אי התייחסות ועדה רפואית לתלונות על רדימות בידיים וברגליים

הוועדה לא התייחסה לתלונות המערערת באשר לרדימות בידיים וברגליים ולא בדקה את תלונותיה בתחום הנוירולוגי.

ג. החל משנת 2010 המערערת סובלת מכאבי גב עם הקרנה לשתי הרגליים אך לא נבדקה על ידי נוירולוג.

4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב:

א. המערערת נבדקה על ידי אורטופד ואף נקבעו לה 10% נכות בגין הגבלה קלה בע"ש מותני.

ב. הוועדה התייחסה לתלונות המערערת באשר לרדימות בידיים וקבעה כי אין כל סימנים קליניים לתסמונת התעלה הקרפלית CTS בידיים.

ג. טענת המערערת שכביכול יש לקשור בין רדימות כפות הידיים לניתוח הגב אותו עברה, איננה ברורה שכן כאמור האורטופד שישב בוועדה לא מצא סימנים קליניים לרדימות בידיים, לפיכך יש לדחות את טענות המערערת.

5. החלטת הוועדה- דיון ומסקנות:

א. מאחר והמערערת צמצמה את טענותיה בערעור לתלונות בתחום הניורולוגי, בית הדין יבחן את טענותיה בהקשר זה בלבד.
מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי המערערת הופיעה בפני הוועדה והתלוננה, בין השאר, על כאבים בגב עם הקרנה לרגליים, כאבים בצוואר, בכתפיים ודלקת פרקים.

ב. הוועדה, אשר על חבריה נמנה אורטופד, עיינה בערר של המערערת וקבעה, בין השאר, כדלקמן:
"CT ע"ש מותני 19.3.2012, בלט אחורי L5-S1 שינויים ניווניים
L3 L2. ב- 2010 עברה ניתוח גב, אין ספזם בשרירי הגב, אין רגישות ... בחוליות, יישור הגב ללא כיפוף 160 מעלות עקב כאבים. סיבוב לצדדים ללא הגבלה, הטיה לצדדים 20 מעלות לכל צד. שתי כפות ידיים, אין דלדול שרירים, אין שינויים טרופיים ...., אין סימנים קליניים ל- CTS בידיים. אך הוועדה מצאה הגבלה קלה בכיפוף הגב לפנים על רקע דיסקופטיה שנראית בדימות. הוועדה מוסיפה נכות בגין הגבלה קלה בגין גב תחתון.....".

באשר לדלקת הפרקים, הוועדה ציינה כי –
"כאבים מפושטים בפרקים ובשרירים עם הגבלה בפרקים הקטנים של הידיים, אובחנה בעבר "כפיברומילגיה". הועדה מבקשת חוות דעת רמטולוג לקביעת נכותה בגין הפרעות פרקים".

ג. ביום 5.8.2013 הוועדה התכנסה שוב ועיינה בחוות הדעת של הרמוטולוג פרופ' רוזנר מיום 30.5.2013 וקיבלה את מסקנותיו.
מחוות הדעת של פרופ' רוזנר עולה כי נבדקו המפרקים ההיקפיים כולל כתפיים, מרפקים, שורשי אצבעות הידיים, קרסוליים, ברכיים וירכיים ולא נמצאה עדות לדלקת מפרקים פעילה.

ד. עינינו הרואות כי תלונותיה של המערערת בכל הקשור לרדימות בכפות הידיים נבחנו הן על ידי האורטופד ד"ר רוזנברג שישב בוועדה והן על ידי הרמטולוג פרופ' רוזנר.
במהלך הדיון שהתקיים ביום 16.12.13 הגיש ב"כ המערערת שני מסמכים רפואיים.
הראשון היה סיכום ביקור מהמחלקה האורטופדית בבית חולים העמק שניתן על ידי האורטופד ד"ר שטרן אבינועם הנושא תאריך 1.1.13, הכולל תיעוד של ביקורים שונים, בו הומלץ בין השאר, לבצע בדיקת EMG כדי לבחון את קיומה של תסמונת ה- CTS.
אך לפני הוועדה לא הובאה בדיקת ה- EMG אשר ספק אם בוצעה.
לא זו אף זו, מעיון באותו מסמך עולה כי ביום 20.1.11 צוין: "קלינית, כמעט ואין כאבים. נוירולוגית –תקינה".
המסמך השני שהוצג הנו, סיכום ביקור של האורטופד ד"ר ברמן רומן מיום 4.11.2013.
כבר אציין, כי מסמך זה ניתן לאחר שהוועדה התכנסה ודנה בענייניה של המערערת, כך שלא ניתן היה לצפות כי הוועדה תתייחס לאמור בו.
לפיכך, לאור האמור לעיל, עולה כי הוועדה כן נתנה את דעת לתלונות המערערת בכל הקשור לרדימות בכפות הידיים.

ה. יחד עם זאת, מעיון בפרוטוקול עולה כי המערערת התלוננה על הקרנה לרגליים.
אומנם הוועדה בחנה את תלונותיה של המערערת בתחום האורטופדי, אך לא התייחסה בצורה מספקת לתלונות המערערת בכל הקשור להקרנה לרגליים.
הוועדה הייתה מחויבת להתייחס לתלונה זו באופן מנומק וברור וזאת בין השאר לאור הקביעה אשר לפיה המערערת אובחנה כמי שסובלת מ-"דיסקופטיה שנראית בדימות".
הוועדה לא נתנה את דעתה באופן מספק, להשלכות של הדיסקופטיה ועד כמה יש לאבחנה זו השפעה על הכאבים הרגליים מהם סובלת המערערת.

6. לסיכום:

א. לאור כל האמור לעיל ולמען הסדר הטוב, עניינה של המערערת מוחזר לוועדה באותו הרכב על מנת שתתייחס לתלונות המערערת באשר להקרנה לרגליים וזאת בשים לב לקביעת הוועדה כי המערערת סובלת מדיסקופטיה שנראית בדימות.
החלטת הוועדה תהיה מנומקת וברורה.

ב. בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערערת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת סך זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

7. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון