האם האמירה "אין קשר בין הדברים" יוצרת חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט ?

האם האמירה "אין קשר בין הדברים" יוצרת חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט ?


1. ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כבוד השופטת ר' ברקאי), מיום 5.11.2014, בה"פ 26054-01-13, לפיה נדחתה בקשת המערערים כי בית המשפט יפסול את עצמו מלדון בעניינם.

2. המערערים הגישו ביום 16.1.2013 המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי בה ביקשו לבטל הסכם פשרה בנוגע לשומה, שניתן לו תוקף של פסק דין ביום 12.6.2011 (ע"מ 38842-04-10 וע"מ 42122-10-10). שמיעת הראיות בתיק הסתיימה ביום 31.7.2014 ובית המשפט הורה על הגשת סיכומים. נקבע כי סיכומי המערערים יוגשו לא יאוחר מ-11.9.2014. המערערים ביקשו להאריך את מועד הגשת הסיכומים, מאחר שפנו בבקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - חוק חופש המידע), ובקשתם התקבלה. בבקשה נוספת ביקשו המערערים להאריך את מועד הגשת הסיכומים עד למתן החלטה בעתירה שהגישו לפי חוק חופש המידע, לקבל מידע לגבי העברת כספים מישראל לרשות הפלשתינית בקשר לעסקאות שביצעו המערערים עם עוסק פלשתיני. צוין בבקשה כי במסגרת העתירה התבקשה תגובת הממונה על חופש המידע ונקבע דיון ליום 27.10.2014. בהחלטה קצרה מיום 22.9.2014 קבע בית המשפט כי אינו מוצא כל קשר בין הדברים. עם זאת, לפנים משורת הדין האריך את המועד להגשת סיכומי המערערים עד ליום 20.11.2014. בעקבות החלטה זו הגישו המערערים ביום 2.10.2014 בקשת פסלות, בטענה שההחלטה מיום 22.9.2014 מעוררת חשש ממשי למשוא פנים המצדיק פסילתו של בית המשפט.

3. בית המשפט דחה את בקשת הפסלות. בית המשפט קבע כי בקשת הפסלות הוגשה 10 ימים לאחר מתן ההחלטה מיום 22.9.2014, וכי ספק אם ניתן לראות בכך בקשה שהוגשה במועד. בית המשפט הוסיף כי בקשת המערערים להארכת מועד להגשת סיכומיהם לא הייתה נהירה דיה, בשל העדר פירוט הקשר והרלוונטיות של המידע המבוקש על פי חוק חופש המידע למחלוקת בתיק שבפניו. בית המשפט ציין כי פנייה מאוחרת זו של המערערים לקבלת המידע האמור, על רקע הזמן שעמד לרשותם לפני הגשת התביעה, וגם לאחריה, עד המועד בו נקבעה שמיעת הראיות, עוררה אף היא חשד להעדר רלוונטיות, וכי למרות זאת האריך את המועד להגשת הסיכומים, כמבוקש. לפיכך קבע בית המשפט כי אין באמור בהחלטתו מיום 22.9.2014 כדי לעורר חשש ממשי למשוא פנים, אלא, לכל היותר, המדובר בהבעת דעה הניתנת לשינוי. זאת במיוחד, כשהאמירה בעניין העדר קשר אינה נוגעת ללב המחלוקת. על החלטה זו הוגש הערעור שלפניי.

4. לטענת המערערים, אמרתו של בית המשפט בהחלטה מיום 22.9.2014 כי אין קשר בין הדברים יוצרת חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט. לשיטתם, קיימת אפשרות שבית המשפט גיבש לעצמו עמדה סופית בעניין, עד כי המשך ניהול המשפט על ידו, כמוהו כ"משחק מכור". המערערים טוענים כי הרלוונטיות של המידע הובהרה, לכל המאוחר, בדיון שהתקיים ביום 3.7.2014, אגב חקירת מוסרי התצהירים. המערערים מפרטים את הרלוונטיות של המידע שעשוי היה, לטענתם, למנוע מהם חתימה על הסכם הפשרה, אותו הם מבקשים לבטל בטענה כי נפל פגם של הטעיה בכריתתו. לטענת המערערים, ההחלטה הדוחה את בקשת הפסלות מחזקת את החשש שמא בית המשפט גיבש לעצמו עמדה סופית בעניין. המערערים מציינים כי קיימת זהות מוחלטת בין עמדת המשיבים בתגובתם לבקשה להארכת מועד לבין קביעות בית המשפט בהחלטה מיום 22.9.2014, באופן המחזק, לדעתם, את החשש למשוא פנים. לפיכך, מבקשים המערערים לקבל את הערעור ואף להורות על הפסקת הדיון בעניינם עד להכרעה בערעור.5. דין הערעור להידחות. טענות המערערים אינן מקימות עילה לפסילת בית המשפט מלהמשיך ולדון בעניין. חוסר שביעות הרצון של המערערים מאמרת בית המשפט בהחלטה מיום 22.9.2014 אין בו כדי להקים עילת פסלות. מה גם, שבסופו של יום, הוארך המועד להגשת סיכומיהם, כפי בקשתם (למשל, 6391/14 שפר נ' CREDIT SUISSE GROUP AG (20.11.2014). כך או כך, המערערים לא הצביעו על בסיס כלשהו לחשש אובייקטיבי למשוא פנים, ונחה דעתי כי בית המשפט לא קבע דעתו הסופית בנוגע לעצם העניין.

6. הערעור נדחה. משלא הוגשה תשובה אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני פסלות שופט

 2. עילת פסלות שופט

 3. חוק פסילת שופט

 4. עילת פסלות שופט

 5. בקשת פסלות שופט

 6. עילות לפסילת שופט

 7. פסלות שופט מטעמי דת

 8. ערעור על פסילת שופט

 9. פסלות שופט בתיק מנהלי

 10. פסילת שופט משוא פנים

 11. פסילת שופט עקב התבטאות

 12. פסילת שופט בהליך אזרחי

 13. פסלות שופט בהליך פלילי

 14. פסלות שופט במשפט פלילי

 15. פסילת שופט בשל הבעת עמדה

 16. פסילת שופט בגלל הבעת דעה

 17. פסילת שופט תביעה ייצוגית

 18. פסילת שופט בשל היכרות עדים

 19. פסילת שופט בית משפט השלום

 20. ערעור על החלטת פסלות שופט

 21. פסלות שופט עקב הגשת תלונה

 22. פסילת שופט בית דין לעבודה

 23. פסילת שופט בבית משפט לנוער

 24. פסילת שופט בגין קשר משפחתי

 25. פסילת שופט לאחר מתן פסק דין

 26. פסילת שופט בעקבות דברים שאמר

 27. פסילת שופט בגלל התערבות בדיון

 28. בקשה לפסילת שופט עקב משוא פנים

 29. כמה פעמים ניתן לבקש פסילת שופט ?

 30. פסילת שופט עקב הבעת עמדה מפורשת

 31. פסילת שופט בתביעות ביטוח לאומי

 32. פסילת שופט שדן בהליכים מקדמיים

 33. פסילת שופט בגלל סטיה מסדרי הדין

 34. פסילת שופט והעברת תיק למחוז אחר

 35. פסילת שופט בגלל שיחה עם עורך דין

 36. בקשה לפסילת שופט לאחר דיון הוכחות

 37. פסלות שופט לאחר חזרה מהודאה בעבירה

 38. פסיקת הוצאות בלתי סבירה - פסילת שופט

 39. פסלות שופט בבית משפט לעניינים מקומיים

 40. פסילת שופט בעקבות טעות בהחלטה שיפוטית

 41. העלאת טענת פסלות שופט בהזדמנות הראשונה

 42. פסילת שופט בגלל התבטאויות כלפי עורך דין

 43. בקשה לפסילת שופט מחשש לחוסר אובייקטיביות

 44. בקשה לפסילת שופט בגין קביעת עמדה מוקדמת

 45. בקשה לפסילת שופט: טען כי הפגין כפיו "עוינות"

 46. פסילת שופט בגלל דברים שנאמרו על ידו בדיון

 47. פסלות שופט בגלל הצעה לתובע לוותר על התביעה

 48. פסילת שופט שייצג את אחד הצדדים בהיותו עו''ד

 49. פסילת שופט עקב ''חשיפה'' לראיות בלתי קבילות

 50. פסילת שופט בגלל ששפט את אחד הצדדים לתיק בעבר

 51. סירוב שופט להציג שאלות לעד כעילה לפסילת שופט

 52. פסילת שופט עקב ''דעה קדומה'' כנגד אחד הצדדים

 53. בקשה לפסילת שופט עקב יחסי ידידות עם עורך דין

 54. פסלות שופט - טענת קשר עסקי עם בן זוג של שופטת

 55. הארכת המועד להגשת ערעור על פסלות שופט בית דין לעבודה

 56. אין בעצם החשיפה לראיות, אף אם אינן קבילות, כדי להצדיק פסילת שופט

 57. ערעור על החלטת שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב שלא לפסול עצמה

 58. הגשת ערעור פסלות שופט אינה מעכבת את המשך המשפט אלא מנימוקים שיירשמו

 59. נדחתה טענה כי עורך הדין היה בעבר שותף של השופט, במסגרת בקשה לפסילת שופט

 60. האם האמירה "אין קשר בין הדברים" יוצרת חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט ?

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון