בקשה לפסילת שופט: טען כי הפגין כפיו "עוינות"

בקשה לפסילת שופט: טען כי הפגין כפיו "עוינות"

1. לפניי ערעור על החלטת בית משפט השלום בירושלים (כבוד השופטת ש' לארי-בבלי) מיום 7.5.2014, שלא לפסול עצמו מלדון בת"פ 7955-06-13.

2. נגד המערער הוגש כתב אישום בעבירה של תקיפת בן זוג, לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. המערער מלין על התמשכות ההליכים בעניינו, על החלטות בית המשפט בהליך ועל העוינות שהפגין כלפיו, לטענתו. בשל כך הגיש בקשה לפסילת שופט. בין היתר, טען המערער כי בית המשפט כופה עליו ייצוג מטעם הסנגוריה, אף שאינו מעוניין בו, וכי סירב לדרישתו להתיר לו להגיש בקשות שלא באמצעות בא כוח. לטענת המערער, בית המשפט אף איים עליו בהגשת תלונה במשטרה אם יוסיף לפנות לבית המשפט אישית. יש להעיר, כי במכתב לבית המשפט מיום 21.8.2013 דרש המערער מבית המשפט להתנצל בפניו רשמית בכתב, שאם לא כן יגיש תלונה לפרקליטות. על כך הוזהר המערער, בהחלטה מיום 21.8.2013, כי "מכתבו... מהווה איומים על ביהמ"ש ולכן יועבר לכבוד הנשיאה, לעיונה". נוסף על טענות אלו, טען המערער כי החלטות בית המשפט בבקשות שונות שהגיש שגויות ומהוות עבירה על החוק, ואף כי בית המשפט השמיד ראיות ובקשות בעניינו. בהחלטתו מיום 7.5.2014 דחה בית המשפט (כבוד השופטת ש' לארי-בבלי) את בקשת הפסלות. בית המשפט הבהיר כי לא נתונה למערער זכות ערעור על החלטות ביניים בהליך פלילי, ולכן ככל שהוא סבור שהחלטות בית המשפט הן שגויות, יוכל לערער עליהן אם וכאשר יורשע. בית המשפט ציין כי הימשכות ההליכים בעניינו נובעת מחילופי סניגורים תכופים, ולא מהעומס המוטל על בית המשפט.

3. דין הערעור להידחות. המערער משיג על החלטות דיוניות. מקומן של טענות מסוג זה בערעור לפי סדרי הדין הרגילים ולא בערעור פסלות שופט (ראו, למשל, ע"פ 2406/14 מורגנשטרן נ' מדינת ישראל, פיסקה 5 (3.4.2014)). כמו כן, איני מוצא מקום לפקפק בגרסתו של בית המשפט, לפיה לא אמר את הדברים שייוחסו לו על ידי המערער ולא איים עליו באופן המתואר בבקשת הפסלות. המערער לא הניח כל תשתית עובדתית בעניין זה, מעבר להתרשמותו האישית (בהקשר זה ראו, למשל, ע"פ 2749/14 גאון נ' מדינת ישראל, פיסקה 11 (18.4.2014)). מלשון החלטת בית המשפט מיום 21.8.2013 לא נלמד כל איום על המערער. ההיפך הוא הנכון: מדובר באזהרה לבל יאיים בעצמו על בית המשפט. מטעמים דומים, אין לקבל את טענת המערער בדבר השמדת בקשות וראיות על ידי בית המשפט. סיכומו של דבר, המערער אינו מבסס כל חשש אובייקטיבי למשוא פנים המצדיק את פסילת בית המשפט, כנדרש לפי סעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

4. הערעור נדחה איפוא, מבלי שהמשיבה נדרשה להשיב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני פסלות שופט

 2. עילת פסלות שופט

 3. חוק פסילת שופט

 4. עילת פסלות שופט

 5. בקשת פסלות שופט

 6. עילות לפסילת שופט

 7. פסלות שופט מטעמי דת

 8. ערעור על פסילת שופט

 9. פסלות שופט בתיק מנהלי

 10. פסילת שופט משוא פנים

 11. פסילת שופט עקב התבטאות

 12. פסילת שופט בהליך אזרחי

 13. פסלות שופט בהליך פלילי

 14. פסלות שופט במשפט פלילי

 15. פסילת שופט בשל הבעת עמדה

 16. פסילת שופט בגלל הבעת דעה

 17. פסילת שופט תביעה ייצוגית

 18. פסילת שופט בשל היכרות עדים

 19. פסילת שופט בית משפט השלום

 20. ערעור על החלטת פסלות שופט

 21. פסלות שופט עקב הגשת תלונה

 22. פסילת שופט בית דין לעבודה

 23. פסילת שופט בבית משפט לנוער

 24. פסילת שופט בגין קשר משפחתי

 25. פסילת שופט לאחר מתן פסק דין

 26. פסילת שופט בעקבות דברים שאמר

 27. פסילת שופט בגלל התערבות בדיון

 28. בקשה לפסילת שופט עקב משוא פנים

 29. כמה פעמים ניתן לבקש פסילת שופט ?

 30. פסילת שופט עקב הבעת עמדה מפורשת

 31. פסילת שופט בתביעות ביטוח לאומי

 32. פסילת שופט שדן בהליכים מקדמיים

 33. פסילת שופט בגלל סטיה מסדרי הדין

 34. פסילת שופט והעברת תיק למחוז אחר

 35. פסילת שופט בגלל שיחה עם עורך דין

 36. בקשה לפסילת שופט לאחר דיון הוכחות

 37. פסלות שופט לאחר חזרה מהודאה בעבירה

 38. פסיקת הוצאות בלתי סבירה - פסילת שופט

 39. פסלות שופט בבית משפט לעניינים מקומיים

 40. פסילת שופט בעקבות טעות בהחלטה שיפוטית

 41. העלאת טענת פסלות שופט בהזדמנות הראשונה

 42. פסילת שופט בגלל התבטאויות כלפי עורך דין

 43. בקשה לפסילת שופט מחשש לחוסר אובייקטיביות

 44. בקשה לפסילת שופט בגין קביעת עמדה מוקדמת

 45. בקשה לפסילת שופט: טען כי הפגין כפיו "עוינות"

 46. פסילת שופט בגלל דברים שנאמרו על ידו בדיון

 47. פסלות שופט בגלל הצעה לתובע לוותר על התביעה

 48. פסילת שופט שייצג את אחד הצדדים בהיותו עו''ד

 49. פסילת שופט עקב ''חשיפה'' לראיות בלתי קבילות

 50. פסילת שופט בגלל ששפט את אחד הצדדים לתיק בעבר

 51. סירוב שופט להציג שאלות לעד כעילה לפסילת שופט

 52. פסילת שופט עקב ''דעה קדומה'' כנגד אחד הצדדים

 53. בקשה לפסילת שופט עקב יחסי ידידות עם עורך דין

 54. פסלות שופט - טענת קשר עסקי עם בן זוג של שופטת

 55. הארכת המועד להגשת ערעור על פסלות שופט בית דין לעבודה

 56. אין בעצם החשיפה לראיות, אף אם אינן קבילות, כדי להצדיק פסילת שופט

 57. ערעור על החלטת שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב שלא לפסול עצמה

 58. הגשת ערעור פסלות שופט אינה מעכבת את המשך המשפט אלא מנימוקים שיירשמו

 59. נדחתה טענה כי עורך הדין היה בעבר שותף של השופט, במסגרת בקשה לפסילת שופט

 60. האם האמירה "אין קשר בין הדברים" יוצרת חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט ?

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון