פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

בדיון שהתקיים בבית המשפט לעניני משפחה ביום 31.3.14 עתר המבקש כי בית המשפט יורה על חלוקת כספים בין השותפים. בהחלטתו מאותו מועד הורה בית המשפט (השופט טפרברג) על חלוקת כספים, כלהלן: סכום של 700,000 ש"ח למבקש, למשיב 1 ולמשיב 2, כל אחד מהם, וסכום של 500,000 ש"ח למשיבים 4-3 (יחדיו).

ב. על החלטה זו הגיש משיב 1 בקשת רשות ערעור בבית המשפט המחוזי (רמ"ש 7973-04-14), ובמקביל עתר לעיכוב ביצועה של חלוקת הכספים. בהחלטה מיום 6.4.14 ניתן צו עיכוב ביצוע ארעי במעמד צד אחד (השופט יעקבי), ובהחלטה נוספת מיום 13.4.14 נאמר כי גם לאחר עיון בתגובת המבקש, אין מקום להחלטה שונה מזו שניתנה, בפרט נוכח העובדה כי מדובר בבקשה לעיכוב החלטת ביניים, במובחן מעיכוב ביצוע פסק דין. בהחלטה נוספת, שלישית, מאותו מועד (13.4.14) נאמר כי "במכלול הנסיבות מקובלת עלי עמדת המבקש [משיב 1 – א"ר] כי יש לעכב ביצוע ההחלטה עד להכרעה בבר"ע".

ג. מכאן בקשת רשות הערעור, בה נטען כי לא היה מקום ליתן עיכוב ביצוע. ביום 23.6.14 הגיש משיב 1 את תגובתו, ובהודעתו מיום 25.6.14 הודיע כי הוא מתנגד שבית המשפט ידון בבקשת רשות הערעור כבערעור, אולם ככל שבית המשפט יעשה כן חרף התנגדותו – ניתן לראות בתגובתו סיכומים בכתב.

ד. לאחר העיון בבקשה, בתגובה ובנספחיהן, החלטתי – חרף התנגדותו של משיב 1, ולאחר ששוכנעתי כי לא תיפגע זכותו כבעל דין – לעשות שימוש בסמכות לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור ולקבל את הערעור, במובן זה שהתיק יוחזר לבית המשפט המחוזי כדי שינמק החלטתו. הטעם לכך הוא אך כי חוששני שהחלטותיו של בית המשפט המחוזי מן הימים 6.4.14 ו-13.4.14 אינן כוללות הנמקה, באופן המאפשר להעביר אותן תחת שבט הביקורת של ערכאת הערעור (השוו: רע"א 417/14 ליזרוביץ נ' בנק איגוד לישראל בע"מ (19.2.14); רע"א 4462/12 לנגנטל נ' יהד יזמות ובניין בע"מ (2012)). עד להחלטה אחרת בבית המשפט המחוזי, יעמוד צו עיכוב הביצוע בעינו.

ה. בשולי הדברים יצוין, כי בתגובתו לבקשת רשות הערעור טען משיב 1 שזו התייתרה, הואיל ונעשתה – בהסכמת הצדדים – חלוקת כספים, חלף החלוקה שנקבעה בהחלטתו של בית המשפט לעניני משפחה מיום 31.3.14. המבקש, בתגובתו מיום 25.6.14 (לפי החלטה מ-24.6.14) טען, כי לא ניתנה הסכמת הצדדים לחלוקה שנעשתה. הואיל והדיון בבקשת רשות הערעור גופה בבית המשפט המחוזי קבוע ליום 9.7.14, לא ראיתי להרחיב בדבר.

ו. הערעור מתקבל איפוא בחלקו, כמפורט בפסקה ד' מעלה. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף בנכס

 2. פירוק שיתוף במושע

 3. פירוק שיתוף במגרש

 4. פירוק שיתוף במקרקעין

 5. פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

 6. איך עושים פירוק שיתוף

 7. שיפוי הסכם פירוק שיתוף

 8. פירוק שיתוף לאחר אירוסין

 9. מדור ספציפי פירוק שיתוף

 10. תביעה לפירוק שיתוף במשק

 11. פירוק שיתוף בקרקע בחדרה

 12. תביעה למזונות ופירוק שיתוף

 13. פירוק שיתוף במקרקעין מס שבח

 14. תביעה לפירוק שיתוף ומזונות

 15. פירוק שיתוף במקרקעין בטבריה

 16. תביעה לפירוק שיתוף נגד הבעל

 17. פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

 18. פירוק שיתוף בדירה בין בני זוג

 19. תביעה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין

 20. תביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 21. פירוק שיתוף במקרקעין בכפר ערבי

 22. הסכם חלוקה פירוק שיתוף במקרקעין

 23. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 24. תביעה לפירוק שיתוף לאחר הסכם חלוקה

 25. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בצפון

 26. פירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 27. סעיף 40 לחוק המקרקעין - פירוק שיתוף

 28. פירוק שיתוף בדרך מכירה וחלוקת הפדיון

 29. פירוק שיתוף בחלקה שחלקים ממנה הופקעו

 30. פירוק שיתוף בנכס על דרך רישום בית משותף

 31. סמכות בית המשפט להורות על פירוק שיתוף

 32. בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

 33. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 34. פירוק שיתוף במקרקעין - מחזיק שאינו הבעלים

 35. חוות דעת מומחה בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 36. פיצול הדיון בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 37. תביעת פירוק שיתוף בגין פלישה והתעשרות שלא כדין

 38. תביעה לפירוק שיתוף - חלוקה לפי סעיף 39 לחוק המקרקעין

 39. פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון