עתירה לבג"ץ: נוהל טיפול באלימות כלפי עובדי משרד הביטחון

עתירה לבג"ץ: נוהל טיפול באלימות כלפי עובדי משרד הביטחון

השופט ס' ג'ובראן:

בעתירה שלפנינו מבקש העותר כי נורה על ביטול "נוהל טיפול באלימות כלפי עובדי האגף" של משרד הבטחון – אגף השיקום (להלן: הנוהל) בשל אי חוקיותו ואי חוקתיותו.
רקע
העותר, יליד שנת 1980, נפצע קשה בעת שירותו הצבאי ביחידה מובחרת והוכר כנכה צה"ל בשיעור של 46% נכות. העותר סובל בין היתר מפגיעה אורטופדית קשה, נכות נוירולוגית, נכות במערכת העיכול, הפרעה פוסט טראומטית ונכויות נוספות.
במהלך שנת 2012 נפגש העותר עם הרופא המחוזי באגף השיקום. לטענת העותר, הרופא התבטא בצורה לא הולמת כלפיו – תלונה שנמצאה מוצדקת בבירור ראש אגף השיקום אשר התנצל בפני העותר בכתב. במפגש נוסף בין העותר לרופא המחוזי, סירב זה לבקשת העותר למימון רכישת ציוד רפואי, אף שבעבר אישר תנאים אלה. לטענת העותר, ניסיונו לחזור ולהסביר כי משמעות שינוי ההחלטה באופן פתאומי היא פגיעה אנושה באיכות חייו, לא נענה ואף סוכל באמירה צינית ואדישה. מקרה זה הוציא את העותר משלוותו ובתגובה סינן העותר קללה.
עקב המקרה נמסר לעותר כי הוא מורחק ממתקני האגף למשך שנה. מנהל המחוז לא קיבל את העותר לפגישה, אך שלושה ימים לאחר מכן הוצא לו מכתב ובו צו הרחקה למשך חמישה חודשים. העותר חוזר ומדגיש בעתירתו כי החלטה זו התקבלה ללא כל שימוע, טיעונים לעונש או נכחותו בהליך בכלל. בפניה נוספת למנהל המחוז, בניסיון להבין מהו המקור החוקי להרחקה הנדונה, השיב מנהל המחוז כי לטעמו ההרחקה מהווה החלטה סבירה בהתאם לנוהל. הנוהל קובע סנקציות כלפי ציבור הזכאים לשירות האגף ומהווה סמכות שיפוט וענישה לעובדי האגף בגין מקרים של התנהגות אלימה כלפיהם. בהיעדר ברירה אחרת, פנה העותר בעתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב בדרישה לבטל את ההרחקה, למחוק את הפרשה מתיקו ולחשוף את הנוהל על פיו הורחק – נוהל אשר נכי צה"ל מודעים לקיומו אך במשך שנים לא זכו לראותו. הנוהל נחשף לראשונה בחודש מרץ 2014 במסגרת תגובת המשיב לעתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. מעיון ראשוני בנוהל, עלה כי העונש המקסימאלי על ה"עבירה" שעבר העותר הוא שלושה חודשים ולא חמישה. בעקבות החשיפה, הודיע אגף השיקום לבית המשפט כי הוחלט לקצר את הרחקת העותר. לנוכח הקיצור, העתירה נדחתה בבית המשפט לעניינים מנהליים בשל היותה תיאורטית.
העתירה ותגובת המשיב
בעתירה זו שבפנינו, מבקש העותר להורות על ביטול הנוהל בשל אי חוקיותו ואי חוקתיותו במספר מובנים; נטען כי הנוהל פוגע בעקרון חוקיות המינהל, בכך שמדובר בהוראות פנימיות המצריכות הסמכה מפורשת בחוק. כן, נטען כי הנוהל מעניק סמכויות שרירותיות ורחבות אשר אינן נתונות לביקורת כלשהי ואינן מחייבות זכות שימוע או חובת נימוק. כך למשל, סעיף 4(ג) לנוהל מאפשר הרחקה במקרה של גרם נזק לרכוש לתקופה של עד חצי שנה בסמכות הממונה וללא כל מגבלת זמן באישור סמנכ"ל האגף או מי שהוסמך על ידו. מאחר שהנוהל אינו חוקי ולא חוקק מכוח הסמכה מפורשת בחוק, טוען העותר כי מדובר בפגיעה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכי הנוהל אינו עומד בדרישה של מבחני המידתיות של פסקת ההגבלה. כך למשל בסעיף 4(א)2 לנוהל המקנה לממונה שיקול דעת מוחלט להעניש בהרחקה של עד 3 חודשים במקרים של דיבור בוטה או הרמת קול. ניתן היה להשיג תוצאה זהה על ידי הבהרה לנכה בטלפון כי אופן דיבורו אינו מקובל. לחילופין, להעלותו לוועדת בירור ולהזהירו. עונש ההרחקה נכנס לתוקפו מיידית ללא כל הבחנה בין מקרים חמורים יותר או פחות. כן נטען כי הנוהל פוגע בזכות לקיום אנושי מינימאלי בכבוד של נכי צה"ל. מדובר באנשים שהקריבו את גופם ונפשם למען בטחון המדינה ושהמדינה קבעה כי הם זכאים להטבות רבות ומשתנות, אשר נלקחות באופן שרירותי לפי שיקול דעתם של המוסמכים בנוהל. הנוהל אינו מגדיר את רוב המושגים שבו ואינו מפרט הנחיות בדבר הפעלתו.
המשיב בתגובתו טוען כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת חוסר ניקיון כפיים; מחמת היות העתירה תיאורטית; ובשל קיומו של סעד חלופי ואי מיצוי ההליכים.
דיון והכרעה
דין העתירה להידחות על הסף.
אין בידינו לדון בטענות העותר. כידוע, מיצוי הליכים הוא "תנאי סף" אשר דורש מן הפונה לבית משפט זה כבית המשפט הגבוה לצדק לעמוד בו. כך גם בקיומו של סעד חלופי, על הפונה תחילה לפנות לערכאה המתאימה. פנייתו של העותר לבית משפט זה היא אפוא מוקדמת, מאחר שטרם מוצו על-ידו ההליכים האפשריים העומדים לרשותו לקבלת הסעדים המבוקשים. העותר נדרש היה להגיש ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים טרם הגשת עתירתו לבית משפט זה. נוכח האמור לעיל, אין מקום, לעת הזאת, שבית משפט זה יידרש לטענות העותר לגופן. כמו כן, כפי שנפסק בבית המשפט לעניינים מנהליים – העתירה אכן הפכה תיאורטית במקרה הפרטני של העותר. במידה שהעותר ימצא לנכון בעתיד רשאי הוא להגיש עתירה חדשה לבית המשפט לעניינים מנהליים, ככל שתמצא עילה לכך, בגדרה יוכל לתקוף גם את הוראות הנוהל.
סוף דבר העתירה נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכות נפשית משרד הביטחון

 2. מכרז מחשוב משרד הביטחון

 3. עורך דין נגד משרד הביטחון

 4. חוב ארנונה של משרד הביטחון

 5. מענק נכות משרד הבטחון פגיעה בצבא

 6. הכרה באם שכולה במשרד הביטחון

 7. קיזוז תגמולים ממשרד הביטחון

 8. פטור מחובת מכרז למשרד הביטחון

 9. ועדה רפואית משרד הביטחון קרסול

 10. משרד הביטחון - נכה נצרך - נכה נזקק

 11. ועדה רפואית חוזרת משרד הביטחון

 12. מחלת בירגר - הכרה במשרד הביטחון

 13. פגיעה עצבית שורשית - משרד הביטחון

 14. ליקוי פוסט פסיכוטי - משרד הביטחון

 15. השתתפות במכרז סגור של משרד הביטחון

 16. בקשת עיון בהצעה במכרז משרד הביטחון

 17. תביעות נגד משרד הביטחון - קצין התגמולים

 18. נטל ההוכחה בתביעות מול משרד הביטחון

 19. פציעה בקרסול ועדה רפואית משרד הביטחון

 20. אי החזרת כספים ע"י התובע למשרד הביטחון

 21. כיב בתריסריון - תביעה נגד משרד הביטחון

 22. ערעור על ועדה רפואית עליונה - משרד הביטחון

 23. כמה עולה עורך דין לייצוג מול משרד הביטחון ?

 24. פציעה בצניחה בצבא - תביעה נגד משרד הביטחון

 25. תביעה נגד משרד הביטחון להחזר הוצאות אחזקת רכב

 26. נכות נפשית - התיישנות תביעה נגד משרד הביטחון

 27. התעלמות ועדה רפואית של משרד הביטחון מתוצאות MRI

 28. העלאת אחוזי נכות ממשרד הביטחון בגין ליקויי שמיעה

 29. ערעור לבית המשפט המחוזי על אחוזי נכות במשרד הביטחון

 30. עתירה לבג"ץ: נוהל טיפול באלימות כלפי עובדי משרד הביטחון

 31. ערעור על קביעה רפואית (מקצועית) של ועדה רפואית של משרד הביטחון

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון