הסמכות להשעות עובד מדינה כאשר מתחילה חקירה פלילית

הסמכות להשעות עובד מדינה כאשר מתחילה חקירה פלילית

הוראות סעיף 47 לחוק שירות המדינה (משמעת), מקנות לנציב שירות המדינה את הסמכות להשעות עובד מדינה, בין היתר, כאשר מתחילה חקירה פלילית של המשטרה נגד העובד בעבירה שלדעת נציב שירות המדינה, יש עימה קלון.

בהתאם לחוק, רשאי נציב השירות להשעות את העובד לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

סעיף 47(ב) לחוק, קובע, כי נציב השירות לא ישעה עובד, אלא לאחר שניתנה לעובד הזדמנות להביא טענותיו לעניין ההשעיה, אולם כאשר המדובר בעובד שכבר הביא טענותיו לעניין השעיה דחופה, יש סמכות לנציב להשעות את העובד בטרם ניתנה לו ההזדמנות להביא טענותיו, תוך מתן הזדמנות סמוכה לאחר ההשעיה להביא הטענות, מדוע יש להפסיק את ההשעיה.

בהתאם לסעיף, ההשעיה נמשכת עד שהגורם המוסמך מחליט שלא להעמיד את העובד לדין פלילי או משמעתי, או עד למתן פסק-דין סופי, ככל שהעובד מועמד לדין פלילי או משמעתי.
יחד עם זאת, נשמרת סמכותו של נציב השירות להורות על הפסקת ההשעיה, גם קודם לכן (סעיף 47(ה) לחוק).
בכל מקרה, יש מחויבות לשקול בתוך ששה חודשים ממועד קבלת ההחלטה על ההשעיה, האם יש מקום להפסיק את ההשעיה, וזאת לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה [סעיף 47(ה1) לחוק]לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השעיית גננת

 2. השעיה זמנית מהעבודה

 3. השעייה ל-14 יום מהעבודה

 4. ביטול השעיית עו''ד מהלשכה

 5. הפסקת השעיית עובד מהעבודה

 6. החזרת עובד שהושעה מהעבודה

 7. השעיה מהעבודה בגלל היעדרות

 8. סמכות נציב שירות המדינה להשעות עובד

 9. השעיית עובד עד לסיום ההליכים המשפטיים

 10. השעיה זמנית של מורה מעבודה במשרד החינוך

 11. הסמכות להשעות עובד מדינה כאשר מתחילה חקירה פלילית

 12. עו"ד שממשיך לעבוד בתקופת השעיה מהלשכה - מה העונש ?

 13. סעד זמני כנגד החלטת נציב שירות המדינה להשעות עובד הוראה

 14. האם שעיית עובד צריכה להתבסס על חומר החקירה וקיומן של ראיות

 15. הליך השעייה דחופה נגד מורה לפי סעיף 48 לחוק שירות המדינה (משמעת)

 16. השעייה מעבודה במועצה בעקבות תלונה שהוגשה במשטרה על ידי ראש המועצה בחשד למעילה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון