עתירה לבג"ץ לפסילת מידע מודיעיני לגבי אסיר

עתירה לבג"ץ לפסילת מידע מודיעיני לגבי אסיר

השופט ס' ג'ובראן:

לפנינו עתירה לפסילת מידע מודיעיני שהוגש בעניינו של העותר לידי שירות בתי הסוהר בגינו נשללה מהעותר האפשרות להשתלב בסבב חופשות, וכן להחזיר את סיווגו לקטגוריה ב'-1, לפיה ניתן יהא לאפשר את יציאתו מהכלא בתנאים.

העותר מרצה עונש מאסר בן 16 שנים בגין עבירות מין. במהלך מאסרו, הגיש העותר בקשות שונות ליציאה לחופשה וביום 18.12.2011 שונה סיווגו לקטגוריה ב'-1, לפיה הוא יוכל לצאת לחופשות באישור משטרת ישראל ובתנאים שייקבעו על ידה. עד ליום 11.10.2013, יצא העותר לכ-16 חופשות. לאחר חזרתו של העותר מחופשתו האחרונה, התקבל מידע מודיעיני שלילי בעניינו לפיו הוא הפר את תנאי החופשה. בעקבות מידע זה, שונה סיווגו של העותר לקטגוריה א' לפיה הוא אינו רשאי להשתלב בסבב החופשות. המבקש עתר לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת נגד החלטת שירות בתי הסוהר שלא לשלבו בסבב חופשות ועתירתו נדחתה. בקשת רשות ערעור שהגיש העותר נגד החלטתו של בית המשפט לעניינים מנהליים נדחתה אף היא (רע"ב 388/14 מיום 26.2.2014). ביום 6.4.2014 הגישה אחותו של העותר תלונה למשטרת ישראל על כך שמישהי, שזהותה אינה ידועה, התחזתה לה והודיעה בשמה למשטרת ישראל כי העותר הפר את תנאי החופשה.

ביום 28.4.2014 הוגשה העתירה שלפנינו. העותר טוען בעתירתו כי על בית המשפט לפסול את המידע המודיעיני לנוכח העובדה שאחותו התלוננה במשטרה ומסרה כי לא היא זו שהתקשרה לדווח על כך שהוא הפר את תנאי החופשה אלא ככל הנראה מתחזה. עוד הוא טוען כי לא נעשה כל בירור אמיתי באשר למהימנות הפניה לפיה דווח על הפרת תנאי חופשה. העותר טוען עוד כי נוכח האמור, יש לשנות את סיווגו חזרה לקטגוריה ב' שמכוחה יוכל לצאת לחופשות.

המשיבים טוענים בתגובתם כי דין העתירה להידחות על הסף משום שלעותר קיים סעד חלופי והוא פנייה לבית המשפט לעניינים מנהליים. המשיבים טוענים כי יש לדחות את העתירה גם מן הטעם שהעותר לא ציין בעתירתו שנדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש לבית משפט זה על אותו עניין תוך דחיית עיקר ההשגות העובדתיות והמשפטיות שהעלה בעתירתו. עוד טוענים המשיבים כי ביום 27.4.2014 קיבלה המשטרה החלטה לפיה אין התנגדות להוצאת העותר לחופשות ולשינוי סיווגו חזרה לקטגוריה ב'-1, בכפוף לתנאים שייקבעו על ידה.

דין העתירה להידחות על הסף. עניינה של העתירה התייתר וזאת משום שכאמור ביום 27.4.2014, קיבלה המשטרה החלטה לפיה אין התנגדות להוצאת העותר לחופשות ולשינוי סיווגו חזרה לקטגוריה ב'-1. יצוין כי אפילו העתירה הייתה רלוונטית לעת הזו, הרי שקיים לעותר סעד חלופי והוא פנייה לבית המשפט לעניינים מנהליים בכל הנוגע ליציאתו לסבב חופשות, בהתאם לסעיף 62א(א) לפקודת שירות בתי הסוהר, התשל"ב-1971.

סוף דבר, העתירה נדחית בזאת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חופשה לאסיר

 2. ביקור אסירים

 3. מעשה סדום באסיר

 4. איזוק אסיר למיטה

 5. בקשת אסיר להתחתן

 6. יציאת אסיר לאזכרה

 7. שחרור אסיר מסוכן

 8. שיקום קבוצתי לאסיר

 9. בריחת אסיר בחופשה

 10. מזונות לילדי אסיר

 11. טיפול רפואי לאסיר

 12. זכויות אסיר לשיקום

 13. רכוש של אסיר שנפטר

 14. תאונת עבודה של אסיר

 15. קשירת אסירים למיטה

 16. אפליית אסיר בטחוני

 17. חופשה מיוחדת לאסיר

 18. פיצוי על תקיפת אסיר

 19. זכות אסיר לעורך דין

 20. בקשת שינוי סיווג אסיר

 21. הזכות של אסיר לישון על מיטה

 22. שחרור מוקדם של אסירים

 23. זכות אסיר להגיש עתירה

 24. מאגרים משפטיים לאסירים

 25. חופשות אסירים 04.40.00

 26. ועדת שחרורים אסירי עולם

 27. הארכת תקופת הפרדת אסירים

 28. קיצור שליש לאסיר בטחוני

 29. זכויות ילדי אסיר בטחוני

 30. חופשה של אסיר עבריין מין

 31. חופשות לאסירים פלסטינים

 32. החזקת אסיר בטחוני בהפרדה

 33. טיפול רפואי לאסיר ביטחוני

 34. מניעת ביקור משפחה של אסיר

 35. טיפול רפואי אסיר טעון הגנה

 36. שחרור מוקדם של אסיר בטחוני

 37. חיוב שב"ס לשלב אסיר בטיפול

 38. דחיית בקשת אסיר לשחרור מוקדם

 39. בקשת התייחדות בין שני אסירים

 40. אישור ביקורים אסירים ביטחוניים

 41. אסיר השגחה רמה ב' - הפרדת יחיד

 42. האם חוק יסוד כבוד האדם חל על אסירים

 43. זכות אסירים מוסלמים לארוחת חג

 44. שחרור אסיר עבריין מין על תנאי

 45. שלילת זכות אסיר לקנות בקנטינה

 46. בחינות בגרות לאסירים פלסטינים

 47. הפקדת כסף לאסיר - תביעה ייצוגית

 48. הכנסת וידאו לתא של אסיר בטחוני

 49. בקשת אסיר פדופיל לצאת לחופשה מהכלא

 50. הודעה לאסיר על מועד הדיון בבית משפט

 51. העברת מידע על אסירים לרשות הפלסטינית

 52. עתירה לבג"ץ לפסילת מידע מודיעיני לגבי אסיר

 53. מניעת מפגש עם עו''ד של אסירים ביטחוניים

 54. התנגדות היועץ המשפטי לשחרור אסיר בטחוני

 55. עתירת אסיר כנגד החלטת ועדת השחרורים בכלא כרמל

 56. שחרור מוקדם של אסיר שהיה מעורב בפיגוע טרור

 57. ערעור לבית המשפט העליון על החזקת אסיר בהפרדה

 58. עתירת היועץ המשפטי לממשלה לא לשחרר אסיר מהכלא

 59. האם השב"ס חייב למסור לתת לאסיר החלטות בית משפט ?

 60. שחרור מוקדם של אסיר שהיה מעורב בהברחת סמים לכלא ?

 61. הצגת חומר חסוי לבית המשפט במעמד צד אחד בעתירת אסיר

 62. פיטורי סוהר בגלל שהסתיר שיש לו הכרות עם אחד האסירים

 63. האם אסיר בטחוני יכול להשתחרר מהכלא לאחר ניכוי שליש ?

 64. נדחתה בקשת אסיר לחופשה מיוחדת להשתתף בטקס של הבת שלו

 65. בקשה להכניס עובד סוציאלי פרטי לבית הכלא להיפגש עם אסיר בטחוני

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון