פיצול הדיון – רק במקרים חריגים

פיצול הדיון – רק במקרים חריגים

ההחלטה בדבר פיצול דיון היא החלטה דיונית המסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. כלל הוא שבית דין זה כערכאת ערעור אינו נוהג להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בעת מתן החלטות דיוניות [ראה: דב"ע (ארצי) נד/16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית, פד"ע כז 255 (1994); דב"ע (ארצי) נז/3-102 דבורה נבות-פיקל - מרדכי ריכטר, פד"ע לב 460 (1997); ע"ע (ארצי) 64/10 מדינת ישראל - דניאל צברי, (2010)].

כלל מושרש בפסיקה הוא שאין לפצל דיון אלא במקרים חריגים, כפי שנפסק לא אחת: "דרך המלך בשמיעת תובענות היא לשמוע את ההליך כולו, מעשה מקשה אחת. פיצול הדיון בהליך אפשרי רק במקרים חריגים" [ראה: ע"ע 1193/04 רפפורט – רשות שדות התעופה (מיום 30.1.2006)], "... בית המשפט העליון פסק וחזר ופסק, וגם בית דין זה התריע לא פעם, על כך שפיצול כאמור ו"ייעול הדיון" הם תרתי דסתרי. אם יפצלו כל דיון לפני בית-דין אזורי, כך שתחילה ידונו ויפסקו במהות היחסים, ורק בשלב שני ידונו לגופה של התביעה יביאו מראש לדיון כפול. הדרך הנכונה שבה צריך ללכת בית-הדין האזורי היא לפסוק בכל השאלות השנויות במחלוקת, והמקרה שלפנינו יוכיח עד כמה רעה הדרך שבה הלכו.."[ראה: דב"ע לז/3-101 טויטו – מגן דוד אדום, פד"ע ט, 238].

אי לכך נקבע, כי:

"על-פי הפסיקה הכלל הוא כי אין לפצל דיון אלא במקרים חריגים ובעיקר במקרים בהם יעילות ניהול הדיון המפוצל עולה על יעילות הדיון המאוחד. הטעם לכך הוא שפיצול הדיון בדרך-כלל מאריך את ההליך ופוגע ביעילותו. אין זה מקובל לנהל דיון נפרד לגבי כל טענת הגנה של הנתבעת, אפילו אם קבלת אחת מהן תביא לדחיית התביעה. פיצול הדיון גורם לסחבת ולחוסר יעילות ויש להימנע מלעשות כן ככל שניתן [הדבר נכון במיוחד בבתי-הדין לעבודה אשר הוקמו, בין היתר, על-מנת לנהל הליכים ביעילות ובזריזות. כמו כן, במקרים רבים, לצורך הכרעה בשלב הראשון של הדיון המפוצל, יש לקבוע את אותן העובדות הצריכות להכרעה בכל השאלות העומדות במחלוקת ולכן אין טעם בניהולם של מספר דיונים"
[ראה: ע"ע 1210/02 אמיר ביגרינג ואח' - אל על ואח', פד"ע לח, 115].

דוגמא לאחד מאותם מקרים חריגים בהם יעילות ניהול הדיון המפוצל עולה על יעילות הדיון המאוחד, היא כאשר הנושא שהועמד לדיון תחילה הוא נושא מוגדר ומצומצם שדיון מהיר וקצר בו עשוי להביא לסיום ההליך כולו [ראה: רע"א 4878/12 מנהלת המחלקה לרפואה תעסוקתית נ' פלוני (מיום 10.10.2012)].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגם דיוני

 2. רציפות הדיון

 3. חוק פומביות הדיון

 4. קיום דיון בהעדר התובע

 5. העברת דיון באותו מחוז

 6. בקשה לביטול הסדר דיוני

 7. בקשה להקדמת מועד דיון

 8. החלטה ללא דיון בועדת ערר

 9. הפרדת דיון בתביעה שכנגד

 10. בקשה לדיון בפני דן יחיד

 11. אי התייצבות התובע לדיון

 12. אי התייצבות עו''ד לדיון

 13. דיון חוזר בוועדה המחוזית

 14. פסיקה בניגוד להסדר דיוני

 15. אי התייצבות לדיון בפני רשם

 16. פרסום דיון בדלתיים סגורות

 17. התייצבות לדיון בזמן שביתה

 18. העברת דיון לסניף בירושלים

 19. פסילת שאלה של עו''ד בדיון

 20. ערעור לעליון בנושא הקדמת דיון

 21. דיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. האם ניתן לחדש דיון בעתירה ?

 23. פיצול הדיון – רק במקרים חריגים

 24. העברת מקום הדיון מטעמי אתיקה

 25. בקשה להפריד את הדיון בתביעות

 26. בקשה להעברת דיון לאזור הצפון

 27. המלצת שירות המבחן לדחיית דיון

 28. דיון חוזר בבקשה לשחרור על תנאי

 29. פיצול הדיון ברכיבי שכר של עובד

 30. אי הגעה לדיון בבית הדין לעבודה

 31. אי התייצבות לדיון עקב תקלה ברכב

 32. אי התייצבות לדיון עקב טעות אנוש

 33. החלטה על העברת דיון במעמד צד אחד

 34. בקשה לפיצול דיון בבית הדין לעבודה

 35. עתירה על החלטה שלא לקיים דיון בערר

 36. אי התייצבות לדיון בבית הדין לעבודה

 37. חובת זימון לדיון חוזר בועדה המחוזית

 38. הדיון פוצל כך שתחילה תידון שאלת החבות

 39. אי התייצבות לדיון בגלל סיבות אישיות

 40. דיון ללא נציג ציבור בבית הדין לעבודה

 41. מחיקת טענות שיכולות להפריע לדיון הוגן

 42. דחיית בקשה להעביר התביעה לדיון בפני שופט

 43. דיון בבית הדין לעבודה בשאלת זהות המעביד

 44. דיון מוסכמות ופלוגתאות בהעדר אחד הצדדים

 45. אי הזמנת בעלי דין לדיון בבית הדין לעבודה

 46. הגשת בקשה לדחיית מועד דיון ללא אישור רפואי

 47. חופשה מהעבודה לצורך דיון בבית הדין לעבודה

 48. בקשה להעברת הדיון לבית הדין לעבודה בבאר שבע

 49. אי התייצבות ההסתדרות לדיון בבית הדין לעבודה

 50. חוק ההוצל"פ לא חל לאחר העברת הדיון לבית המשפט

 51. עורך דין טען שלא קיבל מהמזכירות פקס הזמנה לדיון

 52. בקשה לקיום דיון בדלתיים סגורות בבית הדין לעבודה

 53. הרשאה להתייצב לדיון: תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי

 54. הציג עצמו כעורך דין, במסגרת הדיון התברר כי כלל אינו עורך דין

 55. ביטוח לאומי יזם הליך של דיון מחודש לפי תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 56. בקשה לדחיית דיון עקב כך שבאותו מועד קבועים לבא כוח דיונים בתיקים אחרים

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון