טענת ניסוח כתב טענות הכולל ביטויים בלתי הולמים כלפי בית המשפט

טענת ניסוח כתב טענות הכולל ביטויים בלתי הולמים כלפי בית המשפט

השופט י' עמית:

1. בעתירה שבפנינו, האוחזת 39 עמודים, בצירוף נספחים – המנוסחת באופן ארכני ומייגע, תוך חזרות אין ספור על אותן טענות ותוך אזכור עובדות לא רלבנטיות – עותר העותר להורות למשיבים 2-1 להגיש תלונה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין נגד עורכי הדין, המשיבים מס' 5-3. זאת, באשר אלה ביצעו לשיטתו עבירת משמעת באופן ניסוח כתב ערעור הכולל ביטויים בלתי הולמים כלפי שופט בית המשפט המחוזי כב' השופט איתן אורנשטיין, במסגרת ע"א 844/14 דנקנר נ' כונס הנכסים הרשמי התלוי ועומד בבית משפט זה.

חלק מהניסוחים אליהם נטפל העותר, ככל הנראה לאחר שעבר בזכוכית מגדלת על הודעת הערעור, אכן אינם מוצלחים במיוחד. כך, כתבו המשיבים 3-5 בהודעת הערעור כי בית המשפט המחוזי החליט "שלא להתעמק ולהכריע בטענות החברה בנוגע לחוסר במידע, וזאת בתירוץ 'שגם בהצעת החברה נפל כביכול פגם'" או שבית המשפט העדיף להתעלם מפעילות עבריינית חמורה, וגם אם לא התכוון לכך, הכשיר פעילות בלתי הוגנת ובכך נתן למעוול ליהנות מפירות עוולתו". העותר נטל מספר משפטים מהודעת הערעור, ולאורך עמודים רבים בעתירתו מפרש ומתפלפל לגביהם, משל היו טקסט ספרותי סבוך הטעון פירוש, על מנת להאדיר ולהעצים את הדברים.

2. ולגופה של עתירה.

ככל שהעותר מבקש לשמור על כבודם של שופטי ישראל, חזקה על המותב שישב לדין בערעור, כי ידע לפעול כחוכמתו אם ימצא כי כתב הערעור אינו מנוסח בדרך הולמת. אציין כי זו גם התשובה שהשיבו המשיבים 2-1 לפנייתו של העותר, שקדמה להגשת עתירה זו.

ככל שהעותר מבקש לעשות בעתירתו גזירה שווה בין אופן התבטאותו בעבר כלפי השופטת טובה סיוון ז"ל לבין כתב הערעור הנ"ל, הרי שאין ממש בהשוואה זו, ואין ולא כלום בטענה לגבי "אכיפה בררנית" כלפיו. ככל שהתרשמתי, זה המניע האמיתי להגשת העתירה – ממנה עולה כי המשיב 3 ייצג בשעתו את הצד שכנגד בסכסוך שהתנהל בפני השופטת המנוחה – ונראה אפוא שלא החרדה לכבודם של שופטי ישראל היא שעמדה נגד עיניו של העותר בהגישו את עתירתו.

3. כפי שעולה מהעתירה, העותר הגיש במקביל ובאופן עצמאי תלונה כנגד המשיבים 3-5 לועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין, וזו הועברה לועדת האתיקה של מחוז ירושלים. חזקה גם על ועדת האתיקה כי תפעל כפי שתמצא לנכון, ודי גם בכך כדי לייתר את העתירה.

העתירה נדחית על הסף ללא צורך בתגובה. העותר ישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 7,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העתקת כתבי טענות

 2. תיקון כתבי טענות

 3. לשון הרע בכתבי טענות

 4. הפניה בתצהיר לכתב טענות

 5. איחור מוצדק בהגשת כתב טענות

 6. ייפוי כח לחתימה על כתבי טענות

 7. ניסוח כתבי טענות באופן פוגעני

 8. כתב טענות עקב רשלנות עורך דין

 9. התבטאויות עורך דין בכתבי טענות

 10. תיקון כתבי טענות בסדר דין מקוצר

 11. תיקון כתבי טענות בבית דין לעבודה

 12. תיקון כתבי טענות בבית הדין לעבודה

 13. רשלנות עורך דין אי הגשת כתבי טענות

 14. תצהיר תמיכה בבקשה לתיקון כתב טענות

 15. ניסוח כתבי טענות ע''י עו''ד בתביעות קטנות

 16. בקשה לתיקון כתב טענות - האם צריך לצרף תצהיר

 17. ניתן לאפשר לתקן כתבי טענות בכל שלב משלבי הדיון

 18. האם חובה לצרף את המסמכים המוזכרים בכתב טענות ?

 19. ערעור על החלטת רשם בית דין לעבודה - תיקון כתבי טענות

 20. טענת ניסוח כתב טענות הכולל ביטויים בלתי הולמים כלפי בית המשפט

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון