ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

1. לפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין נכות כללית מיום 7.8.2013 אשר קבעה למערערת 42% נכות החל מיום 7.11.2011.

2. היום התקיים דיון בערעור, אך ב"כ הצדדים לא הצליחו להגיע להבנות.

3. עניינה של המערערת הוחזר לוועדה על פי פסק הדין שניתן על ידי כב' הנשיאה שפר ביום 4.6.2013, במסגרת תיק 14583-01-13 (להלן: "פסק הדין").
בחלק האופרטיבי של פסק הדין נתבקשה הוועדה לפעול כדלקמן:
"א. תזמן את המערערת ותבחן את כלל תלונותיה בנוגע לעניין האורולוגי
– זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות (התלונות פורטו בכתב הערר שהגישה המערערת), ותשקול האם יש לפסוק, בגין ממצאיה באשר לתלונות אלה, אחוזי נכות בנוסף על אלו שנפסקו.
הוועדה תנמק החלטתה ורשאית היא, ככל שתמצא לנכון, להיעזר ביועץ בתחום האורולוגי.
המערערת רשאית להפנות את הוועדה למסמכים הרפואיים המבססים טענותיה בהקשר זה.

ב. תבחן את כלל תלונותיה בנוגע לכאבי ראש, סחרחורות, כאבים בגוף ותשקול האם יש לפסוק, בגין ממצאיה באשר לתלונות אלה, אחוזי נכות.
הוועדה תנמק החלטתה".

4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המערערת:

א. הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין.

ב. הוועדה לא ערכה למערערת בדיקה רפואית בתחום האורולוגי ולא התייחסה כלל לתלונותיה.

ג. טעתה הוועדה עת הסתפקה בקביעה אשר לפיה: "לא נמצאו מסמכים רלוונטיים נוספים בתיק הרפואי של הנבדקת".

ד. הוועדה אימצה את החלטותיה של הוועדה הקודמת ללא הנמקה ומבלי שהסבירה את קביעתה.

ה. הוועדה לא התייחסה לתלונות המערערת בתחום האורולוגי.

ו. בשים לב להתנהלות הוועדה, יש להעביר את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב חדש.

5. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב:

א. הוועדה הסבירה היטב על סמך מה נקבעו הנכויות בתחום האורולוגי ולא ראתה כל מקום לקביעת נכויות נוספות בתחום זה.

ב. הוועדה ציינה שאין מסמכים רפואיים כלשהם המצביעים על כך שהמערערת פנתה לרופא כלשהו ביחס לתלונות אלו.

ג. הוועדה לא נתבקשה לערוך למערערת בדיקה כלשהי, משכך לא נפל פגם כלשהו באופן בו פעלה.


6. החלטת הוועדה – דיון ומסקנות:

א. הלכה פסוקה היא, משעניינו של מערער מוחזר לוועדה על פי פסק דין עם הוראות, מחובתה של הוועדה למלא אחר הוראות אלה ותו לא.

ב. מעיון כאמור בפסק הדין עולה כי הוועדה נתבקשה לזמן את המערערת ולבחון את כלל תלונותיה בנוגע לעניין האורולוגי ולשקול קביעת אחוזי נכות נוספים על אלו שנפסקו.
מעיון בפרוטוקול עולה כי המערערת הופיעה בפני הוועדה, הציגה את תלונותיה הרבות. בין השאר טענה המערערת כי היא סובלת מבעיה בכליות, מדלקות וזיהומים בשתן וכי היא כבר לא מגיבה לכדורים שהיא מקבלת. כמו כן, המערערת ציינה כי היא סובלת מכאבי ראש, קושי לקום מהמיטה וכדומה.
ב"כ המערערת ביקש להתייחס לפסק הדין ולשקול את האפשרות להפנות את המערערת לנוירולוג ואורולוג.

ג. בסיף ז' לפרוטוקול פירטה הוועדה את ממצאיה כדלקמן:
"תיק לאחר פס"ד, בנוגע לדרכי כליה וזיהומים בדרכי השתן, וועדת ערר התייחסה לתלונות ולממצאים המוצגים וקבעה אחוזי נכות התואמים את הממצאים הנ"ל. יש לציין כי אבחנה של אבנים בדרכי השתן וזיהומים חוזרים בדרכי השתן התפספסה עם סיכום מידע רפואי מתאיך 25.12.2011 מטעם רופא המשפחה.... לא נמצאו מסמכים רלוונטיים נוספים בתיק הרפואי של הנבדקת.
בנוגע לתלונותיה על כאבי ראש, סחרחורות וכאבים בגוף, לא נמצא מסמך שבגלל תלונות אלה פנתה לרופא. כמו כן אין שום מסמך רלוונטי לנושאים הנ"ל.
על כן הוועדה דוחה את הערר".

ד. עיננו הרואות כי אכן הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין.
הוועדה, במקום לשקול קביעת אחוזי נכות בנוסף על אלו שנפסקו במישור האורולוגי, בחרה שלא להתמודד עם הוראה זו והתמקדה בכך שלא הומצאו מסמכים רלוונטיים נוספים והפנתה בעניין זה לקביעתה הקודמת.
ראוי לציין בהקשר זה, כי אומנם על פי פסק הדין לא נקבע מפורשות כי על הוועדה לערוך למערערת בדיקה קלינית, יחד עם זאת לא ניתן להתעלם מהוראות פסק הדין הקובע באופן מפורש כי על הוועדה לזמן את המערערת ולבחון את כלל תלונותיה בנוגע לעניין האורולוגי.
לא ברור מהפרוטוקול כיצד בחנה הוועדה את תלונותיה של המערערת מבחינה רפואית כל עוד לא התייחסה לעניין רפואי זה במסגרת ממצאיה ולא ערכה למערערת בדיקה רפואית כלשהי.

ה. לא זו אף זו, על אף שהוועדה נתבקשה לבחון את תלונות המערערת בנוגע לכאבי הראש, סחרחרות וכאבים בגוף ועל אף שהוועדה נתבקשה לפרט את הממצאים באשר לתלונות אלה, בחרה היא להסתפק בקביעה אשר לפיה לא נמצא מסמך המעיד על כך שהמערערת פנתה לרופא בגין תלונות אלה.
החלטת הוועדה בהקשר זה לא רק שאינה מתיישבת עם האמור בפסק הדין אשר הורה לה לבחון את כלל תלונותיה של המערערת, אלא שבמקרה דנן הוועדה בחרה להתעלם מהוראות פסק הדין ולא לפרט ממצאים כלשהם.

7. לסיכום:

מכל האמור לעיל, עולה באופן ברור כי הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין.
כמו כן, מעיון בפרוטוקול הוועדה לא ניתן שלא להתרשם מכך שהוועדה נעולה בדעתה.
לפיכך, יש להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב חדש על מנת שתדון בערר מחדש.

בנסיבות העניין המשיב ישלם למערערת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום, אחרת סך זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

8. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון