגבו של המערער אינם תוצאה של התאונה הנדונה. לאור האמור, הפנה היועץ ד"ר X בחוות דעתו מיום 27/6/13 לחוות הדעת מש/2 וחזר על קביעתו לפיה מדובר ב"שינויים ישנים, ניווניים, לא חבלתיים, לא קשורים סיבתית לתאונה הנדונה". הוועדה סיכמה את הדיון בעניינו של המערער ביום 11/8/13, ובעקבות הפניית תשומת לבה על ידי היועץ הרנטגנולוג, תיקנה הוועדה את טעותה עוד בטרם סיימה את דיוניה.

המערער טען בעניין זה, כי הוועדה לא התייחסה לממצאים חדשים בגינם הוגשה תביעה להחמרת מצב, ולא עמדו לפני הוועדה החלוטה.

8. התייחסות למכתבו הרפואי של פרופ' פלד מיום 7/7/13: חוות דעת היועץ בתחום הרנטגנולוגיה, ד"ר X ניתנה ביום 27/6/13, ומכאן שמכתבו של פרופ' פלד הינו מסמך רפואי מאוחר למועד מתן חוות הדעת.

המשיב טען שלא מדובר במסמך מהותי המחייב את התייחסות הוועדה.

9. לאור כל האמור, הערעור נדחה זאת.

10. אין צו להוצאות.

11. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עד מומחה

 2. בקשה להחלפת מומחה

 3. החלפת מומחה מוסכם

 4. מומחה טוקסיקולוגיה

 5. בקשה למנות מומחה בתחום הנפשי

 6. עדות מומחה בית משפט

 7. טעות מומחה חשבונאי

 8. ויתור על חקירת מומחה

 9. פסילת חוות דעת מומחה

 10. הסמכת מומחה - הסמכת בורר

 11. ערעור על חוות דעת מומחה

 12. פסילת מסמך שנשלח למומחה

 13. העברת תצהיר למומחה מוסכם

 14. עורך דין - מומחה רפואי ומה שביניהם

 15. חובת התייעצות עם רופא מומחה

 16. מתן פסק דין ללא חקירות מומחים

 17. הפגיעות פגימות הקטנות במיקרוטראומה

 18. ההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר

 19. חקירת מומחה על גובה אחוזי נכות

 20. פטירת מומחה לפני דיון ההוכחות

 21. סוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים

 22. פסילת חוות דעת מומחה לחישוב חוב

 23. פגמים במרצפות - חוות דעת מומחה

 24. בקשה לפסול חוות דעת מומחה בתחום האורטופדי

 25. פסילת חוות דעת מומחה בתיק פלת''ד

 26. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה

 27. בקשה להורות למומחה להגיש חוות דעת

 28. פסיקת בית משפט על פי עדויות עורכי דין מומחים

 29. פטירת מומחה שנתן חוות דעת לבית המשפט

 30. חוות דעת מומחה בתביעה נגד ביטוח לאומי

 31. בקשה לחקור עד מומחה לאחר שמיעת הראיות

 32. צירוף חוות דעת מומחה לתצהיר עדות ראשית

 33. בקשה לבדיקה נוספת ע''י מומחה בית משפט

 34. חוות דעת מומחה לעניין מקום מושבו של אדם

 35. קביעה לפנים משורת הדין בחוות דעת מומחה

 36. בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 37. בקשה להחלפת מומחה בטענה לסכסוך על שכר טרחה

 38. מכתב למומחה בית משפט הכולל טענות משפטיות

 39. תשלום עורך הדין של הלקוח על חוות דעת מומחה

 40. חוות דעת מומחה לעניין התחשבנות בין בנק ללקוח

 41. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 42. חוות דעת מומחה בית משפט המבוססת על מידע לא נכון

 43. מומחה רפואי מטעם בית המשפט פסק 30% נכות אורטופדית

 44. האם מומחה בית המשפט רשאי להיעזר בחוות דעת מומחה אחר

 45. תאונת דרכים - קביעת מל"ל - ביטוח לאומי / קביעת מומחה בית משפט

 46. מינוי מומחה בית הדין לעבודה שנותן שירותים לביטוח לאומי

 47. נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

 48. פסילת חוות דעת מומחה שניתנה לפני חלוף המועד למשלוח מסמכים

 49. התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

 50. נדחתה בקשת למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון