בקשה להיתר שהייה נוכח סכנת חיים ברשות הפלסטינית בשל היותו משתף פעולה עם כוחות הביטחון הישראליים

בקשה להיתר שהיה נוכח סכנת חיים ברשות הפלסטינית בשל היותו משתף פעולה עם כוחות הביטחון הישראליים; כן התבקש צו ארעי למניעת גירושו לשטחים עד לבירור העתירה. לעתירה שהוגשה ביום 4.11.14 צירף העותר את פנייתו לועדת המאוימים מיום 30.10.14, אולם ציין כי טרם ניתנה החלטה בעניינו.

בתגובת המשיב מיום 13.11.14 צוין, כי אין זה בלתי סביר שועדת המאוימים טרם הספיקה להחליט בעניינו של העותר, כיון שחלפו שלושה ימי עבודה בלבד מאז הוגשה פנייתו לועדת המאוימים ועד להגשת העתירה; מכאן כי העותר לא מיצה הליכים ויש לדחות העתירה על הסף. עוד בעניין זה, צורפה החלטת ועדת המאוימים בעניינו של העותר מיום 23.1.13 – אשר לא צורפה לעתירה עצמה – שדחתה בשעתו בקשה דומה של העותר. בנוסף, ציין המשיב כי ככל שהעותר סבור שנשקפת לו סכנת חיים מידית בשטחים, עומד לו סעד חלופי של פניה לקצין המאוימים ובקשת היתר שהיה זמני עד להחלטת הועדה. עיינו גם בבקשה למתן החלטה מטעם העותר, החוזרת על טענות העתירה.

לאחר עיון בעתירה ובתגובת המדינה, אין בידינו להיעתר למבוקש בעתירה. ועדת המאוימים היא הגורם הרלבנטי לדון בבקשת העותר, וברי כי העובדה שזו לא דנה והכריעה בעניינו תוך שלושה ימי עבודה בלבד אינה מלמדת כל עיקר על כך שנדרשת לעת הזאת התערבותנו בנושא. בלוח זמנים כזה אין לומר כי מוצו הליכים. מכבר נקבע:

"ועדת המאוימים, הפועלת במסגרת מפקדת תיאום הפעולות בשטחים, והיא הגורם המוסמך לדון בבקשת העותר למתן היתר שהייה בישראל נוכח הטענה בדבר סכנה הנשקפת לחייו בשטחים בשל מתן סיוע לישראל. ... ניתן לצפות, אפוא, כי בעתיד הקרוב הוועדה תידרש לעניין, ותיתן את החלטתה לגופה של הבקשה. מכל מקום, בטרם הפעילה הוועדה את סמכותה, אין בנמצא החלטה העשויה לשמש עילה לביקורת שיפוטית" (בג"צ 1165/10 סנימה נ' שר הפנים, פסקה 3 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה (2010)).


זו איפוא עתירה מוקדמת, וככל שתהיינה לעותר טענות נגד החלטתה הסופית של הועדה, תעמוד לו האפשרות להשיג עליהן.

עד שתכריע הועדה בעניינו וככל שסבור העותר כי נשקפת לו סכנת חיים מידית, כפי שציין המשיב, בידי העותר לפנות לקצין המאוימים במנהלת התיאום והקישור הקרובה למקום מגוריו ולבקש היתר שהיה זמני, ונראה כי זהו הסעד החלופי הרלבנטי לעניין זה (ראו בג"צ 5936/12 סלאימה נ' שר הפנים, פסקה 4 (2012); בג"צ 3061/14 פלוני נ' משרד הביטחון, פסקה 3 (2014)). איננו נוטעים כמובן מסמרות לגבי ההחלטה.

אין בידינו איפוא להיעתר למבוקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מעמד פליט

 2. הכרה כפליט ניגרי

 3. חוק כליאת מסתננים

 4. שחרור פליט בערובה

 5. בקשה להכרה כפליטים

 6. שחרור מסתנן ממשמורת

 7. שחרור מסתננים ממעצר

 8. זכויות פליטים בישראל

 9. קבלת מעמד פליט בישראל

 10. הגנה קולקטיבית פליטים

 11. גירוש מסתננים לאחר עדות

 12. הסתננות מאתיופיה לישראל

 13. מקלט מדיני ליוצאי אתיופיה

 14. זכויות ילדים של מבקשי מקלט

 15. שחרור מסתנן מאפריקה בערבות

 16. מעצר פליט המבקש מקלט בישראל

 17. שוהה בלתי חוקי 10 שנים בארץ

 18. זכויות ילדי מבקשי מקלט בישראל

 19. שוהה בלתי חוקי נשוי לישראלית

 20. האם חובה לערוך שימוע למסתננים ?

 21. הוראת שהייה במתקן "חולות" לאחר תשאול

 22. בקשה למקלט מדיני בישראל לאזרחי חוף השנהב

 23. היתר שהייה בישראל למשתפי פעולה פלסטינים ?

 24. פניה ליחידת האכיפה לגבי שהייה במתקן חולות

 25. מה הקריטריונים לכליאת מסתננים במתקן חולות ?

 26. עתירה כנגד התנהלות משרד הפנים בטיפול בבקשה של פליט

 27. האם מותר לגרש מסתננים לישראל בחזרה לחבל דרפור בסודן ?

 28. קרבות באזור המגורים באפריקה כעילה לקבלת מקלט מדיני בישראל

 29. מתן אפשרות השלמת סידורים בישראל לפני גירוש שוהה בלתי חוקי

 30. זיהוי כנתין סודני - עתירה נגד החלטת יחידת הטיפול במבקשי מקלט

 31. ערעור מנהלי על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

 32. הרשעה בביצוע עבירה של כניסה לישראל שלא כחוק לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל

 33. בקשה להיתר שהייה נוכח סכנת חיים ברשות הפלסטינית בשל היותו משתף פעולה עם כוחות הביטחון הישראליים

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון