הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

הוועדה מתעלמת מתיעוד המצביע על עיוורון בפועל ומכך שנקבעו למערער בעבר 65% נכות בגין ליקוי זה;

ב. היה על הוועדה לשלוח את המערער לביצוע בדיקת מיפוי והיא לא עשתה כן;
ג. היה על הוועדה לשלוח את המערער לביצוע בדיקות חדות ראיה נוספת ולא להסתמך על הבדיקה שבוצעה בבית החולים בני-ציון בעניין זה, שממצאיה מנוגדים לממצאי בדיקות אחרות שבוצעו למערער.

3. מנגד טוען המערער כי ממצאי הוועדה מבוססים על בדיקה שנערכה על-ידה כמו גם על מסמכים עדכניים מבית החולים בני-ציון, ולפיהם נקבעה הנכות. עוד נטען כי לא חלה על הוועדה חובה לבצע בדיקות נוספות, כמו בדיקת מיפוי, אלא בהתאם לשיקול דעתה.

4. הוועדה קיימה שתי ישיבות בעניינו של המערער. בישיבתה הראשונה מיום 6.3.13 צוין בסעיף התלונות כי המערער סובל ממחלת הקרטוקונוס בעטיה עבר השתלת קרנית בעין שמאל.
בפני הוועדה הונחו מסמכים רפואיים שונים, שפורטו בסעיף ו' לפרוטוקול.
בין ממצאי בדיקתה ציינה הוועדה כי המערער מצא את דרכו בחדר ללא קושי, עקף מכשולים, התיישב בכסא הבדיקה והניח ראשו במכשיר הבדיקה ללא היסוס או חיפוש וכן מצאה בעין ימין קונוס ובשמאל שתל מרכזי שקוף, סיגמנטים קידמיים תקינים, קרקעיות תקינות.
באשר לחדות הראיה ציינה הוועדה כי חדות הראיה האופטימלית בעין ימין "סביב 6/30 ובעין שמאל 6/9" וזאת בהסתמך על סיכום ביקור מרפאת עיניים בני ציון מיום 16.10.12.
הוועדה ציינה עוד כי "לאור העבודה שקיימת אי סבילות לעדשה בעין ימין וראייתו בעין זו ללא תיקון ספירת אצבעות מ- 5 מ' על-פי אותו מסמך הוועדה מתייחסת לראיה בעין זו כ- 6/60 ובעין שמאל 6/9 (חדות הראיה המושגת ע"י תיקון עם צילינדר רגולרי של ½1 דיופטר. על פי הנתונים הנ"ל נכותו בגין ליקוי ראיה 20% לפי סעיף 52(1)7ב'"

מכיוון שהרופא המוסמך קבע למערער 40% נכות בגין ליקוי הראיה, עצרה הועדה את הדיון על מנת להודיע למערער על כוונתה להפחית את אחוזי הנכות.

ביום 12.6.13 התכנסה הוועדה לישיבתה המסכמת, ציינה כי עיינה באישור ד"ר אבו-אלהיג'א איימן מ- 5/5/13, התואם לדעתה את ממצאי בדיקתו של ד"ר ברבארה מיום 14/1/13 שעמד בפני הוועדה בישיבתה הקודמת. הוועדה הסבירה כי שיקולי הוועדה כפי שהוסברו בישיבה הקודמת "עומדים בעינם", וזאת לאחר שנתנה מקום לנושא הקושי התפקודי ולא קבעה את החלטתה אך ורק בהתייחס לחדות הראייה האופטימלית בעין ימין כפי שהופגנה בבית החולים בני ציון, אלא "הניחה הנחה מקלה של ראיה ירודה בעין זו בשל הקושי להשתמש בעדשות מגע, כפי שנכתב בפרוטוקול המקורי בעין שמאל ניתן להשיג תיקון במשקפיים המביא לחדות ראייה של 6/9 כפי שפורט בבדיקה בבית החולים בני ציון".
הוועדה סיכמה כי יש לקבוע את אחוזי הנכות בגין ליקוי הראיה ל- 20% לפי פריט ליקוי 52(1)7ב'.

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי יש לדחות את הערעור:

א. הוועדה הסבירה, כמפורט לעיל, מדוע היא מעדיפה את בדיקת חדות הראיה שניתנה על-ידי בית החולים בני ציון, והתואמת באופן הולם יותר את הבדיקה והממצאים שהועלו בעת בדיקת המערער בפניה.
ב. המערער לא נתן טעם של ממש מדוע יש לחייב את הוועדה לשלוח את המערער לבדיקת מיפוי עיניים, שעה שאין מחלוקת שהמערער סבל מקרוטוקונוס. בכל מקרה, השאלה איזה בדיקה לבצע על מנת לקבוע את שיעור הנכות היא שאלה שברפואה, שבית הדין אינו נוהג להתערב בה בהליכים מסוג זה.
ג. העובדה כי נקבעו בעבר שיעורי נכות גבוהים יותר אין בה כשלעצמה כדי להצביע על פגם משפטי בקביעת הוועדה. אין מחלוקת כי המערער עיבר ניתוח השתלת קרנית בעין שמאל, ומטבע הדברים מצבו טרם הניתוח ובעת ההחלמה ממנו היה חמור מזה הנגלה לוועדה בבדיקתה העכשווית.

6. משהוועדה ערכה בדיקה, עיינה במסמכים רפואיים והסבירה מדוע היא מעדיפה בדיקה מסוימת על-פני אחרות, העריכה את שיעור הנכות בהתאם לממצאים שבפניה ונימקה החלטתה – אין לומר כי נפל בהחלטתה פגם משפטי המצדיק את התערבות בית הדין.

7. לאור האמור לעיל – הערעור נדחה בזאת.

8. אין צו להוצאות.

9. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון