עתירה לבג"ץ בנושא התנכלויות אלימות

עתירה לבג"ץ בנושא התנכלויות אלימות

השופט צ' זילברטל:

1. העותר, המייצג את עצמו, מתאר עצמו בעתירה כ"תושב קבע מזה 18 שנה ברכס הגדעונים המשתרע ממזרח לישוב איתמר". בעתירה נטען, כי על רקע חילוקי דעות בעניינים שונים סובלים העותר וקרוביו מהתנכלויותיהם של המשיבים 6-4, שאף הם תושבי הישוב איתמר או מתגוררים בו. לטענת העותר, על רקע מחלוקות אלה הגישו הצדדים בעבר תלונות הדדיות למשטרה, וחלק מהתלונות נגדו עודן תלויות ועומדות בעוד ש"מבירורים שעשה" עלה כי תלונות שהגיש בחודשים יולי וספטמבר 2014 נגד המשיבים 6-4 נגנזו "ללא חקירה כלל".

2. לטענת העותר, לאחרונה החריפו ההתנכלויות האלימות כלפיו וכלפי קרוביו, ובין היתר נטען כי בין התאריכים 3-6/11/2014 צמיגי כלי רכב שבבעלותו נוקבו, רוססו נגדו ונגד בני משפחתו כתובות נאצה מאיימות ובני משפחתו של המשיב 6 נצפו במשקו החקלאי "בנסיבות חשודות", ועוד. לטענת העותר "בגין אירועים אלו ... כבר הועברו הודעות למשטרה" אך לטענתו מבירורים שערך "אין למשיב 2 כלל ממצאים העשויים להצביע על המבצעים". העותר מוסיף וטוען כי "ברשותו מידע מהימן (גם אם לא מוכח בראיות)" באשר לזהותם של האחראים להתנכלויות ומסביר כי הרקע למעשי הנקם, כפי שהוא מכנה אותם, הוא מאבקו למען מנהל תקין.

3. נוכח האמור, מבקש העותר מבית משפט זה שורה של סעדים, וביניהם, כי המשיבים הרלבנטיים יורו על הרחקת המשיבים 7-5 מהיישוב איתמר, וכי תנוהל חקירה והמשיבים 3 ו-4 יועמדו לדין.

יצוין, כי לעתירה לא צורף תצהירו ונאמר בה כי זה יוגש בהמשך. כמו כן, לעתירה לא צורפו נספחים וזאת, כך הוסבר, מחמת הדחיפות בהגשתה. אציין כבר עתה, כי אף שתצהיר העותר טרם הוגש, התייחסנו לעתירה כאילו הוגש תצהיר ביחס לאמור בה.

דיון והכרעה

4. לאחר העיון באנו לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות על הסף. מעבר לכלליותה של העתירה, נראה גם כי ביחס לסעדים המרכזיים המבוקשים בה היא בחלקה מוקדמת ולגבי סעדים שונים כלל לא מוצו ההליכים עובר להגשתה. בנוסף, ביחס לעניינים אחרים עומדים לרשות העותר סעדים חלופיים.

כמתואר לעיל, לטענת העותר 'מבירורים שערך' תלונותיו במשטרה נגנזו בלי שהתקיימה חקירה או שלמשטרה אין ממצאים שיכולים להצביע על האחראים להתנכלויות מהן סובל העותר. כלומר, כלל לא ברור כי תלונותיו אכן "נגנזו", שהרי לעתירה גם לא צורפו אסמכתאות בעניין זה ולגבי אותן "תלונות" לא ניתנו בעתירה פרטים מדויקים. מכאן שיש קושי ליתן לעותר סעד ביחס לתלונות בלתי מוגדרות אלה שכלל לא ברור מה עלה בגורלן. באשר לתלונותיו של העותר מהזמן האחרון (ככל שכוונתו של העותר ב"הודעות" שהעביר למשטרה היא לתלונות) הרי שכפי שגם עולה מהעתירה עצמה, אלה הוגשו ימים ספורים בלבד עובר להגשת העתירה דנא, וחרף הוודאות שמביע העותר בעתירתו ביחס לזהות המתנכלים לו, ברי, כי יש ליתן למשיב 2 שהות לבצע עבודתו בבירור תלונותיו של העותר. לבסוף, ככל שאכן התקבלו, או תתקבלנה בעתיד, החלטות שלא להמשיך ולחקור את תלונות העותר, כפי שטען ביחס לתלונות המוקדמות שהגיש, הרי שהעותר לא מיצה את האפשרויות העומדות בפניו להגיש ערר ביחס להחלטות אלה (ראו והשוו: בג"ץ 733/01 אבו-סארה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית (14.5.2001)). זאת ועוד - אין מקום שבקשת העותר להרחקת גורמים שלטענתו מאיימים על בטחונו מהישוב או מקרבת מקום מגוריו, תופנה ישירות לבית משפט זה, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. על העותר, ככל שהוא אכן חש בסכנה ממשית, לפעול באפיקים המשפטיים המתאימים הפתוחים בפניו בקשר עם סעדים שמתבקשים על ידו בקשר עם טענות מעין אלה.

סיכומם של דברים, נוכח המפורט לעיל, אין בידינו להושיט סעד לעותר. אין בכך כדי להקל ראש בתלונותיו, ככל שיש בהן ממש, ויש להניח ולקוות שרשויות אכיפת החוק הרלבנטיות יפעלו כדי לברר את תלונותיו במהירות הראויה.

לבקשת העותר, שמו ופרטיו לא יפורסמו. אין מקום שתימנע מהמשיבים עצמם האפשרות לקבל את פרטי העתירה, המופנית כלפיהם, כפי שביקש העותר ביחס למשיבים 7-2, שגם לא היה מקום להגדירם כמשיבים פורמאליים, שכן התבקשו כנגדם סעדים.

סוף דבר, העתירה נדחית על הסף. לא ייעשה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הגנה

 2. אלימות במשפחה

 3. מעצר בעל אלים

 4. הוכחת מעשה אלימות במשפחה

 5. אלימות בין שכנים

 6. תביעה של אישה למתן צו הגנה

 7. פיצוי על מעצר אלים

 8. כתב אישום על אלימות

 9. גישת בית המשפט לאלימות במשפחה

 10. פיצוי כספי על אלימות

 11. אלימות בין שתי משפחות

 12. פינוי בעל אלים מהבית

 13. פיצוי על אלימות פיזית

 14. תביעה אזרחית על אלימות

 15. פיטורי עובד עקב אלימות

 16. אלימות נגד אישה בהריון

 17. אלימות במשפחה נגד נשים

 18. פגיעה בניהול סביר ותקין של החיים

 19. עבירות אלימות נגד הגרושה

 20. פיטורים עקב התנהגות אלימה

 21. חובת הפיקוח על אלימות בבית הספר

 22. עונש על אלימות כלפי האישה

 23. פיצויים על אלימות בני נוער

 24. עונש על אלימות כלפי קטינים

 25. התפטרות מהעבודה בגלל אלימות

 26. מה העונש על אלימות שוטרים ?

 27. צו מניעה קבוע אלימות במשפחה

 28. העונש על אלימות כלפי בת זוג

 29. גזר דין בעבירת אלימות עם נשק

 30. פיצויים בגין אלימות בבית הספר

 31. העונש בגין אלימות כלפי האישה

 32. מעמד לבן זוג זר הסובל מאלימות

 33. עונש קל על אלימות כלפי בת זוג

 34. העונש על עבירות אלימות במשפחה

 35. עתירה לבג"ץ בנושא התנכלויות אלימות

 36. עילת מעצר בעבירות אלימות במשפחה

 37. אלימות כלפי אישה בנוכחות הילדים

 38. אלימות כלפי גרושה - תקיפת גרושה

 39. אלימות כלפי עובדים כתאונת עבודה

 40. אחריות המורה על אלימות בבית הספר

 41. הרחקת הבעל מהבית ללא הוכחת אלימות

 42. העונש על אלימות מינית כלפי בת זוג

 43. האם אלימות בעבודה היא תאונת עבודה

 44. שבר בארובת העין שנגרם כתוצאה מאלימות

 45. צו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה

 46. עילת מסוכנות בעבירות אלימות כלפי הורה

 47. אלימות שוטרים נגד אזרחים - תביעה אזרחית

 48. ערעור על קולת העונש בעבירות אלימות במשפחה

 49. היזק לרכוש במזיד הפעלת תנאי עבירת אלימות רכוש

 50. מה העונש על עבירת אלימות של שוהה בלתי חוקי בארץ ?

 51. מכות בעבודה - האם אלימות בעבודה מהווה תאונת עבודה

 52. בקשה לא לפרסם פרטי דיון בביהמ"ש בעבירות אלימות במשפחה

 53. פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מבעיטות ילדים במהלך משחק אלים

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון