קירוי שנוצר כתוצאה מהרחבת המרפסת

לעניין הקירוי שנוצר כתוצאה מהרחבת המרפסת - הרי שככל שהרחבת המרפסת עצמה בקומה א' הינה כדין, הרי שהקבוע בתקנה 4 ט' לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה), בתכניות והיתרים - התשנ"ב 2002 מתאר נכונה את הגדרתו של שטח זה: "היה שטח בקומת כניסה לבנין מקורה באופן כלשהו בגובה שאינו עולה על שתי קומות, ולא היה סגור ביותר משני קירות, יבוא שטח זה במנין שטחי השירות לעניין תקנות אלה; היה גובה הקירוי של שטח כאמור שתי קומות או יותר, לא יבוא אותו שטח במנין השטח הבנוי."

במקרה דנן,המרפסת הפתוחה בקומה א' אשר יוצרת את הקירוי הוגדלה על פי הקבוע בתקנות כדי 12 מ' באישור הועדה המקומית,(בשונה מ 6 מ' מקוריים) וכתוצאה מכך נוצר שטח מקורה אשר תחום בשני קירות בקומת הקרקע. איננו סבורים כי יש בכך כדי להוציאו מתחולת תקנה 4 ט' הנ"ל.

יחד עם זאת, במידה וקיים תיחום של יותר משני קירות לאותו קירוי, אזי לא ניתן להכליל השטח במסגרת תקנה 4ט' הנ"ל.

לעניין מיקומם של הפילרים - הרי שבנסיבות העניין בהם לא הגיעו הצדדים להבנה, צודקת הועדה המקומית כי יש לחזור לפתרון המקורי כקבוע בהיתר המקורי, אשר מסתמך על הגישה הישירה מהרחוב לפילרים ולפחי האשפה. עצם מיקומם של הפילרים בפועל בשונה מההיתר המקורי אינו מהווה עילה להרשאה להזזתם, מה עוד שכמפורט מיקומם פולש לתחום זיקת ההנאה אשר אמורה לשרת גם את השכן.


כך גם, לעניין המדידה כפי שנזכר בהחלטת הועדה המקומית.

לעניין הגדרות - הרי שאלו שאינן מצויות בתחום המגרש על פי מדידות מוסמכות אינן צריכות להיהרס אלא שניתן להסתפק בסימונן להריסה או לחילופין בסימונן "מחוץ לגבולות ההיתר".

לפיכך הערר נדחה ברובו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הצמדת מרפסת לדירה

 2. כניסה לדירה דרך המרפסת

 3. בניית תוספת מרפסת ללא היתר

 4. היתר בניה למרפסת זיז לא מקורה

 5. שבירת קיר חיצוני של גג מרפסת

 6. צו הריסה על סגירת מרפסת פתוחה

 7. קירוי שנוצר כתוצאה מהרחבת המרפסת

 8. התליית היתר בניה להקמת מרפסת זיז

 9. סגירת מרפסת ללא היתר בתל אביב

 10. ארנונה על גג - ארנונה על מרפסת

 11. בקשה לבנות מרפסת בדירה עם חיבור לסלון

 12. ערר שלא לאשר אלמנט מצליל במרפסת זיזית

 13. האם מרפסת חלק משטח הדירה או שטח מוצמד לדירה

 14. בקשת שינוי מהלך מדרגות ותוספת מגורים על מרפסת גג

 15. האם צריך לשלם היטל השבחה על הרחבת מרפסת מכוח תכנית ?

 16. ערר לאשר בקשה להרחבת דירה, תוספת חדרי שינה וסגירת מרפסת

 17. התנגדות לבניית מרפסות בטענת "פגיעה ארכיטקטונית" בפרויקט

 18. ההבדל בין ''גג פתוח'' לבין ''מרפסת גג'' לצורכי ארנונה

 19. בקשה לסגור חלק ממרפסת פתוחה במפלס העיקרי והגדלת עליית הגג

 20. בקשה להיתר סגירת מרפסת קיימת בקומת הקרקע וריצוף של גינת הבית

 21. בקשה להיתר לסגירת מרפסת, ריצוף חצר ובניית מדרגות חיצוניות לחצר

 22. בקשה להקמת בית דו משפחתי צמוד קרקע ושתי בריכות שחייה במרפסת גג

 23. בקשת לסגירת מרפסת ובניה בגג, הבקשה כללה הקלה בהצמדות למעקה הגג

 24. דירת דופלקס: תוספת בניה להשלמת קומת גג ומרפסת פתוחה מעל התוספת

 25. האם יש לקבל את הנחיות מהנדס העיר, לגבי צורת מרפסות הגג המותרות ?

 26. בקשה לסיפוח שני גגות משותפים שמעל קומה מסחרית והפיכתם למרפסות פתוחות לדירה

 27. בניית בריכה במרפסת קומת חדרים על הגג, חדר מכונות והגבהת מעקה ע"י זכוכית דקורטיבית

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון