בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן זוגה המנוח

בקשה כי מתחם בו התגוררה יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן זוגה המנוח של המערערת, שלמרבה הצער נרצח שם. בית המשפט דחה את הבקשה, שכן הנכס בו מדובר היה שייך רק בחלקו לחייב המנוח, ואין לנושיו כל הנאה ממנו, מה גם שהמערערת לא שילמה בעבור השימוש בנכס; נקבע גם שיהוי. נאמר עוד, כי ככל שהמערערת ממשיכה להתגורר בנכס שלטענתה יש בו סכנה, יש בידה לשכור שירותי שמירה על חשבונה.

ב. בערעור נטען כי עצם השליטה והניהול במקום על-ידי הנאמן מצדיקים הטלת האבטחה עליו, ולא הושג בהחלטה איזון בין שמירת חיי אדם לרכיב כספי.

ג. מטעם המשיב 1 – הנאמן לנכסי החייב המנוח – נטען, כי למערערת אין מעמד בפשיטת הרגל, וכן כי הנכס הוא של חברה אחרת שהחייב החזיק בה באמצעות חברה שבשליטתו. ועוד נאמר, כי החייב המנוח התגורר שנים רבות ללא אבטחה וצבר חובות לרשויות, ואילו למערערת אין זכות מגורים במקום ולא הוכרזה כיורשת המנוח.

ד. מטעם כונס הנכסים הרשמי נאמר כי אין המתחם מוקנה ישירות לקופת פשיטת הרגל, ואין בסיס משפטי לטענה בדבר חובתה של קופת פשיטת הרגל לממן את האבטחה.

ה. בפנינו טען בא כוח המערערת כי הנאמן חומק מאחריות הגם שיש במתחם נכסים מניבים, שחלקם של בני הזוג, ושהיו צריכים להיות מאובטחים גם בעבר. אין מקום, כך נטען, שקופת הנשיה לא תשמש לשמירה על חיי אדם. הנאמן טען מנגד, כי למערערת אין מעמד בתיק, לא כיורשת – היא לא הוכרזה ככזאת – ולא כבעלת זכויות בנכסים שהצד הנכון הוא חברה אחרת; החייב המנוח עצמו לא שילם את חובותיו, ואין הנושים צריכים לממן את האלמנה. באת כוח הכונ"ר טענה אף היא, כי אין לחייב את הקופה באבטחת נכס שבעבר שימש את הזוג והמערערת אינה גרה בו כיום.

ו. לאחר העיון לא ראינו מקום להיעתר לערעור, ביסודו של דבר מנימוקי בית המשפט קמא לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. עם כל הצער על הרצחו של המנוח בידי בני עוולה והשתתפותנו ביגון המערערת, לא ראינו להלום כיצד יש להטיל על קופת הכינוס את אבטחת המתחם בו עסקינן (שכאמור גם נמסר כי אין המערערת גרה בו עוד, אך לא זה עיקר); זאת – משלא הוכח כי לנושי המנוח יש הנאה הימנו, ומדוע ישאו באבטחתו. מעבר לכך ישנם סימני שאלה לעניין הבעלות בנכס ותשלום דמי השימוש בו וזיקתו למערערת, שגם לא שילמה בעבור שהותה. כדי להטיל על הנושים שמירה או כל סוג אחר של אחזקה, יש צורך בזיקה חזקה יותר.

ז. איננו נעתרים איפוא למבוקש. בנסיבות המיוחדות, אולי לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון