בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

בקשה להיתר בנייה להריסת דירתו הקיימת בקומה הראשונה של הבית המשותף המצוי ברח' שולמן 1 תל אביב, גוש 7095 חלקה 19, ובנייתה מחדש בצורה מורחבת לפי טיפוס A (להלן: "טיפוס ההרחבה") של תב"ע 2104, בניית חדר יציאה לגג מעליה והקמת מדרגות חדשות לעליה לקומה א' כהקלה.

הבקשה אינה תואמת את טיפוס ההרחבה בכך שהעלייה לדירה המורחבת תתבצע באמצעות מדרגות חיצוניות, אשר תיבננה לאורך הקיר הצדדי של הבניין.

הועדה המקומית אישרה את הבקשה להיתר בתנאים וביניהם, כי שינוי מיקום המדרגות למקום המבוקש מותנה בהסכמת הבעלים של הדירה בקומת הקרקע, הוא המשיב מס' 2.

העורר הגיש לנו ערר על תנאי זה, ועל תנאים נוספים בהחלטת הועדה המקומית עליהם נעמוד בהמשך.

מדרגות עלייה לקומה השנייה

בבית המשותף, במצבו היום, קיים חדר מדרגות פנימי בו עולים לדירת העורר המצויה בקומה הראשונה

כאמור לעיל, על פי טיפוס ההרחבה, אשר מתווה את אופן ביצוע ההרחבות של הדירות לפי תוכנית 2104, העלייה לקומה המורחבת תתבצע באמצעות חדר המדרגות המקורי של הבניין.

העורר הגיש לועדה המקומית בקשה להיתר שבו הוא מבקש לעלות לדירתו באמצעות מדרגות חיצוניות פתוחות אשר תיבננה בצד הבניין. המשיב מס' 2, המתגורר כאמור בקומת הקרקע, בדירה המצויה מתחת לדירת העורר, התנגד לבנייה המבוקשת ובין היתר למיקום זה של המדרגות בשל טענתו, כי מדרגות אלה חולפות מעל לחלון אחד החדרים של דירתו. הועדה מקומית החליטה בעניין זה "לעניין ההתנגדות למיקום המדרגות, שינוי מיקום המדרגות מותנה בהסכמת הבעלים של הדירה בקומת הקרקע".

הועדה המקומית הסבירה לנו החלטה זו במהלך הדיון כדלקמן: לטענתה כאשר בעל דירה בבית משותף מבקש לבצע את הרחבת דירתו שלא על פי הטיפוס הקבוע בתוכנית 2104, הוא יכול לעשות כן אך ורק בהסכמת השכן אשר דירתו מצויה מתחת או מעל לדירה המורחבת.

בנוסף טוענת הועדה המקומית, טענה שאין לה זכר בהחלטתה, כי גם לו הייתה מתקבלת הסכמת השכן המתגורר למטה להקמת חדר המדרגות כמבוקש על ידי העורר, היא לא הייתה מאשרת מדרגות אלה שכן לדעתה, מבחינה עיצובית והמראה החיצוני של הבניין, יש לבנות מדרגות סגורות ומקורות.

אין אנו מקבלים את החלטת הועדה המקומית כי בכל מקרה של רצון לבנות שלא בהתאם לטיפוס ההרחבה הקבוע בתוכנית 2104, ניתן לעשות כן אך ורק בהסכמת השכן אשר דירתו מצויה מתחת או מעל לדירה המורחבת.

הדבר מעניק זכות ווטו לאותו שכן, דבר אשר מאפשר לו למנוע את הסטייה מהטיפוס גם משיקולים לא עניניים שאין בינם לבין שיקולים תכנוניים דבר.

הדרך הנכונה לדעתנו לנהוג במקרה של בקשה לבצע בנייה בסטיה מטיפוס ההרחבה הקבוע בתוכנית הוא לשמוע את התנגדות השכן הטוען כי שינוי זה יפגע בו, ולקבל החלטה לגוף ההתנגדות דהיינו, אם יש בה טעם של ממש, ואם הבנייה המבוקשת פוגעת באותו שכן, כי אז מוסמכת הועדה המקומית להחליט שלא לאשר את הבנייה המבוקשת ולחייב את הבנייה בהתאם לטיפוס ההרחבה. ואולם, אם הועדה המקומית תגיע למסקנה כי הבנייה המבוקשת אינה פוגעת באופן ממשי בשכן, ולא קיימים שיקולים תכנוניים נוספים שלא לאשר את הבנייה המבוקשת, הרי שהועדה המקומית לא תוכל למנוע את אישור הבקשה רק בשל העובדה כי השכן מתנגד לסטייה מטיפוס ההרחבה.

עם זאת יש ליחס משקל לעובדה כי טיפוס ההרחבה הקבוע בתוכנית 2104 הינו בבחינת "ברירת המחדל" התיכנונית המועדפת, דבר אשר מחייב הצדקה תיכנונית לאישור סטייה מאותו טיפוס שנקבע בתוכנית.

במקרה הנדון בניית המדרגות במקום המבוקש, דהיינו בצד הבניין הקיים, אכן פוגעת במשיב מס' 2 שכן גרם המדרגות חולף מעל חלון אחד החדרים של דירתו ובכך מביא לפגיעה משמעותית בכמות האור והאוויר בחלון זה. לפיכך, אין לאשר במקרה זה את בניית המדרגות במקום המבוקש. בנוסף, אנו מקבלים בעניין זה את עמדת הועדה המקומית כי גם לולא היו המדרגות האמורות פוגעות במשיב מס' 2, היא לא הייתה מאשרת את המדרגות האמורות ללא קירויין.

לפיכך, אנו דוחים את הערר מבחינת התוצאה, דהיינו כי המדרגות החיצוניות המבוקשות על ידי העורר לא תאושרנה, אך מהנימוק שהובא לעיל דהיינו בשל פגיעתן של מדרגות אלה במשיב מס' 2 ובשל השיקול העיצובי, ולא בשל הטעם כי לא התקבלה הסכמת השכן.

בעניין טענת העורר כי יש לראות בעבודות המבוקשות על ידו משום הרחבת דירה קיימת ולא משום הריסת הדירה ובנייתה מחדש, לאור היקף עבודות ההריסה אנו מקבלים בענין זה את המינוח שנקבע על ידי הועדה המקומית דהיינו כי מדובר בהריסת הדירה למעשה ובנייתה מחדש.

לא מצאנו פה בסיס חוקי לבקשת העורר להבליט את חלון הדירה בכ- 40 ס"מ מעבר לקו בנין בחזית ולפיכך צדקה הועדה המקומית בעניין זה כאשר היא לא אישרה הבלטה זו.

לאור כל האמור אנו דוחים את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון