נתונה לעובד הזכות להחליט אם להצטרף לארגון עובדים אם לאו

נתונה לעובד הזכות להחליט אם להצטרף לארגון עובדים אם לאו

חופש ההתארגנות היא זכות המשלבת מימד האישי ומימד הקיבוצי. המימד האישי עניינו בזכות הפרט להצטרף לארגון עובדים על פי בחירתו ואילו המימד הקיבוצי עניינו בזכות לפעול במסגרת קיבוצית ומאורגנת.

הלכה היא כי במסגרת המימד האישי של חופש ההתארגנות נתונה לעובד הזכות להחליט אם להצטרף לארגון עובדים אם לאו, הזכות לבחור את ארגון העובדים אליו הוא מעוניין להשתייך, הזכות להפסקת חברותו בארגון העובדים בכל רגע נתון וכן הזכות להצטרף לארגון עובדים אחר.

יפים לעניינו דברי בית הדין הארצי בעניין פלאפון: "החלטת העובדים אם להתארגן אם לאו, ובאיזה ארגון עובדים יתארגנו – הם מעניינם של העובדים בלבד ונתונים להכרעתם לבחינתם ולשיקולם, בינם לבין עצמם".

כידוע, לא די בהצטרפות עובדים לארגון עובדים על מנת שיחתם עם הארגון הסכם קיבוצי מיוחד, אלא יש צורך שאותו ארגון העובדים יהיה "ארגון יציג".

סעיף 3 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן: החוק), מגדיר מהו 'ארגון עובדים יציג' לגבי הסכם קיבוצי מיוחד, באופן הבא:
"ארגון יציג של עובדים לענין הסכם-קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לענין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הכרה בארגון עובדים

 2. מיהו ארגון עובדים יציג ?

 3. פיצוי כספי לארגון העובדים

 4. התארגנות עובדי מגדל ביטוח

 5. ארגון העובדים איגוד המשפטנים

 6. הפרת חובת היוועצות עם ארגון עובדים

 7. פיטורים בגין פעילות בארגון עובדים

 8. סמכות ייחודית בתביעות ארגון עובדים

 9. זכות נציג ארגון העובדים להשתתף בשימוע

 10. אי קבלה לעבודה בגלל פעילות בארגון עובדים

 11. נטען כי הוכרו כארגון יציג בהודעה שנשלחה במייל

 12. פיטורי עובדים רק בשל השתייכותם לארגון עובדים

 13. הרעת תנאים בעבודה בגלל פעילות העובד בארגון עובדים

 14. אי העברת טופס הצטרפות לארגון עובדים מחשש להתנכלות

 15. טענת התנכלות לעובדים שחתמו על טפסי הצטרפות להסתדרות

 16. הפסקת עבודה בהוראות נציגי ארגון העובדים, מהווה שביתה

 17. סמכות בית הדין האזורי לעבודה לדון במעמד ארגון עובדים

 18. נתונה לעובד הזכות להחליט אם להצטרף לארגון עובדים אם לאו

 19. התארגנות עובדים: טענות לעניין ההתנכלויות והתבטאויות פוגעניות

 20. טענת פיטורי עובד שנטל חלק בניסיונות התארגנות עובדים בהסתדרות

 21. נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות

 22. עיצומים בשל סירוב ארגון העובדים להאריך את ההסכמים של העובדים הארעיים בחברת החשמל

 23. האם פוטר העובד בשל חלקו בהתארגנות הראשונית בחברת AIG, או שמא פוטר מטעמים ענייניים ?

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון