החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומילפניי ערעור על החלטת הוועדה לעררים לעניין אי כושר מיום 16.10.13, אשר קבעה למערער דרגת אי כושר בשיעור של 60% החל מיום 18.2.11.
ביום 6.1.14, התקיים דיון, אך הצדדים לא הצליחו להגיע להבנות.
הוועדה נשוא הערעור התכנסה בעקבות פסק דין מיום 16.7.13 שניתן על ידי כב' הנשיאה ורד שפר בתיק ב"ל 23857-05-13 (להלן: "פסק הדין").

בחלק האופרטיבי של פסק הדין נקבע כי: "עניינו של המערער מוחזר לוועדה באותו הרכב, על מנת שתבחן במנומק האם אין מקום לשינוי בקביעת דרגת אי הכושר, לאור ההחמרה שחלה בתחום הקרדיולוגי, ולאור העובדה כי למערער נקבעה בעבר, עוד בטרם הועלה שיעור נכותו הרפואית – דרגת אי כושר בשיעור של 60%".להלן עיקר טיעוני ב"כ המערער:
טעתה הוועדה עת לא התייחסה להחמרה בתחום הקרדיולוגי שבעקבותיה דרגת הנכות עלתה מ-25% ל-40% בגין אותה תקופה ולא בגין שתי תקופות שונות.

הוועדה ציינה כי אין שוני בנכות התפקודית על אף השינוי באחוזי הנכות הרפואית מ-25% ל-40% ובכך שגתה.טעתה הוועדה עת ציינה כי תלונות המערער היו זהות הן בפני וועדה בה נקבעו לו 25% נכות לבבית והן בפני הוועדה שקבעה לו 40% נכות לבבית, אז הוסיף המערער כי הוא סובל מעייפות, חולשה וקוצר נשימה.
הוועדה לא נימקה כיצד החלטתה מתיישבת עם ההלכה הפסוקה אשר לפיה דרגת נכות רפואית אמורה לשקף דרגת אי כושר אובייקטיבית.
יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש.
להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב:
עניינו של המערער הוחזר לוועדה עם הוראות ספציפיות – ורק אחריהן היה על הוועדה למלא.
אין המדובר בשתי תקופות כי אם בתקופה אחת. ועדה אחת קבעה למערער 25% נכות בעוד שוועדה אחרת קבעה לו 40% נכות לבבית – והכל מיום 18.2.11. בשתי הוועדות מצבו הרפואי של המערער לא השתנה, תלונותיו לא השתנו. מדובר כאן בהעלאת אחוזי נכות ולא בהחמרת מצב.
הוועדה ציינה במסגרת הפרוטוקול שבשני המצבים הקרדיולוגיים, בדרגת תפקוד ראשונה (25% נכות) ושנייה (40% נכות) כושר המערער לעבוד הוא חלקי.
ככל שהמערער סבור שחלה החמרה במצבו הרי הוא רשאי להגיש תביעה להחמרת מצב.
לא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הוועדה שמילאה אחר הוראות פסק הדין.
החלטת הוועדה - דיון ומסקנות :


א. הלכה פסוקה היא, משעניינו של מערער מוחזר לוועדה על פי פסק דין, מחובתה של הוועדה למלא אחר הוראות פסק הדין ותו לא.
בפסק הדין נקבע כי על הוועדה לבחון במנומק האם אין מקום לשינוי בקביעת דרגת אי הכושר, לאור ההחמרה שחלה בתחום הקרדיולוגי (מ-25% ל-40% נכות), ולאור העובדה כי למערער נקבעה בעבר, עוד בטרם הועלה שיעור נכותו הרפואית – דרגת אי כושר בשיעור של 60%.

ב. במסגרת פרוטוקול הוועדה צוינו הדברים שלהלן:
"הוועדה עיינה בפס"ד מיום 16.7.13.
הוועדה שוחחה עם התובע וקבלה ממנו את "הקורות" אותו בתקופות שבהן אחוזי הנכות הרפואית הלבבית היו 25% אל מול התקופה שבה היו 40% ליקוי קרדיולוגי. תלונותיו של התובע לגבי 2 התקופות היו זהות. גם לשאלת הוועדה לגבי מצבו הקרדיולוגי, התובע המעיט בתלונות ודיבר יותר על מצבו הנפשי.
הוועדה מבקשת לציין כי ב-2 המצבים הקרדיולוגיים, הן בדרגת התפקוד הראשונה והן בדרגת התפקוד השנייה, כושרו של התובע לעבוד הינו חלקי ולעיתים אף ניתן לראות גם בדרגת התפקוד השניה בתחום הקרדיולוגי כמי שמסוגל לעבוד בהיקף מלא ובלבד שעבודת התובע תעשה בתנאים מיוחדים, קרי ללא מאמץ גופני קשה ובישיבה לסירוגין. זו גם דעת הרופא המוסמך לעניין כושר השתכרות בחוות דעתו מיום 21.1.12.
מעבר לכך, גם מבחינה נפשית, התובע הוגבל לעבודה מלאה ובלבד שלא יידרש בה לחץ נפשי. במצב שכזה ומהיבט נפשי, מסוגל התובע לעבוד בעבודות חרשתיות אף בהיקף מלא וכן הוא מסוגל לעבוד בעבודת שמירה או בעבודות פקידותיות... מכל אלה עולה שאין משום גובה אחוזי הליקוי וסכומם בכדי לקבוע התאמה בדרגת אי הכושר. השפעת הליקויים שצויינו לעיל אינם באים לידי ביטוי במלואם בקביעת דרגת אי הכושר התפקודית. מטעמים אלה הוועדה רואה את דרגת אי הכושר החלקית של 60% כמשקפת את כושר עבודתו של התובע והערעור נדחה".

ג. אכן, נקודת המוצא היא כי דרגת הנכות הרפואית אמורה לשקף דרגת אי כושר אובייקטיבית. יחד עם זאת, מתוך נקודת מוצא זו, על הוועדה לקבוע דרגת אי הכושר בשים לב לכלל נסיבותיו האישיות של הנכה. בענייננו, היה על הוועדה להתייחס לדרגת אי הכושר תוך יישום פסק הדין.

ד. מעיון בפרוטוקול הוועדה כאמור, עולה כי היא יישמה את הוראות פסק הדין, בחנה במנומק והסבירה מדוע אין מקום לשנות את דרגת אי הכושר חרף השינוי שחל בדרגת הנכות בתחום הקרדיולוגי.
כאן המקום לציין ולהדגיש, כי אין המדובר בהחמרת מצב, אלא בשינוי שחל בקביעת אחוזי הנכות הרפואית.

ה. עוד אוסיף כי אכן בוועדה מיום 16.10.13 ציין המערער כי הוא סובל מעייפות, חולשה וקוצר נשימה.
בהקשר זה אציין כי הוועדה איננה מחויבת להתייחס באופן מפורש במסגרת הפרוטוקול לכל תלונה ותלונה מתלונותיו של המערער ודי בכך שבמסגרת מכלול שיקוליה לקחה בחשבון את תלונותיו של המערער כפי שנטענו בפניה.

ו. התייחסות הוועדה לשתי תקופות אינה אלה התייחסות לשתי ועדות שונות, כאשר עולה בבירור כי מדובר בתקופה אחת שתחילתה ממועד תחילת הנכות, קרי 18.2.11.


לסיכום:


לאור כל האמור לעיל ובשים לב לדברים שצוינו בפרוטוקול הוועדה אשר הסבירה באופן מנומק וברור מדוע אין מקום לשנות את קביעתה, נחה דעתי כי הוועדה אכן מילאה אחר הוראות פסק הדין.
לפיכך, דין הערעור להידחות.
אין צו להוצאות.כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון