לורדוזיס מותני שמור ללא ספזם של השרירים הפרה ורטברליים

לורדוזיס מותני שמור ללא ספזם של השרירים הפרה ורטברליים

טענות הערעור בנוגע לגב

8. המערער טען כי טעתה הוועדה בקביעתה כי מדובר במצב תחלואתי. נטען כי לא ברור מדוע ציינה הוועדה ממצא רפואי לפני כ- 30 שנה, ויש היה בכך כדי להשפיע על החלטתה.

המשיב טען מנגד, כי הוועדה ערכה לו בדיקה קלינית ולא מצאה הגבלות בתנועה.

9. הוועדה עיינה במסמכים הרפואיים שעמדו לפניה, והתייחסה לבדיקות CT עמוד שדרה מותני מיום 28/7/13 ומיום 14/8/12. למקרא פרוטוקול הוועדה עולה כי נערכה למערער בדיקה אורטופדית, שממצאיה פורטו כדלקמן:

"לורדוזיס מותני שמור ללא ספזם של השרירים הפרה ורטברליים. אין הגבלה בתנועות הגב התחתון, יושב על ספת הבדיקה כשרגליו ישרות, גבו מוטה לפנים וידיו בגובה מפרקי הקרסול. לא נמצאה גם רגישות בחוליות עמוד שדרה מותני לכל אורכו".

בסעיף 23 לפרוטוקול, הוועדה הוסיפה וציינה כי מעיון בתיקו הרפואי של המערער עולה כי לפני 30 שנה נפל מגובה, נחבל בגבו ובעקבות כך אושפז 8 חודשים. לא מצאתי שממצא זה של הוועדה מהווה טעות משפטית המצדיקה התערבות בית הדין בהחלטת הוועדה. מדובר בממצא רפואי המצוי בתיקו של הוועדה, וציון פרט זה הוא עניין המצוי בשיקול דעתה המקצועי של הוועדה, ובעניין זה אין לבית הדין סמכות להתערב.

לסיכום, המערער לא הצביע על כל טעות משפטית המצדיקה התערבות בהחלטת הוועדה בנוגע לגב.

10. לאור כל האמור, ערעורו של המערער מתקבל בהתאם להסכמת המשיב בדיון, ויתר טענות הערעור – נדחות הזאת.

11. עניינו של המערער ישוב לוועדה הרפואית לעררים, בהרכב זהה, על מנת שתדון בטענות המערער בעניין הכתפיים ותקבע האם תלונות אלה קשורות לתאונה, וככל שכן – האם קיימת נכות בגין הכתפיים.

12. נוכח הסכמת המשיב בדיון, ושנדחו יתר טענות הערעור – אין צו להוצאות.

13. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קליק בגב תחתון

 2. פגיעת גב בעבודה

 3. פגיעה בגב של מטפלת

 4. קליק בגב בזמן ריצה

 5. כאב פתאומי בגב וברגל

 6. חבלה בחלק התחתון של הגב

 7. דיסקופטיה בגב עקב העבודה

 8. מטפלת בקשישים - כאבי גב

 9. הפסקת עבודה עקב מחלה בגב

 10. בעיות גב עקב עבודה פיזית

 11. כאבים בגב בזמן העמסת מטען

 12. בעיות גב לאחר תאונת דרכים

 13. נתפס הגב באמצע החלפת פנצ'ר

 14. פגיעה בגב בנהיגה בגלל בלימה

 15. פציעת נהג בגב בגלל פסי האטה

 16. הגבלה קלה בתנועות גב תחתון

 17. פגיעה בגב הורדת ארון במדרגות

 18. גב תפוס התכופפות בדרך לעבודה

 19. כאב חד בגב התחתון - תאונת עבודה

 20. פגיעה בגב במהלך ירידה מהאוטובוס

 21. פציעה קשה בגב עקב הרמת משקל כבד

 22. פגיעה בגב בגלל הרמת סיר כבד – פיצויים

 23. גב תפוס עקב הרמת משקל כבד בעבודה

 24. פגיעה בגב - פניה לרופא יום למחרת

 25. כאבים בגב בצוואר ובפה ולסת עקב תאונה

 26. פגיעה בגב בגלל הרמת משקל כבד בעבודה

 27. קיבוע גב במחוך למשל 3 חודשים אחרי הפציעה

 28. פציעה בגב - פגיעות גב - תביעת פיצויים תאונת דרכים

 29. פגיעה בגב עקב נסיעות רבות בשטחים חקלאיים

 30. כאבים כרוניים בגב התחתון עם הקרנה לרגל ימין

 31. כוויה בעבודה מחומר כימי בגב כפות שתי הידיים

 32. האם מאמץ פיזי ממושך יכול לגרום למחלות גב ?

 33. התכופפות בעבודה - בעיות גב - בעיות ברכיים

 34. נכות בגין כאבי גב תחתון בלבד ומגבלת תנועה קלה

 35. אחוזי נכות על רגישות במישוש שרירי הגב התחתון ?

 36. כאבי גב בעבודה עקב הרמת שקי חימר (פריקה וחלוקה)

 37. כאבי גב בגלל עבודה עם מכשירים רוטטים (ביטוח לאומי)

 38. לורדוזיס מותני שמור ללא ספזם של השרירים הפרה ורטברליים

 39. בעיות גב בעבודה בעמידה ממושכת (אחיות ומטפלות סיעודיות)

 40. כתוצאה מהתאונה נבדק ואובחנו אצלו הנמכה בגובה דיסק L1 –L2

 41. הכרה בכאבי גב וצוואר של סדרן בסופר כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 42. הרגשת כאב חזק וחד ודקירות בגב תוך כדי ניסיון לגרור שק דואר כבד

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון